Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Pasaulinė prekybos organizacija (PPO)

  Įvadas. Pasaulinė prekybos organizacija. Pasaulinės prekybos organizacijos (PPO) Dohos daugiašalių derybų raundas. Pagrindiniai pasaulinės prekybos organizacijos (PPO) principai. Pasaulinės prekybos organizacijos (PPO) funkcijos ir kita veikla. Pasienio prekyba, muitų sąjungos ir laisvosios prekybos zonos. Lietuvos įstojimas į PPO. Derybos dėl Rusijos narystės PPO. Derybos dėl Rusijos narystės pasaulinėje prekybos organizacijoje (PPO). Lietuvos narystės PPO privalumai ir trūkumai. Lietuvos įsipareigojimai. Lietuvos teisės ir parama eksportuotojams. Apsauga vietos gamintojams. Lietuvos verslo aplinkos derinimas prie pasaulinės prekybos organizacijos (PPO) reikalavimų. Tikslas – liberalizuoti pasaulio prekybą. Lietuvos atstovavimas pasaulinėje prekybos organizacijoje (PPO) po 2004 m. gegužės 1d. Išvados. Priedai.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(30 puslapių)
  2006-02-21
 • Pasaulinė prekybos organizacija WTO

  Įvadas. WTO ir GATT skirtumai. Pagrindinė WTO institucija. WTO principai ir funkcijos. WTO funkcijos. Lietuvos tapimas WTO nare. WTO privalumai ir trūkumai. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(18 puslapių)
  2006-12-14
 • Pasaulinė turizmo organizacija

  Įvadas. Pasaulinės turizmo organizacijos istorija. PTO struktūra. Šalys PTO narės. Lietuva PTO narė. Pasaulio turizmo etikos kodeksas. Regioniniai paramos projektai. Kaip finansuojama PTO. Praktiniai projektai. Statistika. Išvados.
  Turizmas, referatas(13 puslapių)
  2006-05-05
 • Pasaulinė turizmo organizacija (2)

  Beveik 75 metų patirtis turizmo srityje. Pasaulinė Turizmo Organizacija. Pirmaujanti Stambiausioje Pasaulio Pramonėje. Regioninė veikla. Regioniniai Paramos Projektai. Kaip finansuojama WTO. Kaip veikia WTO. Kas gali prisijungti prie Pasaulinės Turizmo Organizacijos. Praktiniai Projektai. Išsaugantis Vystymas. Statistika. Rinkos Tyrimas. Aplinkosaugos veikla. Publikacijos.
  Turizmas, referatas(9 puslapiai)
  2006-11-25
 • Pasauliniai karai

  Įvadas. Pirmasis pasaulinis karas. Karinių -politinių blokų susidarymas. Karo priežastys ir tikslai. Karo pradžia bei jo eiga. Karo pabaiga. Versalio taika. Karo padariniai. Antrasis pasaulinis karas. Karo priežastys. Karo pradžia ir eiga, I karo etapas. II karo etapas (1941 – 1943 m.) Antihitlerinė koalicija. III karo etapas, Potsdamo konferencija, karo pabaiga. Karo padariniai. Išvados.
  Visuotinė istorija, referatas(9 puslapiai)
  2006-10-05
 • Pasaulinio banko veiklos ypatumai

  Įvadas. Pasaulinis bankas: Kas yra Pasaulinis bankas? Kam mums reikalingas Pasaulinis bankas? Pasaulinio banko struktūra ir jos nariai. Kas sudaro Pasaulinio banko grupę? Kam priklauso Pasaulinis bankas? Pasaulinio banko veiklos specifika. Kuo užsiima Pasaulinis bankas? Iš kur Pasaulinis bankas gauna lėšų? Pasaulinis bankas ir Tarptautinis valiutos fondas. Paskolos gavimas. Projektas – būtina paskolos gavimo sąlyga.. Pasaulinio banko garantijos. Išvados.
  Bankininkystė, referatas(13 puslapių)
  2010-02-10
 • Pasaulinio vandenyno charakteristika (2)

  Atlanto, Ramusis, Arkties, Indijos vandenynų aprašymai su ypač tikslia Arkties vandenyno pjūvio analize. Darbo uždaviniai: Įvardintame pjūvyje pagal žemėlapį suprofiliuoti Arkties vandenyno dugno reljefą ir vandens storymę pagal skirtingus horizontalųjį ir vertikalųjį mastelius; Kompleksiškai charakterizuoti Arkties vandenyno fizines – geografines savybes; Aprašyti geologinę, geomorfologinę bei tektoninius elementus, krantų pobūdį, sedimentacines sąlygas ir dugno nuosėdų tipus; Pateikti klimatinių faktorių ir oro cirkuliacijos analizę; Įvertinti vandens temperatūros pasiskirstymą ir druskingumo pokyčius vasario ir rugpjūčio mėnesiais; Išryškinti vandens dinamikos įvairovę storymėje; Pateikti paviršinių srovių ir giluminės cirkuliacijos vasario ir rugpjūčio mėnesiais kitų dinaminių objektų analizę; Aprašyti ekosistemos ypatumus, klimatines – gamtines zonas; Įvertinti biologinius minerologinius išteklius transporto geografijoje, užterštumo aspektus ir teisinius normatyvus. Arkties vandenyno akvatorijos trumpa gamtinis geografinis apibūdinimas. Tiriamo pjūvio gamtinių (dugno) terpių analizė. Geografiniai elemantai. Geomorfologinis dugno apibūdinimas. Tektoniniai (geologiniai) elemrntai. Krantų tipai. Sedimentacinės sąlygos ir dugno nuosėdų tipai. Klimato veiksnių ir sezoninė oro cirkuliacijos analizė. Hidrologinė vandens storymės sezoninė kaita. Temperatūros pasiskirstymas. Vasario mėn. Rugpjūčio mėn. TS stoties vertikalaus pjūvio temperatūros analizė vasario ir rugpjūčio mėn. Druskingumo kaita. Vasario mėn. Rugpjūčio mėn. TS stoties vertikalaus pjūvio druskingumo analizė vasario ir rugpjūčio mėn. Vandens storymės įvairovė. Paviršinių srovių ir giluminės cirkuliacijos apibūdinimas vasario ir rugpjūčio mėn. Kiti dinaminiai veiksniai. Srovių cirkuliacija vandens paviršiuje. Srovių cirkuliacija 300 m gylyje. Potvyniai. Dreifuojančių ledynų judėjimas. Vandens masių ir jų struktūros apibūdinimas. Ekosistemos įvairovė bei užterštumo aspektai tiriamame pjūvyje. Jūrų ir oro transportas, turizmas ir rekreacija. Biologiniai ir mineraliniai vandenyno ištekliai pjūvio aplinkoje. Jūrų transportas ir turizmo galimybės. Vandenyno gamtosauga ir ekonomika bei teisiniai aspektai. Išvados.
  Hidrologija ir meteorologija, referatas(18 puslapių)
  2010-04-02
 • Pasaulinis bankas

  Pasaulio banko struktūra. Pagrindinės pasaulio banko funkcijos. Pasaulio banko valdymas. Lėšų formavimas. Paskolos gavimas. Paskolos gavimo būdai. Šalys - konkursinių mugių dalyvės. Projektas - būtina paskolos gavimo sąlyga. Pasaulio bankas ir Lietuva. Išvados.
  Bankininkystė, referatas(11 puslapių)
  2006-04-27
 • Pasaulinis bankas bei jo vieta ir įtaka Lietuvos ekonomikai

  Santrauka. Įvadas. Pasaulio banko struktūra. Pagrindinės pasaulio banko funkcijos. Pasaulio banko valdymas. Lėšų formavimas. Paskolos gavimas. Šalys – konkursinių mugių dalyvės. Projektas – būtina paskolos gavimo sąlyga. Pasaulio bankas ir Lietuva. 2003 – 2005 m. Pasaulio banko ataskaitos. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2006-03-10
 • Pasaulinis informacinių komunikacijų tinklas (Europoje ir kt.) ir jo ekonominė charakteristika

  Paslaugų politika. Konkurencinės galimybės. Rinkos struktūra ir reguliavimas. Perspektyvos. Telekomunikacijų įtaka. Europos informacinių ir telekomunikacijos technologijų rinkos apžvalga. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(11 puslapių)
  2006-04-14
 • Pasaulinis ūkis

  Įvadas. Pasaulinis ūkis ir jo transformacija. Tarptautinė konkurencija ir bendradarbiavimas. Galių centrai. Pasaulio ekonomikos globalizacija. Integraciniai procesai šiuolaikiniame pasauliniame ūkyje. Pasaulio ūkis ir konkurencija. Konkurencingumo esmė ir veiksniai. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2005-12-02
 • Pasaulinių karų reikšmė

  Įvadas. Pirmasis pasaulinis karas. Antrasis pasaulinis karas.
  Istorija, referatas(8 puslapiai)
  2006-09-29
 • Pasaulinių tendencijų, valstybinių programų įtaka savivaldai

  Įvadas. Vietos savivaldos įstatymas. Bendrosios nuostatos. Savivaldybių funkcijos. Viešųjų paslaugų teikimas. Savivaldybių institucijos, jų sudarymas ir įgaliojimai. Savivaldybės tarybos nariai. Savivaldybės kontrolė ir auditas. Savivaldybės viešojo administravimo įstaigos, jų sudarymas ir įgaliojimai. Atstovavimas gyvenamųjų vietovių bendrovėms. Turtas ir finansai. Savivaldybių santykiai su valstybinėmis institucijomis ir įstaigomis. Savivaldybių teisinės garantijos ir administracinė priežiūra. Savivaldybių atributika ir raštvedyba. Vietos gyventojų apklausa. Lietuvos bendrasis programavimo dokumentas. Nacionalinė darnaus vystymosi strategija. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(30 puslapių)
  2006-02-01
 • Pasaulio alfabetai

  Įvadas. Rašto atsiradimas ir pagrindiniai jo vystymosi etapai. Piktografija. Ideografija. Fonografija. Ankstyvieji pasaulio alfabetai ir jų vystymosi raida. Alfabetų evoliucija. Senovės finikiečių raštas. Koptų alfabetas. Gotų alfabetas ir jo paplitimas. Frankų Futarkas. Glogolica ir kirilica jų paplitimas. Kaukazo tautų alfabetai. Lotynų alfabetas. Lotynų alfabeto paradigma Lietuvoje. Naujieji alfabetai, jų paplitimas. Alfabetai naudojami religiniuose dokumentuose arba yra dekoratyviniai. Alfabetų paradigma. Alfabetų pakaitalai. Išvados.
  Kalbų studijos, referatas(32 puslapiai)
  2010-04-22
 • Pasaulio bankas

  Pasaulio banko prioritetai. Pasaulio banko grupės struktūra. Tarptautinis rekonstrukcijos ir plėtros bankas. Tarptautinė plėtros asociacija. Tarptautinė finansų korporacija. Daugiašalio investicijų garantavimo agentūra. Pasaulio Banko misija Lietuvoje. Išvados.
  Finansai, referatas(11 puslapių)
  2006-01-16
 • Pasaulio bankas (3)

  Įvadas. Pasaulio banko tikslai. Pagrindinės pasaulio banko funkcijos. Pasaulio banko struktūra. Pasaulio banko valdymas. Pasaulio banko lėšų sudarymas. Paskolos gavimas. Paskolos gavimo būdai. Šalys - konkursinių mugių dalyvės. Projektas - būtina paskolos gavimo sąlyga. Pasaulio bankas ir Lietuva. Išvados.
  Bankininkystė, referatas(14 puslapių)
  2006-04-19
 • Pasaulio bankas (5)

  Įvadas. Pasaulio banko struktūra. Pagrindinės pasaulio banko funkcijos. Pasaulio banko valdymas. Lėšų formavimas. Paskolos gavimas. Paskolos gavimo būdai. Šalys - konkursinių mugių dalyvės. Projektas - būtina paskolos gavimo sąlyga. Pasaulio bankas ir Lietuva. Išvados.
  Bankininkystė, referatas(13 puslapių)
  2006-11-24
 • Pasaulio bankas ir jo veiklos įvertinimas

  Pasaulio bankas. Kas yra Pasaulio bankas? Kam mums reikalingas Pasaulio bankas? Pasaulio banko struktūra ir jos nariai: Kas sudaro Pasaulio banko grupę? Kam priklauso Pasaulio bankas? Pasaulio banko veiklos specifika: Kuo užsiima Pasaulio bankas? Iš kur Pasaulio bankas gauna lėšų? Kur išnaudojamos Pasaulio banko lėšos? Pasaulio bankas ir Tarptautinis valiutos fondas. Pasaulio bankas ir suvienytų nacių organizacija. Pasaulio banko garantijos.
  Bankininkystė, referatas(9 puslapiai)
  2006-05-31
 • Pasaulio bankas ir jo veiklos socialinis-ekonominis įvertinimas

  Truputis istorijos. Pasaulio bankas, tai didžiausias švietimo ir mokslo rėmėjas. Pasaulio banko kova su korupcija. Pasaulio banko svarba ir įtaka Lietuvai. Pasaulio Bankas apie Lietuva. Pasaulio Banko veikla Biblijos akimis.
  Finansai, referatas(7 puslapiai)
  2006-05-15
 • Pasaulio bankas ir Tarptautinis valiutos fondas (TVF)

  Pasaulio bankas. Pasaulio banko įkūrimas, struktūra ir jo veikla. Pasaulio Banko susikūrimo prielaidos ir jo įsteigimas. Pasaulio Banko organizacija ir struktūra. Pagrindinės Pasaulio Banko veiklos gairės ir ateities kryptys. Pasaulio banko finansinė parama Lietuvai ir Lietuvos skola pasaulio bankui. Pasaulio Banko finansuojami projektai Lietuvoje ir jų aprašymai. Pasaulio Banko Lietuvai 1992 – 2003 metais suteikta finansinė parama. Lietuvos įsipareigojimai ir skola Pasaulio Bankui. Tarptautinis valiutos fondas. Pasaulinės aplinkybės, lėmusios TVF įkūrimą. Tarptautinis valiutos fondas ir Lietuva. Lietuvos ir TVF bendradarbiavimo istorija. Tarptautinių atsiskaitymų bankas (TAB). Bendradarbiavimas su užsienio šalių centriniais bankais. Kritika Pasaulio Bankui ir Tarptautiniam Valiutos Fondui. Bendra kritika Pasaulio Bankui. Bendra kritika Tarptautiniam Valiutos Fondui. Dažniausiai kritikuojami Pasaulio Banko ir Tarptautinio Valiutos Fondo veiklos aspektai. Pasaulio Banko struktūrinis reguliavimas. Pasauli banko politikos įtaka moterų vaidmeniui visuomenėje. Pasaulio Banko įtaka trečiojo pasaulio šalių valstybinėms skoloms.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(22 puslapiai)
  2009-03-09
Puslapyje rodyti po