Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lizingo bendrovės teikiamos paslaugos ir analizė: AB "SEB VB lizingas"

  Įvadas. "SEB VB lizingo" charakteristika. Lizingo sandorių tipai. Lizingo objektai. Lengvasis transportas. Specialioji technika. Krovininis transportas. Įranga. Nekilnojamasis turtas. Finansinis lizingas su draudimu. "SEB VB lizingas" veiklos rezultatai. Lizingo bendrovių paslaugų palyginimas. Lizingo rinkos analizė. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(20 puslapių)
  2008-05-29
 • Lizingo ir pirkimo-pardavimo sutarčių palyginimas

  Įvadas. Lizingo sutartis. Lizingo sutarties samprata. Lizingo sutarties dalykas, turinys. Lizingo sutarties dalyviai. Pirkimo pardavimo sutartis. Pirkimo – pardavimo sutarties samprata. Pirkimo – pardavimo sutarties dalykas, turinys ir forma. Pirkimo – pardavimo sutarties šalys. Pirkimo – pardavimo sutarties rūšys. Lizingo ir pirkimo – pardavimo sutarčių panašumai ir skirtumai. Išvados. Priedai.
  Komercinė teisė, referatas(30 puslapių)
  2006-01-31
 • Lizingo naudojimas Žemės ūkio įmonėse

  Lizingo vaidmuo. Lizingo vaidmuo. Lizingo objektas ir subjektas. Lizingo subjektai. Lizingo rūšys. Lizingas Lietuvoje. Žemės ūkio technikos lizingas. Išvados.
  Finansai, referatas(7 puslapiai)
  2008-04-18
 • Lizingo sutartis

  AB "Ūkio banko lizingas". Lizingo sutartis ir jo keliami reikalavimai. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(11 puslapių)
  2006-11-29
 • LOB tekstynas

  Įžanga. Tekstyno sąvoka. Trumpa tekstynų raidos istorija. LOB tekstynas. Pagrindinė informacija apie tekstyną. Kodavimas. Duomenų organizavimas. Įtraukti/neįtraukti teksto duomenys. Žymėtasis LOB tekstynas. Žymėtojo ir nežymėtojo LOB tekstyno skirtumai. LOB tekstyno žymių komplektas. LOB tekstyno vertė. Gramatiškai nagrinėtas LOB tekstynas. Išvados. Priedai (7).
  Kalbų studijos, referatas(27 puslapiai)
  2008-01-03
 • Lobizmas

  Lobizmo samprata. Lobizmo veiklos teisinis reglamentavimas Lietuvoje. Situacijos Lietuvoje apžvalga. Problemos ir galimi jų sprendimo būdai. Lobistinės veiklos įstatymas. Išvados.
  Teisė, referatas(7 puslapiai)
  2005-05-20
 • Lobizmas Lietuvoje

  Įvadas. Teisinis lobistinės veiklos reguliavimas. Lobistų Lietuvoje tipai. Situacijos Lietuvoje apžvalga. Išvados.
  Politologija, referatas(10 puslapių)
  2007-04-27
 • Lobizmas Lietuvoje (2)

  Įvadas. Lobizmo samprata. Lobizmo esmė. Lobizmo pradžia Lietuvoje ir raida. Lietuvos lobistų kategorijos ir tipai. Lietuvos respublikos lobistinės veiklos įstatymo trūkumai. Išvados.
  Politologija, referatas(9 puslapiai)
  2009-05-13
 • Lobizmas. Interesų grupės

  Įvadas. Interesų grupių samprata. Lobizmo samprata. Interesų grupės Lietuvoje. Teigiamas požiūris į interesų grupių vaidmenį demokratijoje. Neigiamas požiūris į interesų grupių vaidmenį demokratijoje. Interesų grupių reikalingumas. Išvados. Summary.
  Politologija, referatas(12 puslapių)
  2009-02-20
 • Lobizmo problema Lietuvoje

  Įvadas. Lietuvos Respublikos lobistinio veiklos įstatymo trūkumai. Nelegalus lobizmas ir korupcijos problema. Lobistinės veiklos metodai. Išvados.
  Politologija, referatas(10 puslapių)
  2006-07-10
 • Lobizmo problemos Lietuvoje

  Įvadas. Atotrūkis tarp legalaus ir nelegalaus lobizmo: korupcijos problema. Atsilyginimas už veiksmus. Interesų grupių galios šaltiniai ir ištekliai. Lietuvos Respublikos Lobistinės veiklos įstatymo trūkumai. Lobistinės veiklos apibrėžimo problema. Lobistų registravimo problemos: ribotos legalaus lobizmo galimybės. Lobistinės veiklos būdai ir jos problemos. Tiesioginis lobizmas. Lobizmas pasitelkiant mases. Elektroninis lobizmas. Išvados.
  Politologija, referatas(11 puslapių)
  2005-06-09
 • Lobizmo raiškų įvairovė

  Įvadas. Tikslas: susipažinti su lobizmo raiškų įvairove ir etiniu suderinamumu. Lobizmo atsiradimas. Lobizmas Amerikoje. Lobizmas Europos sąjungoje. Lobizmas Lietuvoje. Lobizmo institucionalizavimas. Lobistinės veiklos reglamentavimas. Išvados.
  Politologija, referatas(14 puslapių)
  2008-10-10
 • Log bylos

  Įvadas. Serverių log failai. Prieigos log failas. Klaidos log failas. Centralizuotas log failų rinkimas. Log failų transportavimas. Išvados.
  Informatika, referatas(10 puslapių)
  2008-01-17
 • Logika (11)

  Logikos apibrėžimas. Logikos istorija Lietuvoje. Teiginio samprata. Loginis neigimas. Logikos dėsniai. Loginės schemos. Konjunkcija. Disjunkcija.
  Logika, referatas(5 puslapiai)
  2006-05-15
 • Logika (29)

  Iš teisinės literatūros išrinkite 10 sudėtinių sakinių (teiginiu turi sudaryti nemažiau kaip 4 atomai) ir juos suformalizuokite. Suformalizuokite 5 laisvai pasirinktus baudžiamojo kodekso straipsnius teiginių logikos priemonėmis (ne mažiau kaip 4 atomai). Pateiktoms loginėms formulėms sugalvokite ir parašykite jas atitinkančius sudėtinius sakinius. Sudarykite pateiktų formulių teisingumo lenteles. Laisvai pasirinktu metodu išanalizuokite šiuos samprotavimus. Apibendrinkite ir susiaurinkite logines klases pasinaudodami teorija apie klasių skirstymą, nustatykite ar gerai suskirstytos loginės klasės, nurodykite taisyklę, pagal kurią yra skirstoma, o jei skirstymas yra neteisingas nurodykite klaidas ir jas ištaisykite. Pasinaudodami būtina spec. literatūra apibrėžkite duotąsias sąvokas ir nurodykite apibrėžimų rūšį. Duotosioms schemoms sugalvokite aibių, atitinkančių nurodytus santykius, pavyzdžių. Nubrėžkite silogizmų figūras ir užrašykite išvadas jei jas galima užrašyti, jei ne paaiškinkite kodėl. Įrodymas ir argumentacija. Įrodymo struktūra. Pakankamo pagrindo principas. Įrodymų rūšys. Įrodymo taisyklės. Argumentų taisyklės.
  Logika, referatas(13 puslapių)
  2009-02-12
 • Logikos objektas

  Įvadas. Logikos objektas. Minties loginė struktūra. Formalizavimas. Logikos apibrėžimas. Logikos ryšys su teise ir kitais mokslais, jos reikšmė. Logikos kilmė. Pagrindiniai logikos raidos etapai. Išvados.
  Logika, referatas(14 puslapių)
  2008-01-05
 • Logikos objektas (2)

  Įvadas. Minties loginė struktūra, formalizavimo metodas. Logikos apibrėžimas, jos reikšmė. Logikos santykis su teise ir kitais mokslais. Logikos kilmė ir pagrindiniai raidos etapai. Išvada.
  Logika, referatas(8 puslapiai)
  2008-04-16
 • Logikos pagrindai

  Daugiareikšmė logika. Daugiareikšmės logikos samprata. Trijų reikšmių logika. Modalinė logika. Modalumai. Loginiai ir fiziniai modalumai. Deontinė logika. Normų rūšys. Normos struktūra. Normų operatoriai. Vertinimų logika. Vertinimo struktūra. Gėrio rūšys. Išvados.
  Logika, referatas(15 puslapių)
  2008-11-18
 • Loginis programavimas. Programavimas Prologu. Pagrindinės struktūros. Faktų, taisyklių įvedimas, užklausos, ataskaitos

  Įžanga. Pažintis su Prologu. Faktai. Klausimai. Struktūros. Loginės operacijos. Lyginimas. Aritmetika. Taisyklės. Procedūros. Loginis uždavinys.
  Programos, referatas(19 puslapių)
  2006-06-07
 • Loginis tipas

  Loginis tipas. Reikšmės ir operacijos. Realizacija programavimo kalbose. Realizacija kompiuteriuose. Loginiai kintamieji.
  Informatika, referatas(7 puslapiai)
  2005-12-05
Puslapyje rodyti po