Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Kambarinių gėlių parinkimas gyvenamosioms patalpoms

  Įvadas. Pelargonijos (Pelargonium). Bugenvilijos (Bougainvillea). Sanpaulijos(Saintpaulia). Anturiai (Anthurium ). Puansetijos (Euphorbia). Klivijos (Clivia). Mano namuose augančių gėlių asortimentas, ir pritaikymo vieta. Naudingi patarimai. Kambarinės gėlės. Išvados.
  Kita, referatas(13 puslapių)
  2007-04-19
 • Kambarių ūkio skyriaus veiklos analizė

  Įvadas. "Baltpark" viešbučio veiklos analizė. Kambarių ūkio skyriaus tikslai ir uždaviniai, pagrindinės funkcijos. Kambarių ūkio skyriaus struktūra ir personalas. Ryšiai su kitais skyriais. Kambarių ūkio skyriaus patalpos viešbutyje, naudojamos priemonės ir įranga. Kambarių ūkio skyriaus darbai. Kambarių ūkio skyriaus ateities planai ir perspektyvos. Išvados.
  Vadyba, referatas(15 puslapių)
  2007-02-09
 • Kamieninių ląstelių šaltiniai ir moralinis vertinimas

  Įvadas. Kamieninių ląstelių šaltiniai. Žmogaus embrioninių kamieninių ląstelių šaltiniai ir jų naudojimas. Nauji šaltiniai embrioninėms ir subrendusioms kamieninėms ląstelėms. Galimos panaudojimo sritys. Tyrimų su žmogaus embrionais teisinis reglamentavimas. Etinės diskusijos dėl tyrimų su žmogaus embrionais ir kamieninių ląstelių šaltinių moralinis vertinimas. Ar naudojimasis žmogaus embrionų rezervu moksliniams tyrinėjimams reiškia nepagarbą embrionams? Ar naudoti embrionus specialiai sukurtus moksliniams tyrinėjimams moraliai blogiau nei naudoti iš embrionų rezervo. Išvados.
  Etika, referatas(19 puslapių)
  2006-11-06
 • Kamuoliniai žaibai

  Įvadas. Darbo eigos aprašymas. Darbo tikslas. Pagrindinės kamuolinio žaibo savybės. Mokslininkų teorijos apie kamuolinius žaibus. Praktinis darbas (testas). Išvados.
  Fizika, referatas(9 puslapiai)
  2006-05-09
 • Kanada (2)

  Bendrosios žinios. Istorija. Ekonomika. Politika. Kalbos. Religija. Administracinis suskirstymas. Politiniai/ Ekonominiai ryšiai. Lietuvos bendradarbiavimas su Kanada. Turizmas. Nacionaliniai parkai. Plaukiojimas kanojomis. Baffino žemė. Niagaros krioklys. Kanados miestai. Edmontonas. Ikaluitas. Nanavutas. Otava. Torontas. Vilnas. Vankuveris. Kultūra. Literatūra. Kinas. Teatras. Muzika. Kanados Lietuvių bendruomenė. Bažnyčios Kanadoje. Kanados lietuvių muziejus-archyvas. Sporto klubai Kanadoje.
  Regioninė geografija, referatas(27 puslapiai)
  2006-10-13
 • Kanados politiniai veikėjai ir administravimas

  Įvadas. Kanados istorija. Kanados politiniai veikėjai ir administravimas. Kanados politinė sistema. Naujos valdymo idėjos. Valdžios institucijų struktūra Kanadoje. Kanados vietos valdžia. Valstybės tarnyba Kanadoje. Kanados teisinė struktūra. Kanados mokesčių sistema. Reformos Kanados valdžios institucijose. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(19 puslapių)
  2009-01-29
 • Kanalo tunelis

  Statybos vadybos pagrindai. Įvadas. Kanalo tunelis. Pagrindinės datos. Ištakos: Pasiūlymai ir bandymai. Organizavimas. Statyba. Geologija. Tyrinėjimai. Tunelio kasimas. Užbaigimas. Inžinerija. Geležinkelio projektavimas ir riedmenys. Veikla. Panaudojimas ir paslaugos. Keleivių judėjimas. Krovinių judėjimas. Terminalai. Ekonominiai rodikliai. Poveikis regionams. Pabėgėliai ir imigracija. Saugumas. Gaisrai. Eurotunnel kompanija. Ilgalaikė koncesija ir tvirta komercinė ir veiklos sėkmė. Saugumas ir apsauga. Darbai. Vadovybė. Tikslai. Geležinkeliai. Aplinka. Socialinė atsakomybė. Parkas. Priežiūra. Išvados.
  Statyba, referatas(47 puslapiai)
  2009-12-21
 • Kanceliarinė kalba

  Įvadas. Kanceliarinės kalbos samprata. Leidinys "Kanceliarinės kalbos patarimai". Kanceliarinės kalbos leksika. Kanceliarinės kalbos morfologija. Kalbos dalys. Išvados. Kalbos klaidos.
  Kalbos kultūra, referatas(12 puslapių)
  2006-03-09
 • Kančia

  Įvadas. Kentėjimo problema. Kas yra kentėjimas. Apibendrinimai.
  Filosofija, referatas(6 puslapiai)
  2006-01-25
 • Kančia kaip gyvenimo esmė (A. Šopenhauerio filosofija)

  Įvadas. Arthuro Schopenhauerio biografija. A. Šopenhauerio filosofijos sistemos subjektas. Vienatvė A. Šopenhauerio filosofijoje. Skirtumas tarp Schopenhauerio ir Hegelio tipo idealistų. Valios supratimas. Rytų filosofijos idėjų įtaka Šopenhauerio filosofijai. Kančia A. Šopenhauerio filosofijoje. Meno filosofijos problematika. A. Šopenhauerio genijaus koncepcija. Išvada.
  Naujųjų amžių filosofija, referatas(7 puslapiai)
  2005-07-30
 • Kandidatų į darbuotojus parinkimo (verbavimo) reikšmė organizacijos veikloje. Darbuotojų verbavimo ir atrankos būdai

  Įvadas. Kandidatų į darbuotojus verbavimo ir atrankos tikslas. Kandidatų verbavimo būdai. Kandidatų verbavimas organizacijos viduje. Kandidatų šaltinis – įdarbinimo agentūros. "Galvų medžioklė". Verbavimas per internetą. Darbuotojų paieška universitetuose. Darbuotojų paieška – skelbimai laikraščiuose. Rečiau naudojami paieškos būdai. Lygios įdarbinimo galimybės. Darbuotojų atrankos būdai. CV atranka. Interviu. Testavimas. Biografinis tyrimas ir rekomendacijų tikrinimas. Kiti atrankos metodai. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(17 puslapių)
  2007-04-04
 • Kanibalizmas gyvūnų pasaulyje

  Kanibalizmas. Altruizmo atsiradimas. Kanibalizmo privalumai ir trūkumai. Kanibalui artimi individai. Kanibalizmo priežastys. Giminingų individų atpažinimas. Kitos kanibalizmo rūšys. Kiti kanibalizmo pavyzdžiai. Žodynėlis.
  Zoologija, referatas(8 puslapiai)
  2007-01-15
 • Kanklės, kanklininkai ir jų repertuaras

  Kanklės. Tradicinės kanklės. Kanklių tipai. Kanklių derinimas. Kankliavimas. Kanklininkai. Repertuaras.
  Muzikos instrumentai, referatas(6 puslapiai)
  2006-12-19
 • Kanojų ir baidarių irklavimas Lietuvoje

  Įvadas. Baidarių ir kanojų irklavimas – kas tai? Baidarių evoliucija. Kanojų evoliucija. Baidarių ir kanojų irklavimas Lietuvoje. Lietuviai- čempionai. Baidarių ir kanojų irklavimo sporto mokslinio ir metodinio darbo raida Lietuvoje. Apie brolius Rudzinskus. Išvados.
  Sportas, referatas(18 puslapių)
  2006-10-17
 • Kanto etika

  Įvadas. Etikos samprata. Etika pagal Kantą. Kategorinio impresinio principo realizavimas. Gėrio ir blogio supratimas pagal Kantą. Laisvė. Išvados.
  Etika, referatas(8 puslapiai)
  2005-10-23
 • Kanto filosofija

  Įžanga. Kanto filosofija. Kanto kūriniai. Dvasinė prieš kritinio periodo perspektyva. Koperniškasis perversmas naujųjų amžių filosofijoje. Transcendentalinė estetika (jausmingo pažinimo ir apriorinių formų teorija). Transcendentalinė analitika ir protinio pažinimo apriorinių formų teorija. Išvados.
  Naujųjų amžių filosofija, referatas(11 puslapių)
  2006-10-24
 • Kanto moralės filosofija

  Įvadas. Moralės filosofija pagal Imanuelį Kantą (Immanuel Kant). Perėjimas nuo kasdieniško dorovės pažinimo protui filosofinį. Perėjimas nuo populiariosios moralės filosofijos į dorovės metafiziką. Paskutinis žingsnis nuo dorovės metafizikos į grynojo praktinio proto kritiką. Išvados.
  Naujųjų amžių filosofija, referatas(6 puslapiai)
  2006-04-27
 • Kanto moralės filosofija (2)

  Įvadas. Imanuelio Kanto kriticizmo samprata. Pažinimo medžiaga ir pažinimo forma kriticizmo teorijoje. I. Kanto etikos teorija. Išvados.
  Naujųjų amžių filosofija, referatas(8 puslapiai)
  2008-01-25
 • Kanto moralės filosofija (3)

  Įvadas. I. Kanto heteronominė ir autonominė moralės samprata ir valios laisvė. Valios laisvė ir sąžinės autonomijos problema. Kategorinio imperatyvo turinys ir jo loginė struktūra. Išvados.
  Naujųjų amžių filosofija, referatas(8 puslapiai)
  2008-12-22
 • Kanto moralės filosofija (4)

  Įvadas. I. Kanto heteronominės ir autonominės moralės sampratos ir valios laisvė. Transcedentalinė perskyra kaip moralės filosofijos pertvarkymo prielaida. Kategorinio imperatyvo turinys ir jo loginė struktūra. Valios laisvės ir sąžinės autonomijos problema. I. Kanto moralės filosofijos refleksijos dabarties moralės filosofijoje. Išvados.
  Naujųjų amžių filosofija, referatas(11 puslapių)
  2009-04-24
Puslapyje rodyti po