Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lietuvos gavybos pramonė ir jos ateities perspektyvos

  Įvadas. Eksploatuojamos naudingosios iškasenos. Nafta Lietuvoje. Dolomitas. Klintis. Molis. Smėlis ir žvyras. Gėlas požeminis vanduo. Mineralinis požeminis vanduo. Mineralizuotas požeminis vanduo. Durpės. Sapropelis. Neeksploatuojamos naudingosios iškasenos. Išvados.
  Pramonė ir gamyba, referatas(10 puslapių)
  2007-06-12
 • Lietuvos geležinkelių raida

  Įvadas. Geležinkelių transporto raida pasaulyje. Geležinkelių transporto raida Lietuvoje. Nepriklausomos Lietuvos geležinkelių veikla iki 1940 metų. Antrojo pasaulinio karo išvakarės ir hitlerinės Vokietijos okupacijos metai. Pokario atstatymo darbai. Lietuvos geležinkeliai tarybiniais metais. Nepriklausomų geležinkelių atkūrimas. Siaurųjų Lietuvos geležinkelių istorinė apžvalga. Lietuvos geležinkelių muziejaus istorija. Pasiūlymai dabartinei situacijai gerinti. Išvados.
  Transportas ir logistika, referatas(13 puslapių)
  2007-09-19
 • Lietuvos geležinkelių tinklas

  Įvadas. Darbo tikslas: atlikti Lietuvos geležinkelių tinklo ir tarptautinių koridorių analizę. Lietuvos geležinkelių istorija. Lietuvos geležinkelių tinklas. Tarptautiniai geležinkelių koridoriai. Rail Baltica projektas. Probleminiai aspektai. Galimi problemų sprendimai. Išvados.
  Transportas ir logistika, referatas(10 puslapių)
  2010-12-03
 • Lietuvos geležinkelių transportas

  Įvadas. Geležinkelių transporto raida. Geležinkelių transporto raida pasaulyje. Geležinkelių transporto raida Lietuvoje. Svarbiausi geležinkelių transportą reglamentuojantys teisės aktai. Dabartinė Lietuvos geležinkelių transporto situacija. Tarptautinis bendradarbiavimas. Pasienio punktai. Geležinkelių rinkos analizė. Keleivių vežimų Lietuvos geležinkelių transportu rodiklių analizė. Krovinių vežimas geležinkeliais. Pasiūlymai bei uždaviniai situacijai gerinti. Riedmenų parko tobulinimas. Įmonių, susijusių su geležinkeliais, restruktūrizavimas. Kombinuotieji vežimai. Lietuvos geležinkelių infrastruktūros plėtra. Supergreitųjų traukinių diegimas. Išvados.
  Transportas ir logistika, referatas(24 puslapiai)
  2006-04-03
 • Lietuvos geografinė padėtis

  Bendrieji šalies paviršiaus bruožai. Reljefo susidarymas. Dirvožemiai. Miškų fondas. Miškų įvairovė.
  Lietuvos geografija, referatas(5 puslapiai)
  2006-06-01
 • Lietuvos geopolitinė padėtis: istorija ir dabartis

  Įvadas. Geopolitika. Lietuvos geopolitinė padėtis istorijoje. Lietuvos geopolitinė padėtis dabar. Grėsmės Lietuvos saugumui. Lietuva ir tarptautinės organizacijos. Išvados.
  Politologija, referatas(16 puslapių)
  2007-10-05
 • Lietuvos gyventojų amžiaus struktūra: istorija, raida, vertinimai

  Įvadas. Gyventojų amžiaus struktūros raida Lietuvoje. Lietuva gyventojų amžiumi – viena jauniausių Europos šalių. Gyventojų amžiaus struktūra Lietuvos miestuose ir kaimuose. Išvados.
  Sociologija, referatas(10 puslapių)
  2006-06-14
 • Lietuvos gyventojų fizinis aktyvumas, fizinis pajėgumas ir sveikata

  Kas yra sveikata? Kas yra fizinis aktyvumas? Kas yra fizinis pajėgumas? Su judėjimo galimybėmis susijęs fizinis pajėgumas. Kokia fizinio pajėgumo reikšmė?
  Sportas, referatas(7 puslapiai)
  2007-09-25
 • Lietuvos gyventojų išsimokslinimas ir raštingumas bei jo kaita

  Įvadas. Švietimo samprata, sistema ir valdymas. Lietuvos gyventojų formalusis išsilavinimas ir jo kaita. Gyventojų išsilavinimas iki pirmojo pasaulinio karo. Gyventojų išsilavinimas tarpukaryje ir atgavus nepriklausomybę. Gyventojų išsilavinimo kaita 1995 – 2005 metais. Bendra išsilavinimo statistikos charakteristika. Gyventojų išsilavinimo charakteristika pagal administracinį suskirstymą. Lietuvos gyventojų išsilavinimo lygis palyginus su Baltijos šalių ir senesnių Europos sąjungos (ES) šalių gyventojais. Pagrindinės priežastys įtakojančios išsilavinimą ir jo kaitą. Išvados.
  Lietuvos geografija, referatas(15 puslapių)
  2008-04-03
 • Lietuvos gyventojų migracija

  Įvadas. Migracijos ištakos. Problemos - aktualijos. Teorija. Bendroji ilgalaikė migracija. Lietuvos padėtis tarptautinėje migracijoje amžių bėgyje. Bendros tendencijos. Lietuvos narystė Europos sąjungoje. Migracijos privalumai ir trūkumai. "Protų nutekėjimas". Migracijos teisinis įtvirtinimas. Išvykimo šalys, bendruomenių atsiradimas. Nelegali migracija. Migrantų tranzitas per Lietuvą. Užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje. Nelegali emigracija iš Lietuvos. Emigracijos padariniai ir perspektyvos. Išvados. Prognozės. Pasekmės.
  Sociologija, referatas(18 puslapių)
  2007-10-10
 • Lietuvos gyventojų skaičius: kitimo tempai ir komponentai

  Lietuvos gyventojų skaičius: kitimo tempai ir komponentai. Lietuvos gyventojų amžiaus struktūra. Natūralus gyventojų judėjimas Lietuvoje. Gimstamumas. Mirtingumas. Išvados.
  Sociologija, referatas(9 puslapiai)
  2005-10-06
 • Lietuvos gotikinės bažnyčios

  Įvadas. Viennavės gotikinės bažnyčios. Kauno Šv. Gertrūdos bažnyčia. Kauno Šv. Mikalojaus bažnyčia. Vilniaus Šv. Onos bažnyčia. Halinės gotikinės bažnyčios. Kauno parapinė bažnyčia. Kauno Vytauto bažnyčia. Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčia. Vilniaus Bernardinų bažnyčia. Išvados.
  Architektūra ir dizainas, referatas(6 puslapiai)
  2008-11-19
 • Lietuvos gotikinės pilys

  Kauno antroji pilis. Vilniaus aukštutinė pilis. Gardino pilis. Naugarduko pilies. Trakų pilys.
  Architektūra ir dizainas, referatas(9 puslapiai)
  2007-03-01
 • Lietuvos įmonės

  Įvadas. Verslo įmonių organizavimas. Įmonių skirstymas. Įmonės ir bendrieji jų klausimai. Fizinis asmuo. Juridinis asmuo. Verslo organizavimas. Individuali įmonė (personalinė). Individualios firmos privalumai. Individualios firmos ribotumai. Ūkinė bendrija (partnerinė). Akcinė bendrovė (AB) (korporacija). AB tipai. AB funkcionavimo sąlygos. Akcininkų ir AB interesų suderinimas. Realių savininkų buvimas akcinėje bendrovėje. Akcinio kapitalo sutelkimas. AB finansavimosi šaltiniai. Lankstus operavimas išleistomis akcijomis. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2008-01-09
 • Lietuvos įmonių reklaminė veikla

  Įvadas. Darbo tikslas: Susipažinti su Lietuvos įmonių reklamine veikla, jos įstatymais bei vartotojų požiūriu. Lietuvos įmonių reklaminė veikla. 2009 metų liepos mėnesio reklamos apimčių apžvalga Lietuvoje. Reklaminės veiklos reguliavimo būklė. Reklamos principai ir bendrieji reikalavimai. Visuomenės požiūris į reklamą. Reklamos poveikis vartotojui. Ekonominė reklamos nauda. Išvados.
  Rinkodara, referatas(14 puslapių)
  2011-01-27
 • Lietuvos įmonių rūšys

  Lietuvos įmonių rūšys. Kai kurie įmonių teisinio statuso ir veiklos ypatumai. Teisinis statusas. Turtinė atsakomybė. Veiklos pagrindinės sąlygos. Kiti skirtumai. Išvados.
  Komercinė teisė, referatas(14 puslapių)
  2007-03-19
 • Lietuvos importo ir eksporto prekyba

  Įvadas. Tikslas: išanalizuoti ir įvertinti Lietuvos importo ir eksporto prekybą, remiantis literatūra ir statistiniais duomenimis. Lietuvos importo ir eksporto ekonominis įvertinimas. Lietuvos prekybos vystymosi raida. Lietuvos ūkis XIX – XX amžių sandūroje. Lietuvos ūkis 1918–1940 metais. Lietuvos prekybos vystymasis atkūrus nepriklausomybę. Marketingas. Svarbiausi eksporto partneriai. Svarbiausi importo partneriai. Lietuvos ekonominis įvertinimas. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(19 puslapių)
  2009-11-10
 • Lietuvos institucinė sąranga: pusiau–prezidentizmas

  Įvadas. Parlamentarizmas, prezidentizmas, pusiau – prezidentizmas. Lietuvos valstybinės formos problematika. De jure pusiau – prezidentalizmas. De facto parlamentarizmas. Išvados.
  Politologija, referatas(10 puslapių)
  2006-07-10
 • Lietuvos integracija į Europos Sąjungą (ES)

  Trumpai apie Europos Sąjungą. Kas yra Europos Sąjunga? Europos Sąjunga (ES) šiandien. Kiti Europos Sąjungos (ES) tikslai. Istorijos pradžia. Valstybės narės ir kandidatės. Institucijos. Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą reikšmė. Ekonominės pasekmės. Fiskalinė nauda. Socialinės pasekmės. Politinės pasekmės. Pasekmės saugumui. Lietuvos ir Europos Sąjungos (ES) santykiai. Lietuvos pasirengimo narystei Europos Sąjungoje kryptys.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(10 puslapių)
  2005-10-04
 • Lietuvos integracija į Europos Sąjungą (ES) (3)

  Įvadas. Stojimo į Europos Sąjungą (ES) proceso aktualijos. Europos Sąjungos (ES) techninė pagalba Lietuvai. Nacionalinė PHARE programa. Nacionalinė PHARE Bendradarbiavimo abipus sienos programa. PHARE Daugiašalė programa. PHARE Horizontalios programos. Europos Sąjungos (ES) programos. Nacionalinės teisės peržiūra ("SCREENING"). Lietuvos dalyvavimas politiniame dialoge su Europos Sąjunga. Lietuvos ir Europos Sąjungos santykių apžvalga. Ekonominis bendradarbiavimas su Europos Sąjunga. Europos sutarties vykdymas. Prekyba su Europos Sąjunga.
  Politologija, referatas(22 puslapiai)
  2006-03-03
Puslapyje rodyti po