Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Organizacijos kultūra (6)

  Bendravimo svarba. Darbdavių bendravimas su darbuotojais. Darbuotojų bendravimas. Bendraukime!
  Vadyba, referatas(5 puslapiai)
  2006-05-10
 • Organizacijos kultūra (7)

  Įvadas. Organizacijos kultūros apibrėžimas. Organizacijos kultūros formavimas. Kaip kultūrą išlaikyti gyvybingą? Kaip sukurti etišką organizacijos kultūrą? Veiksniai lemiantys savaiminį kultūros formavimąsi. Kultūros funkcijos. Stipri ir silpna organizacijos kultūros. Kultūros sudėtis. Pagrindiniai organizacijos kultūros tipai. Personalo tarpusavio kriterijai. Pagal veiklos organizavimo ir vadovavimo kriterijus. Pagal psichologinio mikroklimato kriterijus. Pagal galimybių darbuotojams pasireikšti kriterijus. Trys pagrindiniai kultūros elementai. Nuo kultūros prie multikultūros. Multikultūros samprata. Lyties klausimai ir multikultūra. Seksualinis priekabiavimas. Stereotipų taikymas. Rasinės bei etinių mažumų problemos multikultūros sąlygomis. Išvados.
  Vadyba, referatas(16 puslapių)
  2006-11-15
 • Organizacijos kultūra (8)

  Įvadas. Organizacijos kultūra. Apibrėžimas. Organizacijos kultūrą formuojantys elementai. Aplinka. Vertybės, idėjos, įsitikinimai, nuostatos. Vadovai, bendradarbiai (žmonės darbo aplinkoje). Ritualai, papročiai, simboliai. Kultūrinis tinklas. Organizacijos kultūros formavimas. Kaip kultūrą išlaikyti gyvybingą? Kaip sukurti etišką organizacijos kultūrą? Veiksniai lemiantys savaiminį kultūros formavimąsi. Kultūros funkcijos. Stipri organizacijos kultūra. Pagrindiniai organizacijos kultūros tipai. Personalo tarpusavio kriterijai. Pagal veiklos organizavimo ir vadovavimo kriterijus. Pagal psichologinio mikroklimato kriterijus. Pagal galimybių darbuotojams pasireikšti kriterijus. Išvados.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2007-03-13
 • Organizacijos kultūra ir jos reikšmė organizacijai

  Įvadas. Bendrosios ypatybės, apibūdinančios organizacijos kultūrą. Organizacijos kultūrų tipai. Organizacijos kultūra ir strategija. Kultūros sukūrimas ir išsaugojimas. Kaip darbuotojai susipažįsta su organizacijos kultūra. Kultūrinių pokyčių valdymas. Organizacijos kultūra, palyginti su nacionaline kultūra. Organizacijos kultūra ir įvairovės paradoksas. Išvados.
  Vadyba, referatas(13 puslapių)
  2008-03-25
 • Organizacijos kultūros keitimas

  Įvadas. Teorinė dalis. Organizacijos kultūros raiškos būdai. Organizacijos kultūros lygiai. Organizacinės kultūros funkcijos. Kultūra ir pokyčiai. Organizacijų pokyčiai ir vystymas. Organizacijos kultūros valdymas: formavimas, stiprinimas, keitimas. Psichologo indėlis, keičiant organizacinę kultūrą. Organizacijos vystymo metodai. Pasipriešinimo pokyčiams įveikimas. Praktinė dalis. Išvados ir rekomendacijos.
  Organizacinė psichologija, referatas(21 puslapis)
  2008-05-14
 • Organizacijos kultūros tipai ir modeliai

  Įvadas. Kultūros prasmė. Organizacijos kultūra. Organizacinė kultūra. Organizacijos kultūros vystymo modelis. Organizacijos kultūros tipai ir charakteristikos. Voratinklio tipo. Tvirtovės tipo. Tinklo tipo. "Žvaigždžių" tipo. Organizacijos kultūros funkcijos. Organizacijos kultūros modeliai. Peters ir Waterman tobulos firmos bruožai. Išvados.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2009-04-27
 • Organizacijos kultūros tyrimas diegiant visuotinę kokybės vadybą organizacijoje

  Organizacijos kultūros tyrimas diegiant visuotinę kokybės vadybą "X" organizacijoje. Įvadas. Organizacijos kultūros samprata. "X" Organizacijos kultūros stiprumas. "X" Organizacijos kultūros ir jos veiklos efektyvumo ryšys. "X" organizacijos kultūros kaitos ypatumai įgyvendinant VKV. "X" Organizacijos įdiegusios VKV kultūros bruožai. "X" organizacijos kultūros tipai. Išvados.
  Kokybės vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2006-05-13
 • Organizacijos kultūros tyrimas diegiant visuotinę kokybės vadybą organizacijoje (2)

  Įvadas. Organizacijos kultūros samprata. X organizacijos kultūros stiprumas. X organizacijos kultūros ir jos veiklos efektyvumo ryšys. X organizacijos kultūros kaitos ypatumai įgyvendinant visuotinę kokybės vadybą. X organizacijos įdiegusios VKV kultūros bruožai. X organizacijos kultūros tipai. Išvados.
  Kokybės vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2006-12-01
 • Organizacijos kultūros tyrimas: prekyba drabužiais UAB "BIMBO Italija"

  Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti UAB "BIMBO Italija" organizacijos kultūrą, nustatyti organizacijos kultūros įtaką įmonės veiklai. Organizacijos pristatymas. Filialai. Valdymo struktūros schema. Organizacijos kultūros lygmenys, parametrai ir kriterijai. Tyrimo instrumentarijaus pagrindimas ir metodų parinkimas. Respondentai, imties dydis, tyrimo eiga. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (5 psl.)
  Personalo vadyba, referatas(29 puslapiai)
  2010-04-07
 • Organizacijos kultūros tobulinimas įmonėse

  Organizacijos sandara. Organizacijos kultūros samprata. Organizacinės kultūros teorijos. Organizacinis klimatas. Organizacijos klimato dimensijos. Organizacijos elgsena. Įvairios kultūros priesaikos. Organizacijos kultūra. Organizacijos kultūros funkcijos. Organizacijos kultūros požymiai. Organizacijos kultūros nauda. Organizacijos kultūros tipai. Organizacijos kultūros lygiai. Individo bruožai. Elgsena. Vertybės. Organizacinės kultūros kūrimas. Organizacinės kultūros keitimo metodai. 5 žingsniai vystant organizacijos kultūrą. Organizacinės kultūros vystymo modelis. Organizacinės kultūros įvertinimo pjūviai. Kritiškas mechanizmas valdant ir keičiant organizacinę kultūrą. HR vadovo vaidmuo. Lyderystė, efektyvumas ir vadovavimas. Bendra kokybės vadyba. Organizacinės kultūros analizė. Išvados.
  Vadyba, referatas(27 puslapiai)
  2007-01-03
 • Organizacijos moralinis kodeksas

  Kodeksui būdingos charakteristikos. Etinio kodekso funkcinės problemos. Verslininko profesinė etika. Verslininko etinis kodeksas.
  Etika, referatas(4 puslapiai)
  2005-11-17
 • Organizacijos organizacinės valdymo struktūros analizė: UAB "Rūta"

  Įvadas. Įmonės veiklos sritis, darbo organizavimas. Organizacijos struktūra. UAB "Rūta" rinkos įvertinimas. Įmonės apskaitos. UAB "Rūta" mokami mokesčiai. Įmoka į garantinį fondą. Nekilnojamojo turto mokestis. Pelno mokestis. Pridėtinės vertės mokestis (PVM). Gyventojų pajamų mokestis. Kelių mokesčiai. Valstybinio socialinio draudimo įmokos. Priedas (1).
  Įmonių aprašymai, referatas(10 puslapių)
  2006-11-21
 • Organizacijos pardavimo valdymo ypatybės: "Omnitel"

  Įvadas. Pardavimo valdymas. Proceso realizavimo apžvalga. "Omnitel" pardavimo vadybos apžvalga. Valdymo funkcijos. Planavimas. Organizavimas. Skatinimas. Kontrolė. Reguliavimas. Atlyginimas. Išvados. Pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, referatas(6 puslapiai)
  2006-11-14
 • Organizacijos paskirties (misijos) formulavimas

  Įžanga. Organizacijos misija. Misijos formuluotė. Svarbiausi misijos formuluotės elementai. Misijos formuluotės rengimo etapai. Misijos formuluotės efektyvumo bendrieji kriterijai. Organizacijos misijos svarba strateginiam jos vystymui. Misija, kaip visos veiklos loginis pagrindas. Misijos formulavimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2007-02-05
 • Organizacijos paskirtis ir strategija (2)

  Įvadas. Darbo tikslas: išnagrinėti organizacijos paskirtį ir strategiją. Organizacija. Organizavimo esmė. Organizacijos paskirtis. Strategija. Strategijos esmė. Organizacijos strategija. Strateginis planavimas. Strategijos formavimo metodai. Strateginių sprendimų priėmimas. Strateginis įgyvendinimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(20 puslapių)
  2010-10-28
 • Organizacijos paslaugų tiekimo proceso valdymo praktika: turizmo tinklas "BTI West Express"

  Įvadas. Proceso dalyviai. Planavimas. Skatinimas. Kontrolė. Išvados.
  Vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2006-10-18
 • Organizacijos personalo valdymo politikos įvertinimas: kavinė "Laumė"

  Kavinės "Laumė" veiklos charakteristika. Kavinės "Laumė" bendrų personalo valdymo politikos principų aptarimas. Kavinės "Laumė" personalo valdymo subjekto ir jo įtakos personalo valdymo politikai aptarimas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(10 puslapių)
  2009-03-02
 • Organizacijos plėtra: vertinimo aspektai

  Įvadas. Naujų rinkų paieškos koncepcija. Naujų veiklos sričių identifikavimas. Naujų rinkų įvertinimas. Įėjimo į naujas rinkas strategijos planavimas. Įėjimo į naujas rinkas strategijos pasirinkimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(14 puslapių)
  2005-03-09
 • Organizacijos plėtra: vertinimo aspektai (2)

  Įvadas. Organizacijos esmė. Organizacijos plėtros esmė. Organizacijos plėtra. Organizacijos augimas. Ryšys tarp organizacijos plėtros ir augimo. Organizacijos plėtros ir augimo vertinimo aspektai. Organizacijos dydis. Organizacijos (įmonės) augimo strategijos. Organizacijos plėtros stadijos. Išvados.
  Vadyba, referatas(15 puslapių)
  2005-03-09
 • Organizacijos pokyčių ir inovacijų valdymas

  Įvadas. Organizaciniai pokyčiai ir pakeitimai. Inovacijos. Inovacijų ir pasipriešinimo joms valdymas. Apibendrinimai ir išvados.
  Vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2005-07-26
Puslapyje rodyti po