Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Teisė (70)

  Įvadas. Teisingumo sąvoka ir jo vykdymo procedūra. Teisė. Teisės kilmė. Teisės sąvoka ir požymiai. Teisės normos. Teisės realizavimas. Teisiniai santykiai. Teisė ir moralė. Teisės šaltiniai ir jų rūšys. Teisės norminių aktų galiojimas. Teisės pažeidimai ir teisinė atsakomybė. Teisės pažeidimo sąvoka ir požymiai. Teisės pažeidimo struktūra. Teisinė atsakomybė ir jos rūšys. Konstitucinė teisė. Konstitucinės teisės pagrindai. Konstitucinės teisės sąvoka, normos ir šaltiniai. Socialinės – ekonomines teisės. Politinės teisės ir laisvės. Žmogaus teisių ir laisvių teisinės gynimo garantijos. Teisės sampratos santykis su politiniu režimu. Teisė – fundamentinė žmogiškumo kategorija. Termino teisė daugiareikšmiškumas. Prigimtinės teisės teorija. Teisinis pozityvumas. Teisės principai. Teisės principų rūšys. Teisės funkcijos. Teisės mokslo uždaviniai ir specifika. Civilinė teisė. Daiktinė teisė. Nuosavybės teisė. Prievolinė teisė. Baudžiamoji teisė. Baudžiamosios teisės samprata ir sistema. Nusikaltimas ir jo požymiai. Administracinė teisė. Administracinės teisės sąvoka. Administracinio teisės pažeidimo subjektas. Išvados.
  Teisė, referatas(36 puslapiai)
  2007-05-08
 • Teisė (79)

  Konstitucinių teisinių santykių sąvoka ir struktūra, klasifikavimo kriterijai, atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindai. Ieškinio senaties sąvoka, rūšys ir funkcijos. Baudžiamosios teisės objektas, sistema, uždaviniai, principai ir funkcijos. Viešojo pirkimo — pardavimo sutartis, jos ypatumai. Sutarties sąvoka, šalys, dalykas, forma, šalių teisės ir pareigos, sutarties pasibaigimo pagrindai, šalių atsakomybė. Paruošti minėtos sutarties pavyzdį. Pirkimo — pardavimo sutartis. Išvados.
  Teisė, referatas(14 puslapių)
  2009-03-09
 • Teisė į informaciją (2)

  Įvadas. Informacijos samprata. Informacijos laisvė. Informacijos skleidimo ir gavimo teisinis ribojimas. Informacija kaip galios šaltinis. Išvados.
  Teisė, referatas(16 puslapių)
  2008-10-09
 • Teisė į teisingą darbo apmokėjimą Europos socialinėje chartijoje ir jos realizavimas Lietuvoje

  Įžanga. Europos socialinė chartija. Bendrieji Europos socialinės chartijos principai. Teisė į teisingą darbo apmokėjimą Europos socialinėje chartijoje. Lietuvos Respublikos teisės aktai reguliuojantys darbo santykius. Teisės aktai reguliuojantys darbo užmokestį. Tarptautinių sutarčių realizavimas Lietuvos Respublikoje užtikrinant teisę į teisingą darbo užmokestį. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(13 puslapių)
  2006-11-22
 • Teisė ir teisingumas

  Įvadas. Teisės samprata. Teisingumo samprata. Išvados.
  Teisė, referatas(8 puslapiai)
  2006-02-01
 • Teisė ir teisingumas krikščioniškojo socialinio mokymo požiūriu

  Įvadas. Krikščioniškojo mokymo pradžia bei jo įtaka teisei ir teisingumui. Prigimtinė teisė pagal Tomą Akvinietį. Prigimtinė teisė – svarbiausia teisė. Teisingumas - pagrindinė dorybė. Išvados.
  Krikščionybė, referatas(12 puslapių)
  2006-03-03
 • Teisė ir tvarka

  Teisė ir tvarka. Teisės teorija. Teisės kilmė ir raida. Teisės sąvoka. Tvarka ir netvarka. Netvarkos terpė. Socialinė tvarka. Socialinė tvarka ir teisingumas. Viešoji tvarka.
  Teisė, referatas(5 puslapiai)
  2006-04-19
 • Teisė ir valstybė (2)

  Valstybės ir teisės sąveikos problema (įžanga). Valstybės ir teisės santykis skirtingais požiūriais į teisės sampratą. Pozityvistinis požiūris. Valstybės ir teisės suvokimas, kritika, valstybės įtaka teisei. Vertybinis (aksiologinis) požiūris: valstybės ir teisės suvokimas, teisinė valstybė, kritika, teisės įtaka valstybei. Sociologinis požiūris: valstybės ir teisės suvokimas, kritika, teisės ir valstybės sąveika ir santykinis savarankiškumas. Lietuvos kelias į naują valstybės ir teisės suvokimą. Išvados.
  Teisė, referatas(31 puslapis)
  2006-02-03
 • Teisė ir valstybė (3)

  Įvadas. Dėstymas. Valstybė. Teisė. Išvados. Valstybės ir teisės santykis.
  Teisė, referatas(17 puslapių)
  2006-05-05
 • Teisė kaip procesas: trys teisės ontologiniai lygmenys

  Įvadas. Teisės teorijos samprata. Teisė kaip procesas: trys teisės ontologiniai lygmenys. Teisės lygmenų formulavimas. 1 Pirmasis teisės egzistavimo lygmuo – teisinės idėjos. Pereinamasis lygmuo: nuo teisinės idėjos prie teisės normos. Teisėkūra. Teisėkūros subjektai. Teisėkūros būdai. Teisėkūros rūšys. Teisėkūros stadijos. Antrasis teisės egzistavimo lygmuo – teisės norma. Teisės normų klasifikacija. Teisės normų sistema. Pereinamasis lygmuo: nuo teisės normos prie teisinių santykių. Trečiasis teisės egzistavimo lygmuo – teisiniai santykiai. Išvados.
  Teisė, referatas(16 puslapių)
  2007-03-29
 • Teisė kaip procesas: trys teisės ontologiniai lygmenys (2)

  Įvadas. Trys teisės kaip proceso ontologiniai lygmenys. Pirmasis teisės egzistavimo lygmuo – teisinės idėjos. Antrasis teisės egzistavimo lygmuo – teisės norma. Trečiasis teisės egzistavimo lygmuo – teisiniai santykiai. Išvados.
  Teisė, referatas(8 puslapiai)
  2008-05-26
 • Teisė kreiptis teisminės gynybos pagal administracinių bylų teisenos įstatymą

  Įvadas. Teisė kreiptis teisminės gynybos pagal administracinių bylų teisenos įstatymą. Pažeista ar ginčijama teisė. Įstatymų saugomas interesas. Asmens suinteresuotumas. Asmens suinteresuotumo išimtys. Išvados.
  Administracinė teisė, referatas(10 puslapių)
  2008-12-15
 • Teisei derinti skirtos Europos (Asociacijos) sutarties nuostatos

  Įvadas. Europos (asociacijos) sutartis. Lietuvos teisės derinimas rengiantis narystei Europos Sąjungoje bei į ją įstojus. Santykių, kurie derinami, srities ir suderinamumo lygio nustatymas. Laikotarpis iki stojimo į Europos Sąjungą (ES). Padėtis Lietuvoje įstojus į Europos Sąjungą (ES). Lietuvos respublikos įmonių teisės derinimas su Europos bendrijos įmonių teise. Pagrindinės nacionalinės įmonių teisės suderinamumo su Europos Bendrijos (EB) teise problemos. Administraciniai gebėjimai. Lietuvos Respublikos teisės aktų nesuderinamumas tarpusavyje ir su acqui communautaire. Europos Sąjungos (ES) bendrovių teisė. Aplinkos teisės derinimas su Europos Sąjungos reikalavimais. Aplinkosaugos problemoms jokių sienų nėra. Teisės derinimą reglamentuojančios Europos (asociacijos) sutarties nuostatos. Lietuvos ir Europos Sąjungos (ES) teisės derinimas mokesčių srityje. Išvados.
  Teisė, referatas(31 puslapis)
  2006-04-05
 • Teisėjavimo metodika krepšinyje

  Teisėjavimo metodika krepšinyje. Teisėjų vaidmuo. Koks teisėjas vadinamas geru? Teisėjo uždaviniai. Pražangų grupės.
  Sportas, referatas(8 puslapiai)
  2006-02-24
 • Teisėjų asmens neliečiamumo garantijos

  Įžanga. Teisėjų asmens neliečiamumo garantijos. Imunitetas nuo baudžiamosios atsakomybės. Imunitetas nuo civilinės atsakomybės. Viešoji atsakomybė kontinentinės teisės sistemos valstybėse. Viešoji atsakomybė bendrosios teisės sistemos valstybėse. Viešoji civilinė atsakomybė Lietuvoje. Drausminė teisėjų atsakomybė.
  Teisė, referatas(13 puslapių)
  2007-08-29
 • Teisėkūra ir jos teisinis reglamentavimas Lietuvoje

  Įvadas. Teisėkūros samprata. Teisėkūros subjektas. Teisėkūros būdai. Teisėkūros rūšys. Teisėkūra Lietuvoje. Teisinis reglamentavimas Lietuvoje. Lietuvos Respublikos (LR) Įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos įstatymas. Lietuvos Respublikos (LR) Vyriausybės įstatymas. Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucinio teismo įstatymas. Lietuvos Respublikos (LR) Vietos Savivaldos įstatymas. Lietuvos Respublikos (LR) Tarptautinių sutarčių įstatymas. Lietuvos Respublikos (LR) Peticijų įstatymas. Lietuvos Respublikos (LR) ministerijų nuostatai. Išvados.
  Teisė, referatas(12 puslapių)
  2006-03-20
 • Teisėkūra ir jos teisinis reglamentavimas Lietuvoje (3)

  Įvadas. Teisėkūros principai. Teisėkūros procedūra ir stadijos. Įstatymų leidybos technika. Įstatymo požymiai ir struktūra. Teisės norma ir įstatymo straipsniai. Įstatymo logika, stilius ir kalba. Pozityviosios teisės spragos ir jų šalinimo būdai. Teisėkūros reglamentavimas Lietuvoje. Išvados.
  Teisė, referatas(23 puslapiai)
  2007-07-13
 • Teisėkūros (juridinė) technika

  Įžanga. Teisėkūros juridinės technikos samprata. Teisėkūros juridinei technikai keliami tikslai. Teisėkūros technikos taisyklių rūšys. Išorinio teisės aktų tvarkymo taisyklės. Bendrųjų teisės normų akto struktūrai keliami reikalavimai. Teisės normų kalbai keliami reikalavimai. Išvados.
  Teisė, referatas(10 puslapių)
  2006-11-25
 • Teisėkūros juridinė technika

  Įžanga. Teisėkūros juridinė technika. Norminiai teisės aktai. Pagrindiniai principai ruošiant norminius teisės aktus. Teisėkūros juridinei technikai keliami tikslai. Teisėkūros juridinės technikos rūšys. Išoriniai teisės aktų tvarkymo taisyklės. Teisės normų reikalavimai. Teisės normų kalbai keliami reikalavimai. Išorinio teisės aktų tvarkymo taisyklės. Bendrųjų teisės normų akto struktūrai keliami reikalavimai. Teisės normų kalbai keliami reikalavimai. Formuluojant teisės normas naudojami trijų rūšių terminai. Bendrieji ne teisės terminai. Bendrieji teisės terminai. Specialieji teisės terminai. Terminų vienareikšmiškumas. Teisės terminijos vienovė. Santykinis teisės terminų pastovumas kaip jų vienareikšmio suvokimo sąlyga. Teisės kalbos ekonomiškumas. Išvados.
  Teisė, referatas(6 puslapiai)
  2008-01-08
 • Teisėkūros principai

  Įvadas. Teisėtumo principas. Teisėkūros demokratiškumo principas. Teisėkūros profesionalumo principas. Socialinio kompromiso principas. Išsamumo principas. Daugumos principas. Ekonomiškumo principas. Išvados.
  Teisė, referatas(10 puslapių)
  2008-11-28
Puslapyje rodyti po