Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Ilgio matavimo komporatoriaus modeliavimas

  Įvadas. Literatūros apžvalga. Matlab 6.1. terpėje išnagrinėti precizinio ilgio matavimo komporatoriaus karietėlės virpesius, priimant, kad sistema yra vieno laipsnio. Išvados.
  Mechanika, referatas(19 puslapių)
  2005-11-19
 • Ilgojo ir trumpojo laikotarpio kaštai

  Įvadas. Trumpojo laikotarpio kaštai. Bendrieji, kintamieji, nekintamieji ir pastovieji kaštai. Ilgojo laikotarpio kaštai. Bendrieji ir ribiniai kaštai. Trumpojo ir ilgojo laikotarpių kaštų kreivės. Masto ekonomija. Išvados.
  Apskaita, referatas(20 puslapių)
  2005-11-27
 • Ilgojo laikotarpio gamyba

  Įvadas. Gamyba. Gamybos funkcija. Gamybos funkcija ilguoju laikotarpiu. Gamybos lankstumas ilguoju laikotarpiu. Rezultatyvumo didėjimas dėl gamybos mastų. Izokvanta. Kaštai. Kaštų minimizavimas. Ilgojo laikotarpio kaštai. Ilgojo laikotarpio vidutinių kaštų kreivė. Išvados. Naudotų terminų žodynėlis.
  Mikroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2008-11-24
 • Imanuelio Kanto etika (2)

  Kanto etika. Šiuolaikinis Kanto etikos tyrinėjimas. Kanto etikos ryšys su jo teorine filosofija. Kanto etinių idėjų prasmė. Pareigos etika. Laisvė ir etika.
  Etika, referatas(6 puslapiai)
  2005-12-06
 • Imanuelio Kanto filosofija

  Šviečiamoji ir kritinė filosofija. I. Kanto gyvenimas. Du filosofiniai Kanto vystymosi laikotarpiai. Kanto kriticizmo pradžia. "Grynojo proto kritika". Mano mintis.
  Naujųjų amžių filosofija, referatas(5 puslapiai)
  2006-02-23
 • Imanuelio Kanto kritinė filosofija. Dorovės samprata. Kantas ir Lietuva

  Imanuelio Kanto gyvenimo aprašymas. Kanto grynojo proto kritikos tikslai. Dorovės metafizikos pagrindai. Dorovės metafizika: teisės teorija. Dorovės metafizika: dorybių teorija. Kantas ir Lietuva. Išvados.
  Naujųjų amžių filosofija, referatas(17 puslapių)
  2005-12-12
 • Imanuelis Kantas (4)

  Įvadas. Kantas-visų laikų mąstytojas. Kanto etika. Gėris ir blogis. Žmogus – ypatingas kūrinys. Išvada.
  Naujųjų amžių filosofija, referatas(8 puslapiai)
  2006-04-24
 • Imanuelis Kantas (5)

  Įvadas. I.Kanto asmenybė. Proto savikritika. Sprendimo galios kritika. Išvados.
  Naujųjų amžių filosofija, referatas(8 puslapiai)
  2006-09-20
 • Imanuelis Kantas (6)

  Įvadas. Imanuelio Kanto gyvenimo biografija. Imanuelio Kanto pagrindiniai etikos bruožai. Imanuelio Kanto laisvės problema. Imanuelio Kantas apie pažinimas. Išvados. Imanuelio Kanto mintys.
  Naujųjų amžių filosofija, referatas(16 puslapių)
  2007-06-06
 • Imanuelis Kantas (8)

  Įvadas. Apie Imanuelį Kantą (Immanuel Kant). Imanuelis Kantas. Filosofija ir ugdymas. Išvados.
  Naujųjų amžių filosofija, referatas(8 puslapiai)
  2009-04-03
 • Imanuelis Kantas ir jo filosofija

  Biografija. Filosofijos studijavimas pagal Kantą. Raida. Kritinė filosofija. Kantiškoji dorovės samprata. Kantas ir Lietuva. Išvados.
  Naujųjų amžių filosofija, referatas(10 puslapių)
  2006-03-23
 • Imanuelis Kantas ir pagrindiniai jo etikos bruožai

  Imanuelio Kanto gyvenimas, mintys, idėjos, etika.
  Etika, referatas(10 puslapių)
  2005-11-25
 • Imanuelis Kantas. "Praktinio proto kritikos" analitika

  Įvadas. Schema. Pareiga. Poelgių moralinė vertė. Melas. Išvados.
  Etika, referatas(10 puslapių)
  2007-01-25
 • Imigracijos tarnybos poveikio verslui modelis

  Įvadas. Tikslas - nustatyti kokios yra imigracijos tarnybų funkcijos, bei kaip jos įtakoją verslą ir sukurti poveikio modelį. Migracija. Europos Sąjunga (ES) ir migracija. Migracijos departamento funkcijos. Poveikis verslui. Emigracija Lietuvoje ir Anglijoje. Išvados.
  Vadyba, referatas(18 puslapių)
  2010-01-25
 • Įmokos valstybiniam socialiniam ir sveikatos draudimui. Jų vaidmuo

  Įvadas. Valstybinis socialinis draudimas. Privalomasis socialinis draudimas. Valstybinė socialinė pensija. Ligos ir motinystės draudimas. Nedarbo socialinis draudimas. Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų. Savanoriškas valstybinis socialinis draudimas. Savanoriškas pensijinis draudimas. Savanoriškas socialinis draudimas ligos ir motinystės pašalpoms. Valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimo tvarka ir atsakomybė. Valstybinio socialinio draudimo statistiniai duomenys. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(18 puslapių)
  2007-03-06
 • Įmonė kaip planavimo objektas

  Įmonė kaip planavimo objektas. Vieta ir planavimo rolė įmonės valdyme. Planavimas kaip mokslas, veiklos rūšis ir kūryba. Struktūra ir esmė planavimo objektų įmonėje. Gamybinis procesas. Valdymo procesas. Planavimo esmė. Darbo resursai. Gamybiniai ištekliai. Investicijos. Informacija. Laikas. Įmoninis kapitalas.
  Vadyba, referatas(20 puslapių)
  2005-10-19
 • Įmonėje turtas — darbuotojai: langų, durų ir fasado elementų gamyba UAB "Baulita"

  Įvadas. Įmonės personalas. Darbo laiko reikšmė įmonės veikloje. Darbo užmokesčio reikšmė įmonės veikloje. Darbo rezultatyvumas. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(12 puslapių)
  2009-12-28
 • Įmonėms taikytina teisė

  Įmonių teisės sistema. Įmonėms taikytinos teisės nustatymo kriterijai. Kriterijai, kurie remiasi juridinio asmens fikcijos teorija. Kriterijai, kurie remiasi realine juridinio asmens teorija. Dviejų pagrindinių inkorporacijos bei siege reel kriterijų palyginimas. Įmonėms taikytinos teisės sfera. Įmonėms taikytina teisė pagal Europos Teisingumo Teismo sprendimus. Įmonių įstatymo pakeitimai. Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimai. Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo pakeitimai. Įmonių konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatymo pakeitimai. Lietuvos Respublikos derybinių pozicijų derybose dėl narystės Europos Sąjungoje įstatymas. Lietuvos narystės Europos Sąjungoje (ES) privalumai ir trūkumai įmonėms taikytinos teisės srityje/Kokį bendrą teigiamą poveikį turės narystė Europos Sąjungoje (ES). Išvados.
  Komercinė teisė, referatas(17 puslapių)
  2006-05-04
 • Įmonės

  Įvadas. Pagrindinės verslo organizavimo formos. Įmonės apibrėžimas. Įmonių skirstymas. Įmonės, jų rūšys ir bendrieji klausimai. Fizinio asmens statuso įmonės. Individualiosios įmonės. Ūkinės bendrijos. Tikroji ūkinė bendrija. Komanditinė ūkinė bendrija. Juridinio asmens statuso įmonės. Akcinės bendrovės. Valstybinės įmonės. Žemės ūkio bendrovės. Kooperatyvai. Išvados.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2006-11-19
 • Įmonės (2)

  Įmonės apibrėžimas. Įmonių skirstymas. Įmonės, jų rūšys ir bendrieji klausimai. Fizinio asmens statuso įmonė. Juridinio asmens statuso įmonės. Darbo užmokesčio formos. Vienetinė darbo užmokesčio forma. Vienetinės darbo užmokesčio formos atmainos.
  Mikroekonomika, referatas(19 puslapių)
  2006-12-04
Puslapyje rodyti po