Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Europos Sąjungos (ES) teisiniai aktai, reglamentuojantys organinių atliekų tvarkymą ir perdirbimą

  Įvadas. Atliekos. Pagrindinis aplinkosauginio ženklinimo tikslas. Europos Sąjungos (ES) teisiniai aktai.
  Ekologija, referatas(11 puslapių)
  2009-03-30
 • Europos Sąjungos (ES) transporto politika ir jos įtaka Lietuvos tarptautinių krovinių vežėjams

  Įvadas. Darbo tikslas. Atskleisti Europos Sąjungos (ES) transporto politikos ypatumus ir jos įtaką Lietuvos tarptautinių krovinių vežėjams. Europos Sąjungos (ES) transporto politika. Europos Sąjungos (ES) politikos įtaka Lietuvos transporto sistemai. Krovinių vežimas tarptautiniais maršrutais. Europos Sąjungos (ES) transporto politikos įtaka Lietuvos tarptautinių krovinių vežėjams. Europos Sąjungos (ES) reguliuojančių normų įtaka transporto efektyvumui. Pagrindinės transporto rūšys ir jų raida Europos Sąjungoje (ES) ir Lietuvoje. Geležinkeliai. Kelių transportas. Oro transportas. Jūrų transportas. Išvados.
  Viešasis administravimas, referatas(19 puslapių)
  2010-01-14
 • Europos Sąjungos (ES) užsienio politika

  Įvadas. Europos politinis bendradarbiavimas. Mastrichto sutartis ir BUSP atsiradimas. Amsterdamo sutarties pakeitimai. BUSP įgyvendinimas ir Lietuva. Išvados.
  Politologija, referatas(8 puslapiai)
  2009-04-25
 • Europos Sąjungos (ES) užsienio ryšiai

  Užsienio ryšiai ir Ekonominė Bendrija (EB)/Europos Sąjunga (ES). Bendrijos kompetencija sudarinėti tarptautines sutartis. Prekyba. Priemonės. Vystymą remiantis bendradarbiavimas. Susitarimai apskritai: tarybos, komisijos ir parlamento vaidmuo. Sutarčių sudarymo procedūros. Prekybiniai susitarimai. Asociacijos sutartys. Sutartys dėl įstojimo.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(12 puslapių)
  2006-05-13
 • Europos Sąjungos (ES) užuomazgos (iki 1958 metų)

  Įvadas. Pirmieji integracijos projektai ir tautų sąjunga. Paneuropa. Poreikis suvienyti Europą. Hagos kongresas ir Europos tarybos įsivaizdavimas. Pokario integracija. Europos integracija politikos srityje. Europos Taryba. Europos integracija gynybos srityje. Europos integracija ekonomikos srityje. Maršalo planas ir ekonominis bendradarbiavimas. Kokią pagalbą gavo Europos valstybės. R. Šumano deklaracija ir EAPB įkūrimas. Integraciniai įvykiai vidurio bei rytų europoje. Europos sąjungos užuomazgų apžvalga. Priedas (1).
  Politologija, referatas(26 puslapiai)
  2010-10-29
 • Europos Sąjungos (ES) valiuta ir Lietuva

  Įvadas. Lietuvos kelias euro įvedimo link. Euro nauda Lietuvai. Lietuvos ekonomika pastaraisiais metais. Lietuvos ūkio augimas. Infliacijos lygis šalyje. Euro įvedimas 2007 metais sausio 1 dieną. Euro įvedimo ateitis Lietuvoje. Kada bus įvestas euras? Infliacijos prognozės ateityje. Išvados.
  Finansai, referatas(12 puslapių)
  2009-03-19
 • Europos Sąjungos (ES) valiutos vienetas euras: perspektyvos ir pavojai Lietuvos ekonomikai

  Įvadas. Lietuvos ir Europos Sąjungos (ES) bendroji valiuta – euras. Lietuvos kelias euro įvedimo link. Euro įvedimas Lietuvoje. Svarbiausi darbai rengiantis įvesti eurą. Euro teikiama nauda. Prekybos didėjimas dėl kliūčių jai sumažinimo. Palūkanų lygių supanašėjimas. Kainų skaidrumas. Euro įvedimo minusai. Ekonomikos politikos priemonių praradimas. Nedidelė verslo ciklų koreliacija. Gyvenimo su nedidelėmis palūkanomis pavojai. Vienkartinės išlaidos dėl euro įvedimo. Kainų kilimas dėl euro įvedimo. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(17 puslapių)
  2007-05-09
 • Europos Sąjungos (ES) vartojimo išlaidų pagal produktų grupes pokyčių senosiose ir naujosiose Europos Sąjungos (ES) narėse palyginamoji analizė

  Įvadas. Bendras vidaus produktas (BVP). Vartojimo išlaidų pagal produktų grupes pokyčių senosiose ir naujosiose Europos Sąjungos (ES) narėse palyginamoji analizė. Vartojimo išlaidos – iš viso. Vartojimo išlaidos maisto prekėms ir nealkoholiniams gėrimams. Alkoholiniai gėrimai, tabakas ir narkotikai. Drabužiai ir avalynė. Namų ūkio išlaidų rodikliai. Būsto, vandens, elektros, dujų ir kito kuro išlaidų rodikliai. Būsto apstatymo, namų ūkio įrangos ir kasdienės namų priežiūros rodikliai. Išlaidos, skirtos sveikatai. BVP vienam gyventojui, išreikštas perkamosios galios standartu (PGS). Vartojimo išlaidų rodikliai. Būsto, vandens, elektros, dujų ir kito kuro išlaidų rodiklių analizė. Būsto apstatymo, namų ūkio įrangos ir kasdienės namų priežiūros rodiklių analizė. Sveikatos išlaidų rodiklių analizė. BVP vienam gyventojui, išreikšto perkamosios galios standartu (PGS), rodiklių analizė. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(32 puslapiai)
  2009-05-21
 • Europos Sąjungos (ES) veikla

  Bendros erdvės sienos. Kur geriau: užsienyje ar Lietuvoje? Europos Sąjungos (ES) veiklos apibūdinimas? Socialinis matmuo. Užimtumo politika. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2005-09-22
 • Europos Sąjungos (ES) vidaus rinka

  Įvadas. Europos Sąjungos (ES) vidaus rinkos kūrimas. Pagrindiniai vidaus rinkos principai. Laisvas prekių judėjimas. Laisvas paslaugų judėjimas. Laisvas asmenų judėjimas. Laisvas kapitalo judėjimas. Kliūčių laisvam judėjimui šalinimas. Fizinės kliūtys (sienų kontrolė). Techninės kliūtys. Techninių kliūčių šalinimas paslaugų sektoriuje. Techninių kliūčių šalinimas laisvo asmenų judėjimo sektoriuje. Mokesčių kliūtys. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(18 puslapių)
  2006-11-17
 • Europos Sąjungos agrarinė rinka

  Įvadas. Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) ir bendrosios žemės ūkio rinkos susiformavimas. Bendra žemės ūkio rinka. BŽŪP reformos. BŽŪP pasekmės. Žemdirbių patiriamos pasekmės. Vartotojų patiriamos pasekmės. Užsienio šalių patiriamos pasekmės. Žemės ūkio produktų rinkos reguliavimas. Europos Sąjungos agrarinės politikos įtaka Lietuvos žemės ūkiui. PHARE programa. SAPARD programa. Išvados ir pasiūlymai.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(25 puslapiai)
  2008-03-14
 • Europos sąjungos bendrasis biudžetas

  Įvadas. Biudžetas. Europos Sąjungos bendrasis biudžetas. Išvados.
  Finansai, referatas(9 puslapiai)
  2007-05-24
 • Europos sąjungos bendrovių teisė (pagal trečiąją Tarybos direktyvą 78/855/EEB ir šeštąją Tarybos direktyvą 825/891/EEB)

  Įžanga. Europos Sąjungos bendrovių teisė. Trečioji Tarybos direktyva, pagrįsta Sutarties 54 straipsnio 3 dalimi, dėl akcinių bendrovių jungimo. Taikymo sritis. Prijungimas. Sujungimas. Prijungimas prie bendrovės, kuri turi ne mažiau kaip 90 proc. prijungiamos bendrovės akcijų. Kiti veiksmai prilyginami bendrovių jungimui. Šeštoji Tarybos Direktyva, pagrįsta Sutarties 54 straipsnio 3 dalies g punktu dėl akcinių bendrovių skaidymo. Skaidymas įgyjant. Skaidymas steigiant naujas bendroves. Skaidymas vykdant teisminės institucijos priežiūrą. Kitos, skaidymui prilyginamos, procedūros. Išvados.
  Teisė, referatas(31 puslapis)
  2006-11-28
 • Europos Sąjungos biudžeto formavimo šaltiniai ir biudžeto struktūra

  Įvadas. Europos Sąjungos biudžetas: šaltiniai ir išlaidos. Europos Sąjungos biudžeto sudarymo procedūra: svarstymas, tvirtinimas ir paskirstymas. Išvados.
  Finansai, referatas(9 puslapiai)
  2007-01-31
 • Europos sąjungos ekonominės erdvės plėtra

  Įvadas. Kas yra Europos Ekonominė Erdvė? Europos ekonominės erdvės plėtros istorija, dabartis ir perspektyvos. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2006-05-21
 • Europos sąjungos institucinė sandara

  Įvadas. Europos parlamentas. Europos sąjungos taryba. Europos komisija. Teisingumo teismas. Audito rūmai. Išvados.
  Politologija, referatas(11 puslapių)
  2006-04-06
 • Europos Sąjungos kainų didėjimas. Bulgarijos nekilnojamo turto rinkos apžvalga

  Rinkos apžvalga. Europos Sąjungos kainų didėjimas. Bulgarijos NT rinkos apžvalga. Santrauka. Įvadas. Varomieji veiksniai Bulgarijos NT rinkoje. NT valdymo sektorius: bendras supratimas ir prognozės. Gyvenamasis turtas. Komercinis turtas. Poilsio vietos ir pramonės turtas. Agrokultūrinė žemė. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2006-05-13
 • Europos sąjungos moksliniai tyrimai ir technologijos

  Įvadas. Tyrimai ir technologijos. Europos sąjungos 6FP programa. Metodai. Prioritetinių tyrimų kryptys. Integruotieji projektai. Eureka ir cost programos. Lietuvos prioritetinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) kryptys. Tyrimų finansavimas Europoje. Išvados.
  Mokslas ir švietimas, referatas(15 puslapių)
  2006-11-03
 • Europos Sąjungos pagrindai

  Įžanga. Istoriniai pagrindai. Ekonominiai pagrindai. Politiniai pagrindai. Teisiniai pagrindai. Pabaiga.
  Politologija, referatas(8 puslapiai)
  2005-03-10
 • Europos Sąjungos pagrindinės institucijos

  Įžanga. Europos Sąjungos pagrindinės institucijos. Jų funkcijos, kompetencija bei sudėtis schematiškai. Europos Viršūnių Taryba. Europos Viršūnių Tarybos darbas. Europos Komisija. Europos Komisijos darbas. Europos Parlamentas. Europos Parlamento darbas. Teisingumo Teismas. Teisingumo Teismo darbas. Europos audito rūmai.
  Teisė, referatas(10 puslapių)
  2007-07-13
Puslapyje rodyti po