Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Socialinės institucijos: religija

  Religijos apibrėžimas. Kas yra ir kas nėra religija. Religijų įvairovė. Religijos teorijos. Religinių organizacijų tipai. Lytis ir religija. Religija, sekuliarizacija ir socialinė kaita. Naujieji religiniai sąjūdžiai. Religinis fundamentalizmas.
  Sociologija, referatas(6 puslapiai)
  2009-04-07
 • Socialinės ir demografinės Šiaulių miesto aplinkos analizė

  Įvadas. SWOT analizė. Privalumai ir stipriosios pusės. Šiauliai, kaip istoriškai-tradiciškai susiklostęs regiono centras. Tranzitui tinkama Šiaulių miestų lokalizacija. Šiauliai - universitetinis miestas. Miesto kultūrinis kapitalas ir profesinės kvalifikacijos cenzas. Iš primityviųjų ekonominių praktikų išaugęs ir palaipsniui stiprėjantis smulkusis ir vidutinis verslas. Trūkumai ir ribotumai. Primityviųjų ekonominių praktikų mentalinis ir subkultūrinis palikimas bei inercija. Centrinės valdžios regioninė politika ir viešasis administravimas. Galimybės ir potencialas. Potenciali galimybė pasinaudoti eurointegracijos ir globalizacijos privalumais. Potenciali galimybė plėtoti Šiaulius kaip universitetinį miestą. Miesto "tinklinės organizacijos" formavimas. Tarptautinių ryšių plėtojimas siekiant socialinės ir ekonominės naudos miestui. Grėsmės ir pavojai. Vietinių politinių partijų infantilizmas. Silpnas, nefunkcionalus miesto viešasis administravimas. Iniciatyvių, turinčių palaikymą vietoje ir žinomų šalyje miesto politinių lyderių deficitas. Miesto strateginiai interesai, jų viršpartinis atstovavimas bei lobizmas. Iššūkiai, susiję su sparčiais integracijos ir globalizacijos procesais.
  Viešasis administravimas, referatas(14 puslapių)
  2007-11-12
 • Socialinės ir psichologinės mokyklos nelankymo priežastys

  Įvadas. Socialinės nenoro mokytis priežastys. Visuomenėje glūdinčios nenoro mokytis priežastys. Šeimoje glūdinčios nenoro mokytis priežastys. Psichologinės mokyklos nelankymo priežastys. Paauglystės ypatumai. Asmenybinės nenoro mokytis priežastys. Mokykloje glūdinčios nenoro mokytis priežastys. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(13 puslapių)
  2009-02-05
 • Socialinės ir psichologinės problemos vaikų gyvenančių globos institucijose

  Įvadas. Vaikų, gyvenančių globos namuose psichologiniai ugdymo ypatumai. Vaikų savęs vertinimas. Vaiko gerovė. Apibendrinimas.
  Socialinis darbas, referatas(10 puslapių)
  2006-04-13
 • Socialinės ir psichologinės vaiko problemos globos institucijose

  Įvadas. Vaikų, gyvenančių globos institucijose, samprata. Vaikų psichologinės problemos. Prieraišumo sutrikimai. Intelektinės raidos problemos. Savivokos formavimosi problemos. Emocijų ir elgesio sutrikimai. Vaikų socialinės problemos. Mokyklos nelankymas. Narkotikų ir alkoholio vartojimas. Nusikalstamumas. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(12 puslapių)
  2008-03-14
 • Socialinės ir teisės normos

  Įvadas. Socialinės normos. Socialinių normų klasifikacija. Teisės normos, sąvokos ir požymiai. Vidinė teisės normos struktūra. Teisės normų rūšys. Teisės normų skirtumai nuo moralės normų. Skirtumai tarp teisės normų ir korporatyvinių normų. Išvados.
  Teisė, referatas(16 puslapių)
  2008-05-29
 • Socialinės paramos centro (SPC) funkcijos, veikla, struktūra, veiklos problemos

  Įvadas. Tyrimo tikslas: Susipažinti su Vilniaus miesto savivaldybe ir Socialinės paramos centru ir tai aprašyti. Išsiaiškinti Socialinės paramos centro (SPC) atliekamas funkcijas, veiklą, išanalizuoti struktūrą, aptarti veiklos problemas. Vilniaus miesto savivaldybės apžvalga. Vilniaus miesto socialinės paramos centro analizė. Vieta savivaldybės struktūroje. Funkcijų analizė. Struktūra. Vilniaus miesto Socialinės paramos centro (SPC) veiklos analizė. Veiklos problemos. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (4).
  Viešasis administravimas, referatas(20 puslapių)
  2010-03-17
 • Socialinės paramos organizavimas rizikos grupės asmenims

  Įvadas. Piniginė socialinė parama. Socialinių paslaugų sistemos plėtra. Vaikų globos ir įvaikinimo problemos. Rizikos grupės laisvalaikis, bendra popamokinė veikla. Rizikos grupės ryšiai su visuomene. Rizikos grupės taisyklės. Rizikos grupės mokinių ir jų ugdytojų santykiai. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(6 puslapiai)
  2006-12-05
 • Socialinės paramos priemonės, taikomos Lietuvoje

  Įvadas. Valstybinė ir nevalstybinė socialinė parama. Valstybinės socialinės paramos dydis. Socialinės paramos organizavimas ir valdymas. Socialinės paramos teikimas. Socialinės paramos finansavimas. Socialinės paramos sistemos trūkumai. Socialinės paramos sistemos tobulinimas. Išvados.
  Teisė, referatas(9 puslapiai)
  2008-02-17
 • Socialinės paramos šeimai teisinis reglamentavimas

  Įvadas. Darbo tikslas: Išanalizuoti teikiamą socialinę paramą šeimai. Šeimos sąvokos charakteristika. Šeimos teisės reglamentuojami visuomeniniai santykiai. Šeimos ir šeimos narių požymiai ir teisinė padėtis. Socialinė parama šeimai teisinis reglamentavimas. Socialinės paramos šeimai charakteristika. Socialinės paramos šeimoms ir vaikams teisinis reglamentavimas. Naujovės paramos šeimai srityje 2009 metams. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(18 puslapių)
  2010-06-10
 • Socialinės paslaugos ir garantijos protinę negalią turintiems asmenims užsienyje (Naujojoje Zelandijoje)

  Poreikių įvertinimo ir paslaugų nustatymo tarnyba (PĮPNT). Negalios Paslaugų Tarnyba (NPT). Asmuo su negalia. Regioninė protinės negalios bendruomenės rūpybos agentūra (RPNBRA). Reagavimas į krizes. Regioninė protinių neįgaliųjų apgyvendinimo tarnyba (RPNAT). Psichosocialinės reabilitacijos paslaugos psichikos sutrikimų turintiems asmenims VPSRC, Lietuvoje.
  Socialinis darbas, referatas(7 puslapiai)
  2008-12-06
 • Socialinės paslaugos (2)

  Įvadas. Socialinių paslaugų samprata. Paslaugų apibūdinimas. Socialinių paslaugų sistemos raidos etapai. Socialinių paslaugų samprata Lietuvos įstatymuose ir poįstatyminiuose aktuose. Tikslai. Bendrosios socialinės paslaugos. Informacijos teikimas ir konsultavimas. Pagalba namuose. Slauga namuose. Globos pinigai. Kitos paslaugos. Specialiosios socialinės paslaugos. Bendruomeninės įstaigos. Dienos socialinių paslaugų įstaigos. Laikino gyvenimo įstaigos. Savarankiško gyvenimo namai. Stacionarios globos ir slaugos įstaigos. Mišrių socialinių paslaugų įstaigos. Socialinių paslaugų organizatoriai, teikėjai ir gavėjai. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(13 puslapių)
  2008-12-28
 • Socialinės paslaugos (4)

  Įvadas. Socialinių paslaugų samprata. Paslaugų apibūdinimas. Socialinių paslaugų sistemos raidos etapai. Socialinių paslaugų samprata Lietuvos įstatymuose ir poįstatyminiuose aktuose. Tikslai. Bendrosios socialinės paslaugos. Informacijos teikimas ir konsultavimas. Pagalba namuose. Slauga namuose. Globos pinigai. Kitos paslaugos. Specialiosios socialinės paslaugos. Bendruomeninės įstaigos. Dienos socialinių paslaugų įstaigos. Laikino gyvenimo įstaigos. Savarankiško gyvenimo namai. Stacionarios globos ir slaugos įstaigos. Mišrių socialinių paslaugų įstaigos. Socialinių paslaugų organizatoriai, teikėjai ir gavėjai. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(13 puslapių)
  2009-02-26
 • Socialinės paslaugos į namus Pasvalio mieste

  Įvadas. Socialinių paslaugų samprata. Socialinių paslaugų klasifikacija. Socialinių paslaugų gavėjai. Socialinės paslaugos ir jų teikimas Pasvalio rajone. Socialinių paslaugų namuose tarnybos veikla. Išvados ir pasiūlymai.
  Socialinis darbas, referatas(14 puslapių)
  2006-12-04
 • Socialinės paslaugos namuose

  Įvadas. Socialinių paslaugų rūšys. Socialinės paslaugos namuose. Pagalbos namuose paslaugų rūšys. Mokėjimas už paslaugas. Pagalbos pinigų mokėjimas. Socialinių paslaugų teikėjai. Kaip gauti socialines paslaugas namuose. Statistika. Pagalbą į namus ir socialinę globą namuose gavę asmenys. Visi socialinę pagalbą ir globą namuose gavę asmenys. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(12 puslapių)
  2012-01-06
 • Socialinės paslaugos smurtą patyrusioms moterims

  Įvadas. Dažniausiai smurtaujantys šeimoje asmenys. Tiriamoji įstaiga: Vilniaus miesto motinos ir vaiko pensionas. Teikiamos paslaugos. Socialinių paslaugų tikslai. Motinos ir vaiko pensiono pagrindiniai veiklos uždaviniai. Socialinės paslaugos organizuojamos ir teikiamos vadovaujantis šiais principais. Klientų grupės. Personalas. Veiklos finansavimas. Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis. Įstatyminė bazė. Vilniaus miesto motinos ir vaiko pensiono klientams tyrimo analizė. Vilniaus miesto motinos ir vaiko pensiono darbuotojams tyrimo analizė. Teisės aktų apžvalga. Tarptautinių tesės aktų ir įvairių programų apžvalga. Papildoma medžiaga. Išvados. Priedai (2). Darbas iliustruotas grafikais.
  Socialinis darbas, referatas(20 puslapių)
  2008-05-15
 • Socialinės paslaugos šeimai turinčiai vaikų. Socialinių globos įstaigų sistema vaikams

  Įvadas. Socialinės paslaugos šeimoms turinčioms vaikų. Socialinių paslaugų skirstymas. Socialinės globos įstaigos. Stacionarios vaikų globos įstaigos. Nestacionarios vaikų globos įstaigos. Vaikų globos įstaigų sistema. Išvados. Priedas (6 psl.).
  Socialinis darbas, referatas(18 puslapių)
  2008-11-26
 • Socialinės paslaugos. Socialinės paslaugos Lietuvoje. Senų žmonių globa

  Įvadas. Slauga seneliams. Senų žmonių socialinė globa Kauno apskrityje. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(5 puslapiai)
  2007-05-21
 • Socialinės pašalpos (2)

  Įvadas. Socialinių pašalpų samprata. Kam skiriamos socialinės pašalpos? Išmokos vaikams. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(8 puslapiai)
  2007-03-27
 • Socialinės pedagogikos mokslo raida Lietuvoje

  Įvadas. Socialinės pedagogikos samprata. Socialinės pedagogikos raida Lietuvoje. Tarpukario metais. Sovietiniais metais. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(9 puslapiai)
  2006-05-17
Puslapyje rodyti po