Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Socialiniai veiksniai, lemiantys sėkmingą moksleivių mokymą ir mokymąsi

  Temos aktualumas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Šeima. Šeimos darna. Nuolatinės vietos buvimas. Krašto gamybinė-kultūrinė situacija. Išvados.
  Pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2006-06-05
 • Socialinio aprūpinimo pašalpos, skirtos šeimai remti

  Įvadas. Socialinio aprūpinimo Lietuvoje pagrindai. Valstybinio socialinio draudimo skiriamos pašalpos. Bedarbių rėmimo pašalpos. Ligos, motinystės ir motinystės (tėvystės) pašalpos. Pašalpos suluošinimo darbe ir profesinių susirgimų atvejais bei kitos išmokos. Kitos socialinės pašalpos. Valstybinės pašalpos šeimoms, auginančioms vaikus. Invalidų socialinės integracijos pašalpos. Pašalpos mirties atveju. Pašalpos kariškiams ir jiems prilygintiems asmenims bei jų šeimos nariams. Išvados.
  Teisė, referatas(11 puslapių)
  2007-07-13
 • Socialinio blogio karalystė W. Shakespeare "Hamlete"

  Įžanga. Bendra "Hamleto" charakteristika. Socialinė erdvė herojaus Hamleto akimis. Šalutinių veikėjų charakteristika. Klaudijus. Gertrūda. Polonijus, Ofelija, Laertas. Rozenkrancas ir Gildensternas. Voltimandas, Kornelijus, Reinaldo, Ozrikas. Išvados.
  Visuotinė literatūra, referatas(8 puslapiai)
  2007-06-13
 • Socialinio darbo bendruomenėje samprata. Bendruomenės vaidmuo mažinant socialinę atskirtį

  Socialinis kapitalas. Socialinė aplinka. Socialinė integracija. Socialinė atskirtis. Bendruomenė. Bendruomeniškumas. Bendruomenė kaip socialinė sistema. Socialinio darbuotojo vaidmenys mažinant. socialinę atskirtį bendruomenėje.
  Socialinis darbas, referatas(6 puslapiai)
  2005-12-09
 • Socialinio darbo etika, jos svarba

  Įvadas. Socialinio darbo esmė ir realizavimas. Socialinio darbo etika, jos svarba. Komunikacija ir bendravimas. Pagrindiniai socialinio darbo principai. Individualaus darbo užduotys. Socializacija – socialinės patirties įsisavinimas. Išvados.
  Etika, referatas(9 puslapiai)
  2006-01-05
 • Socialinio darbo ir etikos ryšys

  Įvadas. Socialinio darbo esmė ir realizavimas. Socialinio darbo ir etikos ryšys. Komunikacija ir bendravimas. Pagrindiniai socialinio darbo principai. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(8 puslapiai)
  2006-03-31
 • Socialinio darbo ir etikos ryšys (2)

  Įvadas. Etikos samprata. Socialinio darbo samprata. Socialinio darbo ir etikos santykis. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(8 puslapiai)
  2006-04-13
 • Socialinio darbo ir etikos ryšys (3)

  Įvadas. Profesinė etika. Klientų aptarnavimo etika. Socialinių darbuotojų doros problemos. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(5 puslapiai)
  2007-05-04
 • Socialinio darbo ir etikos ryšys (4)

  Įvadas. Etika kaip mokslas. Empirinis mokslas. savęs pažinimo problema. Apie jaunimo auklėjimą, tėvų tarpusavio santykius. Ugdymas kaip filosofija praktikoje. Vertybių etika. Moraliniai ir humanistiniai socialinio pedagogo darbo aspektai. Etika. Socialinis pedagogas ir jo etika. Pedagoginės doros ypatumai. Socialinė pedagogika ir individas. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(15 puslapių)
  2007-05-16
 • Socialinio darbo ir socialinės pedagogikos panašumai bei skirtumai

  Įvadas. Socialinio darbo raida. Socialinio darbo metodai. Keli svarbūs socialinio darbo metodai. Ekonomika ir socialinis darbas. Politika ir socialinis darbas. Socialinio darbo profesijos aprašas. Socialinio darbo skirstymas. Socialiniai darbuotojai. Socialinės pedagogikos raida. Socialinė pedagogika kaip mokslo šaka. Socialinis pedagogas. Apibendrinimai.
  Socialinis darbas, referatas(12 puslapių)
  2005-09-15
 • Socialinio darbo metodika (2)

  Įvadas. Socialinio darbo profesijos metodų specifika. Socialinių darbo metodų istorija ir šiandieninė plėtotė. Socialinio tinklo metodas. Atvejo vadybos metodas. Filmo "Nuostabioji Ana" analizė. Filmo "Mocartas ir banginis" analizė. Išgyventos situacijos aprašymas. Išvada.
  Socialinis darbas, referatas(10 puslapių)
  2008-01-22
 • Socialinio darbo profesijos pasirinkimo motyvacija

  Įvadas. Specialybės pasirinkimo motyvacija. Socialinio darbo kilmė. Socialinio darbuotojo veikos ir tikslai. Gebėjimai, būtini socialiniame darbe. Veiklos motyvacijos teorijos. Socialinio darbo vizija ir vystymosi tendencijos. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(9 puslapiai)
  2008-03-15
 • Socialinio darbo profesijos pasirinkimo motyvacija (2)

  Įvadas. Socialinio darbo atsiradimas Lietuvoje. Socialinio darbo ir socialinio darbuotojo samprata. Asmeninės ir profesinės savybės, reikalingos socialiniam darbuotojui. Veiklos pasirinkimo motyvacijos. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(8 puslapiai)
  2008-12-10
 • Socialinio darbo samprata

  Įvadas. Nauja profesija Lietuvoje. Kompetencija. Žinios. Įgūdžiai. Vertybės. Socialinio darbuotojo etika. Bendravimas. Kvalifikacija. Grupinis darbas. Socialinė parama ir paslaugos. Solidarumas socialiniame darbe. Išvada.
  Socialinis darbas, referatas(14 puslapių)
  2006-10-17
 • Socialinio darbo su šeima galimybės ir ypatumai

  Įvadas. Šeimos socialinis statusas ir jos tipas. Šeimų tipai. Socialinio pedagogo darbo su šeima ypatumai. Socialinio pedagogo teikiamos paramos rūšys šeimai. Socialinio pedagogo, dirbančio su šeima, vaidmenys. Socialinės pagalbos formos. Socialinio pedagogo darbas su vaikų tėvais. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(10 puslapių)
  2008-10-07
 • Socialinio darbuotojo etikos kodeksas

  Įvadas. Etikos problema mūsų kultūroje filosofiniu požiūriu. Socialinio pedagogo profesija. Lietuvos socialinių darbuotojų etikos kodeksas ir jo analizė. Išvados.
  Etika, referatas(13 puslapių)
  2007-12-16
 • Socialinio darbuotojo galimybės ugdant vaikus sergančius autizmu

  Įvadas. Darbo tikslas: Išsiaiškinti socialinio darbuotojo galimybes ugdant vaikus sergančius autizmu. Autizmo sąvoka. Ligos atsiradimo priežastys. Vaikų autistų ugdymas. Socialinio darbuotojo darbas su vaikais autistais. Metodai ir būdai dirbant su vaikais autistais. Išvados.
  Specialioji pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2009-09-23
 • Socialinio darbuotojo genograma

  Savęs pažinimas. Gyvenimo stilius ir filosofija. Moralinis kodeksas ir vertybių sistema. Šaknys. Asmeniniai poreikiai. Asmeninis funkcionavimas. Atvejo pavyzdys (mano genograma).
  Socialinis darbas, referatas(6 puslapiai)
  2006-02-23
 • Socialinio darbuotojo ir pedagogo skirtumai

  Įvadas. Socialinis darbuotojas. Taikymo sritis. Terminai vartojami socialinį darbą dirbančių kvalifikaciniuose reikalavimuose. Bendrosios nuostatos. Teisės, kurias turi socialinis darbuotojas. Socialinio darbuotojo pareigos. Kompetencija. Socialinės apsaugos sistemos įstaigos, kuriose gali dirbti socialinis darbuotojas. Socialinis pedagogas. Taikymo sritis. Terminai vartojami socialinio pedagogo darbą dirbančių kvalifikaciniuose reikalavimuose. Bendrosios nuostatos. Teisės, kurias turi socialinis pedagogas. Socialinio pedagogo pareigos. Kompetencija. Socialinės apsaugos sistemos įstaigos, kuriose gali dirbti socialinis pedagogas. Išvada.
  Socialinis darbas, referatas(10 puslapių)
  2006-11-06
 • Socialinio darbuotojo ir socialinio pedagogo pagrindinių funkcijų panašumai ir skirtumai

  Socialinio darbuotojo ir socialinio pedagogo samprata. Socialinio darbuotojo ir socialinio pedagogo teisės ir pareigos. Socialinio darbuotojo ir socialinio pedagogo pagrindinės funkcijos. Socialinio darbuotojo ir socialinio pedagogo teisės. Socialinio darbuotojo ir socialinio pedagogo vertybinės nuostatos. Socialinio darbo ir socialinės pedagogikos profesijų panašumai ir skirtumai. Socialinio darbo ir socialinės pedagogikos profesijų panašumai. Socialinio darbo ir socialinės pedagogikos profesijų skirtumai. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(10 puslapių)
  2008-03-27
Puslapyje rodyti po