Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Gamtos išteklių naudojimas

  Gamtos išteklių klasifikavimas. Aplinkos apsauga ir plėtra. Pasaulio Saulės programa (PSP). Energetinių išteklių naudojimas. Lietuvos gamtos ištekliai.
  Gamtinė geografija, referatas(7 puslapiai)
  2005-05-25
 • Gamtos išteklių naudojimas (2)

  Įvadas. Gamtos išteklių klasifikavimas. Ištekliai yra bendra nuosavybė, ar privati? Bendros nuosavybės išteklių taupymo sunkumai. Privačios nuosavybės ištekliai. Neatkuriamų gamtos išteklių naudojimas trumpuoju ir ilguoju laikotarpiu. Lietuvos gamtos ištekliai. Naujienos. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2007-05-04
 • Gamtos išteklių naudojimas (3)

  Įvadas. Gamtos išteklių naudojimas. Gamtos išteklių klasifikavimas. Išteklių taupymo problemos. Ar ištekliai yra bendra nuosavybė, ar privati? Kodėl laisvoji rinka netaupo bendros nuosavybės išteklių. Neatkuriamų gamtos išteklių naudojimas. Lietuvos gamtos ištekliai. Išteklių taupymas. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(13 puslapių)
  2007-11-12
 • Gamtos išteklių panaudojimo problema

  Įvadas. Senkančių gamtos išteklių problema. Nafta. Akmens anglis. Durpės. Gamtinės dujos. Vanduo. Auksas. Miškai. Gamtos išteklių panaudojimo problema Lietuvoje. Alternatyvos. Atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimas. Tiesiogiai panaudojama Saulės energija. Vėjo energija. Žemės geoterminė energija. UNESCO gamtos mokslų programa. Makulatūros perdirbimas. Nacionalinė darnaus vystymosi strategija. Vandens išteklių apsauga Lietuvoje. Baltijos jūros taršos mažinimas. Vandenų taršos pavojingomis medžiagomis mažinimo programa. Miškų įstatymo pakeitimo įstatymas. Žemės gelmių naudojimas ir jų apsauga. Švedija keičia energetinę sistemą. "Žaliųjų" valstybių lyderėmis ketina tapti kitos valstybės. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(23 puslapiai)
  2006-09-26
 • Gamtos įtaka turizmo vystymuisi Lietuvoje

  Įžanga. Labiausiai turistų lankomos vietovės. Užterštumas Lietuvoje. Išvados.
  Turizmas, referatas(8 puslapiai)
  2005-10-01
 • Gamtos paminklai

  Įvadas. Gamtos paminklai ir saugomi gamtiniai kraštovaizdžio objektai. Botaniniai. Geomorfiniai. Hidrografiniai. Hidrogeologiniai. Išvados. Priedai (1).
  Lietuvos geografija, referatas(9 puslapiai)
  2006-09-30
 • Gamtos pažinimo mokymo materialinė bazė

  Pratarmė. Trumpa pasaulio pažinimo mokymo materialinės bazės raidos apžvalga. Pasaulio pažinimo vaizdinių mokomųjų priemonių klasifikacija. Natūralios arba daiktinės pasaulio pažinimo mokymo vaizdinės priemonės. Gyvosios gamtos objektai. Negyvosios gamtos objektai. Dirbtinės arba daiktus vaizduojančios vaizdinės priemonės. Plokštuminės vaizdinės mokomosios priemonės. Statinės vaizdinės priemonės. Prietaisai.
  Pedagogika, referatas(14 puslapių)
  2006-12-30
 • Gamtos reiškiniai lietuvių frazeologijoje ir leksikoje

  Įvadas. Gamtos reiškiniai lietuvių leksikoje. Gamtos reiškiniai lietuvių frazeologijoje. Išvados.
  Gramatika, referatas(15 puslapių)
  2008-01-11
 • Gamtos stichijos

  Klimatologija. Klimato modeliai. Kaip veikia meteorologinė "mašina". Ciklonai ir anticiklonai. Žemės drebėjimai. Baisioji banga. Išvados.
  Hidrologija ir meteorologija, referatas(17 puslapių)
  2006-04-27
 • Gamtos stichijos. Stichijų poveikis aplinkai

  Gamtos stichijos, jų poveikis aplinkai. Įvadas. Lavinos. Lavinų poveikis aplinkai. Žemės drebėjimai. Žemės drebėjimų poveikis aplinkai. Nuošliaužos. Nuošliaužų poveikis aplinkai. Ugnikalnių išsiveržimai. Ugnikalnių poveikis aplinkai. Išvados.
  Gamtinė geografija, referatas(9 puslapiai)
  2010-03-05
 • Gamtosauga

  Oro užterštumas. Dėl jo kylantys pavojai. Cheminiai atmosferos pakitimai. Visuotinis atšilimas.
  Ekologija, referatas(8 puslapiai)
  2005-06-01
 • Gandras

  Lyriniai aprašymai apie gandrus, jų paplitimą, lietuvių požiūrį į gandrus, kuo gandras minta, kiek gandrų yra ir kaip galima juos apsaugoti.
  Zoologija, referatas(5 puslapiai)
  2005-05-24
 • Garantija, laidavimas - kaip prievolių įvykdymo užtikrinimo būdai. Darbo sutartis: sąvoka, subjektai, darbo sutarties sąlygos. Darbo sutarties rūšys. Išbandymo terminas priimant į darbą

  Įvadas. Darbo tikslas – apžvelgti garantiją, laidavimą ir darbo sutartį. Laidavimas. Laidavimo sutarties samprata. Laidavimo atsiradimo pagrindai. Laidavimu užtikrinamos prievolės ir laidavimo sutarties forma. Laiduotojo atsakomybė. Laidavimo pabaiga. Garantija. Garantijos samprata, forma ir garanto prievolės ribos. Banko garantija. Banko garantijos pabaiga. Išvados. Priedai (3 psl.).
  Teisė, referatas(11 puslapių)
  2009-06-10
 • Garantijos ir kompensacijos darbuotojams darbo užmokesčio srityje

  Įvadas. Darbo užmokesčio teisinis reguliavimas. Teisingas darbo apmokėjimo nustatymas. Darbuotojo teisė į lygų apmokėjimą už vienodos vertės darbą ir apsaugą nuo diskriminacijos. Teisė į informavimą apie naujai įvedamas arba pakeičiamas senas darbo apmokėjimo sąlygas. Teisė laiku gauti (išmokėti) darbo užmokestį. Dokumentai, susiję su darbo užmokesčiu (atsiskaitant). Teisės į išskaitas iš darbo pajamų ribojimas. Darbo apmokėjimas, susijęs su ypatumais darbe. Apmokėjimas už ne visą ir sutrumpintą darbo laiką. Kompensacijos už darbą, kuris susijęs su važinėjimu. Sezoninių darbų apmokėjimas ir darbo apmokėjimo garantijos, sustabdžius darbo sutarties vykdymą. Apmokėjimas už viršvalandinį ir naktinį darbą ir apmokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis. Darbo apmokėjimas atsisakius dirbti, įstatymų numatytais atvejais. Apmokėjimas atsisakius dirbti, įstatymų numatytais atvejais. Darbo apmokėjimas nušalinus nuo darbo. Darbo apmokėjimas, nesusijęs su pagrindiniu darbu. Apmokėjimas vykstant streikui. Atskirų darbuotojų grupių garantijos. Darbuotojų, auginančių vaikus, garantijos. Nėščių moterų garantijos. Motinystės sauga. Valstybės tarnautojų darbo apmokėjimas. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(14 puslapių)
  2008-11-06
 • Garbės ir orumo gynimas

  Įvadas. Asmens garbės ir orumo gynimas. Orumo ir garbės sąvoka. Visuotinė žmogaus teisių deklaracija (preambulė). Lietuvos Respublikos konstitucijos (preambulė). Pažeidimai žiniasklaidoje. Juridinių asmenų dalykinės reputacijos gynyba. Neturtinė žala. Asmens garbės ir orumo gynimas. Duomenys. Informacija. Nuomonė. Faktas. Civilinio kodekso taikymas ginant garbę ir orumą. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(18 puslapių)
  2007-08-08
 • Garsas

  Garsas. Infragarsas. Triukšmas ir vibracija. Aidas. Garso stiprumas. Ultragarsas. Viršgarsinis trenksmas. Rezonansas. Pūga slopina triukšmą. Tonas. Garso tembras. Ar tik oras yra garso laidininkas? Garso stipris. Garsumas. Garso bangos.
  Fizika, referatas(8 puslapiai)
  2005-12-07
 • Garsažodinių refrenų įvairovė lietuvių tautosakoje

  Įvadas. Garsažodiniai refrenai dainose. Nuo gamtos garsų mėgdžiojimų iki refreninių dainų. Sutartinių refrenai. Kitos garsažodinės refreninės dainos. Išvados. Pamokos projektas: Garsažodžių įvairovė lietuvių tautosakoje. Klasė: 11-12. Pamokos tikslai. Pasirengimas pamokai. Pamokos eiga. Lentelė: pamokos dalys, mokytojo veikla, mokinių veikla, mokymo uždaviniai. Priedai (5 psl.)
  Etninė kultūra, referatas(20 puslapių)
  2008-11-21
 • Garsių Lietuvos pedagogų veikla

  Įvadas. Vydūno pedagoginė ir filosofinė veikla. Jono Laužiko pedagoginė veikla. Stasio Šalkauskio pedagoginė veikla. Antano Maceinos pedagoginė veikla. Išvados.
  Pedagogika, referatas(12 puslapių)
  2006-11-01
 • Garso "B" įtvirtinimas žodžiuose, rišlioje kalboje

  Kalbos korekcijos darbas. Įvadinė dalis. Pagrindinė dalis. Garso įtvirtinimas pagal eilėraštį. Baigiamasis darbas.
  Pedagogika, referatas(4 puslapiai)
  2006-02-02
 • Garso galia

  Įžanga. Hermetinė filosofija. Rezonansas. "Plaukimas su srove". Panašumas. Garsas ir gydimas. Garsas kaip "Sąmonės bangos nešėjas". Žmogaus balsas. Mokslas ir muzika. Lambdoma. Išvados.
  Fizika, referatas(12 puslapių)
  2009-04-03
Puslapyje rodyti po