Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Ugdymo pedagogika

  Amžiaus tarpsnių periodai. Mokinių individualios skirtybės. Paauglystės ir jaunystės amžių skirtumai. Esminiai amžiaus bruožai. Gero mokinio modulis. Mano asmenybė. Mokytojo pašaukimo ypatumai ir priedermės. Mokytojo gebėjimai. Mokytojo kultūros bruožai. Svarbiausi mokyklos gyvenimo momentai. Kas rašoma literatūroje apie mokyklos gyvenimą. Veiksniai įtakojantys mokyklos gyvenimą. Kodėl reikia rūpintis ugdomuoju mokyklos gyvenimu. Kodėl svarbu rūpintis kultūringa individualybės saviraiška. Netinkamo elgesio pavyzdžiai.
  Pedagogika, referatas(12 puslapių)
  2007-04-06
 • Ugdymo proceso samprata ir apibūdinimas

  Įvadas. Ugdymo proceso samprata. Ugdymo kilmė. Ugdymo tikslo samprata. Abstraktaus ugdymo modelis. Sudėtinės ugdymo dalys. Sudėtinių ugdymo dalių sąveika. Sudedamieji ugdomojo veiksmo pradai. Ugdymo savybės. Bendriausios funkcinės ugdymo priemonės. Ugdymo suskirstymas. Ugdytojai. Šeimos ugdomasis poveikis. Mokyklos ugdomasis poveikis. Grupės ugdomasis poveikis. Bažnyčios ugdomasis poveikis. Kultūros institucijų ugdomasis poveikis. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, referatas(14 puslapių)
  2012-03-01
 • Ugdymo samprata

  Ugdymo samprata. Edukologija. Edukologijos objektas. Šeima. Motinystės ir tėvystės orumas. Šeimos dydis. Tėvas ar motina. Švietimo įtaka rengiant tėvus ugdytojų vaidmeniui. Aplinkos įtaka. Šeima ir tauta. Mokyklos ir šeimos bendradarbiavimo uždaviniai. Išvados.
  Pedagogika, referatas(12 puslapių)
  2005-11-07
 • Ugdymo samprata (4)

  Įvadas. Ugdymo reikšmė. Ugdymo tikslai. Ugdymo turinys. Ugdymo proceso dalyviai. Ugdymo metodai. Ugdymo procesas. Ugdymo mokslas – ugdymo menas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2008-02-17
 • Ugdymo siekiai ir vertybės

  Įvadas. Ugdymo siekiai. Laisvos asmenybės ugdymas. Ugdymo vertybės. Žmogui, jeigu jis turi tapti žmogumi, reikia lavintis. Vertybės – gyvenimo prasmės turinys. Išvados.
  Pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2009-02-04
 • Ugdymo tikslai ir uždaviniai

  Tiesioginiai ir netiesioginiai ugdymo tikslai. Bendrasis ugdymo tikslas. Ugdymo uždaviniai. Išvados.
  Pedagogika, referatas(6 puslapiai)
  2005-12-20
 • Ugdymo tikslai ir uždaviniai (2)

  Įvadas. Ugdymo uždaviniai. Ugdymo tikslai. Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2006-12-31
 • Ugdymo tikslas ir šiuolaikinio sporto pedagogo veiklos vizija

  Ugdymo esmė. Genetinė integralaus ugdymo tikslų sistema. Visapusiška asmenybė – ugdymo tikslas. Fizinis lavinimas ir sporto pedagogo tikslai.
  Pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2006-11-30
 • Ugdymo tikslas ir uždaviniai

  Įvadas. Ugdymo funkcija ir reikšmė. Ugdymo tikslas ir uždaviniai. Ugdymo uždaviniai. Protinis lavinimas. Fizinis lavinimas. Dorinis auklėjimas. Tautinis auklėjimas. Darbinis ugdymas. Estetinis ugdymas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2006-10-31
 • Ugdymo turinio integracijos galimybės taikant "geros pradžios" metodą

  Įvadas. Ugdymo turinio, integracijos ir "Geros pradžios" metodo apibūdinimas. Programos "Gera pradžia" filosofija ir konceptualios idėjos. Trys pagrindiniai programos "Gera pradžia" principai. Programos "Gera pradžia" tikslai ir raidos gairės. Į vaiką orientuota grupė. Bendradarbiavimo su šeima modelis. Integruoto ugdymo programos planavimas. Integravimo nauda vaikams, šeimoms, auklėtojoms ir bendruomenei. Programos "Gera pradžia" tęstinumas. Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2008-01-07
 • Ugdymo uždaviniai

  Įvadas. Ugdymo uždaviniai ir jų klasifikacijos. Ugdymo uždavinių samprata ir klasifikavimas. Ugdymo uždavinių turinys. Bendrasis ugdymo tikslas ir bendrieji uždaviniai. Ugdymo tikslų ir uždavinių įgyvendinimas. Įgyvendinimo sąlygos. Tiesioginiai ir netiesioginiai veiksniai. Asmenybės saviugda. Išvados.
  Pedagogika, referatas(25 puslapiai)
  2006-09-15
 • Ugdymo veiksniai

  Įvadas. Pašauktieji iš prigimties ugdymo veiksniai. Šeima – kintanti ugdymo institucija. Valstybingumo ir tautiškumo ugdymas. Religijos įtaka ugdymui. Pašauktieji iš paskirties ugdymo veiksniai. Ugdymo įstaigų kitimas ir vaiko ugdymas. Jaunuomenės ugdymosi organizacijos. Atsitiktiniai ugdymo veiksniai. Draugų įtaka. Kultūros įstaigų reikšmė žmogaus ugdymui. Išvados.
  Pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2006-01-16
 • Ugdymo veiksnių įtaka vaiko socializacijos procese

  Įvadas. Analitinė dalis. Bendroji vaikystės socializacija. Tėvo vaidmuo. Charakteris. Kūdikystė. Vaikystė. Paauglystė. Šeimos modelis iki XX amžiaus pradžios. Šeimos modelis šiandien. Išvados.
  Pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2008-04-16
 • Ugdymo veiksnių įtaka vaiko socializacijos procese (2)

  Įvadas. Socializacijos samprata. Šeimos įtaka vaiko socializacijai. Šeimos pagrindinės funkcijos. Šeimos socialinis statusas ir jos tipas. Vaikas ir šeima. Atvejo analizė. Išvados.
  Sociologija, referatas(12 puslapių)
  2008-05-12
 • Ugdytinių mikroklimato kūrimas ir jį lemiantys veiksniai

  Mokymosi procesas. Mokymosi aplinka ir motyvacija. Tinkamos mokymosi aplinkos kūrimas moksliniu požiūriu. Laiko ir erdvės panaudojimas tinkamo mikroklimato kūrimui. Ugdytinių tarpusavio santykiai. Išvados.
  Pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2005-10-19
 • Ugdytojų bendravimas ir bendradarbiavimas ugdant agresyvius vaikus

  Įvadas. Agresija ir jos rūšys. Agresyvaus elgesio priežastys. Agresyvių vaikų bruožai. Ugdytojų bendravimas ir bendradarbiavimas ugdant agresyvius vaikus. Išvados.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2006-03-24
 • Ugnikalniai (2)

  Įvadas. Ugnikalnis – kas tai? Ugnikalnių išsiveržimai. Vulkaninės uolienos. Žemės drebėjimai greta mūsų. Požeminių smūgių matavimas. Pražūtingos bangos. Nelaimių prognozavimas.
  Gamtinė geografija, referatas(9 puslapiai)
  2007-02-23
 • Ūkinė bendrovė

  Ketindami steigti įmonę, pirmiausia reikia nuspręsti, kokia įmonės teisinė forma (rūšis) yra tinkamiausia mūsų pasirinktiems tikslams įgyvendinti. ŪB rūšys, veikla ir įstatyminė bazė.
  Komercinė teisė, referatas(7 puslapiai)
  2005-05-01
 • Ūkinės bendrijos

  Įvadas. Verslo organizavimo formos. Įmonių klasifikavimo tikslai ir požymiai. Ūkinės bendrijos . Išvados .
  Vadyba, referatas(7 puslapiai)
  2007-01-19
 • Ūkinės bendrijos, jų tipai, privalumai ir trūkumai

  Ūkinė bendrija. Bendrijos teisės ir pareigos. Bendrijos jungtinės veiklos sutartis. Bendrijos narių teisės ir pareigos. Bendrijos nariams draudžiama. Statusas ir firmos vardas. Turtas ir lėšos. Likvidavimas. Ūkinių bendrijų privalumai ir trūkumai. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2005-12-07
Puslapyje rodyti po