Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lietuvos delegacijos į Prancūziją vizitų vadyba

  Įvadas. Trumpas Prancūzijos aprašymas. Tarptautinis verslas su Prancūzija ir kultūra. Derybos. Kultūra. Laiko naudojimo savitumai. Prancūzijos žmonių religijos, elgsenos ir manierų ypatumai. Bendravimo būdai. Tinkamos ir netinkamos temos. Tonas, garsumas, kalbėsena. Tylos intarpai. Fiziniai gestai ir veido išraiška. Mostai ir skaičiavimas. Laikysena ir fizinis artumas. Žvilgsniai. Emocijos. Elgesys viešose vietose. Vaikščiojimas ir stovėjimas eilėse. Oro uostuose, geležinkelio stotyse, parduotuvėse. Autobusai, metro, taksi, automobiliai. Arbatpinigiai. Punktualumas. Dovanų bei suvenyrų parinkimas ir įteikimas. Aprangos reikalavimai. Išvados.
  Vadyba, referatas(14 puslapių)
  2007-04-26
 • Lietuvos delegacijos į Rusiją vizito vadyba

  Lietuvos delegacijos į Rusiją vizito vadyba. Rusija. Trumpas šalies aprašymas. Tarptautinio verslo su Rusija ir kultūros ryšys. Laiko naudojimo savitumai. Bendravimo būdai. Elgesys viešose vietose. Dovanų bei suvenyrų parinkimas bei įteikimas. Aprangos reikalavimai. Išvados.
  Etiketas, referatas(13 puslapių)
  2005-05-17
 • Lietuvos delegacijos į Suomiją vizitų vadyba

  Suomijos kultūros savitumų ir nacionalinių ypatumų aprašymas. Trumpas šalies aprašymas. Suomijos ryšiai su Lietuva. Kelios pastabos apie Suomiją ir suomius. Suomių savybės. Politika ir valdžia. Religija ir demokratija. Pagrindinės kultūros kryptys. Vadovo vaidmuo. Kaip geriausia žmonėms bendrauti. Požiūris į laiką. Kaip visuomenei geriausiai bendrauti su pasauliu. Kalba ir pagrindiniai posakiai. Pagarbūs kreipiniai į vyrus, moteris, vaikus. Supažindinimas. Fizinis sveikinimosi stilius. Bendravimo būdas. Tinkamos ir netinkamos temos. Tonas, garsumas, kalbėsena. Tylos intarpai. Fiziniai gestai ir veido išraiška. Mostai ir skaičiavimas. Laikysena ir fizinis artumas. Žvilgsniai. Emocijos. Elgesys viešose vietose. Arbatpinigiai. Punktualumas. Valgiai ir gėrimai. Valgymo laikas ir būdingas maistas. Regioniniai skirtumai. Gėrimai ir tostai. Elgesys prie stalo. Susodinimas. Pakartotinės porcijos. Namuose, restorane, darbe. Dovanos. Apranga.
  Vadyba, referatas(16 puslapių)
  2007-03-09
 • Lietuvos demografinė verslo aplinka

  Santrauka. Demografinė aplinka. Gyventojų skaičiaus kitimo tendencijos. Gyventojų amžiaus struktūros pokyčiai. Permainos šeimoje. Išvados. Priedai (3).
  Makroekonomika, referatas(7 puslapiai)
  2008-01-01
 • Lietuvos demokratijos modelio paieška

  Įvadas. Demokratijos koncepcijos reikšmė politinių filosofų veikaluose ir šiandien pasaulyje. Lietuvos demokratijos ir ją įtakojančių veiksnių vertinimas. Išvados.
  Politologija, referatas(11 puslapių)
  2008-08-27
 • Lietuvos didieji akmenys

  Akmenų istorija. Lietuvos akmenys. Didžiausi Lietuvos akmenys. Barstyčių akmuo. Puntukas. Akmenės akmuo.
  Lietuvos geografija, referatas(4 puslapiai)
  2005-10-13
 • Lietuvos didysis kunigaikštis Gediminas

  Gedimino kilmė. Gedimino santykiai su vokiečiais. Gedimino santykiai su lenkais. Gediminas ir rusų šiaurės vakarų valstybės. Gedimino santykiai su totoriais. Lietuvos valstybės valdymo sistema. Gediminas kaip politinis veikėjas. Gedimino mirtis. Gedimino valdymo reikšmė. Reikšmingiausi Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) pasiekimai Gedimino valdymo laikotarpiu.
  Lietuvos istorija, referatas(7 puslapiai)
  2006-05-23
 • Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK) XIV amžiaus II pusėje: politinės krizės brendimas

  Situacija Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) po Gedimino mirties. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK) valdant Algirdui ir Kęstučiui. Valstybės valdymo struktūros nusistovėjimas. Esminiai konfliktų ir karų arealai. Derybos dėl krikšto. Jogailos ir Kęstučio konfliktas. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(10 puslapių)
  2005-10-13
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) brandžiojo baroko sakralinė architektūra

  Įvadas. Tikslas – atskleisti būdingiausius Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) brandžiojo baroko sakralinės architektūros bruožus ir aprašyti du didžiausius šio architektūros stiliaus šedevrus. Baroko epocha. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) Baroko sakralinė architektūra. Šv. Petro ir Povilo bažnyčia. Pažaislio vienuolyno ansamblis. Išvados.
  Architektūra ir dizainas, referatas(11 puslapių)
  2009-03-17
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) dvaro ir didikų kultūra. Jos ypatumai

  Įvadas. Kalba ir kilmė. Švietimas. Spauda, spaustuvės, bibliotekos. Architektūra. Dailė. Menas ir teatras. Radvilų giminė. Mikalojus Radvila Juodasis. Mikalojus Radvila Rudasis.
  Lietuvos istorija, referatas(8 puslapiai)
  2006-05-09
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) kariuomenė

  Įvadas. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) kariuomenės organizacija. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) kariuomenės struktūrinės dalys. Etmonas. Generalitetas. Gvardiečiai. Kavalerija. Pėstininkai. Artilerija ir inžinerija. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(9 puslapiai)
  2008-04-29
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) kariuomenė ir etmonai

  Etmonas. Etmono teismas. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) kariuomenė iki Ketverių metų seimo. Kariuomenės organizacija ir jos pokyčiai.
  Lietuvos istorija, referatas(6 puslapiai)
  2005-11-23
 • Lietuvos didžiosios kunigaikštystės (LDK) knygos istorija ir poligrafijos atsiradimas mūsų krašte

  Įvadas. Lietuvos didžiosios kunigaikštystės (LDK) valstybė, bažnyčios bei kultūros veikėjų knygų rinkiniai. Pranciškus Skorina- Vilniaus spaudos pradininkas. Leidėjai ir spaustuvės. Vilniaus akademijos spaustuvė. Valdovų privilegijos. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(15 puslapių)
  2011-07-07
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) pinigai ir jų politika

  Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) atsiradimas. Pinigai prieš Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) įkūrimą. Pinigų politika Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK).
  Lietuvos istorija, referatas(5 puslapiai)
  2005-06-06
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) rankraštinės knygos menas iki spaudos atsiradimo

  Įvadas. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) rankraštinės knygos istorija. Rankraščių atsiradimo priežastys. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) rankraštinės knygos menas. Išvados.
  Istorija, referatas(6 puslapiai)
  2010-07-14
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) teismai iki XVI amžiaus vidurio reformų

  Pirmasis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK ) teismų formavimosi ir raidos periodas. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) teismai, susiformavę iki XVI amžiaus vidurio reformų. Lietuvos didžiojo kunigaikščio (LDK) teismas. Ponų tarybos teismas. Vaivados teismas. Vietininko teismas. Tijūno teismas. Komisarų teismas. Maršalkos teismas. Asesorių teismas. Dvaro teismas. Kuopos teismas.
  Lietuvos istorija, referatas(12 puslapių)
  2005-05-19
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) teismai, veikę iki XVI amžiaus

  Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) teismai, veikę iki XVI amžiaus (16 amžiaus). Įvadas. Pirmasis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) teismų formavimosi ir raidos periodas. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) teismai, susiformavę iki XVI amžiaus vidurio reformų. Lietuvos didžiojo kunigaikščio teismas. Ponų tarybos teismas. Vaivados teismas. Vietininko teismas. Tijūno teismas. Komisarų teismas. Maršalkos teismas. Asesorių teismas. Dvaro teismas. Kuopos teismas. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(12 puslapių)
  2007-02-08
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) užsienio politika XV - XVI amžiaus pradžioje. Žygimanto Kęstutaičio ir Švitrigailos užsienio politikos ir konfliktų dešimtmetis (1430-1440)

  Įvadas. Valdžios dalybos Lietuvoje po Vytauto mirties. Švitrigailos atėjimo į sostą versijos. Švitrigailos užsienio politika Lenkijos atžvilgiu. Karo su Lenkija priežastys. Paliaubos ir tolimesnė politinių santykių raida. Švitrigailos nuvertimo iš sosto aplinkybės. Politinių oponentų formavimasis. Žygimanto Kęstutaičio valdymas. Sutartis su Lenkija. Karinis konfliktas su Švitrigaila. Žygimanto užsienio politika po Pabaisko mūšio. Paskutiniai Žygimanto Kęstutaičio valdymo metai (1438-1440). Išvados. Išnašos.
  Lietuvos istorija, referatas(10 puslapių)
  2007-10-16
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) užsienio politikos kryptys XV amžiuje – XVI amžiaus pradžioje

  Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) santykiai su Vokiečių ordinu XV amžiaus pradžioje. Lietuvos ir Lenkijos tarpusavio santykiai XV amžiuje – XVI amžiaus pradžioje. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) bandymas tapti karalyste. Trylikmetis karas ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) pozicija šiame kare. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) santykių pablogėjimas su Krymo totoriais.
  Lietuvos istorija, referatas(6 puslapiai)
  2006-12-19
 • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) valstybės aparatas

  Įžanga. Didysis kunigaikštis ir Ponų taryba. LDK seimas. Centrinės valdymo institucijos. Vietos valdymo institucijos. Išvada.
  Teisė, referatas(26 puslapiai)
  2009-11-25
Puslapyje rodyti po