Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Klaipėdos kraštas ir jo likimas

  Klaipėdos kraštas iki XX amžiaus. Klaipėdos kraštas XX amžiuje. Padėtis iki Paryžiaus konferencijos. Paryžiaus konferencija. Prancūzų valdžia. 1923 metų sukilimas. Oficialus krašto prijungimas. Krašto praradimas 1939 metais. Galutinis atgavimas. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(9 puslapiai)
  2006-04-24
 • Klaipėdos kraštas senojoje kartografijoje

  Įvadas. Klaipėdos krašto istorija. Svarbiausi istoriniai įvykiai susiję su Klaipėdos kraštu. Klaipėdos kraštas senojoje kartografijoje. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(10 puslapių)
  2006-08-09
 • Klaipėdos krašto asmenvardžiai

  Įvadas. Asmenvardžių tyrimas darybiniu požiūriu. Neišvestiniai asmenvardžiai. Galūnės vediniai. Priesagų vediniai. Sudurtinės pavardės. Asmenvardžių etimologija. Baltiška kilmė. Asmenvardžiai kilę iš baltiškų vardų. Asmenvardžiai kilę iš baltiškų žodžių. Asmenvardžiai kilę iš lietuviškų bendrinės kalbos žodžių. Pravardinės kilmės asmenvradžiai. Svetimos kilmės asmenvardžiai. Vokiškos kilmės asmenvardžiai. Lenkiškos kilmės asmenvardžiai. Slaviškos kilmės asmenvardžiai. Išvados.
  Lietuvių kalba, referatas(9 puslapiai)
  2010-03-28
 • Klaipėdos krašto sukilimas

  Klaipėdos klausimas Paryžiaus taikos konferencijoje. Klaipėdos kraštas Prancūzijos valdžioje ir Freistaat’o idėja. Krašto būklė prancūzų trimečiui besibaigiant ir sukilimo priežastys. Krašto gelbėjimo komitetas. Savanoriška kariuomenė. Klaipėdos krašto sukilimas ir prijungimas prie Lietuvos. "Reakcija" į sukilimą. Šilutės seimas. Ambasadorių konferencija pripažino Klaipėdos kraštą Lietuvai.
  Lietuvos istorija, referatas(10 puslapių)
  2005-08-18
 • Klaipėdos krašto sukilimas. Sukilimo vertinimas

  "Laisvosios valstybės" idėja. Požiūris į Lietuvą. Pasirengimas ir rezultatai. Žygio pavojingumas. Kuris terminas "sukilimas" ar "prisijungimas" turėtų būti vartojamas. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(9 puslapiai)
  2005-06-03
 • Klaipėdos laisvoji ekonominė zona

  Įvadas. Laisvoji ekonominė zona. Veiklos reglamentavimas. Klaipėda. Klaipėdos LEZ. Mokami mokesčiai ir rinkliavos. LEZ gyvavimo ciklas. Į klaipėdos lez dairosi, bet eina nenoriai. Klaipėdos lez teritorijoje bus iškilmingai atidaryta klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 4-oji komanda. Klaipėdos LEZ įmonės - miesto vaikų gerovei. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2011-10-03
 • Klaipėdos miesto apgyvendinimo įstaigų teikiamos papildomos paslaugos

  Įvadas. Paslaugos samprata. Paslaugos ir prekės skirtumai. Papildomų paslaugų klasifikacija. Jų svarba apgyvendinimo įstaigų įvaizdžiui. Aptarnavimo paslaugų skirstymas. Apgyvendinimo paslaugos Lietuvoje. Jų skirstymas. Klaipėdos viešbučių teikiamos papildomos paslaugos. Apibendrinimas.
  Turizmas, referatas(14 puslapių)
  2006-10-27
 • Klaipėdos miesto bibliotekų tipologinė charakteristika

  Įvadas. Kas yra viešoji biblioteka? Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešoji biblioteka. Apie biblioteką. Bibliotekos skyriai bei skaityklos ir jų teikiamos paslaugos. Finansavimas. Statistika. Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos jaunimo skyrius. Kas yra akademinė biblioteka? Klaipėdos universiteto biblioteka. Socialinių mokslų fakulteto biblioteka. Apie SMF biblioteką. Teikiamos KU bibliotekos paslaugos. Lietuvos krikščioniškojo koledžo biblioteka. Kas yra katalikiškosios mokyklos biblioteka. Kas yra specialioji biblioteka? Lietuvos technikos bibliotekos Klaipėdos skyrius. Bibliotekos sektoriai, skaitykla ir jų teikiamos paslaugos. Išvados.
  Bibliotekininkystė, referatas(13 puslapių)
  2008-03-20
 • Klaipėdos miesto ekologinė būklė

  Klaipėdos miesto ekologinė būklė. Tarptautiniai projektai. Oro tarša. Vandens ištekliai. Pajūrio juostos apsauga. Gamtos ištekliai ir aplinkos apsauga. Gamtos ištekliai. Vandens tiekimas ir nuotekų valymas.
  Ekologija, referatas(8 puslapiai)
  2005-11-29
 • Klaipėdos miesto ekologinė tarša

  Gimtojo rajono (miesto) bendra charakteristika. Gimtojo rajono (miesto) ekologinė būklė. Oro kokybė. Vandens tarša ir apsauga. Taršos židiniai. Atliekos ir jų tvarkymas. Žemės ūkis ir ekologija. Saugomos gamtos teritorijos ir objektai. Rekreacija. Aplinkos apsaugos politika. Aplinkos poveikis žmogaus sveikatai. Ekologija tavo namuose. Išvados.
  Ekologija, referatas(18 puslapių)
  2005-10-29
 • Klaipėdos miesto problemos

  Įvadas. Verslas ir pramonė. Žemės ūkis ir kaimo plėtra. Jūrų uostas ir jo aplinka. Žuvininkystė. Turizmas ir rekreacija. Bendrojo lavinimo mokyklų sistema. Socialinė apsauga. Sveikatos apsauga. Vandens tiekimas ir nuotekų valymas, atliekų tvarkymas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2008-01-15
 • Klaipėdos miesto savivaldybė

  Įvadas. Savivaldybės socialinės ekonominės raidos tendencijos. Bendro vidaus produkto (BVP) dinamika apskrityje. Biudžetų struktūros dinamika. Įmonių skaičiaus ir struktūros dinamika pagal ekonominės veiklos rūšis. Užimtumo situacija savivaldybėje. Tarptautinės prekybos apimtis. Aplinkosaugos situacija ir problemos Klaipėdos miesto savivaldybėje. Išvados.
  Ekologija, referatas(11 puslapių)
  2009-03-13
 • Klaipėdos miesto savivaldybės 2008 metų biudžetas

  Įvadas. Darbo tikslas – aptarti Klaipėdos miesto savivaldybės 2008 metų biudžetą. Biudžeto samprata. Savivaldybių biudžetai. Savivaldybių biudžetų pajamos. Savivaldybių biudžetų rengimas, tvirtinimas ir vykdymas. Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetas. Klaipėdos miesto savivaldybės 2008 metų biudžeto projektas. Klaipėdos miesto savivaldybės 2008 metų biudžeto pajamų vykdymas. Išvados.
  Finansai, referatas(11 puslapių)
  2009-09-08
 • Klaipėdos miesto savivaldybės parama smulkiam ir vidutiniam verslui (SVV)

  Įvadas. Darbo tikslas – apžvelgti Klaipėdos miesto savivaldybės paramos smulkiam ir vidutiniam verslui formas. Smulkaus ir vidutinio verslo charakteristika bei valstybės paramos formos. Klaipėdos miesto savivaldybės paramos SVV (smulkaus ir vidutinio verslo) formos. Dabartinė smulkaus ir vidutinio verslo būklė Klaipėdoje. Klaipėdos miesto savivaldybės SVV (smulkaus ir vidutinio verslo) paramos programos. Klaipėdos ekonominės plėtros agentūros veikla. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(17 puslapių)
  2009-10-12
 • Klaipėdos miesto savivaldybės turto valdymas ir privatizavimas

  Įvadas. Klaipėdos miesto savivaldybės turto sandara. Klaipėdos miesto savivaldybės turto įsigijimo būdai. Klaipėdos miesto savivaldybės turo panauda. Klaipėdos miesto savivaldybės turto perdavimas kitų subjektų nuosavybėn. Klaipėdos miesto savivaldybės turto administravimas ir privatizavimas. Turto ir privatizavimo skyrius. Savivaldybės turto komitetas. Savivaldybės turto privatizavimo komisija. 2004 metų turto valdymo ir privatizavimo rezultatai. 2006 metų turto valdymo prognozės. Klaipėdos miesto savivaldybės turto valdymo ir privatizavimo programa. Išvados.
  Ekonomika, referatas(20 puslapių)
  2007-10-01
 • Klaipėdos muzikinės grupės

  Grupė "B‘AVARIJA". Grupė "Delfinai". Grupė "Pikaso". Tarp "Erdvės" geriausių – ir Klaipėdos grupės vaizdo klipas. "Pikaso" iš Londono grįžo su vaizdo klipu. Grupė "Mango". "Išsiskyrimo" vaizdo klipe filmuotis buvo pakviestas profesionalus aktorius. Grupė "Geltona".
  Muzika, referatas(10 puslapių)
  2007-09-21
 • Klaipėdos rajono Priekulės, Kretingalės ir Judrėnų seniūnijų rekreacinės veiklos modelis (2)

  Įvadas. Bendra Priekulės, Kretingalės, Judrėnų seniūnijų esamos padėties apžvalga ir rekreacijos bei turizmo vystymosi galimybės. Gamtos išteklių analizė ir įvertinimas. Kultūros išteklių analizė ir įvertinimas. Teikiamų paslaugų išteklių analizė ir įvertinimas. Turistinės infrastruktūros išvystymo įvertinimas. Teisės aktų analizė. Plungės, Kretingalės, Judrėnų seniūnijų SSGG analizė. Plungės, Kretingalės, Judrėnų seniūnijų bendruomenės turizmo plėtros ir rekreacinės veiklos sprendimai. Konkurencingų turizmo ir rekreacijos paslaugų ir produktų plėtra Klaipėdos rajone. Rekreacijos ir turizmo paslaugų vystymo galimybės. Kultūros ir gamtos paveldo objektų pritaikymas ir panaudojimas rekreacijos paslaugų plėtrai. Vandens, dviračių, pėsčiųjų autotransporto infrastruktūrų vystymo galimybės. Turizmo rinkodaros priemonės rekreacijos ir turizmo paslaugoms plėtoti.
  Turizmas, referatas(18 puslapių)
  2006-11-12
 • Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešoji biblioteka

  Bibliotekos istorija. Bibliotekos knygų fondas 1959 – 1975 metais. Kadrai. Metodinė pagalba kaimo bibliotekoms. Masiniai renginiai. Bibliotekos struktūra. Paslaugos. Išvados.
  Bibliotekininkystė, referatas(8 puslapiai)
  2010-07-01
 • Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešoji biblioteka (2)

  Įvadas. Darbo tikslas buvo apsilankyti bibliotekoje ir joje susipažinti su sukauptu fondu, jo komplektavimu, apskaita, sauga bei kompiuterinės technikos naudojimu fondų komplektavime ir tvarkyme. Bibliotekos fondas. Bibliotekos fondo komplektavimas. Kompiuterinės technikos naudojimas komplektavime. Apskaita. Sauga. Išvados.
  Bibliotekininkystė, referatas(7 puslapiai)
  2010-07-08
 • Klaipėdos regiono ekonominės plėtros galimybės

  Įvadas. Klaipėdos regiono plėtros planas. Klaipėdos apskrities ekonomika. Investicijos. Statybos Klaipėdos apskrityje. Darbo jėga. Investicijų pritraukimas. Projektai. "Jūros vartai". "Mano namai". Laisvoji ekonominė zona (LEZ). "Klaipėdos verslo parkas" vykdomas projektas. Išvados.
  Ekonomika, referatas(12 puslapių)
  2007-11-14
Puslapyje rodyti po