Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Nedarbo mažinimo galimybės

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti nedarbo mažinimo galimybes. BEDARBIAI IR JŲ STRUKTŪRA. Nedarbas ir jo priežastys. Nedarbo priežastys. Nedarbo mažinimo priemonės. Nedarbo pasekmės ir nuostoliai. Mikroekonominiai nedarbo nuostoliai. Makroekonominiai nedarbo nuostoliai. Išvados. Priedai (2).
  Makroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2010-10-18
 • Nedarbo mažinimo priemonės

  Įvadas. Teorinė dalis. Nedarbo ir užimtumo reguliavimas. Nedarbo mažinimo priemonės didinančios darbo paklausą. Nedarbo mažinimo priemonės didinančios darbo pasiūlą. Nedarbo politika Lietuvoje. Lietuvos darbo birža. Praktinė dalis. Nedarbo mažinimas praktikoje. Darbdaviai skatinami organizuoti viešuosius darbus. Darbo biržos veikla mažinant nedarbą. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(17 puslapių)
  2007-12-13
 • Nedarbo mažinimo programos

  Įvadas. Užimtumo politika Lietuvoje. Lietuvos užimtumo taryba – Lietuvos darbo birža. Veiksmai užimtumo tikslams ir uždaviniams. Darbo vietų kūrimas ir verslumas. Darbo jėgos teritorinis mobilumas. Ilgalaikių bedarbių užimtumo gebėjimų didinimas. Profesinio rengimo tobulinimas. Pasiektų tikslų ir rezultatų apibendrinimas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(59 puslapiai)
  2006-10-19
 • Nedarbo mažinimo tikslai ir metodai

  Įvadas. Užimtumo politika Lietuvoje. Lietuvos užimtumo taryba – Lietuvos darbo birža. Veiksmai užimtumo tikslams ir uždaviniams. Darbo vietų kūrimas ir verslumas. Darbo jėgos teritorinis mobilumas. Ilgalaikių bedarbių užimtumo gebėjimų didinimas. Profesinio rengimo tobulinimas. Pasiektų tikslų ir rezultatų apibendrinimas. Išvados.
  Ekonomika, referatas(22 puslapiai)
  2007-01-11
 • Nedarbo pasekmės

  Įvadas. Psichologiniai, socialiniai nedarbo aspektai. Psichologinės bedarbystės pasekmės. Bedarbio emocinė būsena. Ekonominės nedarbo pasekmės. Nedarbo lygio. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2007-09-25
 • Nedarbo priežastys bei pasekmės Lietuvoje

  Įvadas. Nedarbo samprata. Nedarbo rūšys. Nedarbo priežastys. Nedarbo pasekmės. Nedarbo priežastys bei pasekmės lietuvoje tyrimas. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas. Nedarbo priežasčių bei pasekmių tyrimo analizė. Nedarbo mažinimo priemonės. Išvados. Rekomendacijos. Priedai (anketa).
  Makroekonomika, referatas(29 puslapiai)
  2012-03-23
 • Nedarbo problema

  Įvadas. Nedarbas kaip makroekonominė problema. Nedarbo sąvoka. Nedarbo rūšys. Nedarbo problema ir jos dinamika Lietuvoje. Nedarbo priežastys Lietuvoje. Nedarbas religiniu aspektu. Nedarbas teisiniu aspektu. Nedarbas ir verslas. Nedarbo mažinimo priemonės. Statistika. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2007-10-22
 • Nedarbo problema ir jos sprendimas

  Įvadas. Makroekonominiai nedarbo nuostoliai. Ekonominiai nedarbo nuostoliai. Visiškas užimtumas. Nedarbo mažinimo priemonės. Nedarbo mažinimo priemonės didinant darbo pasiūlą. Priemonės, padidinančios darbo jėgos paklausą. Bedarbio pašalpa. Deficitinis Sodros biudžetas. Aktyvi ir pasyvi nedarbo politika. Mikroekonominiai nedarbo nuostoliai. Savanoriškas nedarbas. Išvados.
  Ekonomika, referatas(11 puslapių)
  2006-09-18
 • Nedarbo problema ir jos sprendimo būdai

  Nedarbas. Darbo rinkos ir švietimo bendradarbiavimo būtinybė. Socialinė rinka. Infliacija. Gyventojai. Gyventojų klasifikacijos schema. Bedarbiai. Nedarbo lygis. Nedarbo masto schema. Tekamasis nedarbas. Struktūrinis nedarbas. Ciklinis nedarbas.
  Sociologija, referatas(6 puslapiai)
  2005-10-10
 • Nedarbo problema jaunystės amžiaus tarpsnyje (18 – 29 metų)

  Įvadas. Jaunimo integracijos į darbo rinką ypatumai. Švietimo sistemos vaidmuo jaunimo integracijos į darbo rinką procese. Jaunimo integracijos į darbo rinką priemonių sistema. Bendrojo lavinimo tobulinimas. Profesinio informavimo, orientavimo ir konsultavimo tobulinimas. Pirminio ir tęstinio profesinio mokymo tobulinimas. Priežastys, trukdančios įgyti profesiją ar tobulinti kvalifikaciją. Jaunimo verslumo plėtra. Aktyvių darbo rinkos politikos priemonių tobulinimas. Kompleksinis jaunimo įdarbinimo tobulinimas. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(16 puslapių)
  2006-12-13
 • Nedarbo problema Lietuvoje

  Nedarbas. Nedarbo priežastys. Nedarbo statistika Lietuvoje. Darbo jėgos pasiūla Lietuvoje didėja, o paklausa – mažėja. Nedarbo rūšys. Nedarbą didinančios priežastys. Nedarbą mažinančios priemonės Lietuvoje. Dabartinė padėtis darbo rinkoje Lietuvoje. Darbo rinkos Lietuvoje tendencijos 2007 metais. Ekonominės nedarbo pasekmės Lietuvoje. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais.
  Makroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2008-06-10
 • Nedarbo problemos sprendimai klasikinėje ir keinsistinėje teorijoje

  Įvadas. Klasikinė ekonomikos teorija. Pusiausvyra visiško užimtumo sąlygomis. Klasikinis depresijos aiškinimas ekonomikos teorija. Keinsistinė ekonomikos teorija. Paprastoji keinsistinė visuminės pasiūlos kreivė. Išvados. Išnašos.
  Makroekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2008-05-14
 • Nedarbo psichologiniai aspektai

  Įvadas. Tyrimo tikslas. Teoriškai išnagrinėti ir empyriškai pagrįsti žmogaus psichologines problemos, kurias sukelia nedarbas. Teorinė dalis. Nedarbo reguliavimas. Kaip atsiranda psichologiniai sveikatos sutrikimai. Nedarbo ir psichologinių problemų ryšys. Empirinė dalis. Tyrimo etapai. Išvados.
  Psichologija, referatas(16 puslapių)
  2011-03-22
 • Nedarbo rūšys ir visiškas užimtumas

  Įvadas. Nedarbas. Tekamasis nedarbas. Struktūrinis nedarbas. Ciklinis nedarbas. Visiškas užimtumas. Nedarbo ir užimtumo analizė. Jaunimo užimtumas. Vyrų ir moterų užimtumas. Nedarbo analizė. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(17 puslapių)
  2006-02-10
 • Nedarbo sąvoka

  Įvadas. Bedarbio sąvoka. Nedarbo kategorijos. Pagrindinės nedarbo priežastys Lietuvoje. Nedarbas asmeniniame lygmenyje. Pokyčiai Lietuvos darbo rinkoje nuo 200-2004. Didelė darbo jėgos paklausa. Padėtis darbo rinkoje 2005. Besiregistruojančių darbo biržose skaičius. Nedarbo lygis pagal teritorijas. Darbo rinkos (užimtumo) politika. Didėjantis užimtumas (darbas). Nedarbo socialinio draudimo išmoka. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(12 puslapių)
  2007-03-20
 • Nedarbo sukeliamos socialinės ir ekonominės pasekmės Lietuvoje

  Įvadas. Literatūros šaltinių analizė. Nedarbo lygis ir jo veiksniai. Socialinės ekonominės nedarbo pasekmės. Didinančios darbo pasiūlą nedarbo mažinimo priemonės. Didinančios darbo paklausą nedarbo mažinimo priemonės. Išvados. Priedai (6 lentelės).
  Sociologija, referatas(15 puslapių)
  2008-03-05
 • Nedemokratiniai politiniai režimai

  Įvadas. Valstybės valdymo forma. Politinio režimo sąvoka. Jo reikšmė apibūdinant valstybę. Nedemokratiniai politiniai režimai. Autoritariniai (autokratiniai) režimai. Totalitarinis režimas. Išvados. Išnašos.
  Politologija, referatas(11 puslapių)
  2007-12-10
 • Nedrausmingo mokinių elgesio priežastys

  Įvadas. Drausmės palaikymo problemos. Nedrausmingo mokinių elgesio priežastys. Nuobodulys. Motyvacijos mokytis trukumas. Susidomėjimo mokomaisiais dalykais trūkumas. Specialieji poreikiai. Klasės draugų spaudimas.Savikontrolės stoka. Emociniai ir elgesio sunkumai. Dėmesio sutrikimas. Mokymosi sunkumai. Nedrausmingai besielgiančių mokinių tikslai. Mokytojo savybių įtaka drausmės problemoms klasėje. Drausmės palaikymo galimybės. Drausmės palaikymo klasėje būdai. Drausmės modeliai. Išvados.
  Pedagogika, referatas(12 puslapių)
  2011-06-07
 • Neefektyvaus pokalbio tarp grupės draugų požymiai

  Įvadas. Kalbėtojas. Jo požymiai. Klausytojas. Jo požymiai. Kalbėjimas ir sklandaus kalbėjimo veiksniai. Pašnekovas ir prisitaikymas prie jo. Akių kontakto reikšmė. Kas gali lemti neefektyvią kalbą. Kokie neefektyvaus bendravimo požymiai. Išvados.
  Kalbos kultūra, referatas(9 puslapiai)
  2008-01-23
 • Neetiška reklama

  Įvadas. Neetiška reklama. Vartotojus klaidinanti reklama. Religijos normas pažeidžianti reklama. Padorumo normas pažeidžianti reklama. Nuomonė. Baimę ir paniką sukelianti neetiška reklama. Lyginamoji reklama. Aplinkos apsauga. Lyties diskriminacija. Gyvūnų diskriminacija. Nepadorios reklamos. Išvados.
  Etika, referatas(7 puslapiai)
  2007-06-24
Puslapyje rodyti po