Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Klaipėdos sukilimas

  PowerPoint pristatymas. Kova dėl Klaipėdos. Sukilimo eiga.
  Lietuvos istorija, referatas(7 skaidrės)
  2007-02-05
 • Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centras

  Bendrosios žinios apie KTKIC. Pagrindiniai VŠĮ KTKIC veiklos tikslai. KTKIC veikla. KTKIC valdymas ir finansavimas. KTKIC lankomumas. Išvados.
  Turizmas, referatas(7 puslapiai)
  2006-03-22
 • Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centro studija

  Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centro vertinimas. Mikro vidinės aplinkos įvertinimas. Makro išorinės aplinkos įvertinimas. Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centro pasas. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Teikiamų paslaugų analizė. Pasiūlymai TIC’o tobulinimui.
  Turizmas, referatas(12 puslapių)
  2007-05-15
 • Klaipėdos uosto konteinerių situacijos analizė

  Įvadas. Klaipėdos uosto konteinerių situacijos analizė. Konteinerių klasifikacija ir pagrindinės savybė. Konteinerių pakrovimo-iškrovimo technika. Konteinerių terminalai. Išvados.
  Transportas ir logistika, referatas(21 puslapis)
  2010-01-05
 • Klaipėdos uosto vaidmuo Europos transporto sistemoje

  Klaipėdos uosto vaidmuo Europos transporto sistemoje.
  Transportas ir logistika, referatas(5 puslapiai)
  2006-02-20
 • Klasė, stratifikacija, nelygybė

  Įvadas. Klasės samprata. Socialinė stratifikacija. Stratifikacijos dimensijos. Stratifikacijos sistemos. Lyčių stratifikacija ir jos ištakos. Lyčių nelygybė. Išvados.
  Sociologija, referatas(11 puslapių)
  2009-01-05
 • Klasės auklėtojas

  Įvadas. Klasės auklėtojo paskirtis, funkcijos. Klasės auklėtojo paskirtis. Klasės auklėtojas vykdo tokias funkcijas. Klasės auklėtojo veiklos tikslai ir sritys. Klasės auklėtojo veiklos tikslai. Pagrindinės auklėjamosios veiklos sritys.
  Pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2008-02-26
 • Klasės auklėtojas ir auklėtinio šeima

  Įvadas. Klasės auklėtojo pedagoginės veiklos esmė ir veiklos modelis. Klasės auklėtojas ir auklėtinio šeima. Mokinio šeimos ir mokyklos bendradarbiavimas. Klasės auklėtojo pedagoginės veiklos modelio elementas – bendravimas su šeima. Klasės auklėtojo darbo su auklėtinio šeima kryptis. Klasės auklėtojo darbo su tėvais plano ypatumai. Klasės auklėtojo veiklos su neįgalaus vaiko šeima ypatumai. Išvados.
  Pedagogika, referatas(18 puslapių)
  2007-06-22
 • Klasės auklėtojo darbas su mokiniais

  Įvadas. Tikslai, uždaviniai. Klasės vadovo darbo samprata. Koks turėtų būti auklėtojas/a? Auklėtojas šeimoje ir mokykloje. Klasės auklėtojo veiklos planavimas ir įgyvendinimas šiuolaikinėje mokykloje. Mokytojas ir mokinys. Išvados.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2007-11-14
 • Klasės auklėtojo ir auklėtinių sąveikos ypatumai

  Įvadas. Šiandieninio ugdymo ypatumai. Mokytojas - auklėtojas. Sąveikos ypatumai. Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(7 puslapiai)
  2007-06-07
 • Klasės auklėtojo veiklos sritys

  Įvadas. Klasės vadovo veikla. Klasės vadovo pareigos. Klasės auklėtojo veiklos sritys. Darbas su klase kaip su grupe. Bendradarbiavimas su kolegomis. Individualus darbas. Darbas su tėvų grupe. Darbas su šeima. Išvados.
  Pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2006-03-01
 • Klasės auklėtojo vieta ir vaidmuo ugdymo procese

  Įvadas. Klasės auklėtojo veiklos ypatumai. Planavimas. Pageidautinos klasės auklėtojo savybės. Mokinių pažinimas. Pagrindinės klasės auklėtojo veiklos sritys. Problemų sprendimo būdai. Išvados.
  Pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2006-03-09
 • Klasės klimatas

  Įvadas. Mokinių sąveikos būdai. Mokytojo asmenybės įtaka klasei. Vadovavimas klasei. Netinkami mokinių elgesio tikslai ir jų korekcija.
  Organizacinė psichologija, referatas(7 puslapiai)
  2007-02-19
 • Klasės vadovas

  Įvadas. Klasės bendruomenės telkimas. Klasės vadovo charakteristika. Veiklos planavimas. Klasės vadovo veiklos planavimas. Darbas su klase kaip su grupe. Individualus darbas su mokiniais. Bendradarbiavimas su mokytojais. Darbas su moksleivių tėvais. Klasės auklėtojo bendradarbiavimas su tėvais. Išvados.
  Pedagogika, referatas(8 puslapiai)
  2006-10-25
 • Klasės vadovavimas mokymo procese

  Įvadas. Mokymo tikrovė ir jos pažinimas. Mokymo principų charakteristikos. Mokymo metodai. Pedagogas ir ugdytinis. Veiksmingas vadovavimas klasei. Išvados.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2006-03-23
 • Klasicizmas

  Klasicizmo atsiradimas ir bruožai. Kryptys : romėniška ir graikiška. Italų (Romos) mokyklos. Prancūzų (Paryžiaus) mokyklos. Rusų mokyklos. Europos ir Lietuvos klasicizmo raidos etapai. Ankstyvasis ir brandusis klasicizmas (1780 – 1795 metai). Laurynas Stuoka-Gucevičius – lietuviškojo klasicizmo architektūros pradininkas. Paminklai. Kauno rotušė. Paežerių dvaro rūmai. Vėlyvasis klasicizmas (1795 – 1860 metai). Vilniaus katedra. Paminklai. Mielagėnų bažnyčia. Onuškio bažnyčia. Čiobiškio bažnyčia. Leipalingio bažnyčia. Ampyras Lietuvoje. Paminklai. Chodkevičių rūmai. Vilniaus Tiškevičių rūmai. Jašiūnų dvaro rūmai. Kraštutinis racionalizmas. Ryšys su romantizmu. Lietuviškojo klasicizmo savitumai. Palyginimas su Lenkijos klasicizmu.
  Architektūra ir dizainas, referatas(11 puslapių)
  2005-06-08
 • Klasicizmas – naujas renesansas architektūros istorijoje. Ankstyvasis, brandusis ir vėlyvasis klasicizmas Lietuvoje

  Klasicizmo architektūra. Ankstyvasis ir brandusis klasicizmas (1770-1795m.). Kauno Rotušė. Universiteto astronomijos observatorijos priestatas. Paežerių rūmai. Brandžiojo klasicizmo architektūra. Vilniaus Rotušė. Vėlyvasis klasicizmas (1795-1860m.).
  Architektūra ir dizainas, referatas(12 puslapių)
  2006-05-02
 • Klasicizmas (2)

  Klasicizmo atsiradimas. Klasicistinio meno bruožai. Klasicizmas ir racionalizmas. Svarbesni klasicizmo literatūros bruožai. Klasicizmo literatūros žanrai. Žymiausi rašytojai. Klasicizmas Lietuvoje.
  Visuotinė istorija, referatas(2 puslapiai)
  2005-06-10
 • Klasicizmas (3)

  Klasikinio stiliaus formavimasis. Naujos kryptys XVIII amžiaus vidurio operoje. Vienos klasikai. Jozefas Haidnas. Volfgangas Amadėjus Mocartas. Liudvikas van Bethovenas. Darbas iliustruotas nuotraukomis.
  Muzika, referatas(11 puslapių)
  2005-07-19
 • Klasicizmas (5)

  Klasicizmas. Lyrikos žanrai. Galantiškasis stilius. Galantiška ir Mocarto muzika. Sentimentalizmas. Klasicizmo architektūra. Klasicizmo skulptūra. Portretas. Brandžiojo klasicizmo pradininkas Lietuvoje - profesorius Laurynas Stuoka Gucevičius. K.V.Gliukas. Vienos klasikai.
  Muzika, referatas(13 puslapių)
  2006-12-05
Puslapyje rodyti po