Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • 1917 metų revoliucija Rusijoje

  Įvadas. "Pasaulinė revoliucija" kaip "nuolatinės revoliucijos" dalis. "Pasaulinė revoliucija" kaip valstybinė teorija. Brest Litovsko taika. "Pasaulinės revoliucijos" nesėkmės. Išvados.
  Visuotinė istorija, referatas(7 puslapiai)
  2006-05-25
 • 1918 metų vasario 16-osios Nepriklausomybės aktas

  Įvadas. Svarbiausias moderniosios Lietuvos valstybės dokumentas. Darbo tikslai ir problematika. Lietuvos nepriklausomybės akto kilmė, identifikaciniai ypatumai ir disponavimo istorija. 1918 metų vasario 16–oji: faktų ir įvykių retrospekcija. Kodėl vasario 16–ąją? Lietuvos Tarybos 1918 metų vasario 16 dienos posėdžių rekonstrukcija. Lietuvos nepriklausomybės aktas. Ar toks dokumentas iš viso egzistavo?
  Lietuvos istorija, referatas(7 puslapiai)
  2006-05-17
 • 1919-1939 metų Lietuvos mokslininkų darbo organizavimo ir apmokėjimo srities darbai

  Įvadas. Vadybos raida Lietuvoje. Lietuvos mokslininkų darbo organizavimo ir apmokėjimo srities darbai 1919-1939 metais. Išvados. Priedai.
  Vadyba, referatas(16 puslapių)
  2005-12-20
 • 1922 ir 1928 metų Konstitucijų palyginimas

  Įvadas. Parlamentarizmo įtvirtinimas 1922m. konstitucijoje. Konstitucijos kūrimą įtakoję veiksniai. Pagrindinių konstitucijos nuostatų esmė. Konstitucinė aukščiausiųjų valstybės organų sistema. Plačios įstatymų leidžiamosios valdžios prerogatyvos. Vykdomosios valdžios kompetencijos ribojimas. 1928m. konstitucija - posūkis į autoritarizmą. Konstitucijos atsiradimo priežastys. Konstituciniai politinės valdžios organai. Susiaurintos konstitucinės Seimo funkcijos. Stiprios Prezidento institucijos įtvirtinimas. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(8 puslapiai)
  2006-04-19
 • 1922 metų žemės reforma Lietuvoje

  1922 metų žemės reforma Lietuvoje. Žemės reformos priežastys. Agrariniai 1918-1921 metų įstatymai. Žemės reformos įstatymas. Reformos vykdymas. Žemės reformos išparceliuoti plotai iš Žemės fondo hektarais. Išperkamieji mokesčiai. Kaimų skirstymas viensėdžiais ir servitutų likvidavimas. Melioracija. Žemės reformos vertinimas.
  Žemės ūkis, referatas(7 puslapiai)
  2006-12-06
 • 1926-ųjų metų perversmas

  Pokarinių revoliucijų atmosfera. Seimai. Rinkimai. M.Sleževičiaus vyriausybė. 1926-ųjų metų perversmas Lietuvoje. Perversmo eiga. Pasekmės.
  Lietuvos istorija, referatas(10 puslapių)
  2006-03-31
 • 1933 metų Lietuvos Respublikos Teismų santvarkos įstatymas ir jo reikšmė

  Lietuvos teismų sistema 1918 – 1933 m. Bendroji Lietuvos teismų reformos apžvalga. Lietuvos teismų sistema 1933 – 1940 m. Apylinkės teismas. Apygardos teismas. Apeliaciniai rūmai. Vyriausiasis tribunolas. Karo teismai. Teisėjų tarnybos sąlygos. Prokurorai ir jų padėjėjai. Advokatai. Išvados.
  Teisė, referatas(8 puslapiai)
  2005-09-24
 • 1938 metų Lenkijos ultimatumas Lietuvai. Jo priežastys ir pasekmės

  1938 m. incidentas ir ultimatumo atsiradimas. 1938 03 17 Lenkijos ultimatumas dėl diplomatinių santykių užmezgimo. Istorikė Regina Žepkaitė apie karo grėsmę atmetus Lietuvai ultimatumą. Ultimatumo Priėmimas. Priimto ultimatumo pasekmės Lietuvoje. Politinė atmosfera užmezgus diplomatinius santykius. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(5 puslapiai)
  2007-04-03
 • 1941 metų birželio sukilimas

  Įvadas. Okupacija ir kylantis pasipriešinimas. 1941 metų birželio 22 dienos sukilimas jo eiga bei pasekmės. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(7 puslapiai)
  2005-02-19
 • 1941 metų birželio sukilimas (2)

  Valstybių suokalbis. Sovietinis genocidas. Masinių deportacijų suvestinė. Sovietinio saugumo individualiai areštuotų, deportuotų ir likviduotų asmenų suvestinė. LAF. Sukilimas ir jo eiga.
  Lietuvos istorija, referatas(4 puslapiai)
  2006-05-10
 • 1945 – 1956 metų elegancija

  1945 – 1956 metų elegancija. Christianas Dioras. New look. Suknelės. Skrybėlės. Šukuosenos. Makiažas. Vyrų mada.
  Mada ir drabužiai, referatas(6 puslapiai)
  2007-06-28
 • 1978 metų konstitucija

  Įvadas. Darbo tikslas: apibūdinti, išnagrinėti 1978 metų konstituciją, palyginti ją su kitomis Lietuvos konstitucijomis. 1978 metų konstitucija. 1978 metų konstitucijos palyginimas su 1938 metų konstitucija. 1978 metų konstitucijos palyginimas su 1992 metų konstitucija. Išvados.
  Konstitucinė teisė, referatas(13 puslapių)
  2009-01-26
 • 1990 metų kovo 11-oji

  Nelegalios spaudos raida. Susikūrusios organizacijos ir kiti kovos būdai. Tolesnė kova 1987–1989 metais.
  Lietuvos istorija, referatas(3 puslapiai)
  2005-05-24
 • 1990 metų laikinojo pagrindinio įstatymo bruožai

  Įvadas. Laikinojo Pagrindinio Įstatymo priėmimo prielaidos. Bendras Laikinojo Pagrindinio Įstatymo apibūdinimas. Ekonominė sistema. Valstybės valdžios institucijų sistema. Aukščiausios Tarybos teisinis statusas. Vyriausybė (Ministrų Taryba) ir vietos savivaldos organai. Teisminė valdžia ir prokuratūra. Tiesioginės demokratijos institutai. Išvados.
  Konstitucinė teisė, referatas(15 puslapių)
  2006-10-25
 • 1993-2003 metų prezidentų funkcijos ir veikla

  Lietuvos Respublikos (LR) prezidento funkcijos. Prezidentas Algirdas Mykolas Brazauskas (1993-1998). Prezidentas Valdas Adamkus (1998 -2003). Prezidentas Rolandas Paksas (nuo 2003 metų). Prezidentų klaidos. Išvados.
  Politologija, referatas(10 puslapių)
  2006-01-09
 • 1993-2003 prezidentų funkcijos ir veikla

  Įžanga. Lietuvos respublikos prezidento funkcijos. Prezidentas Algirdas Mykolas Brazauskas 1993-1998. Prezidentas Valdas Adamkus 1998 - 2003 m. Prezidentas Rolandas Paksas nuo 2003m. Prezidentų klaidos. Išvados.
  Politologija, referatas(10 puslapių)
  2007-02-12
 • 1997 – 1998 metų Azijos finansinė krizė: priežastys ir pasekmės

  Įvadas. Azijos krizės kilimas ir priežastys. Investicijų perteklius. Užsienio valiutos apsaugos nebuvimas. Silpna teritorinė finansų rinkos struktūra. Poveikis ekonomikai. Krizės įtaka kitoms pasaulio šalims.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2007-05-04
 • 2-asis tarptautinis apskaitos standartas "Atsargos"

  Įvadas. Atsargos. Taikymas. Apibrėžimai. Atsargų vertinimas. Atsargų savikaina. 9-asis verslo apskaitos standartas reglamentuoja Atsargų (produkcijos) pasigaminimo savikainą. Pirkimo išlaidos. Perdirbimo išlaidos. Kitos išlaidos. Paslaugų teikėjo atsargų savikaina. Žemės ūkio produkcijos, gautos iš biologinio turto, savikaina. Savikainos vertinimo technologijos. Atsargų savikainos formulės. Grynoji galimo realizavimo vertė. Sąnaudų pripažinimas. Pateikimas. Įsigaliojimo data.
  Apskaita, referatas(11 puslapių)
  2007-02-26
 • 20-asis verslo apskaitos standartas "Nuoma, lizingas (finansinė nuoma) ir panauda"

  Įvadas. Vartojamos sąvokos. Lizingas. Lizingo požymiai. Ar sandoris - nuomos ar lizingo? Apskaita lizingo gavėjo įmonėje. Apskaita lizingo davėjo įmonėje. Informacijos apie lizingą atskleidimas finansinėje ataskaitoje. Apskaita nuomininko įmonėje. Apskaita nuomotojo įmonėje. Informacijos apie nuomą atskleidimas finansinėje ataskaitoje. Atgalinė nuoma. Informacijos apie atgalinę nuomą atskleidimas finansinėje ataskaitoje. Apskaita panaudos gavėjo įmonėje. Apskaita panaudos davėjo įmonėje. Informacijos apie panaudą atskleidimas finansinėje ataskaitoje. Baigiamosios nuostatos.
  Apskaita, referatas(13 puslapių)
  2007-03-14
 • 3-4 metų vaikų sakytinės kalbos ypatumai ir ugdymas

  Įvadas. Vaiko sakytinė kalba ir jos lavinimo galimybės. Jei trokštate iškalbingo mažylio. Žaidimų, pasakų ir eilėraščių panaudojimas kalbos ugdymui.
  Pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2007-05-05
Puslapyje rodyti po