Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Galia ir vertybės Niccolo Macchiavelli teorijoje

  Įvadas. Galios ir vertybių samprata. Vertybės N. Makiaveli teorijoje. Galia Niccolo Macchiavelli teorijoje. Išvados.
  Politologija, referatas(10 puslapių)
  2009-03-26
 • Galileo palydovinė radijo navigacinė sistema

  Įvadas. Galileo – kas tai? Kodėl Europai reikia GALILEO? Projekto dalyviai. Europos kosmoso agentūra. Europos Komisija. GALILEO projekto raida. Apibrėžimo fazė (1999– 2000 metai). Parengimo ir suderinimo fazė (2001-2005 metai) Išskleidimo fazė (2006-2007 metai.). Veikimo fazė (nuo 2008m.) GALILEO signalai. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) įtaka Europos GALILEO projektui. GALILEO architektūra.
  Elektronika, referatas(12 puslapių)
  2006-12-13
 • Galimybių studija lopšelio-darželio "Voveraitė"

  Šiaulių lopšelio–darželio "Voveraitė" 2006-2008 metų galimybių studija. Įvadas. Tyrimo rezultatų analizė. Institucijos aplinkos analizė. Politiniai veiksniai. Ekonominiai veiksniai. Socialiniai veiksniai. Technologiniai veiksniai. Institucijos išteklių analizė. Teisinė bazė. Organizacinė struktūra. Žmonių ištekliai. Finansiniai ir materialiniai ištekliai. Veiklos sistema. Planavimo sistema. Apskaitos tinkamumas. Ryšių sistema. Vidaus audito sistema. SSGS Analizė. Institucijos veiklos strategija. Programos, tikslai, uždaviniai, priemonės, uždavinių įgyvendinimo vertinimo kriterijai, lėšos. Ankstyvasis ugdymas. Ikimokyklinis ugdymas. Priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa. Sveikatos stiprinimo programa "Sveikas darželis". Programos: Metodinės bazės plėtra. Darželio teritorijos modernizavimas. Materialios bazės plėtra. Išvados ir pasiūlymai.
  Socialinis darbas, referatas(12 puslapių)
  2008-04-28
 • Galimos ekstremalios situacijos Lietuvoje ir jų atsiradimo priežastys

  Įvadas. Gamtinės, techninės, ekologinės, socialinės kilmės ekstremalios situacijos. Ekstremalių situacijų rūšys. Gamtinės ekstremalios situacijos. Techninės ekstremalios situacijos. Ekologinės ekstremalios situacijos. Socialinės ekstremalios situacijos. Pavojingi objektai Lietuvoje. Avarijos ir katastrofos, jų padariniai. Gaivalinės nelaimės Lietuvoje. Terorizmas viena iš naujų ekstremalių situacijų priežasčių. Ekstremalioms situacijoms planų rengimas, jų derinimas ir tvirtinimas.
  Sauga, referatas(14 puslapių)
  2006-05-21
 • Galimos ekstremalios situacijos Lietuvoje ir jų priežastys

  Mūsų darbo tikslas. Ekstremali situacija. Ekstremalios situacijos pagal kilimo priežastis. Lietuvoje ekstremalias situacijas gali sukelti. Individualiosios apsaugos priemonės (IAP). Kolektyvinės apsaugos priemonės. Administracinės apsaugos priemonės. Ekstremalių situacijų galimos pasekmės ir darbuotojų veiksmai darbo vietoje. Gaisras. Cheminė avarija. Radioaktyvus užteršimas. Pavojingi hidrometeorologiniai reiškiniai. Žemės drebėjimas. Kitos ekstremalios situacijos. Išvados.
  Sauga, referatas(10 puslapių)
  2006-12-05
 • Galimos ekstremalios situacijos Lietuvoje ir jų priežastys (3)

  Įvadas. Avarijos ir katastrofos. Avarinė situacija. Ribota avarija. Vietinė avarija. Regioninė avarija. Katastrofa. Sprogimai. Stichiniai meteorologiniai reiškiniai. Potvyniai. Kitos galimos ekstremalios situacijos. Miškų ir durpynų gaisrai. Branduoliniai ginklai. Įprastiniai ginklai. Išvados.
  Sauga, referatas(14 puslapių)
  2008-01-04
 • Galimų partnerių BĮ kūrimui parinkimo būdai ir jų įvertinimas

  Įvadas. Kaip pasirinkti partnerį . Firmos partnerio pasirinkimo procedūra. Firmos - potencialaus partnerio - pagrindiniai finansiniai ir ekonominiai rodikliai. Užsienio partnerio pasirinkimas. Ar visada reikia ieškoti užsienio partnerio. Išėjimo į užsienio rinką teisinės formos. Kaip pasirinkti užsienio partnerį. Investicijų apimtys ir paskolos. Rizikos veiksnys bendradarbiaujant su užsienio partneriu. Partnerio pasirinkimo rizika ir jos sumažinimo būdai. Verslininkui reikalingos informacijos labirintai. Išvados. Biznio partnerio vertinimas prioritetų metodu.
  Vadyba, referatas(24 puslapiai)
  2005-09-13
 • Galios ir politikos teorija

  Įvadas. Galios teorijos samprata. Galios šaltiniai. Skirtingi požiūriai galios atžvilgiu. Valdžia, kaip galios forma. Organizacijų raidos dėsningumai. Valdžios tipai. Valdžios delegavimas. Politika: įgyvendinta valdžia. Politiškas elgesys. Politiško elgesio etika. Galios ir politikos teorijos pritaikymas įmonėje. Išvados.
  Vadyba, referatas(18 puslapių)
  2006-10-03
 • Galios politikos sugrįžimas - žengiant į XXI amžių

  Globalizacijos problematika. Jungtinių Amrikos Valstijų (JAV) interesai. ABM sutarties peripetijos. ESDI problema. Išvados.
  Politologija, referatas(7 puslapiai)
  2008-03-13
 • Galios vaidmuo tarptautinėje politikoje: praeitis ir dabartis

  Įvadas. Globalinės galios paradoksas. Prieštaringa misija. Pagrindinės vertybės ir gyvybiniai interesai. Valstybės galios prigimtis. Galimybės. Gyventojų skaičius. Geografija. Ekonomika. Vyriausybė ir karinės struktūros. Psichologiniai-socialiniai elementai. Tarptautinė strateginė padėtis.
  Politologija, referatas(35 puslapiai)
  2006-03-08
 • Galvakojai moliuskai

  Atramos sistema, judėjimas ir kvėpavimas. Jutimų organai. Elgesys. Atskirai apie juos. Galvakojai. Galvakojų raumenys.
  Zoologija, referatas(4 puslapiai)
  2005-05-24
 • Galvakojai moliuskai (2)

  Įžanga. Moliuskai, arba minkštakūniai (Mollusca) Galvakojai (Cephalopoda). Virškinimo sistema. Kraujotakos sistema. Kvėpavimo organus. Nervų sistema. Jutimo organai. Šalinimo sistema. Lytinė sistema. Vystimasis. Ekologija. Klasifikacija. 1 poklasis. Keturžiauniai (Tetrabranchia). 2 poklasis. Dvižiauniai (Dibranchia). 1 būrys. Dešimtkojai (Decapoda). 2- būrys. Aštuonkojai (Octopoda). Moliuskų filogenezė. Išvados.
  Zoologija, referatas(11 puslapių)
  2010-04-16
 • Galvaniniai elementai (3)

  Įvadas. Elektrocheminiai procesai. Galvaniniai elementai. Voltos galvaninis elementas. Danielio ir Jakobo galvaninis elementas. Sausieji hermetiniai elementai. Kuro elementai. Išvados.
  Chemija, referatas(7 puslapiai)
  2008-06-23
 • Galvaninių elementų ir akumuliatorių tvarkymas Lietuvoje

  Išeikvotų baterijų ir akumuliatorių tvarkymas. Baterijų ir akumuliatorių klasifikacija. Išeikvotų baterijų ir akumuliatorių tvarkymo teisinė bazė. Lietuvos teisės aktai.
  Ekologija, referatas(5 puslapiai)
  2007-04-27
 • Galvijai

  Įvadas. Galvijai – mėsos perdirbimo įmonių žaliava. Gyvulių skerdimas. Skerdienos sudalijimas pagal jos grupę. Galvijienos sudalijimas (kapojimas) pagal jos grupę. Galvijienos (jautienos) kokybės nustatymas. Galvijienos vertinimas pagal kategoriją. Galvijienos vertinimas pagal raumeningumą. Galvijienos vertinimas pagal riebumą. Skerdienos ženklinimas. Mėsos biologinė vertė. Išvados.
  Pramonė ir gamyba, referatas(17 puslapių)
  2007-12-19
 • Galvijininkystė

  Žaliasis konvejeris. Žaliųjų pašarų reikšmė. Žaliojo konvejerio organizavimas. Pašarinių kultūrų papildomam šėrimui schema. Pašarų įtaka pieno kokybei. Karvių šėrimas pereinant į ganyklinį laikotarpį. Eglutės tipo melžimo aikštelė. Palaidų karvių laikymas. Galvijų veislės. Simentaliai. Holšteinai. Lietuvos šėmieji. Mėšlo šalinimo sistema. Ūkininko Audriaus Banionio ūkio trumpa analizė.
  Žemės ūkis, referatas(11 puslapių)
  2008-10-07
 • Galvijų elgsenos ypatumai

  Įvadas. Galvijai. Kaip pažinti nenormalų gyvūnų elgesį ir kaip jo išvengti? Aplinkos įtaka gyvūnų elgesiui ir sveikatai. Šėrimo įtaka gyvūnų elgesiui ir sveikatai. Savęs ir kitų gyvūnų žalojimas. Ydingas elgesys, nukreiptas prieš kitus gyvūnus ir žmogų. Karvės ir veršelio neadekvatus elgesys ir jo priežastys.
  Žemės ūkis, referatas(14 puslapių)
  2007-02-07
 • Galvijų pieno produkcija ir ją įtakojantys veiksniai

  Įvadas. Karvių pieno produkcija ir jos kontrolė. Pieno sąvoka ir sudėtis. Karvės pieno cheminė sudėtis. Šėrimo visavertiškumo nustatymas. SLS ir pieno kokybė. Mastito rūšys ir jo padaroma ekonominė žala. Pieno susidarymas. Pieno atleidimas. Pieningumo ir kokybinių pieno rodiklių kintamumas. Pieno kokybę lemiantys faktoriai. Rekomendacijos pieno kiekiui didinti ir kokybei gerinti pienininkystės ūkiuose. Mikrobiologinis užterštumas. Bakterijos piene. Neįprastiniai pieno mikroorganizmai (nenormali pieno mikroflora). Pieno apsauga nuo mikrobinio gedimo. Karvių pieno produkcijos apskaita. Priemonės pieno kokybės kontrolei stiprinti. VĮ "Pieno tyrimai" tyrimų laboratorijos techniniai reikalavimai. Mėginių kodavimo tvarka. Išvados.
  Žemės ūkis, referatas(25 puslapiai)
  2011-02-02
 • Galvijų virškinimo sistema

  Įvadas. Virškinimo sistema. Virškinimo organų vystymasis. Virškinimo organų morfologija ir funkcija. Burnos ertmė. Lūpos. Dantenos. Dantys. Kietasis gomurys. Minkštasis gomurys. Liežuvis. Seilių liaukos. Paausinė seilių liauka. Pažandinė seilių liauka. Poliežuvinė seilių liauka. Ryklė. Migdolai, arba tonzilės. Stemplė. Pilvo ertmės sritys. Skrandis. Vidurinė žarna, arba plonosios žarnos. Kepenys. Kasa. Užpakalinė žarna, arba storosios žarnos. Išvados.
  Žemės ūkis, referatas(13 puslapių)
  2007-04-08
 • Galvos smegenys (2)

  Įvadas. Kas yra psichika? Nervų sistema. Nervų sistemos sandara. Galvos smegenys. Smegenų tyrimo priemonės. Smegenų persitvarkymas. Smegenų specializacija. Išvados. Išnašos.
  Biologinė psichologija, referatas(11 puslapių)
  2008-05-10
Puslapyje rodyti po