Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Pagrindinės žmogiškosios vertybės graikų mituose

  Įžanga. Antikos sąvoka. Graikų filosofija. Antikos mokslininkų požiūris į žmogų. Aristotelis apie tiesą. Graikų mitų ypatybės. Dievai graikų mituose. Išvada.
  Visuotinė istorija, referatas(6 puslapiai)
  2006-02-14
 • Pagrindiniai choro dirigavimo būdai

  Tempai. Dirigavimo mostų skaičiaus. priklausomybė nuo muzikos kūrinio tempo. Fermata. Atlikimo pradžios parodymas. Įstojimo parodymas susmulkintoje takto dalyje. Atlikimo pabaigos parodymas. Niuansavimo ir garso pobūdžio parodymas. Dešinės ir kairės rankos vaidmuo.
  Muzika, referatas(6 puslapiai)
  2005-12-08
 • Pagrindiniai darbo su dokumentais principai

  Įvadas. Pagrindinės darbo su dokumentais nuostatos. Pagrindinių dokumentų grupių apžvalga. Joms būdingi tvarkymo darbai. Dokumentų registravimas. Išvados. Priedai: Įstaigos registracijos žurnalų sąrašas. Vidaus dokumentų registracijos žurnalas. Įsakymas dėl darbuotojo atleidimo iš darbo. Akcinės bendrovės darbuotojų susirinkimo protokolas. Vidaus pažyma.
  Raštvedyba, referatas(13 puslapių)
  2005-12-13
 • Pagrindiniai darbo su dokumentais principai (2)

  Pratarmė. Teorinė dalis. Pagrindinės darbo su dokumentais nuostatos. Bendrieji dokumentų registravimo reikalavimai. Įstaigoje parengtų dokumentų registravimas ir tvarkymas. Dokumentų klasifikavimas. Dokumentų unifikavimas.
  Raštvedyba, referatas(6 puslapiai)
  2006-02-02
 • Pagrindiniai darbo su dokumentais principai (3)

  Įvadas. Pagrindiniai darbo su dokumentais principai. Pagrindinės darbo su dokumentais nuostatos. Pagrindinių dokumentų grupių apžvalga. Pagrindinėm dokumentų grupėm būdingi tvarkymo darbai. Dokumentų registravimas. Išvados.
  Raštvedyba, referatas(12 puslapių)
  2006-08-28
 • Pagrindiniai darbo su dokumentais principai (5)

  Kaip rengiami įvairūs dokumentai, pagrindinės darbo su dokumentais nuostatos, dokumentų įforminimas, registravimas. Įvadas. Pagrindinės darbo su dokumentais nuostatos. Tvarkomųjų dokumentų įforminimas. Organizacinių dokumentų įforminimas. Informacinių dokumentų įforminimas. Dokumentų registravimas Išvados. UAB "Ritmas". Dokumentų registracijos žurnalo sąrašas.
  Raštvedyba, referatas(12 puslapių)
  2007-04-14
 • Pagrindiniai dokumentai, įtakojantys socialinės pedagogikos raidą ir vaikų gerovės politiką

  Įvadas. Socialinės pedagogikos raida. Nuo seniausių laikų iki XVII amžiaus. XVII - XIX amžius. Nuo XX amžiaus pradžios. Vaiko gerovės politikos aktualijos. Teises aktų, reglamentuojančių socialinio pedagogo institucijų ir vaiko gerovės politiką, apžvalga. Pagrindiniai dokumentai, įtakojantys socialinio pedagogo institucijas. Pagrindiniai dokumentai, reglamentuojantys vaiko gerovės politiką. Išvados. Pagrindinės sąvokos.
  Socialinis darbas, referatas(14 puslapių)
  2008-01-08
 • Pagrindiniai dokumentų įforminimo reikalavimai

  Įvadas. Teorinė dalis. Dokumentų įforminimo aspektai. Bendrieji dokumentų įforminimo reikalavimai. Leidyklinių darbų įforminimo reikalavimai. Svarbiausių dokumentų ir jų priedų įforminimas. Dokumentų rekvizitai. Tvarkomųjų dokumentų įforminimas. Organizacinių dokumentų įforminimas. Informacinių dokumentų įforminimas. Dokumentų priedų įforminimas. Praktinė dalis. Dokumentų priedai. Akcinės bendrovės "Saulė" informacinis siunčiamasis dokumento blankas. Lydraštis. Įsakymas dėl atostogų. Materialinių vertybių perdavimo aktas. Pasiaiškinimas dėl neatvykimo į darbą. Išvados.
  Raštvedyba, referatas(13 puslapių)
  2007-12-21
 • Pagrindiniai dokumentų įforminimo reikalavimai (2)

  Įvadas. Bendrosios nuostatos. Dokumentų rekvizitai. Dokumentų įforminimo taisyklės. Organizaciniai dokumentai. Tvarkomieji dokumentai. Informaciniai dokumentai. Išvados.
  Raštvedyba, referatas(8 puslapiai)
  2008-01-24
 • Pagrindiniai E. Eriksono teorijos teiginiai ir principai. Vystymosi stadijos

  Įvadas. E. Eriksono asmenybės raidos teorija. Kultūros veiksnių įtaka. Vystymosi stadijos. Asmenybės vystymosi stadijų charakteristika. E. Eriksono asmenybės vystymosi teorijos reikšmė. Eriksono vystymosi teorijos vertinimas. Išvados.
  Raidos psichologija, referatas(11 puslapių)
  2007-03-29
 • Pagrindiniai ekonomikos tikslai

  Įvadas. Ekonomikos laisvė. Ekonomikos efektyvumas. Galia pasaulio ekonomikoje. Ekonomikos teisingumas. Ekonomikos saugumas. Visiškas užimtumas. Kainų stabilumas. Ekonomikos augimas.
  Ekonomika, referatas(10 puslapių)
  2006-09-28
 • Pagrindiniai elektrinės grandinės dėsniai

  Elementarioji elektrinė grandinė. Omo dėsnis. Kirchhofo dėsniai. Energija ir galia; galios balansas. Elektrinės grandinės darbo režimai ir šaltiniai. Vardinis (nominalusis) režimas. Trumpojo jungimo režimas. Suderintasis režimas. Nuosekliai arba lygiagrečiai sujungtų elementų grandinės. Nuosekliai sujungti imtuvai. Lygiagrečiai sujungti imtuvai. Paprastųjų elektrinių grandinių tyrimas. Mišriai sujungti imtuvai. Srovės ir įtampos reguliavimas. Sudėtingųjų elektrinių grandinių tyrimas. Superpozicijos principas ir metodas. Netiesiniai elementai. Statinė ir diferencinė varža. Charakteristikų sumavimo metodas. Kintamosios srovės grandinių imtuvai. Magnetinės grandinės ir jų elementai. Energijos nuostoliai magnetolaidyje ir jų mažinimo būdai. Svarbiausios elektrinių matavimų sąvokos, metodai ir priemonės. Matavimo paklaidos ir prietaisų charakteristikos. Tiesioginės atskaitos prietaisų momentai ir bendrieji mazgai. Tiesioginės atskaitos prietaisų matuokliai. Elektroniniai matavimo prietaisai. Srovės ir įtampos matavimas. Galios ir energijos matavimas. Elektrinių parametrų matavimas. Neelektrinių dydžių elektriniai matavimai. Matavimo principai; keitikliai.
  Elektronika, referatas(35 puslapiai)
  2005-06-14
 • Pagrindiniai elgesio prie stalo reikalavimai

  Įvadas. Svečių pasitikimas ir susodinimas. Kas kaip patiekiama ir valgoma. Apie ką byloja servetėlė. Kada nedera linkėti "gero apetito". Galima sakyti "ne". Pokalbiai prie stalo. Keletas patarimų. Išvados. Santrauka. Diskusiniai klausimai.
  Etiketas, referatas(7 puslapiai)
  2009-04-07
 • Pagrindiniai gamybiniai fondai ir apyvartinės lėšos

  Įmonės įstatinis fondas. Pagrindiniai gamybiniai fondai skirstomi pagal gamybines struktūras. Įmonės apyvartinės lėšos. Apyvartinių lėšų papildymo šaltiniai.
  Finansai, referatas(5 puslapiai)
  2007-04-02
 • Pagrindiniai makroekonomikos rodikliai

  Bendrasis nacionalinis produktas (BNP). Bendro nacionalinio produkto struktūra. Bendro nacionalinio produkto skaičiavimas. Defliatorius. Nacionalinių sąskaitų sistema. Šalies bendro vidaus produkto analizė 1997 m. Žemės ūkis. Pramonė. Paslaugų sektorius. BVP analizės išvada. Infliacija. Infliacijos turinys. Infliacijos formos. Infliacijos priežastys. Bendrosios paklausos sukelta infliacija. Bendrosios pasiūlos (kaštų) infliacija. Infliacijos pasekmės. Infliacijos mažinimo būdai. Nedarbas. Nedarbo rodikliai. Nedarbo lygis. Nedarbo trukmė. Bedarbių struktūra pagal amžių. Bedarbiai pagal lytį. Bedarbiai pagal ankstesnę ekonominę veiklą. Frikcinis nedarbas ir valstybės politika. Darbo užmokesčio įtaka nedarbui. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2006-04-04
 • Pagrindiniai makroekonomikos rodikliai Lietuvoje

  Įvadas. Bendrasis vidaus produktas. Infliacija. Investicijos. Privatizacija. Valstybės skola. Nedarbas. Transportas. Užsienio prekyba. Einamoji sąskaita. Nacionalinis biudžetas. Bankų sektorius. Žemės ūkis. Vidaus prekyba. Bendrieji šalies ekonomikos rezultatai.
  Makroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2006-02-23
 • Pagrindiniai makroekonomikos rodikliai. Bankų sistemos. Bankininkystės problemos

  Įvadas. Pagrindiniai makroekonomikos rodikliai. Infliacija. Metinė infliacija. Indeksai. Bendras vidaus produktas. Bendras nacionalinis produktas. Realus BVP. Nominalus BVP. Bankų sistema ir bankininkystės problemos. Centrinis bankas. Nebankiniai finansiniai tarpininkai. Komercinis bankas. Problemos su kuriomis susiduria bankai. Problemų sprendimų būdai. Pasaulio bankas ir Lietuva. Išvados. Užduotis. Priedai (2).
  Makroekonomika, referatas(21 puslapis)
  2007-03-14
 • Pagrindiniai makroekonominiai Lietuvos rodikliai

  Įvadas. Makroekonomika ir pagrindiniai makroekonominiai rodikliai. Bendrasis nacionalinis produktas. Nedarbo lygis. Infliacija. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(19 puslapių)
  2006-03-30
 • Pagrindiniai postmodernių socialinių teorijų bruožai

  Įvadas. Pagrindiniai postmodernių socialinių teorijų bruožai. Struktūralizmas. Postmodernios teorijos. Išvados.
  Sociologija, referatas(12 puslapių)
  2006-12-26
 • Pagrindiniai reikalavimai vėdinimo sistemoms

  Įvadas. Vėdinimo sistemų charakteristikos. Pramonės pastatų vėdinimo sistemų ypatumai. Kas žinotina projektuojant ir montuojant vėdinimas. sistemą. Pagrindiniai reikalavimai oro tiekimo vamzdynui. Skaičiuotinos sąlygos. Mikroklimatas. Vėdinimas, oro kondicionavimas. Saugumas ir patikimumas. Vėdinimo sistemų ir patalpų jungimas. Įrangos išdėstymas. Priešdūminis vėdinimas. Išvados.
  Sauga, referatas(17 puslapių)
  2008-03-13
Puslapyje rodyti po