Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Gyvenimo kokybės tyrimas: Strėvininkų pensionatas

  Strėvininkų pensionato gyventojų gyvenimo kokybės tyrimas. Įvadas. Socialinės apsaugos svarba žmogaus gyvenime. Gyvenimo kokybės samprata, ją įtakojantys veiksniai. Negalios įtaka žmogaus gyvenime. Socialinio darbo svarba neįgaliajam asmeniui. Savirealizacijos svarba žmogaus gyvenime. Strėvininkų pensionato gyventojų gyvenimo kokybės analizė. Gyvenamosios aplinkos įtaka analizuojant gyventojų gyvenimo kokybę. Pagrindinės problemos, trukdančios socialinės aplinkos vystymui. Socialinio darbo svarba pensionato gyventojams. Socialinio darbuotojo vaidmuo užtikrinant pensionato gyventojų pilnavertį gyvenimą. Išvados.
  Sociologija, referatas(14 puslapių)
  2006-06-21
 • Gyvenimo prasmė

  Prasmingo gyvenimo tikslai. Vertybių supratimas. Kontrolės jausmas. Vertingumo ir reikšmingumo jausmas. Gyvenimo prasmė. Į gyvenimo prasmę per kančią. Gyvenimas pagal krikščionybę. Išvados.
  Etika, referatas(9 puslapiai)
  2005-06-06
 • Gyvenimo prasmė (2)

  Įvadas. Gyvenimo prasmės / tikslo samprata rytų filosofijoje. Materialūs – antimaterialūs pasauliai. Sielos atradimas. Gyvenimo tikslo samprata vakarų filosofijoje. Dievo metafizika. Dievas ir laisvė. Sąmonė, siela. Supratimo raida. Išvados.
  Filosofija, referatas(7 puslapiai)
  2006-02-08
 • Gyvenimo prasmė (3)

  Įvadas. Kas yra gyvenimo tikslas ir kas yra gyvenimo prasmė? Šie klausimai visais laikais aktualūs filosofams, mokslininkams, menininkams, ši tema labai populiari įvairiuose visuomenės sluoksniuose. Tikslas pasiekti laimės ar pasitenkinimo pojūtį kiekvienam individui yra skirtingas. Arno Anzenbacherio prasmės pakopos ir prasmės pretenzijas. Išvados.
  Filosofija, referatas(6 puslapiai)
  2010-05-26
 • Gyvenimo prasmė ir beprasmybė. Kas padaro žmogų laimingą?

  Įvadas. Gyvenimo prasmė. Į gyvenimo prasmę per kančią. Gyvenimas pagal krikščionybę. Ar būti reiškia prasmingai gyventi. Beprasmybė. Kada žmogus laimingas? Išvados.
  Filosofija, referatas(14 puslapių)
  2005-01-29
 • Gyvenimo prasmė ir jos ieškojimas

  Pagal Imanuelį Kantą. Įvadas. Gyvenimo prasmė ir jos ieškojimas. Tavo riba? Kas tai? Iš kuo ji susideda ir kas į ja įeina? Tavo uždavinys? Dėl kokio tikslo mes gimėme šiame pasaulėja, kokia vieta jame skirta mums, kokia mūsų misija? Gyvenimo išmintis? Sielos atradimas, kaip gyvenimo tikslas. Išvados.
  Senovės filosofija, referatas(6 puslapiai)
  2011-11-07
 • Gyvenimo prasmė ir jos įgyvendinimas pagal Franklį

  Laisvė ir atsakomybė ieškant prasmės. Gyvenimo prasmę galima pasiekti trim būdais. Veikla. Išgyvenimai. Kančia. Logoterapija.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(6 puslapiai)
  2005-12-09
 • Gyvenimo prasmė ir jos įgyvendinimas pagal Franklį (2)

  Įvadas. Logoterapija. Prasmės siekimas. Išvados.
  Asmenybės psichologija, referatas(7 puslapiai)
  2006-03-24
 • Gyvenimo prasmės klausimas žmogaus gyvenime

  Įvadas. Ar būtis tai gyvenimo esmė? Kada mes esame laimingi? Kančia žmogaus gyvenime. Krikščionybė mūsų gyvenime. Išvados.
  Filosofija, referatas(8 puslapiai)
  2008-03-03
 • Gyvenimo prasmės problema filosofijoje

  Įvadas. Dėstymas. Egzistencinė filosofija.
  Filosofija, referatas(6 puslapiai)
  2006-03-29
 • Gyvenimo tikslas ir prasmė

  Įvadas. Kas yra žmogaus gyvenimas? Gyvenimo prasmė rytų filosofijoje . Gyvenimo prasmė ir samprata vakarų filosofijoje. Žmogaus dvasinis pasaulis. Kodėl aš gyvenu čia ir dabar? Išvados.
  Filosofija, referatas(7 puslapiai)
  2006-12-19
 • Gyvenimo tikslas ir prasmė (2)

  Turinys. Pratarmė. Gyvenimo mįslės. Mūsų tikslas. Gyvenimo prasmė pagal V. E. Franklį. Vydūnas – gyvenimo prasmė. Išvados.
  Filosofija, referatas(5 puslapiai)
  2007-04-18
 • Gyvenimo tikslas ir prasmė. Filosofinis požiūris

  Įvadas. Gyvenimo prasmė. Menas gyventi. Gyvenimo tikslas. Gyvenimo filosofija. Sielos atradimas, kaip gyvenimo tikslas. Požiūris į gyvenimą, per apaštalo Petro asmenybę. Atradęs tiesą atrasi ne tik save. Išvados.
  Filosofija, referatas(12 puslapių)
  2006-11-25
 • Gyventojai pagal lytį, amžių, santuokinę ir šeimyninę padėtį

  Įvadas. Gyventojai pagal lytį. Lietuvos gyventojai. Lyčių pasiskirstymas kitose šalyse. Gyventojai pagal amžių. "Jauna" visuomenė. "Sena" visuomenė. Lietuvos gyventojai pagal amžių. Gyventojai pagal santuokinę ir šeimyninę padėtį. Šeima. Santuoka. Išvados.
  Sociologija, referatas(9 puslapiai)
  2008-01-01
 • Gyventojų amžiaus struktūros ypatumai Lietuvos regionuose

  Įvadas. Gyventojų amžiaus struktūra. Gyventojų amžiaus struktūros raida Lietuvoje. Gyventojų amžiaus struktūros ypatumai Lietuvos regionuose. Išvados.
  Sociologija, referatas(9 puslapiai)
  2007-09-19
 • Gyventojų evakavimas esant cheminei taršai

  Įvadas. Išeidami iš namų (ar kitų patalpų). Būtiniausių daiktų kurių prireiktų evakuojantis, sąrašas. Dažniausiai naudojamos cheminės medžiagos, kurios gali sukelti pavojų – amoniakas, chloras ir gyvsidabris. Amoniakas. Pirmoji pagalba. Chloras. Gyvsidabris. Ką daryti sudaužius termometrą. Išvados.
  Sauga, referatas(8 puslapiai)
  2005-05-24
 • Gyventojų gausėjimas ir ekologinė krizė

  Gyventojų gausėjimas ir ekologinė krizė. Būsimo gyventojų gausėjimo prognozės. Žmogaus poveikis gamtai. Nerimas dėl aplinkos. Vartojimas skurdas ir aplinka. Grėsmės šaltiniai. Oro tarša. Vandens tarša. Kietosios atliekos. Miškų naikinimas. Ar rūpinimasis aplinka yra sociologinė problema?
  Sociologija, referatas(6 puslapiai)
  2008-06-17
 • Gyventojų gerbūvis

  Įvadas. Šalies ekonominiai rodikliai. Visuomenės vystymo rodikliai. Švietimo sistema. Kultūra. Sveikatos ir socialinė apsauga. Gyvenamas – komunalinis ūkis. Gerbūvio kilimo perspektyvos. Darbo jėgos pasiūlos tendencijos. Darbo jėgos paklausos tendencijos. Teisėtvarka. Gyvenimo lygis ir skurdo rodikliai. Miesto ir kaimo gyventojai. Lietuva ir kitos šalys. Išvados. Lentelės (15). Paveikslai (11).
  Makroekonomika, referatas(18 puslapių)
  2005-05-10
 • Gyventojų gimstamumas ir mirtingumas 2005-2008

  Įvadas. Pagrindinių sąvokų analizė. Lietuvos respublikos gyventojų gimstamumo bei mirtingumo rodikliai. Lietuvos respublikos gyventojų gimstamumas ir mirtingumas 2005-2008 metais. Natūralus gyventojų prieaugis. Lietuvos respublikos gyventoju gimstamumas ir mirtingumas pagal gyvenamą vietovę. Gimstamumo ir mirtingumo skaičius per dieną 2005-2008 metais. Gimusių ir mirusių vidutinių dydžių apskaičiavimas. Statistiniai rodikliai. Laiko (dinamikos) santykiniai dydžiai. Struktūros santykiniai dydžiai. Intensyvumo santykiniai dydžiai. Palyginimo santykiniai dydžiai. Sklaidos rodikliai. Dispersija ir standartinis nuokrypis. Kitimo (variacijos) koeficiento ir duomenų aibės pločio (variacijos mosto) apskaičiavimas. Koreliacinis ryšys. Dinamikos (laiko) eilučių analitiniai dydžiai. Absoliutus lygio padidėjimas/ sumažėjimas (Δy). Padidėjimo/sumažėjimo tempas (Tp). Dinamikos eilutės vidutiniai rodikliai. Vidutinis absoliutinis padidėjimas/sumažėjimas. Vidutinis didėjimo mažėjimo tempas. Vidutinis padidėjimo sumažėjimo tempas. Gimstamumo ir mirtingumo prognozavimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(23 puslapiai)
  2010-03-23
 • Gyventojų ir turto apsauga panaudojus kovines ir nuodingąsias medžiagas, apsaugos planavimas, gyventojų veiksmai, naudojamos apsaugos priemonės

  Gyventojų ir turto apsauga panaudojus kovines ir nuodingąsias medžiagas, apsaugos planavimas, gyventojų veiksmai, naudojamos apsaugos priemonės. Kovinės nuodingosios medžiagos. Kovinių nuodingųjų medžiagų charakteristika ir klasifikavimas. Galimi kovinių nuodingųjų medžiagų panaudojimo teroristinio akto metu atvejai ir pasekmės. Galimos pasekmės teritorijos taršos KNM atvejais. Požymiai, rodantys, kad buvo panaudotos KNM. Apsauga nuo nuodingųjų medžiagų. Nuodingųjų medžiagų savybės. Toksinai. Fitotoksinai. Stipriai veikiančios nuodingosios medžiagos. Nuodingųjų medžiagų aprašymai ir poveikis organizmui, apsaugos priemonės. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Sauga, referatas(16 puslapių)
  2005-05-31
Puslapyje rodyti po