Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Lietuva tarptautinių santykių sistemoje

  Įvadas. Lietuvos vystymasis nuo Žečpospolitos laikų iki Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo 1922 m. Šiuolaikiniai tarptautiniai santykiai. Baltijos valstybės ir Lietuva. Lietuva ir NATO. Lietuva ir Europos sąjunga. Lietuva ir Rusija. Išvados.
  Politologija, referatas(11 puslapių)
  2006-02-21
 • Lietuva tarpukario laikotarpiu

  Įvadas. Nepriklausomybės paskelbimas ir valstybės pripažinimas. Demokratinė (seiminė) Lietuva. Seiminio laikotarpio problemos. Valstybės raida po 1926m. perversmo ir autoritarizmo stiprėjimas. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(9 puslapiai)
  2007-05-21
 • Lietuva XII - XV amžiuje

  Šaltinių žinios apie lietuvių žemių vidaus gyvenimą. Lietuvių žemių suvienijimas. Mindaugas ir jo karūnavimas. Krėvos sutartis. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) valdymo problema. Jogailos ir Vytauto konfrontacija. Žalgirio mūšis. Gediminaičių valdymo laikotarpis. Darbas iliustruotas nuotraukomis.
  Lietuvos istorija, referatas(9 puslapiai)
  2006-04-26
 • Lietuva žinių ekonomikos kūrimo kelyje

  Įvadas. Žinių ekonomikos samprata. Žinių ekonomika Lietuvoje. Žinių ekonomikos idėjos skleidėjai Lietuvoje. Išvados.
  Ekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2007-11-14
 • Lietuva, Latvija ir Estija – panašumai ir skirtumai

  Įvadas. Baltijos šalių geografinė padėtis, plotai, gyventojų skaičius, sostinės ir miestai. Baltijos šalių administracinis suskirstymas. Baltijos šalių klimatas, reljefas, gamtiniai ištekliai. Baltijos šalių istorija, politinė sistema, kultūra. Baltijos šalių ekonomika. Išvados.
  Regioninė geografija, referatas(15 puslapių)
  2007-01-15
 • Lietuva, Slovėnija, Nigerija - šalių analizė ekonominiu ir energetiniu požiūriu

  Įvadas. Lietuva. Lietuvos socialinio vystymosi rodikliai. Pramonė. Energijos balansai. Energijos intensyvumas ir ekonomika. Ekonomikos vystymosi rodikliai. Energijos intensyvumas ir jos sunaudojimas. Ekonomikos augimo, energijos naudojimo ir aplinkos teršimo kitimai. Slovėnija. Demografiniai rodikliai. Ekonomika. Pramonė. Energijos balansai. Lietuvos Respublikos ir Slovėnijos ekonominiai santykiai. Nigerija. Žemės ūkis – tradicinis verslas. Ar Nigerija turtinga. Energijos balansas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(20 puslapių)
  2006-10-25
 • Lietuviai II Pasaulinio karo metais

  Įvadas. Dėstymas. Trėmimai Antrojo pasaulinio karo metais. Pabaiga.
  Lietuvos istorija, referatas(4 puslapiai)
  2006-06-01
 • Lietuviai užsienyje

  Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) lietuviai. Kanados lietuviai. Vokietijos lietuviai. Švedijos lietuviai. Lenkijos lietuviai. Papildoma informacija.
  Geografija, referatas(9 puslapiai)
  2006-05-17
 • Lietuvybės ir Lietuvos valstybės puoselėjimas Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje (LDK) renesanso veikėjų darbuose

  Įvadas. Renesanso epocha. Mintys apie lietuvybės ir Lietuvos valstybės puoselėjimą Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje (LDK) renesanso veikėjų darbuose. Išvados. Išnašos.
  Lietuvos istorija, referatas(10 puslapių)
  2008-05-23
 • Lietuviška knyga 1795 – 1864 metais

  Įvadas. Knygų leidybos bruožai. Cenzūra. Svarbiausi leidybos centrai. Knygų tematika. Knygų prekyba. Išvados.
  Lietuvių literatūra, referatas(10 puslapių)
  2006-05-18
 • Lietuviška knyga 1795 – 1864 metais (2)

  Įvadas. Svarbiausi leidybos centrai. Knygų tematika. Knygų cenzūra. Spaustuvių veikla. Knygų prekyba. Išvados.
  Lietuvių literatūra, referatas(18 puslapių)
  2007-01-11
 • Lietuviška knyga 1940-1999 metais

  Įžanga. Oficialioji spauda tarybinės okupacijos laikotarpiu. Knygos būklė hitlerinės okupacijos metais. Antrosios sovietinės okupacijos metų knyga. Leidyba ir leidėjai. Knygų tematika. Knygų platinimas. Pogrindžio spauda. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(8 puslapiai)
  2008-01-23
 • Lietuviška spauda 1904-1914 metais

  1904 metų belaukiant. Spaudą atgavus. Žymiausieji 1904-1914 metų leidiniai. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(6 puslapiai)
  2005-12-12
 • Lietuviškasis romantizmas

  Sąvoka "romantizmas". Romantizmo bruožai Lietuvoje. Romantizmo atstovai, kūriniai, ypatybės.
  Lietuvių literatūra, referatas(6 puslapiai)
  2005-09-25
 • Lietuviški elektroniniai žodynai

  Įvadas. Kompiuterinių žodynų klasifikacija bei sandara. Kompiuteriniai žodynai, skirti teksto apdorojimo programoms. Kirčiuotos raidės. Brūkšnelis, minusas ir brūkšnys. Kompiuterinių programų lietuvinimas. Kompiuteriniai žodynai, patalpinti CD-R ir internete. Kompiuteriniai verstiniai žodynai. Aiškinamieji žodynai. Išvados.
  Kita, referatas(18 puslapių)
  2006-10-10
 • Lietuviški sintezatoriai (Aistis, MBROLA)

  Įvadas. Trumpa įžanga į kalbos sintezę. Aistis. MBROLA. Lietuviško teksto iš interneto skaitymas. Išvados.
  Informatika, referatas(9 puslapiai)
  2006-05-18
 • Lietuviškieji biobibliografiniai žodynai: XX amžiaus pabaiga - XXI amžiaus pradžia

  Įvadas. Darbo tikslas. Išsiaiškinti aptariamuoju laikotarpiu išleistus lietuviškuosius biobibliografinius žodynus bei atskleisti jų būdingiausius bruožus. Biobibliografija. XX amžiaus pabaigos Lietuviškieji biobibliografiniai žodynai. V. Biržiška "Aleksandrynas". Lietuvių rašytojai. S. Keblienė Tarybinių tautų rašytojai lietuvių kalba 1940–1970. P. Grybauskienė "TSRS tautų literatūra lietuvių kalba, 1971-1985". XXI amžiaus pradžios Lietuviškasis biobibliografininis žodynas. Išvados. Priedai (5).
  Bibliotekininkystė, referatas(14 puslapių)
  2010-01-26
 • Lietuviško kovinio meno sistema: "Ėchas"

  Įvadas. Pirmiausia. Energija – jėga – noras. Sistema A. Užbaikime sistemos A įvaldymą. Sistema B. Sistema C. Širdis – jėga – noras. Metodiniai atsakymai. Parengties – intelektualinis sportas. Skaičiai. Apibendrinimas.
  Sportas, referatas(12 puslapių)
  2005-06-21
 • Lietuviškoji socialdemokratų partija (LSDP)

  Pirmoji - 1896 metų LSDP programa. 1905 metų programa. 1931 metų programa. Išvados.
  Politologija, referatas(10 puslapių)
  2005-09-29
 • Lietuviškos paieškos sistemos ir jų vertinimas

  Įvadas. Lietuvoje sukurtos paieškos sistemos. "Lithuania-on-Line". "Google" (http://www.google.lt/). "Search.lt" (http://www.search.lt/). "Delfi" (http://www.delfi.lt/). "Litin Net" – Lietuva ir internetas (http://www.litin.net/). "Interneto centras" (http://www.centras.lt/). "Lituanian FTP search" (fttp://www.ftpsearch.lt/). Informacijos vertinimas.
  Internetas, referatas(13 puslapių)
  2006-01-26
Puslapyje rodyti po