Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Tarpkultūrinė komunikacija Anglijoje

  Įvadas. Komunikacija. Tarpkultūrinės komunikacijos srities raida. Kultūros svarba analizuojant tarpkultūrinę komunikaciją. Anglijos istorija. Anglijos kultūra, religija, tradicijos. Derybų su anglais ypatumai, stilius. Verslo kalba. Kontakto užmezgimas. Saikingai orientuoti į sandorį. Požiūris į laiką. Formalumas, hierarchijos ir statuso skirtumai. Anglų bendravimo stilius. Verbalinė, paraverbalinė, neverbalinė komunikacija. Verslo protokolas. Socialinis etiketas. Išvados.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2006-03-27
 • Tarpkultūrinė komunikacija Anglijoje (2)

  Įvadas. Tikslas išskirti kai kuriuos anglų kultūros atvejus, nes jų yra be galo daug, juos aptarti ir išnagrinėti. Bendra šalies apžvalga. Politika ir valdžia. Mokslas ir švietimas. Religija ir demografija. Kultūra. Bendravimas. Požiūris į laiką. Elgesys viešose vietose. Valgymo įpročiai. Elgesys prie stalo. Valgymo laikas ir maistas. Restoranai. Verslo etiketas. Tvarka įstaigoje. Viršininkų ir pavaldinių santykiai. Derybos ir įvaizdis jose. Išvados.
  Etninė kultūra, referatas(8 puslapiai)
  2011-02-01
 • Tarpkultūrinė komunikacija Vokietijoje

  Įvadas. Trumpai apie Vokietiją. Darbo kultūra. Vadovavimo stilius. Viršininkų ir pavaldinių santykiai. Susirinkimai ir prisistatymai. Derybos. Korespondencija. Dovanos. Maistas ir gėrimai. Apranga. Kūno kalba. Kalbėsena, emocijos, žvilgsniai. Moterys ir verslas. Vokiečių požiūris į kitas kultūras. Formalūs ar neformalūs? Išvados.
  Etika, referatas(9 puslapiai)
  2006-03-29
 • Tarpkultūriniai bendravimo ypatumai Švedijoje

  Įvadas. Duomenys apie šalį: Švediją. Trumpai apie švedus. Požiūris į laiką. Kaip visuomenei geriausia bendrauti su pasauliu. Supažindinimas. Fizinis sveikinimosi stilius. Bendravimo būdai. Tinkamos ir netinkamos temos. Tonas,garsumas, kalbėsena. Tylos intarpas. Fiziniai gestai ir veido išraiška. Mostai ir skaičiavimai. Laikysena ir fizinis artumas. Žvilgsniai ir emocijos. Apranga. Verslo etiketas. Darbo kultūra. Vadovavimo stilius. Susirinkimai, pristatymai bei derybos. Dovanos. Išvados.
  Komunikacija, referatas(9 puslapiai)
  2009-01-28
 • Tarpkultūriniai komunikaciniai keliai

  Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti tarpkultūrinius komunikacinius kelius: jų istorinę raidą ir reikšmę, rūšis ir priežastis, išsiaiškinti poveikį rekreacijos ir turizmo bei kelionių istorijai. Tarpkultūriniai komunikaciniai keliai ir jų rūšys. Tarpkultūrinių komunikacinių kelių raida. Tarpkultūrinių komunikacinių kelių reikšmė pasaulio kultūrų kelionių istorijoje. Šilko kelio istorinė raida ir reikšmė skirtingų kultūrų kelionių istorijai. Gintaro kelio istorinė raida ir reikšmė skirtingų kultūrų kelionių istorijai. Vergų kelio istorinė raida ir reikšmė skirtingų kultūrų kelionių istorijai. Išvados.
  Turizmas, referatas(13 puslapių)
  2011-01-12
 • Tarpkultūriniai skirtumai versle: Jungtinių Arabų Emyratų šalies atvejis

  Įvadas..2 Šalies nagrinėjimas per hofstedės dimensijas.3 Religijų pasiskirstymas Arabų pasaulyje.3 Verslo etiketas..5 Verslo kalba.5 Pirmasis kontaktas.5 Abipusės paslaugos.5 Orientavimasis į laiką.5 Hierarchija, statusas ir lytis.6 Islamo vaidmuo.6 Garbė ir šeima.7 Ekspresyvus, netiesioginis bendravimo stilius.7 Neverbalinis bendravimas.7 Nustatykite derybų ribas.7 Nuolaidos.7 Sprendimų priėmimas.7 Kontakto vaidmuo.7 Verslo protokolas.7 Susitikimas ir sveikinimasis.7 Dovanų teikimas...8 Vaišės.8 Santykių puoselėjimas.8 Išvados.9
  Komunikacija, referatas(8 puslapiai)
  2011-12-12
 • Tarpkultūriniai skirtumai. Rusija

  Rusijos bendra charakteristika. Veiksniai, sąlygojantys tarpkultūrinius skirtumus. Derybos su rusais. Asmeniniai santykiai. Verslo protokolas ir etiketas. Rusų derybų stilius.
  Etika, referatas(7 puslapiai)
  2006-11-25
 • Tarpkultūriniai skirtumai. Vokietija

  Referatas "Kaip elgtis svečioje šalyje?". Tarpkultūriniai skirtumai tarp Lietuvos ir Vokietijos. Kaip elgtis svečioje šalyje? Orientacija į dalykinius reikalus ir orientacija į tarpusavio santykius. Formalios ir neformalios verslo kultūros: statusas, hierarchija, valdžia bei pagarba. Griežtai ir laisvai traktuojančios laiką kultūros. Neverbalinis elgesys versle: ekspresyvios ir santūrios kultūros. Pagrindinių patarimų, kurie tinka visur ir visada. Iš to, kas pasakyta, galima padaryti tokias išvadas.
  Etika, referatas(7 puslapiai)
  2006-09-19
 • Tarpkultūrinio bendravimo etika

  Įvadas. Tarpkultūrinio bendravimo samprata. Tarpkultūrinis bendravimas versle. Tarpkultūrinio bendravimo įtaka verslui. Tarptautinio verslo etiketas. Tarpkultūrinio bendravimo skirtumai. Tarpkultūrinis bendravimas kitose srityse. Situacijos. Išvados.
  Etika, referatas(18 puslapių)
  2007-10-10
 • Tarpkultūrinis bendravimas: kultūriniai skirtumai

  Įvadas. Kalba tarpkultūrinio bendravimo kontekste. Gimtosios kultūros įtaka tarpkultūriniam bendravimui. Pagrindiniai tarpkultūrinio bendravimo aspektai. Tarpkultūrinio bendravimo įgūdžių formavimas. Išvados.
  Sociologija, referatas(14 puslapių)
  2008-01-15
 • Tarprasinės komunikacijos skirtumai

  Empirinis aiškinimas ir literatūros apžvalga. Akomodacijos teorija. Stereotipai. Neaiškumas ir nerimas. Metodologija. Dalyviai. Procedūros. Priemonės. Matavimas. Rezultatai. Išvados.
  Sociologija, referatas(7 puslapiai)
  2005-06-08
 • Tarprūšinė konkurencija: modelis su vėlavimu

  Įvadas. Populiacijos samprata. Populiacijų dinamika. Skirtingų rūšių populiacijų tarpusavio santykiai. Ekologinių lygčių atsiradimas. Konkurencijos lygtys. Konkurencijos modelis su vėlavimu. Išvada.
  Ekologija, referatas(18 puslapių)
  2006-10-24
 • Tarpsektorinio bendradarbiavimo ypatumai

  Tarpsektorinio bendradarbiavimo ypatumai. Programinės sritys tarpsektorinio bendradarbiavimo kontekste. Poreikių patenkinimas pirminės medicininio-sanitarinio aptarnavimo srityje, ypač kaimo rajonuose. Kova su infekcinėmis ligomis. Pažeidžiamų žmonių gynyba. Sveikatos saugumo problemų sprendimas miestuose. Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(10 puslapių)
  2006-05-18
 • Tarptautinė bankininkystė

  Tarptautinės bankininkystės plėtra, jos bruožai. Tarptautinis departamentas komerciniame banke. Banko atstovybės užsienyje. Banko užsienio filialai. Ofšoriniai bankiniai vienetai. Užsienio dukterinis bankas. Korespondentiniai santykiai. SWIFT aplinka.
  Finansai, referatas(6 puslapiai)
  2007-02-07
 • Tarptautinė darbo jėgos migracija

  Tarptautinė darbo jėgos migracija. Tarptautinės darbo jėgos imigracijos ir emigracijos politikos vykdymo ypatumai. Migracijos poveikis darbo rinkai. "Vidutinių pajamų" migracijos paradoksai. Migracijos įtaka viešiesiems finansams. Migracijos įtaka "išleidžiančios" šalies viešiesiems finansams. Migracijos įtaka "priimančios" šalies viešiesiems finansams. Išoriniai praradimai ir nauda. Migracijos neigiamų padarinių išvengimo būdai. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2006-04-29
 • Tarptautinė darbo jėgos migracija (2)

  Įvadas. Tarptautinio darbo samprata ir jėgos judėjimo modelis. Tarptautinio darbo jėgos judėjimo priežastys. Makrolygio veiksniai. Mikrolygio veiksniai. Išoriniai veiksniai. Migracijos įtaka šalies ūkio raidai. Šalies teigiami imigracijos poveikiai. Šalies neigiami imigracijos poveikiai. Apibendrinimas. Tarptautinio darbo jėgos judėjimo padariniai. Išvykimo priežastys ir padariniai. Tarptautinio darbo jėgos judėjimo pasekmės Lietuvai. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(11 puslapių)
  2007-07-04
 • Tarptautinė darbo organizacija (TDO)

  Įvadas. Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) įkūrimas ir plėtra. Tarptautinės darbo organizacijos struktūra ir funkcijos. Tarptautinė darbo konferencija. Administracinė taryba. Tarptautinis darbo biuras. Tarptautinės darbo organizacijos trišalė struktūra. Tarptautinės darbo organizacijos veikla. Tarptautinių darbo standartų nustatymas ir jų laikymosi kontrolė. Techninė pagalba. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(15 puslapių)
  2009-05-26
 • Tarptautinė ekonomika (15)

  Įvadas. Tarptautinės prekybos politikos formos. Protekcionizmas. Muitai. Muitų esmė ir rūšys. Muitai Lietuvoje. Muitų naudojimo atskirose šalyse ypatybės. Muitų naudojimo ekonominė prasmė ir pasekmės. Muitų įtaka atskirų šalių ekonomikai. Muitus pateisinantys argumentai.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(15 puslapių)
  2007-10-23
 • Tarptautinė ekonomika (6)

  Valiutų rinkos operacijos. Valiutų rinka. Valiutų operacijos banke. Pagrindinės valiutų rinkos rūšys. Valiutinės operacijos. Užsienio valiutos naudojimo tvarka. Sandorių užsienio valiuta pirminis pripažinimas. Lietuvos eksporto struktūrinė ir dinaminė analizė. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2006-09-26
 • Tarptautinė ekonominė integracija Europos Sąjungos (ES) sistemoje

  Integracijos ir tarptautinės ekonominės integracijos sąvokos. Ekonominės integracijos formos. Europos Sąjungos valstybių narių ekonominė integracija. Ekonominės integracijos Europos Sąjungos (ES) sistemoje etapai. Laimėjimai ir tikslai. Nebaigti įgyvendinti uždaviniai. Lietuvos integracija į Europos Sąjungą (ES). Bendro tarptautinio ekonominio liberalizavimo dalis. Lietuvos ekonominės integracijos į Europos Sąjungos (ES) vieningą rinką gairės 2004–2010 metams. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(18 puslapių)
  2006-04-26
Puslapyje rodyti po