Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lietuvių vakaronės, papročiai ir tradicijos

  Linksmos kaimo vakaronės. Kaimas vakaroja. Vakaruškų apranga. Šokiai bei instrumentai. Sezoninės vakaronių tradicijos: Žiema. Pavasaris. Vasara. Ruduo. Kiti susiėjimai. Susiėjimai prie sūpynių. Merginų lankymas. Įšventinimo apeigos – iniciacija. Senovės ir dabartiniai jaunimo pasilinksminimai nesulyginami.
  Etninė kultūra, referatas(8 puslapiai)
  2008-03-28
 • Lietuvių vardų bei pavardžių kilmė ir pagrindiniai bruožai

  Įžanga. Vardai. Senieji lietuvių (baltų) vardai. Krikštavardžiai. Naujieji vardai. Pavardžių atsiradimas. Išvada.
  Kalbų studijos, referatas(8 puslapiai)
  2006-11-23
 • Lietuvių vestuvių apeigos ir papročiai

  Įvadas. Vestuvių reikšmė. Piršlybos. Piršlybų etapų ir apeigų reikšmė. Mergvakaris. Išvados.
  Etninė kultūra, referatas(12 puslapių)
  2008-10-29
 • Lietuvių XX amžiaus literatūra

  Realizmo estetika. Tautinio idealizmo literatūra. Modernizmo pradmenys. Simbolizmo raida. Lietuviškas avangardizmas. Neoromantikų karta. Realizmo poetika. Tarybinė literatūra. Pasipriešinimo literatūra. Egzodo literatūra. Nuo "atlydžio" iki nepriklausomybės. Poezija. Proza. Dramaturgija. Vaikų literatūra. Išvados.
  Lietuvių literatūra, referatas(36 puslapiai)
  2006-05-16
 • Lietuvoje augantys grybai

  Lietuvoje augančių grybų analizė. Įvadas. Mikologija. Grybų daroma žala. Grybų nauda žmogui. Dėstomoji dalis. Grybų sandara ir gyvenimo ypatybės. Vaisiakūnis, jo sandara ir sudėtinės dalys. Kepurėlė. Trama. Himenoforas. Kotas. Grybų dauginimasis. Grybų mityba. Grybų augimas. Valgomieji grybai. Grybų mitybinė vertė. Nuodingieji grybai. Išvados.
  Botanika, referatas(12 puslapių)
  2006-02-17
 • Lietuvoje cirkuliavę pinigai: 1916-1922 m.

  Įvadas. Osto pinigai. 1916-1922 m. Sedos laikinieji pinigai 1915 m. Panevėžio laikinieji pinigai. Vilniaus bankų bilietai 1920 m. sausio 31 d. Rusų rubliai. Vokiečių markė. Išvados.
  Istorija, referatas(8 puslapiai)
  2010-03-08
 • Lietuvoje esančių turizmo agentūrų teikiamos paslaugos

  Įvadas. Darbo tikslas : Išnagrinėti Lietuvoje esančių kelionių agentūrų teikiamas paslaugas. Teorinė dalis. Paslaugų teikimas. Paslaugų esmė. Paslaugos teikimo sistema bei paslaugų klasifikavimas. Paslaugų kokybės modeliai bei vertinimo kriterijai. Vartotojai ir teikėjai. Paslaugų kainodaros tikslai. Praktinė dalis. Lietuvos kelionių agentūros ir jų teikiamos paslaugos. Pasirinktos kelionių agentūros. West express. Novaturas. Tez tour. Max travel. Gintarinė sala. Estravel. Kelionių agentūrų paslaugų teikimo panašumai ir skirtumai. Apklausos analizė. Apklaustų respondentų rezultatai. Respondentų apklausos analizės išvados. Išvados.
  Turizmas, referatas(25 puslapiai)
  2010-03-29
 • Lietuvoje gyvenantys vorai

  Vorai. Voratinklinės karputės. Voratinklis. Kokonas.
  Zoologija, referatas(10 puslapių)
  2006-03-27
 • Lietuvoje naudojamos kenksmingos medžiagos

  Įvadas. Amoniakas. Benzinas. Chloras. Asbestas. Mazutas, aviacinis kuras. Amonio nitratas. Sieros rūgštis. Azoto rūgštis. Suskystintos dujos. Išvados.
  Sauga, referatas(8 puslapiai)
  2007-01-17
 • Lietuvos nacionalinės rinktinės slidininkės tikslinė programa Vankuverio žiemos olimpinėms žaidynėms

  Lietuvos nacionalinės rinktinės slidininkės E. Kolga tikslinė programa Vankuverio žiemos olimpinėms žaidynėms. Įvadas. Slidininkų rengimas. Lietuvos slidininkų rengimo planavimas. Lietuvos olimpinės rinktinės kandidatų ir olimpinio rezervo atrankos kriterijai 2006-2010 metams. Lietuvos olimpinės rinktinės kandidatų ir olimpinio rezervo atrankos kriterijai 2006 metais. Lietuvos olimpinės rinktinės ir olimpinio rezervo sportininkų atrankos kriterijai 2007 – 2008 metų sezonui. Lietuvos olimpinės rinktinės narių ir kandidatų atrankos kriterijai 2009 – 2010 metų sezonui. Lietuvos slidininkės rengimo Vankuverio olimpinių žaidynių (OŽ) keturmetis planas. Lietuvos slidininkės metinio treniruočių krūvio planavimo modelis. Parengiamojo laikotarpio esminiai bruožai. Slidininkės rengimo pratybų modeliai mikrocikle. Tyrimų organizavimas. Priemonių planas. Darbas iliustruotas lentelėmis.
  Sportas, referatas(21 puslapis)
  2009-01-23
 • Lietuvos — Prancūzijos prekybiniai santykiai

  Lietuvos — Prancūzijos prekybiniai santykiai. (2007-2008 metų ir 2009 metų prognozė). Įvadas. Prancūzijos ekonominė ir politinė situacija. Tarptautinė prekyba. Lietuvos eksportas į Prancūziją. Importas iš Prancūzijos. Prancūzijos investicijos Lietuvoje. Dvišalės sutartis su Prancūzija. Išvados ir siūlymai. PowerPoint pristatymas (10 skaidrių).
  Tarptautinė ekonomika, referatas(10 puslapių)
  2009-07-10
 • Lietuvos 1928 metų ir 1938 metų Konstitucijos

  1928 metų Lietuvos Valstybės Konstitucija. Bendrieji dėsniai. Lietuvos piliečiai ir jų teisės. Seimas. Vyriausybė. Teismas. Vietos savivaldybė. Tautinių mažumų teisės. Respublikos gynimas. Švietimo reikalai. Tikybos ir kulto reikalai. Valstybės ekonominės politikos pagrindai. Valstybės finansai. Socialinė apsauga. Konstitucijos keitimas ir papildymas. Įvedamieji nuostatai. 1938 metų Lietuvos Vyriausybės Konstitucija. Bendrieji nuostatai. Pilietybė. Piliečių teisės ir pareigos. Tikyba. Šeima ir motinystė. Auklėjimas ir švietimas. Darbas. Tautos ūkis. Sveikata ir socialinė apsauga. Respublikos Prezidentas. Seimas. Įstatymai. Vyriausybė. Paklausimas ir interpeliacija. Valstybės administracinė santvarka. Valstybės biudžetas. Valstybės kontrolė. Teismas. Valstybės gynimas. Konstitucijos keitimas. Baigiamieji nuostatai. 1928 metų Lietuvos Konstitucijos apibendrinimas. 1938 metų Lietuvos Konstitucijos apibendrinimas.
  Lietuvos istorija, referatas(24 puslapiai)
  2005-08-18
 • Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos (ES) struktūrinė parama

  Įvadas. Europos Sąjungos (ES) struktūriniai fondai. Struktūrinių fondų principai. Europos socialinis fondas. Europos regioninės plėtros fondas. Sanglaudos fondas ir teikiama parama. 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinė parama pagal veiksmų programas. Strategija ir veiksmų programa. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa. Ekonomikos augimo veiksmų programa. Sanglaudos skatinimo veiksmų programa. Techninės paramos veiksmų programa. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(21 puslapis)
  2008-02-25
 • Lietuvos admininistracinių teismų sistema lyginamuoju aspektu

  Administracinės justicijos modeliai. Lietuvos administracinių teismų sistemos kūrimasis. Administracinių teismų sistemos struktūra: pakopos ir instancijos. Administracinių teismų kompetencija. Apygardos teismų kompetencija. Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo kompetencija. Administracinių teismų ir bendrosios kompetencijos teismų lyginamoji analizė. Kasacijos problema Lietuvos administracinių teismų sistemoje. Išvados.
  Teisė, referatas(12 puslapių)
  2009-12-14
 • Lietuvos advokatūra

  Įvadas. Sąvokos ir trumpiniai. Teisės aktai reglamentuojantys advokatūrą ir jos veiklą. Lietuvos advokatūra. Samprata. Advokatūros esmė, tikslas ir uždaviniai. Veikla. Valdymas. Advokatūros organai. Visuotinis advokatų susirinkimas. Advokatų taryba. Advokatų garbės teismas. Revizijos komisija. Komitetai. Advokatūros nariai. Svarbu. Narystė tarptautinėse organizacijose. Išvados.
  Teisė, referatas(17 puslapių)
  2007-12-04
 • Lietuvos akcijų rinka

  Įvadas. Biržos apžvalga. Lietuvos akcijų rinkos istorija. Indeksai. Prekybos sąrašai. Pagrindiniai vertybinių popierių rinkos dalyviai. Didžiausią akcijų apyvartą VVPB 2000-2006 m. pasiekusios įmonės. "Teo LT". "Rokiškio sūris". "Mažeikių Nafta". "Lifosa". "Snaigė". Didžiausią akcijų apyvartą šiemet pasiekusios bendrovės. Mažeikių nafta. "Ūkio bankas". "Teo". "Panevėžio statybos trestas". "Snaigė". Akcijų rinkos pokyčiai. Išvados.
  Finansai, referatas(21 puslapis)
  2007-05-14
 • Lietuvos apgyvendinimo įstaigų statistinis tyrimas

  Įvadas. Sąvokos. Formulės. Pirminiai analizuojami duomenys. Santykiniai dydžiai. Struktūriniai santykiniai dydžiai. Palyginimo santykinis dydis. Intensyvumo santykinis dydis. Dinamika. Baziniai ir grandininiai absoliutiniai pokyčiai. Apgyvendinimo įstaigų skaičiaus didėjimo tempas (bazinis). Apgyvendinimo įstaigų skaičiaus padidėjimo tempas (bazinis). Apgyvendinimo įstaigų skaičiaus didėjimo tempas (grandininis). Apgyvendinimo įstaigų skaičiaus padidėjimo tempas (grandininis). Vidutiniai indikatoriai. Vidutinis įstaigų skaičius 2005-2009 metais. Įmonių skaičiaus padidėjimas kasmet. Vidutinis didėjimo tempas. Vidutinis padidėjimo tempas. Pagreičio koeficientas prognozavimas. Prognozė, pagal vidutinį absoliutinį padidėjimą. Prognozė, pagal vidutinį didėjimo tempą. Prognozė, pagal tiesinio trento lygtį. Prognozės paklaida. Išvados.
  Ekonominė statistika, referatas(29 puslapiai)
  2011-04-18
 • Lietuvos architektūra

  Stovyklos ir būstai. Pilkapiai. Piliakalniai. Piliakalnių tipai. Medinės pilys. Papiliai. Pilių medinių pastatų konstrukcijos. Mūrinės statybos pradžia. Statybinės medžiagos. Mūrinės pilys. Kulto pastatai. Rūmai. Gotika. Gotikos periodai. Išorės įtaka. Statybinės medžiagos. Pilys. Gyvenamieji namai. Gotikos gyvenamųjų namų pavyzdžiai. Kulto pastatai. Gotikinių tralinių bažnyčių pavyzdžiai. Kauno Vytauto bažnyčia. Vilniaus Šv. Jono bažnyčia. Vienanavės bažnyčios. Kauno Šv. Gertrūdos bažnyčia. Zapyškio bažnyčia. Šv. Onos bažnyčia. Visuomeniniai pastatai. Kauno Perkūno namai. Namas Kaune Vilniaus g. 22.
  Architektūra ir dizainas, referatas(12 puslapių)
  2006-04-06
 • Lietuvos atstovų veikla Europos Sąjungos (ES) institucijose

  Įvadas. Darbo tikslas – aptarti Lietuvos atstovų veiklą Europos Sąjungos (ES) institucijose. Europos vadovų taryba. Europos parlamentas. Europos komisija. Teisingumo teismas. Pirmos instancijos teismas. Audito rūmai. Regionų komitetas. Išvados.
  Politologija, referatas(14 puslapių)
  2009-06-11
 • Lietuvos audimas

  Nagrinėjama dabartinė taikomosios dailės rūšis-audimas. Audimo ypatybės Lietuvos regionuose. Gobelenas.
  Dailė, referatas(5 puslapiai)
  2005-05-11
Puslapyje rodyti po