Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Aplinkosaugos politikos raida

  Įvadas. Efektyvios inovacijos ir išteklių efektyvumas –būdas pagerinti konkurencingumą. Pasiekimai, tendencijos ir perspektyvos trijose prioritetinėse srityse. Klimato kaita. Biologinė įvairovė. Aplinkosauga ir sveikata. Su įgyvendinimu susijusių sunkumų įveikimas. Išvados.
  Ekologija, referatas(10 puslapių)
  2006-03-07
 • Aplinkosaugos reikalavimai Europos Sąjungos šalyse

  Įvadas. Aplinkosaugos reikalavimai Europos Sąjungos šalyse. Europos Sąjungos aplinkos apsaugos politikos apžvalga. ES (Europos Sąjungos) aplinkos apsaugos politikos raida. ES (Europos Sąjungos) aplinkos politikos veiksmų programa "Aplinka 2010 mūsų ateitis – mūsų pasirinkimas". Kova su klimato kaita. Kiti pagrindiniai Europos Komisijos tikslai. Apsaugos ir konkurencingumo derinimas. Finansavimas aplinkai gerinti. ES (Europos Sąjungos) atliekų tvarkymo politika ir jos įtaka Lietuvai. ES (Europos Sąjungos) atliekų tvarkymo principai. ES (Europos Sąjungos) oro apsaugos politika ir jos įtaka Lietuvai. Aplinkos oro kokybės direktyvos. ES (Europos Sąjungos) vandens apsaugos bei gamtos ir bioįvairovės apsaugos politika ir jos įtaka Lietuvai. ES (Europos Sąjungos) politikos vandens apsaugos srityje raida. ES (Europos Sąjungos) gamtos ir bioįvairovės apsaugos politika ir jos įtaka Lietuvai. Išvados.
  Ekologija, referatas(17 puslapių)
  2008-09-17
 • Aplinkosaugos teisė Lietuvos ir Europos Sąjungos (ES) teisinėje sistemoje. Atmosferos oras, vandenų naudojimas ir apsauga

  Įvadas. Aplinkos apsaugos ministerija. Atmosferos oro naudojimo ir apsaugos valstybės valdyme sistema. Teisinės ir administracinės sistemos. Atmosferos oras. Aplinkosaugos teisė Lietuvos teisinėje sistemoje. Konstitucija. Aplinkos apsaugos įstatymas. Aplinkos oro apsaugos įstatymas. Aplinkos oro kokybės valdymas. Aplinkosaugos politika Europos Sąjungoje (ES) ir Lietuvoje. Mūsų ateitis – mūsų pasirinkimas. Kova su klimato kaita. Platesnis akiratis. Visuomenės dalyvavimas. Europos aplinkos agentūra. Finansavimas aplinkai gerinti. Pasaulinio masto sunkumų įvertinimas. Oro kokybės valdymas. Europos Sąjungos (ES) direktyvos. Tolimų oro pernašų konvekcija. Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvekcija. Apibrėžimai. Pagrindiniai principai. Oro kokybės vertinimas. Mokslo tiriamieji darbai ir plėtra. Keitimasis informacija. Bendradarbiavimo programos tolimų oro teršalų pernašų Europoje monitoringo ir vertinimo srityje įgyvendinimas ir tolesnė vykdomoji institucija. Gebėjimai įgyvendinti ACQUIS. Vandenų naudojimas ir apsauga - valstybių pastangos mažinti vandens taršą. Išvados.
  Teisė, referatas(30 puslapių)
  2008-06-12
 • Aplinkosaugos vadybos sistemos samprata (ISO 140001, EMAS)

  Įvadas. Gamtinė aplinka. Orientacija į aplinkosaugą. Problemų spektras. Gamtosaugos uždaviniai. Aplinkosaugos vadybos sistema. Aplinkosaugos vadybos sistemos (AVS) standartai. ISO 14001. EMAS (Environmental Management and Audit Scheme). EMAS suderinamumas su tarptautiniais standartais. Naujasis reglamentas. Pagrindiniai Europos Bendrijos (EB) elementai. Vadybos sistemų integravimas. Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) projektai. Išvados.
  Ekologija, referatas(16 puslapių)
  2007-02-12
 • Aplinkotyra

  Įvadas. 1970 – 1980 ekologinė situacija. Neatsikuriančių gamtos išteklių naudojimas. Atsikuriančių gamtos išteklių naudojimas. Sąlygiškai pastovių gamtos išteklių naudojimas. Žmonių skaičiaus augimas. SNO ir jos specializuoti gamtosaugos organai. Romos klubas. Išvados.
  Ekologija, referatas(13 puslapių)
  2005-11-28
 • Apologetai. "Fiunt, non nascuntur Christiani."

  Pirmieji Krikščionių Apologetai ir jų darbai. Aptariamos ankstyviausios apologijos, jų dialogas su pagonybe.
  Krikščionybė, referatas(10 puslapių)
  2006-06-16
 • Apranga

  Pirmas įspūdis. Vadovo apranga. Aprangos Socialumas. Frakas. Smokingas. Vyriškų kostiumų tipai. Išeiginis ir vizitinis kostiumai. Specialioji apranga
  Etiketas, referatas(7 puslapiai)
  2006-10-04
 • Apranga sauganti nuo mechaninių sužeidimų

  Įvadas. Pirštinės. Šalmai. Kaukės, skydai ir akiniai. Kojų apsaugos. Drabužiai. Apsauga kritimui nuo aukščio. Avalynė. Motociklininko apranga.
  Sauga, referatas(21 puslapis)
  2007-10-22
 • Aprangos higiena ir įtaka sveikatai

  Drabužių higienos reikalavimai. Avalynės higienos reikalavimai. Aprangos higieninė priežiūra. Kūno priežiūra. Odos higiena. Mitybos higiena. Maisto produktų higienos reikalavimai. Maisto gaminimo higienos reikalavimai. Vaikų ir paauglių mitybos režimas.
  Sveika gyvensena ir higiena, referatas(4 puslapiai)
  2006-05-18
 • Aprangos ir tekstilės pramonės vystymasis

  Įvadas. Aprangos ir tekstilės pramonės vystymasis. Aprangos ir tekstilės pramonės apžvalga iki 2000 metų. Aprangos ir tekstilės pramonės apžvalga 2000 – 2004 metais. Aprangos ir tekstilės pramonės apžvalga 2005 metais. Aprangos ir tekstilės pramonės apžvalga 2006 metais. Aprangos ir tekstilės pramonės apžvalga 2007 metais. Išvados. Priedai (7).
  Pramonė ir gamyba, referatas(19 puslapių)
  2009-01-05
 • Aprangos stilius

  Džinsų istorija. Penktasis dešimtmetis. Šių laikų mėlynoji pagunda. Brangakmeniai ant kelnių. Trumpas švarkas. Linksmieji batai. Pepė Ilgakojinė. Žvilgsnis į saulę.
  Mada ir drabužiai, referatas(4 puslapiai)
  2006-04-26
 • Apribojimų teorija (Theory of Constraints) ir jos taikymas

  Įvadas. Teorinės Apribojimų Teorijos prielaidos. "Kietųjų" mokslų įsitikinimai. "Kietųjų" mokslų išsiplėtimas į socialinius mokslus. Sudėtingumas. Problema. Kodėl Apribojimų Teorija? Dėmesio! Apribojimas! Meistro būdas. Sisteminis būdas. Kodėl sunku valdyti verslo organizacijas kaip sistemas? Koks labiausiai paplitęs sudėtingumo sprendimo būdas? Kaip išmatuoti sistemos efektyvumą? Laikas detaliau panagrinėti analogiją su grandine. Ką Apribojimų Teorija padaro veikiančių sistemų įrankiu valdyme? Šeši pasipriešinimo lygmenys. Distribucijos (prekybos) įmonių matavimai. Patikimumas. Efektyvumas (Effectiveness). Būtina, bet nepakankama - ką reikia žinoti prieš investuojant į programinę įrangą. Išvados.
  Vadyba, referatas(17 puslapių)
  2006-11-16
 • Aprūpinimo logistika: tiekėjas — logistikos grandinės pagrindinis taškas

  Įvadas. Tiekėjo parinkimas. Santykiai su tiekėjais. Įmonių aprūpinimo šaltinių rūšys. Išvados.
  Transportas ir logistika, referatas(8 puslapiai)
  2009-02-09
 • Apsauga nuo elektros

  Elektros traumų priežastys. Pagrindinės apsauginės priemonės. Papildomos apsauginės priemonės. Įžeminimo įrengimas. Elektros srovės poveikis žmogaus organizmui. Elektros smūgio laipsniai. Patalpų klasifikavimas elektros srovės pavojingumo atžvilgiu. Labai pavojingos patalpos. Pavojingos patalpos. Apsauga nuo elektros.
  Sauga, referatas(6 puslapiai)
  2006-01-12
 • Apsauga nuo jonizuojančios spinduliuotės

  Įvadas. Gamtiniai jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai. Dirbtiniai jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai. Kaip jonizuojančioji spinduliuotė veikia žmogaus organizmą. Apsaugos nuo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio būdai ir pagrindinės priemonės. Mitybos reikalavimai. Apie radoną. Išvados.
  Sauga, referatas(7 puslapiai)
  2007-02-07
 • Apsauga nuo jonizuojančios spinduliuotės ir nuodingų medžiagų poveikio

  Įvadas. Jonizuojanti spinduliuotė. Jonizuojančiosios spinduliuotės poveikis. Veiksmai pavojaus atveju. Pagrindinės priemonės apsaugai nuo jonizuojančiosios spinduliuotės. Kvėpavimo apsaugos organų apsaugos priemonės. Odos asmeninės apsaugos priemonės. Darbuotojų apsaugos priemonės nuo ά ir β bei kitų spindulių. Kenksmingos cheminės medžiagos. Kenksmingųjų medžiagų poveikis žmogaus organizmui. Saugos priemonės tvarkant chemines medžiagas ir preparatus. Kovinės nuodingosios cheminės medžiagos. Išvados.
  Sauga, referatas(14 puslapių)
  2007-03-19
 • Apsauga nuo mechaninio, padegamojo ginklo ir elektromagnetinio poveikio

  Įvadas. Apsauga nuo mechaninio poveikio. Apsauga nuo padegamojo ginklo. Apsauga nuo elektromagnetinio poveikio. Išvados.
  Sauga, referatas(12 puslapių)
  2008-01-17
 • Apsauga nuo mechaninio, padegamojo ginklo ir elektromagnetinio poveikio

  Įvadas. Darbo tikslas: išsiaiškinti apsaugą nuo mechaninio, padegamojo ginklo ir elektromagnetinio poveikio. Apsauga nuo mechaninio poveikio. Sprogimai, jų priežastys ir padariniai. Sprogimo (smūgio) banga ir jos parametrai. Sprogimo bangos poveikis. Apsauga nuo mechaninio poveikio. Padegamasis ginklas ir apsauga nuo jo. Apsaugos nuo padegamojo ginklo būdai ir priemonės. Elektromagnetinis spinduliavimas ir apsauga nuo jo. Išvados.
  Sauga, referatas(10 puslapių)
  2010-04-19
 • Apsaugokime gimtąją kalbą

  Įvadas. Bendrinė kalba. Vertalai. Barbarizmai. Semantizmai. Žargonizmai. Žurnalinių straipsnių analizė. Išvados ir pasiūlymai.
  Kalbos kultūra, referatas(5 puslapiai)
  2006-05-12
 • Apsaugos nuo nelaimių politika

  Kas yra nelaimės atstatymas ir verslo nenutrūkstamumas? Pavojai verslui ir jų poveikis. Rizikos valdymo metodai ir principai. Priemonės paruoštos verslo atstatymui po nelaimės. Informacija: svarbiausias verslo turtas. Apsaugos nuo nelaimių paslaugų rinka pasaulyje ir Lietuvoje. Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2005-10-24
Puslapyje rodyti po