Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įmonės rinkodaros planas: blyninė UAB "Grietinėlė"

  Santrauka. Verslo aprašymas. Idėja. Misija, vizija. Įmonės tikslai. Rizika. Rinkodaros planas. Situacijos analizė. Rinkodaros tikslai. Rinkodaros strategija. Organizacinis planas. Patalpos ir įranga. Tiekimas. Atsargų valdymas. Vartotojų aptarnavimas. Personalas. Finansinis planas. Įplaukų prognozė. Ilgalaikis turtas. Pradinės išlaidos. Finansiniai poreikiai ir šaltiniai (ištekliai). Kredito valdymas. Kredito grąžinimas. Veiklos sąnaudos (kaštai). Piniginių srautų prognozė.
  Verslo planai, referatas(24 puslapiai)
  2010-11-11
 • Įmonės rinkodaros planas: diržų gamyba UAB "Belts"

  Įvadas. Rinkodaros komplekso programos elementai. Rinkodaros orientacija. Rinkodaros mikroaplinkos elementai. Rinkodaros makroaplinkos elementai. Įmonės rinka lietuvoje. Įmonės vartotojų rinkos segmentavimas. Prekės politika. Kainos nustatymo politika. Pateikimo politika. Rėmimo politika. Išvados. Priedai (5).
  Rinkodara, referatas(22 puslapiai)
  2010-01-06
 • Įmonės rinkodaros planas: SPA centras "Kleopatra"

  Įmonės pristatymas. Įmonės sfera. SPA centro istorija. SPA centras šiandien. Įmonės paslaugų paketas. Įmonės aplinkos analizė. Konkurentų analizė. Rinkos analizė. Vartotojų analizė. Paslaugų paketas. Vidinės aplinkos vertinimas. Išorinės aplinkos vertinimas. SWOT analizė. Tikslai. Reklama. Priedai (3).
  Rinkodara, referatas(16 puslapių)
  2008-03-14
 • Įmonės rinkodaros veiklos įvertinimas: UAB "MBR parduotuvių ir restoranų įranga"

  Įvadas. UAB "MBR parduotuvių ir restoranų įranga" verslo orientacija. Įmonės situacijos analizė. Įmonės vieta, asortimentas. Įmonės rėmimo politika. Pagrindiniai prekių tiekėjai. Įmonės rinkodaros strategija. Įmonės perspektyvų tyrimas ir vertinimas. Įmonėje atliekami rinkos tyrimai. Išvados.
  Rinkodara, referatas(18 puslapių)
  2007-11-14
 • Įmonės rodiklių įvertinimas investuotojo požiūriu: APB "Apranga"

  Įvadas. APB "Apranga" veiklos pristatymas. Likvidumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Finansų struktūros rodikliai. Turto panaudojimo efektyvumo rodikliai. Rinkos vertės rodikliai. Analizė ir išvados,
  Finansai, referatas(19 puslapių)
  2007-03-26
 • Įmonės samprata. Juridiniai įmonių tipai ir jų tarpusavio palyginimai

  Įmonės apibrėžimas. Įmonių skirstymas. Įmonės, jų rūšys ir bendrieji klausimai. Fizinio asmens statuso įmonės. Individualiosios įmonės. Ūkinės bendrijos. Tikroji ūkinė bendrija. Komanditinė ūkinė bendrija. Juridinio asmens statuso įmonės. Akcinės bendrovės. Valstybinės įmonės. Žemės ūkio bendrovės. Kooperatyvai.
  Mikroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2006-09-28
 • Įmonės sampratos raida

  Įvadas. Ūkio istorijos svarba. Nuo natūrinio ūkio prie didelio masto individualios gamybos. Įmonių nuosavybės tipų kitimas. Įmonių jungimas. Įmonės tikslinėse teritorijose. Fiktyvios įmonės. Lietuvos įmonių rūšys. Išvados.
  Finansai, referatas(13 puslapių)
  2010-11-19
 • Įmonės sąnaudų įtaka įmonės efektyvumo rodikliams

  Įvadas. Darbo organizavimas. Darbų planavimas. Tikslo užsibrėžimas. Kam teikti pirmenybę? Skubių ir svarbių darbų nustatymas. Darbo pobūdžio nustatymas. Darbo užmokesčio tikslai įtakojantys įmonės veiklos efektyvumą. Sąnaudų rūšys. Veiklos sąnaudos. Pardavimo sąnaudos. Bendrosios ir administracinės sąnaudos. Kitos veiklos sąnaudos. Finansinės sąnaudos. Investicinės sąnaudos. Neiprastinės veiklos sąnaudos. Pelno mokesčio sąnaudos. Darbo tvarkaraščio sudarymas. Terminų laikymasis. Laiko, kai niekas netrukdo, nustatymas. Rūpestingas susirinkimų planavimas. Darbo sąnaudų apibūdinimas ir reikšmė. Sąnaudų valdymo sistema. Veiklos sąnaudos. Pardavimo sąnaudos. Bendrosios ir administracinės sąnaudos. Kaip sumažinti sąnaudas? Praktinė dalis. Išvados.
  Ekonomika, referatas(24 puslapiai)
  2009-12-17
 • Įmonės santykiai su draudimo organizacijomis

  Įvadas. Gyvybės draudimas. Įmonės darbuotojų draudimas nuo nelaimingų atsitikimų. Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės draudimas. Transporto priemonių draudimas. Krovinių draudimas. Turto draudimas. Elektroninės įrangos draudimas. Verslininkams aktualiausios draudimo rūšys, kurias siūlo draudimo įmonės Lietuvoje. Statybos darbų draudimas. Išvados.
  Finansai, referatas(13 puslapių)
  2006-11-06
 • Įmonės santykiai su draudimo organizacijomis (2)

  Įvadas. Literatūros apžvalga. įmonės santykiai su draudimo bendrovėmis. Įmonių turto draudimas nuo ugnies ir kitų rizikų. Draudimo įmokos. Verslo pertraukimo (finansinių nuostolių) draudimo esmė. Transporto priemonių draudimas. Sutarties šalių teisės ir pareigos. Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų. Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas. Bendrosios profesinės civilinės atsakomybės draudimas. Civilinė atsakomybė. Kreditų draudimas. Gyvybės draudimas. Išvados. PowerPoint pristatymas (14).
  Finansai, referatas(13 puslapių)
  2009-03-02
 • Įmonės socialinė veikla: "Mary Kay"

  Įvadas. Darbo tikslas. Supažindinti su "Mary Kay" kompanijos filosofiją ir pateikti įmonės socialinės veiklos ataskaitą. "Mary Kay" strateginės nuostatos. "Mary Kay" kaip bendrovė. "Mary Kay" kaip darbdavys. Darbuotojų skatinimas. Sveikata, saugumas ir garantijos. Bendrovės išteklių naudojimas. Atstovavimas bendrovei. Produktų saugumas. Teisės aktų laikymasis. "Mary Kay" atsakingas visuomenės dalyvis. "Mary Kay" kaip atsakingas visuomenės dalyvis. Mūsų pagalba visuomenei. Aplinkosauga. Tiekėjų atranka ir sąžiningas elgesys su tiekėjais. Sąžininga konkurencija. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(13 puslapių)
  2011-06-27
 • Įmonės steigimas

  Įmonės steigimo procesas: Įmonės vardo registravimas, Savivaldybės leidimas užsiimti ūkine veikla, Įmonės registravimas valstybiniame rejestre, Įmonės registravimas valstybinio socialinio draudimo skyriuje, Įmonės antspaudas, Valstybinės priešgaisrinės priežiūros leidimas, Visuomenės sveikatos centro leidimas, Valstybinės darbo inspekcijos pažyma, Mokesčiai, Akcizo mokestis, Pridėtinės vertės mokestis, Pelno mokestis, Socialinio draudimo įmokos, Kelių mokestis.
  Vadyba, referatas(10 puslapių)
  2005-03-09
 • Įmonės steigimas (2)

  Darbo tikslas: Konkrečios įmonės steigimo tvarka, nurodant institucijas, į kurias reikia kreiptis ir joms pateiktinų dokumentų sąrašą. Mokesčių, kuriuos turės mokėti tokia įmonė, apžvalga. Įmonė. Įmonininkas. Individuali (personalinė) įmonė. Įmonės vardo registravimas Savivaldybės leidimas užsiimti ūkine veikla. Įmonės registravimas valstybiniame rejestre. Įmonės registravimas valstybinio socialinio draudimo skyriuje. Įmonės antspaudas. Valstybinės priešgaisrinės priežiūros leidimas. Visuomenės sveikatos centro leidimas. Valstybinės darbo inspekcijos pažyma. Akcizo mokestis. Pridėtinės vertės mokestis. Pelno mokestis. Socialinio draudimo įmokos. Kelių mokestis.
  Vadyba, referatas(10 puslapių)
  2005-11-25
 • Įmonės steigimas ir aplinkos analizė: žaislų ir karnavalinių kostiumų gamyba UAB "Pūkas"

  Įvadas. Įmonės charakteristika. UAB "Pūkas" tikslai. Socialiniai įmonės tikslai. Ekonominių įmonės tikslų sistema. Makroaplinka. Ekonominė aplinka. Politinė ir teisinė aplinka. Socialinė ir kultūrinė aplinka. Mokslo ir technikos pažangos aplinka. Gamtinė aplinka. UAB privalumai ir trūkumai. Konkurentai. Įmonės personalas. Rizika įmonės veiklai. UAB steigimo tvarka. Išvados.
  Finansai, referatas(13 puslapių)
  2011-11-28
 • Įmonės steigimas ir veiklos pradžia: UAB "Džinas"

  Įvadas. Metodinė (analitinė) dalis. Valdymas, kontrolė, atsakomybė. Renkami valdymo organai. Skiriami valdymo organai. Kitų veiklos rūšių įmonių valdymo specifika. Kapitalo sudėtis. Įstatinio kapitalo sandara, formavimo procedūros. Rezervai. Vertybiniai popieriai. Vertybinių popierių emisijos valdymas. Vardinės ir pareikštines akcijos. Paprastosios ir privilegijuotosios akcijos. Obligacijos. Pelnas. Pelno (nuostolio) paskirstymas. Dividendai. Finansų tvarkymas. Praktinė (taikomoji) dalis. UAB "Džinas" steigimas. UAB "Džinas" mėnesio balansas. Bendrosios išvados. Priedai (12).
  Verslo planai, referatas(47 puslapiai)
  2006-10-27
 • Įmonės steigimas ir verslo plano parengimas: UAB "Senelės vaišės"

  Santrauka. Verslo aprašymas. Verslo esmė. Produktų pirkėjai ir vartotojai. Išorinės aplinkos analizė. Marketingo planas. Firmos marketingo strategija. Rinkos būklė. Segmentavimas. Konkurencija rinkoje. Kainodara. Produkcijos pardavimų rėmimas. Apibendrinimai.
  Verslo planai, referatas(12 puslapių)
  2006-11-09
 • Įmonės steigimas: jaunimo nakvynės namai UAB "Žilvytis"

  Įmonės pristatymas. Įmonės veiklos apibūdinimas. UAB "Žilvytis" steigimo organizavimas. Steigimo etapai. Uždaros akcinės bendrovės "Žilvytis". Steigimo sutartis. UAB steigimo organizavimo schema. Steigimo dokumentai. Steigiamojo susirinkimo. Protokolas. Steigėjų – akcininkų registravimo sąrašas. Bendrovės valdymas. Valdymo tipas. Vadovo darbo stilius. Korespondencijos tvarkymas. Dokumentų apyvarta įmonėje. Darbo su siunčiamaisiais dokumentais schema. Darbas su gauta korespondencija. Gautos korespondencijos tvarkymo schema. Įmonės įvaizdis. Personalas. Darbuotojų atestavimas ir kvalifikacijos kėlimas. Personalo atestavimas. Darbuotojų paieškos ir atrankos organizavimas. Paieška ir atranka. Įdarbinimas. Darbo vieta. Darbo vietos apibūdinimas. Administratoriaus pereiginiai nuostatai. Vidaus darbo tvarkos taisyklės. Darbo saugos reikalavimai. Darbuotojų saugos ir sveikatos įvadinė instrukcija. Pavojai ar rizika, kurie egzistuoja įmonėse ir su kuriais gali susidurti darbuotojas. Darbdavio pareigos ir teisės garantuojant darbuotojams saugias ir sveikas. Darbo sąlygas. Darbuotojo teisės ir pareigos atliekant darbo sutartimi sulygtą darbą. Darbuotojo pareigos ir veiksmai įvykus nelaimingam atsitikimui darbe, avarijai, incidentui, kilus gaisrui (gelbėjimo, medicinos tarnybų iškvietimo tvarka, jų telefono numeriai, telefonų išdėstymo vietos). Darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimas įmonėje (saugos tarnybos, vidinė darbuotojų saugos ir sveikatos kontrolė, darbuotojų atstovai. Medicininis aptarnavimas ir pan.). Evakuacijos keliai, priešgaisrinės ir pirmosios pagalbos priemonės ir jų. Išdėstymo vietos darbuotojo veiksmai darbo metu už įmonės ribų. Kiti darbuotojui aktualūs su darbuotojų sauga ir sveikata įmonėje susiję klausimai.
  Įmonių aprašymai, referatas(50 puslapių)
  2009-05-19
 • Įmonės steigimas: UAB "Slenis"

  Įvadas. Įmonės steigimas. Įmonės valdymas. Įmonės veiklos organizacija. Įmonės darbo procesų valdymas. Įmonės komercinė veikla. Įmonės veiklos planavimas. Išvados.
  Verslo planai, referatas(8 puslapiai)
  2006-01-05
 • Įmonės steigimo dokumentacija (2)

  Įvadas. Juridinio asmens sąvoka ir juridinių asmenų rūšys. Juridinio asmens steigimas. Akcinė bendrovė (AB) ir uždaroji akcinė bendrovė (UAB). AB ir UAB steigimas. AB ir UAB registravimas. Individuali įmonė (IĮ). Individualios įmonės steigimas. Individualios įmonės registravimas. Tikrosios ūkinės bendrijos (TŪB), komanditinės (pasitikėjimo) ūkinės bendrijos (KŪB). TŪB ir KŪB steigimas. TŪB ir KŪB registravimas. Žemės ūkio bendrovė. Žemės ūkio bendrovės steigimas. Žemės ūkio bendrovės registravimas. Kooperatinė bendrovė. Kooperatinės bendrovės steigimas. Kooperatinės bendrovės registravimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(16 puslapių)
  2007-04-08
 • Įmonės steigimo problemos Lietuvoje

  Biurokratija . Lėšų stoka ir paskolų išdavimo tvarka. Paskolos. Overdraftas. Garantijos ir laidavimai. Prekybos finansavimas. Teisinių ir vadybos žinių stoka, steigiant firma.s Firmos registravimas. Organizacinės įmonės (firmos) rūšies pasirinkimas. Firmų vardai. Patalpos. Įmonės registravimo dokumentai.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2005-08-31
Puslapyje rodyti po