Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Piliečių teisių ir pareigų kaita Lietuvos valstybės konstitucijose

  Įvadas. Piliečių teisės ir pareigos Lietuvos respublikos konstitucijose. 1919 m. balandžio mėn. 4 d. Lietuvos Valstybės Laikinosios Konstitucijos Pamatiniai Dėsniai. 1920 m. birželio mėn. 10 d. Laikinoji Lietuvos Valstybės Konstitucija. 1922 m. rugpjūčio mėn. l d. Lietuvos Valstybės Konstitucija. 1928 metų Lietuvos valstybės konstitucija. 1938 metų Lietuvos konstitucija. 1978 m. balandžio 20 d. LTSR konstitucija. 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos laikinasis pagrindinis įstatymas. 1992 m. spalio 25 d. Lietuvos Respublikos konstitucija. Išvados.
  Konstitucinė teisė, referatas(11 puslapių)
  2007-10-22
 • Piliečių, visuomeninių organizacijų, kitų asmenų teisės ir pareigos užtikrinant aplinkos apsaugą

  Įvadas. Tikslas yra išnagrinėti Lietuvos Respublikos piliečių, visuomeninių organizacijų, kitų asmenų teises ir pareigas užtikrinant aplinkos apsaugą. Pagrindiniai aplinkos teisės šaltiniai. Konstitucija. Aplinkos apsaugos įstatymas. Orhuso konvencija. Visuomenės dalyvavimas. Teisė gauti informaciją apie aplinką. Teisė kreiptis į teismus. Išvados.
  Teisė, referatas(15 puslapių)
  2010-09-17
 • Pilietybė. Atostogos

  Pilietybės samprata. Pilietybės įgijimas ir netekimas. Pilietybės samprata. Pilietybės įgijimas. Pilietybės netekimas. Atostogos, jų rūšys. Atostogų suteikimo tvarka. Atostogų rūšys. Kasmetinės atostogos, kasmetinių atostogų rūšys, jų suteikimo tvarka. Tikslinės atostogos, tikslinių atostogų rūšys, jų suteikimo tvarka. Praktinė užduotis.
  Teisė, referatas(23 puslapiai)
  2006-01-26
 • Pilietybės suteikimo mechanizmai

  Įvadas. Naujasis 1991 m. gruodžio 5d. Pilietybės įstatymas. Pilietybės išsaugojimas. Natūralizacijos (šeimyninio ir nešeimyninio pobūdžio) samprata ir sąlygos. Pilietybės netekimas. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(10 puslapių)
  2005-08-13
 • Pilietinė visuomenė

  Įvadas. Pilietinė visuomenė. Pilietinės visuomenės institucijos. Sąlygos, būtinos pilietinės visuomenės egzistavimui. Visuomenės formavimasis Lietuvoje. Išvados.
  Sociologija, referatas(5 puslapiai)
  2005-10-31
 • Pilietinė visuomenė (2)

  Įvadas. Pilietinė visuomenė. Pilietinė visuomenė – sąvokos istorija. Pilietinės visuomenės bruožai ir valstybė. Išvados.
  Politologija, referatas(8 puslapiai)
  2009-02-11
 • Pilietinė visuomenė ir demokratijos stabilumas

  Pilietinė bendruomenė. Pilietinis įtrauktumas. Politinė lygybė. Solidarumas, pasitikėjimas ir tolerancija. Asociacijos kaip socialinės bendradarbiavimo struktūros.
  Politologija, referatas(9 puslapiai)
  2006-12-12
 • Pilietinė visuomenė ir jos raida Lietuvoje

  Pagrindinės temos: Pilietinės visuomenės ir socialinės atskirtis, pilietinės visuomenės raida Lietuvoje.
  Sociologija, referatas(6 puslapiai)
  2005-03-11
 • Pilietinė visuomenė Lietuvoje

  Įvadas. Pilietinė visuomenė. Kas tai? Pilietinė visuomenė praeityje. Dabartinė Pilietinė visuomenė. Pilietinė visuomenė Lietuvoje. Kodėl Lietuvoje neišsivysčiusi Pilietinė visuomenė? Kas stabdo Pilietinės visuomenės vystymąsi? Pilietinės visuomenės vystymosi istorija Lietuvoje. Pilietinė visuomenė – viltys ir galimybių ribos. Išvada. Išnašos.
  Politologija, referatas(9 puslapiai)
  2008-01-24
 • Pilietinės visuomenės atkūrimo patirtis Lotynų Amerikoje

  Demokratizacijos ir transformacijos procesų samprata. Liberalizacija. Demokratijos konsolidacija. Pilietinės visuomenės vieta Lotynų Amerikos demokratizacijos procese.
  Politologija, referatas(7 puslapiai)
  2006-04-21
 • Pilietinės visuomenės kultūra ir tradicijos vaidmuo

  Įvadas. Kultūriniai pilietinės visuomenės aspektai. Bendras kultūros kontekstas. Pilietinės visuomenės samprata. Tradicijos samprata ir jos vaidmuo. Pilietinės visuomenės kultūra. Pilietinės visuomenės teisinė kultūra. Išvados.
  Teisė, referatas(11 puslapių)
  2006-10-10
 • Pilietinės visuomenės kultūriniai aspektai

  Įvadas. Kultūriniai pilietinės visuomenės aspektai. Pilietinės visuomenės samprata. Kultūros samprata. Tradicijos vaidmuo. Pilietinės visuomenės kultūra. Pilietinės visuomenės teisinė kultūra. Išvados.
  Politologija, referatas(10 puslapių)
  2008-03-06
 • Pilietinės visuomenės kūrimas Ukrainoje

  Pilietinė visuomenė. Oranžinė revoliucija. Akademinė Ukrainos bendruomenė.
  Politologija, referatas(7 puslapiai)
  2006-12-07
 • Pilietinio ugdymo socialinis sąlygotumas

  Įvadas. Pagrindinės sąvokos. Socialinių pokyčių ir ugdymo sąveika. Globalizacijos iššūkiai švietimui. Socialinė atskirtis Lietuvoje. Švietimo vaidmuo stiprinant socialinę sanglaudą. Išvados.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2008-12-28
 • Pilietiškumo sampratos kaita modernėjančioje XX amžiaus visuomenėje

  Įvadas. Pilietiškumo samprata. Tautiškumo bei pilietiškumo "sąjunga" ir jos reikšmė. Patriotinio ir pilietinio ugdymo samprata prieškario filosofų darbuose. Pilietiškumas ir patriotizmas.
  Sociologija, referatas(6 puslapiai)
  2006-08-28
 • Pilietiškumo ugdymas užklasinėje ir užmokyklinėje veikloje

  Įvadas. Pilietinis ugdymas. Pilietinio ugdymo tikslai ir uždaviniai. Pilietiškumo ugdymas užklasinėje ir užmokyklinėje veikloje. Valstybinė jaunimo reikalų taryba. Europos tarybos veiksmai skatinant jaunimo pilietiškumą. Projektinis pilietinis ugdymas. Pilietiškumo mokymas bendradarbiaujant. Išvados.
  Pedagogika, referatas(13 puslapių)
  2007-11-13
 • Piligrimystė Lietuvoje ir M.K. Radvila Našlaitėlis "Kelionė į Jeruzalę"

  Įvadas. Referate remtasi Mikolajaus Kristupo Radvilos Našlaitėlio knyga "Kelionė į Jeruzalę". Mikalojus Kristupas Radvila Našlaitėlis ( 1549- 1616). Mikalojaus Kristupo Radvilos Našlaitėlio piligriminė kelionė į Jeruzalę. Išvados.
  Kultūrologija, referatas(9 puslapiai)
  2010-12-06
 • Piligrimystė viduramžiais

  Mikalojus Kristupas Radvila Našlaitėlis (1549 - 1616). Pirmas laiškas. Antrasis laiškas. Trečiasis laiškas. Ketvirtasis laiškas. Išvados.
  Visuotinė istorija, referatas(5 puslapiai)
  2010-07-15
 • Pilkasis kiškis

  Paplitimas. Biologija. Eilėraščiai apie kiškį. Kiškių Pilaitė. Kiškio Sapnas.
  Zoologija, referatas(5 puslapiai)
  2006-01-06
 • Pina Bausch

  Įvadas. Pina Bausch viena žymausių modernaus šokio kūrėjų ir atlikėjų. PIna Bauch ir jos biografija. Pinos Bausch kūryba ir jos bruožai. Išvados.
  Teatras, referatas(7 puslapiai)
  2010-04-01
Puslapyje rodyti po