Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: UAB "Germantas"

  Įmonės charakteristika. Juridinis statusas. Veiklos sritis. Struktūra. Personalo sudėtis. Veiklos dokumentų grupės. Raštvedybos sistema. Dokumentų apyvartos organizavimas. Dokumentų registravimo tvarka. Kita svarbi informacija. Pasiūlymai kaip sutvarkyti ar pagerinti vieną ar kitą sritį. Dokumentai. Raštų blankas. Įsakymų blankas. Prašymas dėl priėmimo į darbą (surašytas ranka). Prašymas dėl atleidimo iš darbo (surašytas ranka). Gyvenimo aprašymas (lietuvių kalba). Motyvacinis laiškas. Įsakymas dėl vardas ir pavardė laikino priėmimo į darbą. Bylų nomenklatūra. Komercinė sutartis (originali). Atsakomasis raštas. Tarnybinis pranešimas dėl X darbo drausmės pažeidimo. Protokolas. Patikrinimo aktas. Bylų perdavimo aktas. Pažyma apie gautas pajamas (3 mėnesių laikotarpis).
  Raštvedyba, referatas(26 puslapiai)
  2007-06-27
 • Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: UAB "Insurance group"

  Įvadas. "Insurance group" įmonės charakteristika. Įsakymas. Dėl kasmetinių atostogų. Draudimo vadybininko pareigybės nuostatai. Dėl įdarbinimo. Dėl apartamentų rezervavimo. Įgaliojimas. Pažyma apie gautas pajamas. Darbuotojų susirinkimo protokolas. Kompiuterio nurašymo aktas. Bylų perėmimo aktas. 2005 metų dokumentacijos planas.
  Raštvedyba, referatas(20 puslapių)
  2009-05-25
 • Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: Žemaitės vidurinė mokykla

  Įvadas. Įstaigos charakteristika. Dokumentai: Fizinio asmens prašymas. Įstaigos darbuotojo prašymas. Europaso gyvenimo aprašymas. Veiklos įsakymas. Atostogų įsakymas. X pareigybės nuostatai. Iniciatyvinis raštas. Atsakomasis raštas. Garantinis raštas. Lydraštis. Komercinis pasiūlymas. Įgaliojimas. Rekomendacija. Pažyma apie darbuotojo gautas pajamas. Susirinkimo protokolas. Komisijos surašytas aktas. Dviejų asmenų surašytas aktas. Išvados. Priedai (7).
  Raštvedyba, referatas(35 puslapiai)
  2007-03-02
 • Įmonės charakteristika: N. ir V. Papulovų IĮ

  Įmonės charakteristika. Pirkimo planavimas. Pirkimo vykdymas. Sandėliavimas. Prekių priėmimas. Prekių sandėliavimas. Atsargų kontrolė. Realizavimas. Pasiruošimas pardavimui. Konsultacijos ir pardavimas. Atsiskaitymas už pardavimą. Rėmimas. Reklama ir pardavimo skatinimas. Prekių asortimentas. Prekybinio asortimento sudėtis įmonėje.
  Įmonių aprašymai, referatas(22 puslapiai)
  2006-11-19
 • Įmonės charakteristika: parduotuvė IĮ "Medėja"

  Įmonės charakteristika. Vidinės aplinkos aprašymas: Tikslai ir uždaviniai, Organizacijos struktūra, Technologija, Personalas. Išorinės aplinkos tiesioginio poveikio veiksmų analizė. Išorinės aplinkos netiesioginio poveikio veiksnių įvertinimas.
  Įmonių aprašymai, referatas(5 puslapiai)
  2005-06-09
 • Įmonės charakteristika: UAB "Astela"

  Pdf byla. Trumpa įmonės charakteristika. Naujo gaminio kūrimo strategija. Esamos situacijos analizė. Makroaplinkos analizė. Įmonės rinkos ir vartotojai (klientai). UAB "Astela" marketingo komplekso elemento analizė. Prekių (paslaugų) ir kainų analizė. Prekių (paslaugų) paskirstymo analizė. Prekių (paslaugų) rėmimo analizė. Konkurencinė aplinka. Naujo gaminio strategija. Naujo gaminio idėjų generavimas ir atranka. Naujos prekės idėjos patikrinimas. Koncepcijos testas. Respondavimo sąlygos. Anketa. Prekės tikrinimas. Rinkos tyrimas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(20 puslapių)
  2006-04-28
 • Įmonės charakteristika: UAB "Dominantė"

  Įmonės rūšis. Trumpa veiklos charakteristika. Apskaitos tvarkymo sistema ir jos rūšys. Pagrindiniai įmonės rodikliai, jų dinamikos. trumpa analizė. Įmonės planavimo sistema. Įmonės valdymo organizacinė schema. Įmonės išteklių valdymas. Paslaugos charakteristika. Paslaugos technologija. Pagrindiniai kainodaros ir savikainos klausimai. Rėmimas ir jo įtaka įmonės veiklos rezultatams. Pagrindiniai paslaugų vartotojai. Personalo poreikis ir jo planavimas. Darbuotojų išsilavinimas – darbo užmokestis, jo augimo tendencijos. Darbuotojų pareigos ir jų pareigybiniai nuostatai. Darbuotojų motyvacija ir konfliktų analizė, sprendimas.
  Įmonių aprašymai, referatas(43 puslapiai)
  2006-05-25
 • Įmonės darbo vietų įvertinimas: AB "Panevėžio pienas"

  AB "Panevėžio pienas" pristatymas. AB "Panevėžio pienas" organizacinė struktūra. Darbo vietų aprašymas. Darbo vietų įvertinimas.
  Įmonių aprašymai, referatas(7 puslapiai)
  2008-02-04
 • Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialisto veikla įmonėje

  Įvadas. Kvalifikaciniai reikalavimai įmonės saugos ir sveikatos tarnybų ir samdomų tarnybų specialistams. Saugos ir sveikatos tarnybos steigimas įmonėje. Saugos ir sveikatos tarnybos funkcijos įmonėje. Įmonės saugos ir sveikatos tarnybos specialistų teisės ir pareigos.
  Ergonomika, referatas(8 puslapiai)
  2007-09-21
 • Įmonės darbuotojų sėkmingas bendravimas

  Bendravimas. Sėkmingo bendravimo samprata. Bendravimo įgūdžiai ir įpročiai. Ar galima išmokti sėkmingiau bendrauti. Anketiniai duomenys. Išvados.
  Organizacinė psichologija, referatas(17 puslapių)
  2005-06-07
 • Įmonės ekonomika: maišelio gamybos ekonominiai skaičiavimai

  Įvadas. Darbe aprašoma trisluoksnės pramoninės plėvelės ir HDPE maišelio gamybos ekonominiai skaičiavimai. Energijos ir kuro normos technologijai. Energijos poreikiai šildymui ir patalpų apšvietimui. Technologinių operacijų trukmė. Įrengimų poreikis. Nusidėvėjimo normatyvai. Trisluoksnės pramoninės plėvelės gamybos ir pardavimų planas 2009 metais. HDPE maišelio gamyba ir pardavimų planas 2009 metais. Etatų sąrašai. Žaliavų ir medžiagų išlaidos. Gaminys HDPE maišelis (35kg). Trisluoksnės pramoninės plėvelės energijos technologijai išlaidos. HDPE maišelio energijos technologijai išlaidos. Gamybinių darbininkų pagrindinis darbo užmokestis. Įrengimų remonto ir eksplotavimo išlaidos. Veiklos sąnaudos. Netiesioginių išlaidų paskirstymas pagal atskirus gaminius. Pramoninės plėvelės gamybos išlaidų suvestinė (Lt/ mat.vnt.). HDPE maišelio gamybos išlaidų suvestinė (Lt/ mat.vnt.). Bendrojo, veiklos ir grynojo pelno apskaičiavimas (Lt). Išlaidos, susiję su parduotų prekių gamyba bei prekių įsigijimu. Pelningumo taško nustatymas. Pelningumo taško nustatymo grafikas. Išvados. Priedas (1).
  Ekonomika, referatas(19 puslapių)
  2011-01-21
 • Įmonės ekonominiai tikslai ir veiklos formos

  Įvadas. Įmonės samprata. Įmonės tikslai. Tikslų formulavimas. Įmonės socialiniai tikslai. Įmonės ekonominiai tikslai. Įmonės veiklos formos. Įmonės komercinė veikla. Įmonės gamybinė veikla. Įmonės finansinė veikla. Išvados.
  Vadyba, referatas(26 puslapiai)
  2007-11-29
 • Įmonės ergonominis darbo sąlygų vertinimas ir priemonių jų gerinimui parinkimas: UAB "Ateities vizija"

  Darbo patalpos ergonominis įvertinimas. Darbo vietos ir darbo priemonių išdėstymo analizė. Monitorius. Klaviatūra. Kompiuterizuotos darbo vietos baldai. Elektromagnetinės spinduliuotės įtaka žmogui . Rizikos analizė ir anketos įvertinimas. Rizikos leistinumo nustatymas. Rizikos apskaičiavimas ir įvertinimas. Anketos rezultatų įvertinimas ir darbo sąlygų gerinimo parinkimas. Išvados.
  Ergonomika, referatas(13 puslapių)
  2006-01-16
 • Įmonės etikos kodeksas

  Įvadas. Santykiai su vadovybe ir darbuotojais bendrovėje "Tomita" . Dalyvavimas priimant sprendimus. Interesų konfliktai. Veiklos įvertinimo formos. Skatinimas laikytis etiško elgesio standartų. Etiketo ir aprangos reikalavimai. Konfidencialumas. Informavimas. Dokumentavimas. Dovanos. Santykiai su vartotojais. Santykiai su kreditoriais, tiekėjais. Saugumas. Santykiai su konkurentais. Santykiai su valdžia. Santykiai su visuomene ir viešieji santykiai. Spaudos konferencijos organizavimas, pristatant naują įmonės etikos kodeksą. Išvados.
  Etika, referatas(11 puslapių)
  2005-06-13
 • Įmonės etikos kodeksas: UAB "Kelelis"

  Etikos kodeksas. Įvadinis žodis. Klientų aptarnavimo įmonės standartai. Santykiai su vadovybe ir darbuotojais. Dalyvavimas priimant sprendimus. Interesų konfliktai. Veiklos įvertinimo formos. Skatinimas laikytis etiško elgesio standartų. Etiketo ir aprangos reikalavimai. Konfidencialumas. Informavimas. Dovanos. Santykiai su vartotojais. Santykiai su kreditoriais, tiekėjais. Saugumas. Santykiai su konkurentais. Santykiai su valdžia. Santykiai su visuomene, viešieji santykiai. Spaudos konferencijos organizavimas, pristatant naują įmonės etikos kodeksą. Išvados.
  Etika, referatas(18 puslapių)
  2005-10-10
 • Įmonės etikos kodeksas: UAB "Palink"

  Įvadas. Trumpa UAB "Palink" įmonės charakteristika. UAB "Palink" įmonės etikos kodeksas. Įvadinis žodis. Įmonės vidaus santykiai ir požiūris į darbą. Santykiai su vadovybe ir darbuotojais. Dalyvavimas priimant sprendimus. Skatinimas laikytis etiško elgesio standartų. Veiklos įvertinimo formos. Įmonės veiklos reglamentavimas. Konfidencialumas. Informavimas. Interesų konfliktai. Etiketo ir aprangos reikalavimai. Dovanos. Įmonės išoriniai santykiai. Santykiai su kreditoriais, tiekėjais. Santykiai su konkurentais. Santykiai su valdžia. Santykiai su visuomene ir viešieji santykiai. Saugumas. Spaudos konferencijos pristatant naują etikos kodeksą organizavimas. Išvados.
  Etika, referatas(23 puslapiai)
  2008-03-22
 • Įmonės etikos normų analizė: UAB "VP market"

  Įvadas. UAB "VP market" ir jos veikla. Įmonės etika su darbuotojais. Išvados ir pasiūlymai.
  Etika, referatas(10 puslapių)
  2006-12-22
 • Įmonės finansinė analizė ir veiklos tobulinimo galimybės: pakabinamų lubų ir šviestuvų tiekimas ir montavimas UAB "Vaidsta"

  Anotacija. Abstract. Įvadas. Įmonių finansinės veiklos teoriniai aspektai. Įmonės finansinės veiklos analizė. Analizės reikšmė įmonės veiklos planavime. Finansinės analizės esmė ir uždaviniai. Finansų analizės rūšys. Finansinių rodiklių analizė. Įmonės bankroto tikimybės įvertinimas. Tolimesnių įmonės veiklos rezultatų planavimas. Įmonės veiklos kaštų analizė. UAB "Vaidsta" finansinė analizė 2003 – 2005 m. Balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitos horizontalioji ir vertikalioji analizė. Įmonės veiklos pelningumo analizė. Įmonės trumpalaikio mokumo rodiklių analizė. Įmonės turto apyvartumo rodiklių analizė. UAB "Vaidsta" finansinės veiklos tobulinimo galimybės. Išvados ir rekomendacijos. Žodynas.
  Įmonių aprašymai, referatas(51 puslapis)
  2007-04-03
 • Įmonės finansinė analizė: AB "Anykščių vynas"

  Įvadas. Finansų analizės vieta ekonominėje sistemoje. Finansų analizės reikšmė ir tikslai. Finansų analizės rūšys. Horizontalioji analizė. Vertikalioji analizė. Santykinė analizė. AB "Anykščių vynas" finansinė analizė. Balanso horizontalioji analizė. Balanso horizontaliosios analizės išvados. Balanso vertikalioji analizė. Balanso vertikaliosios analizės išvados. Pelno (nuostolio) ataskaitos horizontalioji analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos vertikalioji analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitų horizontaliosios ir vertikaliosios analizės išvados. Santykinė analizė. Likvidumo rodikliai. Pelningumo rodikliai. Finansų struktūros rodikliai. Turto panaudojimo efektyvumo rodikliai. Išvados.
  Finansai, referatas(24 puslapiai)
  2010-01-11
 • Įmonės finansinė analizė: AB "Dvarčionių keramika"

  Įmonės charakteristika. Įmonės istorija. Įmonės veiklos rūšys. Įmonės valdymas, darbuotojai. Akcininkų struktūra. Įmonės veiklos finansinė analizė. Įmonės verslo išorinės aplinkos veiksnių finansinė analizė. Įmonės finansinių ataskaitų horizontalioji, vertikalioji analizė. Įmonės finansinių ataskaitų santykinė analizė. Įmonės veiklos įvertinimas. Įmonės privalumai.
  Finansai, referatas(15 puslapių)
  2007-05-05
Puslapyje rodyti po