Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Nepilnamečių nusikalstamumas

  Įvadas. Nepilnamečių nusikaltėlių skaičius ir tendencijos. Nepilnamečių nusikaltimų socialiniai veiksniai. Šeima. Mokykla. Kriminalinės justicijos institucijos. Neformalios grupės. Neužimtumas. Žiniasklaida. Išvados.
  Sociologija, referatas(7 puslapiai)
  2005-09-11
 • Nepilnamečių nusikalstamumas – viena opiausių problemų nepilnamečių kriminalinėje justicijoje

  Įvadas. Nepilnamečių justicijos samprata. Nusikalstamumo socialiniai veiksniai.
  Baudžiamoji teisė, referatas(9 puslapiai)
  2007-06-29
 • Nepilnamečių nusikalstamumas (3)

  Įžanga. Nepilnamečių nusikalstamumas. Sprendimai. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(6 puslapiai)
  2007-03-09
 • Nepilnamečių nusikalstamumas: priežastys, statistika, prevencija

  Įvadas. Dėstymas. Kas tai yra nusikaltimas? Nusikaltimų priežastys. Jaunimas ir nusikaltimai. Bausmės, jų paskirtis. Prevencija. Apibendrinimas. Priedai (2).
  Etika, referatas(16 puslapių)
  2006-10-05
 • Nepilnamečių nusikalstamumas. Nepilnamečių nusikalstamumo prevencijos priemonės

  Darbas pavadinimu "Nepilnamečių nusikalstamumas ir jo prevencijos priemonės". Įvadas. Nepilnamečių nusikalstamumo visuomenėje samprata. Nepilnamečių nusikaltėlių asmenybėms būdingi bruožai. Nusikalstamumo socialiniai veiksniai. Šeimos įtaka. Mokyklos vaidmuo. Kriminalinės justicijos institucijos. Neformalios grupės įtaka. Neužimtumas. Žiniasklaida. Prevencijos samprata. Nusikalstamumo prevencijos priemonės. Specialios mokymo - auklėjimo įstaigos nepilnamečiams teisės pažeidėjams. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(13 puslapių)
  2008-04-02
 • Nepilnamečių nusikalstamumo prevencija

  Įvadas. Vaikų ir paauglių nusikalstamumo statistika. Socialinės ir psichologinės paauglių delikventinio ir nusikalstamo elgesio priežastys. Šeimos įtaka, auklėjimo stilius. Bendraamžių grupės įtaka. Žiniasklaidos įtaka. Mokyklinio ugdymo vaidmuo. Požiūriai. Biologinis požiūris. Ekonominis požiūris. Kultūrinis požiūris. Socialinės mokymosi prielaidos. Prevencinių priemonių charakteristika. Specialioji prevencija. Paauglių neužimtumo ir nusikalstamumo priežasčių šalinimas. Vaikas ir šeima. Vaikas ir ugdymo institucijos. Jaunimo darbo organizavimas, įdarbinimas. Žiniasklaidos panaudojimas. Išvados.
  Sociologija, referatas(14 puslapių)
  2007-10-18
 • Nepilnamečių nusikalstamumo priežastys bei ankstyvoji nusikalstamumo prevencija

  Santrauka. Svarbių terminų žodynėlis. Įvadas. Teorinė dalis. Šiandieninė nepilnamečių nusikalstamumo situacijos analizė. Nepilnamečių nusikalstamumo priežasčių teorijos. Nepilnamečių nusikalstamumas ir jį įtakojantys veiksniai. Nepilnamečių, linkusių į delinkventišką elgesį, asmeninės savybės. Nepalankios asmens raidos sąlygos šeimoje. Neigiamas mokyklos ir bendraamžių grupės poveikis. Neigiama žiniasklaidos įtaka. Ankstyvoji nusikaltimų prevencija. Nepilnamečių užimtumo tendencijos. Socialinio darbuotojo veikla nepilnamečių nusikalstamumo ankstyvojoje prevencijoje. Išvados. Priedai.
  Socialinis darbas, referatas(40 puslapių)
  2006-03-03
 • Nepilnamečių nusikalstamumo socialinės prielaidos

  Įžanga. Techniškasis progresas. Nusikalstamumas. Jo priežastys. Neigiamas šiuolaikinės telekomunikacijos poveikis jaunajai kartai. Išvados.
  Teisė, referatas(9 puslapiai)
  2010-09-23
 • Nepilnamečių nusikaltimai ir žiniasklaida Lietuvoje

  Įvadas. Nepilnamečių kriminalinės justicijos įvaizdis Lietuvos žiniasklaidoje. Visuomenės nuomonė apie nepilnamečių justicijos problemas ir jų atskleidimą žiniasklaidoje. Lietuvos žurnalistai apie nepilnamečių justicijos problemas. Išvados.
  Sociologija, referatas(9 puslapiai)
  2006-05-14
 • Nepilnamečių prostitucija

  Įvadas. Seksualinio išnaudojimo įtaka. Vaikų prostitucijos ypatumai ir tipologija. Vaikų prostitucijos priežastys ir pasekmės. Interneto atsiradimo įtaka. Prevencinė programa. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(10 puslapių)
  2007-05-16
 • Nepilnamečių resocializacija užsienio šalyse

  Įvadas. Nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ir perauklėjimo bendrieji bruožai. Esminės priežiūros įstaigų pertvarkymo gairės. Individualių ir grupinių perauklėjimo metodų taikymo galimybės. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(13 puslapių)
  2008-12-16
 • Nepilnavertiškumo kompleksas

  Įvadas. A. Adlerio teorijos pagrindas. Nepilnavertiškumo kompleksas. Nepilnavertiškumo komplekso kompensacijos būdai. Nepilnavertiškumo komplekso reikšmė individualiojoje asmenybės teorijoje. Išvados.
  Psichologija, referatas(10 puslapių)
  2008-01-04
 • Nepilnos metamorfozės vabzdžiai

  Įvadas. Būrys Žirgeliai (Odonata, Libellulida). Būrys Lašalai (Ephemeroptera, Ephemerida). Būrys Tarakonai (Blattoptera, Blattida). Būrys Ankstyvės (Plecoptera, Perlida). Termitai (Isoptera, Termitida). Būrys Tiesiasparniai (Orthoptera, Gryllida, Saltatoria). Būrys Utėlės (Anoplura). Būris Blakės (Heteroptera, =Cimicina). Būrys Tripsai (Thysanoptera). Būrys Lygiasparniai (Homoptera). Išvados.
  Zoologija, referatas(13 puslapių)
  2006-05-12
 • Nepriklausomas ir vidaus auditas

  Įvadas. Nepriklausomas ir vidaus auditas. Vidaus auditas. Nepriklausomas auditas. Nepriklausomo ir vidaus audito skirtumai ir panašumai. Išvados.
  Auditas, referatas(9 puslapiai)
  2007-05-17
 • Nepriklausomas Lietuvos – Lenkijos valstybės gyvenimas

  Įvadas. Prieš išrenkant naują valdovą, pavyksta įvesti kiek permainų. Partijoms besipešant, įsigali rusai. Bajorai, supratę pavojų, bando ginti krašto nepriklausomybę. 1772 m. Rusija. Prūsija ir Austrija pirmą kartą pasidalija Lietuvos – Lenkijos valstybės žemes. Patyręs nelaimę, kraštas bando atsigauti. Švietimo Komisija kelia švietimą, gerina mokyklas. Antanas Tyzenhauzas kuria Lietuvos pramonę, atstato prekybą. Lietuvoje nustota kalti atskirus nuo Lenkijos pinigus. Kai kur dvarininkai gerina savo valstiečių būvį. Rusija ir Prūsija antrą kartą pasidalija Lietuvos-Lenkijos žemes 1793 m. T. Kosciuškos sukilimas. Tėvynės mylėtojai paskutinį kartą bando apginti jos nepriklausomybę. Rusija, Prūsija ir Austrija trečią ir paskutinį kartą pasidalija Lietuvos – Lenkijos žemes 1795 metais. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(6 puslapiai)
  2007-04-23
 • Nepriklausomos Lietuvos konstitucijos 1918 – 1940 m.

  Įvadas. Lietuvos konstitucijų raida 1918 – 1940 m. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(12 puslapių)
  2006-03-31
 • Nepriklausomos Lietuvos sienos ir jų apsauga

  Įvadas. Dėstomoji dalis. Nepriklausomos Lietuvos Respublikos sienos. Nepriklausomos Lietuvos Respublikos sienų apsauga. Išvada.
  Teisė, referatas(7 puslapiai)
  2006-06-05
 • Nepriklausomos valstybės atkūrimas. 1938 metų konstitucijos galiojimo atstatymas. Kovo 11 d. Aktas. 1990 metų Lietuvos Respublikos Laikinojo pagrindinio įstatymo priėmimas ir bruožai

  Įvadas. Lietuvos valstybingumo atkūrimo 1990 metų kovo 11 dienos aktai ir konstitucinis įtvirtinimas. Laikinojo Pagrindinio Įstatymo priėmimo prielaidos. Bendras Laikinojo Pagrindinio Įstatymo apibūdinimas. Ekonominė sistema. Valstybės valdžios institucijų sistema. Aukščiausios Tarybos teisinis statusas. Vyriausybė (Ministrų Taryba) ir vietos savivaldos organai. Teisminė valdžia ir prokuratūra. Tiesioginės demokratijos institutai. Išvados.
  Konstitucinė teisė, referatas(18 puslapių)
  2007-03-02
 • Nepriteklius

  Įvadas. Skurdo priežastys. Skurdo rizikos ribos problema. Minimalus pragyvenimo lygis. Parama nepriteklių kenčiantiems žmonėms. Valstybinė socialinė parama. Nedirbantys asmenys. Socialinės paramos poreikis. Paramos schemos. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(19 puslapių)
  2012-01-04
 • Nereprodukuojamų gamtinių išteklių ribotumo problemos

  Teorinė dalis. Nereprodukuojamų gamtos išteklių ribotumo problemos. Praktinė dalis. Energetinių gamtos išteklių naudojimo efektyvumo didinimo būtinybė. Gamtos išteklių klasifikavimas. Lietuvos naudingosios iškasenos. Suvestiniai duomenys apie Lietuvos Respublikos naudingąsias iškasenas. Išvados.
  Ekologija, referatas(12 puslapių)
  2009-01-12
Puslapyje rodyti po