Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lietuvos ir Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) pelno mokesčio panašumai ir skirtumai

  Įvadas. Pelno mokestis Lietuvoje. Pelno mokesčio mokėtojai. Pelno mokesčio įstatymo reglamentuojama mokesčio bazė. Kokie taikomi pelno mokesčio tarifai. Apmokestinamojo pelno ir pelno mokesčio apskaičiavimas, jo mokėjimas ir deklaravimas. Išvestinė finansinė priemonė. Ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai. Kokie įvyko pakitimai apmokestinant dividendus. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) mokesčių sistema. Korporacijų pelno mokestis. Priedai (5). Išvados.
  Mokesčiai, referatas(26 puslapiai)
  2007-10-09
 • Lietuvos ir Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) tarptautiniai ekonominiai santykiai

  Lietuvos tarptautinės padėties pristatymas. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) pristatymas. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) gyventojai, gyvenimo lygis, tradicijos. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) ekonomikos apžvalga. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) prekybos ir tarptautinių ryšių pristatymas. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) tarptautiniai ryšiai su kaimynėmis ir sąryšis su Lietuva. Lietuvos ir Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) tarptautinių ekonominių santykių privalumai, trūkumai, galimybės, pavojai. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(15 puslapių)
  2006-11-10
 • Lietuvos ir Kaliningrado srities ekonominis bendradarbiavimas

  Įvadas. Lietuvos ir Kaliningrado srities ekonominis bendradarbiavimas. Eksportas į Kaliningrado sritį. Lietuvos įmonių investicijos Kaliningrado srityje. Importas iš Kaliningrado. Ekonominio bendradarbiavimo perspektyvos. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(11 puslapių)
  2006-08-25
 • Lietuvos ir Latvijos dvišaliai santykiai

  Įvadas. Lietuvos ir Latvijos diplomatiniai santykiai. Diplomatinis atstovavimas. Sutartys tarp Lietuvos ir Latvijos. Lietuvos ir Latvijos nesutarimai dėl jūrų sienos. Lietuvos ir Latvijos ekonominis bendradarbiavimas. Eksportas ir importas. Užsienio investicijos. Kultūriniai santykiai tautinių mažumų Lietuvoje ir Latvijoje atžvilgiu. Išvados.
  Politologija, referatas(14 puslapių)
  2012-02-03
 • Lietuvos ir Latvijos suaugusiųjų švietimas

  Įvadas. Suaugusiųjų švietimo reikšmė. Latvijos ir Lietuvos švietimo sistemos. Suaugusiųjų švietimas Latvijoje. Latvijos Suaugusiųjų Švietimo Asociacija. Latvijos tarnybos, kurios rūpinasi bedarbių suaugusiųjų piliečių lavinimu. Latvijos vakarinės mokyklos. Suaugusiųjų kursai Latvijoje. Suaugusiųjų švietimas Lietuvoje. Išvados.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2006-08-02
 • Lietuvos ir Latvijos šalių palyginimas

  Statistiniai Lietuvos duomenys. Statistiniai Latvijos duomenys. Geografinė padėtis. Lietuvos istorinės žinios. Latvijos istorinės žinios. Politinės žinios. Gamtinės sąlygos. Vandenys. Ekonominė padėtis. Kalbos. Gyventojai. Miestai. Ūkis.
  Regioninė geografija, referatas(10 puslapių)
  2005-11-05
 • Lietuvos ir Latvijos šalių palyginimas: panašumai ir skirtumai

  Lietuva ir Latvija. Trumpa istorine apžvalga. Gamtinės sąlygos. Gyventojai. Ekonomika ir pramonė. Energetika. Sostinės ir miestai. Išvados.
  Regioninė geografija, referatas(7 puslapiai)
  2006-05-09
 • Lietuvos ir Latvijos švietimo sistemų analizė

  Įvadas. Lietuvos ir Latvijos švietimo sistemų apžvalga. Lietuvos ir Latvijos švietimo sistemų palyginimas. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, referatas(12 puslapių)
  2007-01-09
 • Lietuvos ir Lenkijos prekybiniai santykiai

  Įvadas. Lenkijos ekonomika. Lietuvos ekonomika. Lietuvos ir Lenkijos prekybiniai santykiai. Lenkijos investicijos Lietuvoje. Lietuvos ir Lenkijos projektai. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(15 puslapių)
  2006-03-20
 • Lietuvos ir Lenkijos santykiai

  Lietuvos santykiai su kaimyninėmis valstybėmis po nepriklausomybės atgavimo 1918 m. Lietuvos - Lenkijos konfliktai diplomatiniame lygyje pirmaisiais 1918 – 1920 m.m. pradžioje. Lenkijos požiūris į Lietuvą ir Vilniaus kraštą. Lietuvos ir Lenkijos konflikto priežastys. Lenkijos Nacionalinio Komiteto veikla. Lietuvos ir Lenkijos tarpusavio santykiai 1919 – 1922 metais. Tiesioginės Lietuvos ir Lenkijos derybos 1921 m. ir Tautų Sąjungos federaciniai projektai. Suvalkų sutartis ir jos reikšmė. Lietuvos – Lenkijos santykių prieškario metais vertinimai.
  Politologija, referatas(11 puslapių)
  2007-06-04
 • Lietuvos ir Lenkijos valstybės tarptautiniai ekonominiai santykiai ir galimybė plėtoti verslą

  Lietuvos tarptautinės patirties pristatymas. Lietuvos ekonominiai ryšiai su Lenkija. Lenkijos pristatymas. Lenkijos gyventojai. Lenkijos pramonės, gavybos, žemės ūkio, amatų apžvalga. Lenkijos prekybos ir tarptautinių ryšių pristatymas. Lenkijos transporto sektoriaus ypatumai. Lenkijos finansai, bankai, investicijos, valiuta. Lenkijos makroekonominis lygis ir konkurencingumas. Lenkijos tarptautiniai ryšiai su kaimynėmis ir sąryšis su Lietuva. Galimybės plėtoti savo verslą Lenkijoje. Galimybės Lenkijos verslui skverbtis į Lietuvą. Stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių (SSGG-SWOT) analizė. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(24 puslapiai)
  2007-09-19
 • Lietuvos ir Lenkijos viešojo valdymo reformų lyginamoji analizė

  Įvadas. Darbo tikslas – atlikti Lietuvos ir Lenkijos viešojo valdymo lyginamąją analizę. Viešojo administravimo reformos samprata. Viešojo administravimo reformos. Lietuvos viešojo administravimo reforma. Lenkijos viešojo administravimo reforma. Lyginamoji analizė. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(16 puslapių)
  2010-01-14
 • Lietuvos ir Maltos makroekonominių rodiklių analizė ir vertinimas

  Įvadas. Bendrasis vidaus produktas (BVP). Investicija. Einamoji sąskaita. Mokėjimų balansas. Kapitalas. Eksportas. Importas. Vartotojų kainų indeksas. Suderintas vartotojų kainų indeksas. Gamintojų parduotos pramonės produkcijos kainų indeksas. Statybos kainų indeksas. Eksportuojamos produkcijos kainų indeksas. Importuojamos produkcijos kainų indeksas. Infliacija. Investicijos. Palūkanų norma. Vyriausybės skolinimosi poreikis. Valstybės (valstybinė) skola. Materialinės investicijos. Valstybės biudžetas. Realusis BVP. Užimtumo lygis.
  Makroekonomika, referatas(35 puslapiai)
  2008-03-17
 • Lietuvos ir Nyderlandų tarpusavio prekyba

  Įvadas. Darbo tikslas – supažindinti su Lietuvos ir Nyderlandų (Olandijos) tarptautiniais ekonominiais bei politiniais santykiais, pristatyti individualius šalių užsienio prekybos pagrindinius bruožus, papasakoti esmines tarpusavio užsienio prekybos tendencijas iki 2003 m. bei po 2003 m. Lietuvos užsienio prekybos pristatymas. Nyderlandų užsienio prekybos pristatymas. Lietuvos ir Olandijos tarptautinių politinių santykių pristatymas. Lietuvos ir Olandijos užsienio prekyba iki 2003 m. Lietuvos ir Olandijos tarptautiniai ekonominiai santykiai po 2003 m. Olandijos investicijos Lietuvoje. Lietuvos investicijos Olandijoje. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(16 puslapių)
  2010-04-08
 • Lietuvos ir Norvegijos ekonominis bendradarbiavimas

  Įvadas. Norvegijos Karalystė. Lietuvos Respublika. Lietuvos ir Norvegijos ekonominiai ryšiai. Lietuvos eksportas į Norvegiją. Lietuvos importas iš Norvegijos. Verslo partneriai. Norvegijos investicijos Lietuvoje. Investicinės perspektyvos Lietuvoje. Lietuvos investicijos ir jų perspektyvos. Norvegijoje. Lietuviai Norvegijoje. Turizmas. Vertinimas.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(22 puslapiai)
  2008-10-22
 • Lietuvos ir pasaulio futbolas

  Įvadas. Futbolo šaknys žiloje senovėje. Kamuolys rieda aplink pasaulį. Lietuvos futbolo gimimas. Lietuvos futbolo istorijos apžvalga. Interviu su Kęstučiu Latoža. Geriausio Lietuvos futbolininko rinkimai (tyrimas). Geriausi Lietuvos futbolininkai. Išvados.
  Sportas, referatas(20 puslapių)
  2005-09-18
 • Lietuvos ir Prancūzijos švietimo politika

  Įvadas. Tikslas: Išanalizuoti Lietuvos ir Prancūzijos Švietimo politiką. Išanalizuoti Prancūzijos Švietimo politiką. Išanalizuoti Lietuvos Švietimo politiką. Lietuvos Švietimo politikos problemos. Išvados.
  Pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2010-03-01
 • Lietuvos ir Rusijos prekyba bei jos vystymasis ir tendencijos

  Įvadas. Rusija iš arčiau. Lietuvos prekybos politikos raida. Lietuvos ir Rusijos prekyba. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(14 puslapių)
  2006-11-13
 • Lietuvos ir Rusijos santykiai

  Įvadas. Darbo tikslas: pažvelgti į kaimynių valstybių, būtent Lietuvos ir Rusijos santykių perspektyvą. Lietuvos ir Rusijos santykių pagrindinės problemos nuo 1990 metų. Rusijos kariuomenės išvedimas iš Lietuvos. Kaliningrado tranzito klausimas. Ekonominė Lietuvos priklausomybė nuo Didžiosios kaimynės. Lietuva - Euroatlantinės organizacijos - Rusija. Istorija šiandien. Istorinis palikimas šiandien. Didžiųjų ir mažųjų valstybių santykius lemiantys veiksniai. Išvados.
  Istorija, referatas(14 puslapių)
  2008-10-08
 • Lietuvos ir Rusijos spauda

  Įvadas. Spauda Lietuvoje. Knygotyros spauda. Lietuvos periodinis leidinys "Tarp knygų". Rusijos periodinis leidinys "Knižnoje delo". Išvados.
  Bibliotekininkystė, referatas(9 puslapiai)
  2008-01-18
Puslapyje rodyti po