Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Europos žmogaus teisės konvencijos ir Lietuvos Respublikos (LR) suderinamumas

  Įvadas. Žmogaus ir piliečio teisių deklaracija, kurią priėmė Prancūzijos Nacionalinė Asamblėja. Pastabos dėl teisių deklaracijos nuostatų. Lietuvos ratifikuotų Tarptautinės Darbo Organizacijos konvencijų perkėlimas į nacionalinę darbo teisę. Tarptautinės Darbo Organizacijos pagalba šalims narėms. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(9 puslapiai)
  2007-03-29
 • Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija

  Įvadas. 1950 m. Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos priėmimas. Konvencijoje įtvirtintos žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės. Europos žmogaus teisių konvencijos mechanizmas. Išvados.
  Teisė, referatas(9 puslapiai)
  2007-04-17
 • Europos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos taikymas Lietuvos Respublikos teisėje

  Įvadas. Teisės archyvai. Žmogaus apsauga. Konvencija. Europos Žmogaus Teisių ir Pagrindinių Laisvių Apsaugos Konvencijos taikymas Lietuvos Respublikos teisėje.
  Civilinė teisė, referatas(10 puslapių)
  2006-10-09
 • Europos žmogaus teisių teismas (EŽTT)

  Istorija. 1950 metų Europos žmogaus teisių konvencija. Tolesnė raida. Europos žmogaus teisių teismas. Teismo struktūra. Teismo procesas. Bendrosios nuostatos. Priimtinumo sąlygos. Esmės nagrinėjimas. Nutarimai. Bylos nagrinėjimo Europos žmogaus teisių teismo (EŽTT) schema. Europos žmogaus teisių teismas ir Lietuva.
  Teisė, referatas(10 puslapių)
  2010-01-18
 • Eurovaliutų rinka pasaulinės kapitalo rinkos kontekste

  Įvadas. Eurovaliutos rinka. Pasaulio valiutos. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) doleris. Euras. Jena. Svaras sterlingų. Išvados. Priedai (1).
  Finansai, referatas(10 puslapių)
  2008-01-07
 • Eurovision song contest

  History. Rules. Judging. Hosts. Winners. Facts and Figures.
  Muzika, referatas(11 puslapių)
  2005-07-03
 • Eutanasia

  Darbas ispanų kalba apie eutanaziją teisės filosofijos aspektu. Noción. Definición de la eutanasia. Sufrimiento, tratamiento del dolor y eutanasia. Aspectos legales y jurídicos de la eutanasia. ¿En qué consiste el testamento vital? Elementos para una evaluación de las éticas. Argumentos en contra la eutanasia. Argumentos a favor la eutanasia. Organizaciones para la eutanasia. Conclusiones.
  Filosofija, referatas(15 puslapių)
  2006-10-29
 • Eutanazija

  Žmogaus gyvybės apsauga: nuo Antikos iki Naujųjų laikų. Eutanazija šiuolaikinėje visuomenėje. Neoficialioji eutanazija Lietuvoje. Eutanazija Olandijoje. Aktyvioji ir pasyvioji eutanazija.
  Etika, referatas(15 puslapių)
  2004-09-26
 • Eutanazija (2)

  Eutanazijos terminas. Ginčai dėl eutanazijos. Eutanazijos problema. Eutanazijos poreikis. Už ar prieš.
  Medicina, referatas(5 puslapiai)
  2005-09-26
 • Eutanazija (3)

  Įvadas. "Eutanazijos" žodžio kilmė, jos formos ir rūšys. UŽ ar PRIEŠ eutanaziją. Rūpinimasis mirštančiaisiais. Gyvybės vertė. Aktyviosios eutanazijos ir savižudybės su pagalba legalizavimo pavojai. Išvados.
  Etika, referatas(6 puslapiai)
  2005-10-22
 • Eutanazija (4)

  Įvadas. Žmogaus gyvybės apsauga. Eutanazija šiuolaikinėje visuomenėje. Neformalioji eutanazija Lietuvoje. Eutanazija kitose šalyse. Aktyvioji ir pasyvioji eutanazija. Išvados. Argumentai už ir prieš.
  Civilinė teisė, referatas(11 puslapių)
  2005-10-23
 • Eutanazija (5)

  Įvadas. Eutanazijos istorija: nuo Antikos iki šių dienų. Eutanazija Lietuvoje. Eutanazija Olandijoje. Pasyvioji ir aktyvioji eutanazija. Išvados.
  Etika, referatas(9 puslapiai)
  2005-12-08
 • Eutanazija (6)

  Įvadas. Eutanazija ir jos rūšys. Požiūriai į eutanaziją. Humanistinis požiūris. Krikščionių požiūrį lemiantys veiksniai. Lietuvos žmonių požiūris. Eutanazija savo noru, argumentai "už" ir "prieš". Baigtinė išvada.
  Etika, referatas(7 puslapiai)
  2006-03-31
 • Eutanazija (9)

  Laisvanoriška ir nelaisvanoriška eutanazija. Pasyvioji ir aktyvioji eutanazija. Pagrindiniai teiginiai už eutanaziją. Pagrindiniai teiginiai prieš eutanaziją.
  Medicina, referatas(8 puslapiai)
  2007-05-14
 • Eutanazija: argumentai už ir prieš

  Eutanazija. Koks medikų požiūris į eutanaziją. Kokiais kriterijais ir kokiu principu vadovaujantis galima atrinkti žmonių grupes eutanazijai? Kas turi tam teisę? Ar kančia turi prasmę? Argumentai už eutanaziją. Argumentai prieš eutanaziją. Išvados.
  Etika, referatas(8 puslapiai)
  2006-01-19
 • Eutanazija. Eutanazijos legalizavimas

  Metodologinė programos dalis. Nesutarimai dėl eutanazijos nuo antikos laikų. Paciento numarinimas. Aktyviosios eutanazijos pateisinimas. Numarinimo intencionalumas ir dvigubo efekto doktrina. Asistuojama savižudybė ir aktyvi eutanazija. Eutanazija katalikiškosios etikos požiūriu. Pagrindinės katalikiškosios etikos nuostatos. Aktyviosios eutanazijos ir savižudybės su pagalba legalizavimo pavojai. Olandijoje eutanazijos legalizavimas kaip logiška išvada. Procedūrinė programos dalis. Hipotezių patikrinimas.
  Medicina, referatas(17 puslapių)
  2005-09-30
 • Eutanazijos samprata ir jos rūšys. Argumentai "už" ir "prieš"

  Įvadas. Eutanazija ir jos rūšys. Argumentai už ir prieš. Katalikų Bažnyčios požiūris į eutanaziją. Eutanazijos istorinė raida. Utilitaristinis požiūris. Eutanazijos problema pasaulio valstybėse. Eutanazijos problema Lietuvoje. Išvados.
  Etika, referatas(8 puslapiai)
  2006-04-26
 • Eutrofikacija

  Įvadas. Pagrindinės žinios apie ežerus. Nykstančių ežerų apibūdinimas. Išvados.
  Ekologija, referatas(9 puslapiai)
  2006-06-07
 • Evakuacijos planavimas, organizavimas, vykdymas

  Evakuacijos keliai. Laiptai. Išėjimai. Apšvietimas. Evakuacijos kelių plotis. Lentelės.
  Sauga, referatas(10 puslapių)
  2006-03-30
 • Evangelijoje pagal Joną pateikti Jėzaus naudoti simboliai, atskleidžiantys jį patį

  Jėzaus ženklų, stebuklų apibūdinimas Jono Evangelijoje. Septynių simbolių, atskleidžiančių Jėzų apibūdinimas. Antrasis simbolis. Trečiasis simbolis. Penktasis simbolis. Šeštasis simbolis. Septintasis simbolis. Išvados.
  Krikščionybė, referatas(10 puslapių)
  2006-05-18
Puslapyje rodyti po