Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Gamybos kaštai (2)

  Įvadas. Ekonominių kaštų samprata ir pelnas. Alternatyvieji kaštai. Trumpojo laikotarpio kaštai. Trumpojo laikotarpio bendrieji, kintamieji ir pastovieji kaštai. Mažėjančio ribinio rezultatyvumo dėsnis. Trumpojo laikotarpio vidutiniai kaštai. Ribiniai kaštai. Trumpojo laikotarpio kaštų kreivės. Trumpojo laikotarpio kaštų minimizavimas. Vienodų kaštų tiesė. Trumpojo laikotarpio kaštų minimizavimas. Gamybos plėtros kreivė. Ilgojo laikotarpio gamybos kaštai. Firmos ilgojo laikotarpio gamybos kaštai. Masto ekonomija. Ilgojo laikotarpio kaštų kreivės. Išvados.
  Pramonė ir gamyba, referatas(23 puslapiai)
  2006-10-23
 • Gamybos kaštai (3)

  Įvadas. Ekonominių kaštų samprata ir pelnas. Alternatyvieji kaštai. Trumpojo laikotarpio kaštai. Trumpojo laikotarpio bendrieji, kintamieji ir pastovieji kaštai. Mažėjančio ribinio rezultatyvumo dėsnis. Trumpojo laikotarpio vidutiniai kaštai. Ribiniai kaštai. Trumpojo laikotarpio kaštų kreivės. Trumpojo laikotarpio kaštų minimizavimas. Vienodų kaštų tiesė. Trumpojo laikotarpio kaštų minimizavimas. Gamybos plėtros kreivė. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(18 puslapių)
  2007-03-20
 • Gamybos kaštai (4)

  Įvadas. Gamybos kaštų samprata. Buhalteriniai kaštai. Numanomieji kaštai. Privatūs ir visuomeniniai kaštai. Trumpojo laikotarpio kaštai. Pastovieji kaštai. Kintamieji kaštai. Bendrieji kaštai. Ribiniai kaštai. Ilgojo laikotarpio kaštai. Ilgojo laikotarpio kaštų kreivės. Masto ekonomija. Gamybos kaštų minimizavimas. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2012-02-03
 • Gamybos kaštai ir jų rūšys pelno maksimizavimas

  Gamybos kaštų klasifikavimas. Gamybos kaštai. Kaštai. Trumpasis ir ilgasis laikotarpis. Kaštai trumpu laikotarpiu. Pastovūs (fiksuoti) kaštai. Kintamieji kaštai. Bendrieji kaštai. Vidutiniai bendrieji kaštai. Vidutiniai pastovieji kaštai. Vidutiniai kintamieji kaštai. Ribiniai kaštai. Trumpalaikiai gamybos kaštai. Ilgo periodo kaštai. Kitos kaštų rūšys ir jų apibrėžimai. Pelnas. Pelno maksimizavimas.
  Makroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2006-11-30
 • Gamybos kaštai ir jų struktūra

  Įvadas. Ekonominių kaštų samprata ir pelnas. Alternatyvieji kaštai. Trumpojo laikotarpio kaštai. Trumpojo laikotarpio bendrieji, kintamieji ir pastovieji kaštai. Mažėjančio ribinio rezultatyvumo dėsnis. Trumpojo laikotarpio vidutiniai kaštai. Ribiniai kaštai. Trumpojo laikotarpio kaštų kreivės. Trumpojo laikotarpio kaštų minimizavimas. Vienodų kaštų tiesė. Trumpojo laikotarpio kaštų minimizavimas. Gamybos plėtros kreivė. Ilgojo laikotarpio gamybos kaštai. Firmos ilgojo laikotarpio gamybos kaštai. Masto ekonomija. Ilgojo laikotarpio kaštų kreivės. Išvados.
  Pramonė ir gamyba, referatas(25 puslapiai)
  2006-02-20
 • Gamybos kaštai trumpame ir ilgame laikotarpyje

  Gamybos funkcija. Trumpasis ir ilgasis laikotarpis. Kaštų funkcija. Trumpojo laikotarpio bendrieji, kintamieji ir pastovieji kaštai. Trumpojo laikotarpio vidutiniai ir ribiniai kaštai. Vienodų kaštų tiesė. Trumpojo laikotarpio kaštų minimizavimas. Kaštai ilguoju laikotarpiu. Masto ekonomija. Firmos ilgojo laikotarpio bendrieji kaštai. Firmos ilgojo laikotarpio vidutiniai kaštai. Ilgojo laikotarpio ribiniai kaštai. Išvados.
  Ekonominės teorijos, referatas(10 puslapių)
  2005-05-18
 • Gamybos kaštai trumpuoju laikotarpiu

  Įvadas. Darbas rašytas remiantis Jaspers Stiglitz knyga "Economic". Gamybos kaštai trumpuoju laikotarpiu. Trumpojo laikotarpio samprata. Ekonominių kaštų rūšys. Alternatyvieji kaštai. Pelno samprata ir jo rūšys. Gamybos kaštai. Kaštų rūšys ir jų matematinės formulės. Ribinių kaštų ir vidutinių kaštų ryšys. Vidutinių kaštų kreivės formos samprata. Išvados (palyginamoji analizė). Trumpas anglų–lietuvių ekonominių terminų žodynėlis.
  Mikroekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2009-02-24
 • Gamybos klasifikacija. Gamybos kooperacija

  Įvadas. Gamybos samprata. Gamintojų tipai. Gamybos proceso organizavimo principai. Gamybos specializavimas. Gamybos sroviškumas. Gamybos mechanizavimas ir automatizavimas. Gamybos operacijos. Gamybos proceso lankstumas. Gamybos integravimas. Gamybos tipai. Gamybos lygiai. Darbo pasidalijimas. Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK). Gamybos kooperacija. Kooperavimas darbo pasidalijimo požiūriu. Svarbiausi tikslai, kurių siekiama skatinant kooperaciją tarp įmonių. Kooperacijos skatinimo priemonės. Tarptautinė kooperacija. Tarptautinių firmų kooperacija. Tarptautinės kooperacijos formų strateginiai aljansai. Tarptautinis bendradarbiavimas. Išvados.
  Pramonė ir gamyba, referatas(25 puslapiai)
  2006-12-05
 • Gamybos kokybės kontrolės organizavimas

  Įvadas. Kas yra kokybė? Kokybės vadybos veikla. Kokybės sistemų svarba. Kas yra visuotinė kokybė? Kas yra visuotinės kokybės vadyba? Vadovams keliami reikalavimai kokybės tikslams pasiekti. Išvados.
  Kokybės vadyba, referatas(13 puslapių)
  2006-11-15
 • Gamybos logistika

  Įvadas. Gamybos logistikos samprata. Gamybos logistikos įtaka. Produkto plėtra. Produkto struktūra. Gamybos principai. Cechų gamyba. Srautinė gamyba. Gamyba statybos aikštelėje. Grupinė gamyba. Gamybos partijos gaminių kiekis. Gamybos segmentavimas. Gamybos logistikos turinys. Išdėstymo planavimas. Gamybos planavimas ir valdymas. Organizavimo koncepcija. Gamybos strategija. Gamybos proceso organizavimo principai. Gamybos sroviškumas. Gamybos proceso lankstumas. Išvados.
  Transportas ir logistika, referatas(16 puslapių)
  2007-04-14
 • Gamybos masto ekonomija: esmė ir empiriniai tyrimai

  Įvadas. Masto ekonomijos išraiška. Gamybos masto ekonomijos veiksniai (išraiškos), tyrimai. Efektyvaus masto minimumas. Pajamos dėl gamybos masto. Rezultatyvumas dėl gamybos masto. Masto ekonomija ir mažėjančios pajamos. Nuostoliai dėl masto. Masto antiekonomija – kada ji pasireiškia? Išvados.
  Pramonė ir gamyba, referatas(11 puslapių)
  2006-11-14
 • Gamybos organizavimas ir technologija: AB "Utenos trikotažas"

  Įvadas. Įmonės gamybos apžvalga. AB "Utenos trikotažo" istorija. Gaminių nomenklatūra. AB "Utenos trikotažui" suteikti sertifikatai. Pagrindiniai AB "Utenos trikotažo" vartotojai. Konkurentai. Gamybos technologija. Gamybos tipas, procesai, fazės ir operacijos. Proceso technologinė schema. Gamybos paruošimas ir gamybos ciklas. Mezgimo cechas. Dažymo cechas. Džiovinimo ir marginimo cechas. Sukirpimo cechas. Siuvimo cechas. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, referatas(12 puslapių)
  2006-12-05
 • Gamybos organizavimas: AB "Vilniaus degtinė"

  Įvadas. Darbo tikslas: aptarti ir išanalizuoti AB "Vilniaus degtinė" gamybos organizavimą. Gamybos proceso tipų charakteristika. Pagrindinės gamybos organizavimas įmonėje. Pagalbinės gamybos organizavimas įmonėje. Gamybos aprūpinimo ir aptarnavimo organizavimas. Kokybės kontrolės organizavimas. Išvados.
  Pramonė ir gamyba, referatas(17 puslapių)
  2010-04-22
 • Gamybos organizavimo tobulinimas įmonėje

  Įvadas. Gamybos struktūros tobulinimo kryptys. Gamybos lankstumas. Gamybos specializavimas. Valdymo lygių skaičiaus mažinimas. Projektų vadybos diegimas. Transporto srautų mažinimas. Proporcingumo principas. Esamos būklės analizė.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2006-11-27
 • Gamybos planavimas

  Įvadas. Gamybos samprata. Gamybos planavimas. Planų rūšys. Strateginis gamybos planavimas. Operatyvusis gamybos planavimas. Verslo planas. Išvados.
  Vadyba, referatas(14 puslapių)
  2007-12-13
 • Gamybos planavimas: AB "Kauno šiltnamiai"

  Matematinio modelio samprata. Gamybos planavimo uždavinys. Simpleksinė lentelė. AB "Kauno šiltnamiai" pristatymas. Bendrovės ūkinė veikla. AB "Kauno šiltnamiai" optimalios gamybos programos skaičiavimai. Priedai. Išvados.
  Pramonė ir gamyba, referatas(18 puslapių)
  2006-04-22
 • Gamybos procesas

  Įvadas. Informacinių šaltinių apžvalga. Gamybos proceso elementai. Gamybos proceso organizavimas. Gamybos procesų rūšys. Gamybos fazės. Išvados.
  Pramonė ir gamyba, referatas(10 puslapių)
  2006-09-25
 • Gamybos procesas ir technologija įmonėje: AB "Utenos trikotažas"

  Įvadas. Organizacijos valdymo funkcijos, kaip tyrimo objekto apibūdinimas. Planavimas. Organizavimas. Skatinimas. Kontrolė ir reguliavimas. Atlyginimas. Kokybės valdymas AB "Utenos trikotažas". Planavimas. Organizavimas. Skatinimas. Kontroliavimas. Išvados.
  Pramonė ir gamyba, referatas(14 puslapių)
  2006-03-14
 • Gamybos proceso esmė

  Įvadas. Gamybos proceso esmė. Gamybos proceso elementai. Gamybos proceso organizavimo sąvoka. Gamybos procesų rūšys. Gamybos fazės. Gamybos proceso organizavimo principai. Gamybos sroviškumas. Gamybos mechanizavimas ir automatizavimas. Gamybos proceso lankstumas. Gamybos planavimas. Gamybos tipai ir jų charakteristika. Išvados.
  Pramonė ir gamyba, referatas(12 puslapių)
  2006-12-04
 • Gamybos technologija alaus darykloje "Švyturys": alus "Ekstra Draught"

  Įvadas. Tikslai ir uždaviniai. Pramonės šaka, naudojami ištekliai, jėgos imlumas ir technologijos reikšmė. Įmonės gamybos apžvalga. Įmonės įkūrimas, statusas, veiklos pobūdis, pasiekimai. Pasiekimai. Pagrindiniai konkurentai. "Švyturio" daryklos alaus rūšys. Žaliavos. Medžiagų tiekėjai. Vartotojai. Švyturio "Ekstra Draught" gamybos technologija. Gamybos tipas ir gamybos fazės. Naudojami įrenginiai "Ekstra Draught" alui gaminti. Procesų ir operacijų aprašymas. Gamybos technologinė schema. Išvados ir pasiūlymai.
  Pramonė ir gamyba, referatas(16 puslapių)
  2007-02-26
Puslapyje rodyti po