Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Ekonominio augimo esmė. Augimo veiksniai

  Ekonominio augimo teorija. Ekonominio augimo teorijos esmė. Ekonominio augimo klasifikacija. Ekonominio augimo veiksniai ir jų poveikio augimui charakteristika. Teoriniai ekonominio augimo modeliai ir jų praktinė reikšmė. Teorinis ekonominio augimo modelis tobulosios konkurencijos sąlygomis. Teoriniai ekonominio augimo modeliai netobulosios konkurencijos sąlygomis. Lietuvos ekonomikos augimo proceso analizė. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2006-11-10
 • Ekonominio augimo pasekmės ekologijai

  Įvadas. Žmogaus būtis gamtoje. Gamyba. Ekonominė nauda gamtos sąskaita. Ekologinė situacija. Ekologinė krizė. Teršalai ir padariniai. Ozono problema. Šiltnamio efektas. Vandens problema. Žemės naudojimas ir niokojimas. Išvados. Santrauka.
  Ekologija, referatas(10 puslapių)
  2007-05-11
 • Ekonominio augimo teorija

  Ekonominio augimo teorija. Ekonominio augimo veiksniai. Ekonominis augimas. Verslo ciklas. Verslo ciklo fazės. Krizė. Verslo ciklo periodiškumas. Paklausos prognozavimas. Išvados.
  Ekonominės teorijos, referatas(20 puslapių)
  2006-11-22
 • Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija

  Įvadas. OECD istorija. Apie OECD. OECD principai. OECD veikla. Kas priklauso OECD? Apie Lietuvą. Lietuvos ir OECD tikslai. Statistinė diagrama. OECD tikslai. Išvados.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2006-04-12
 • Ekonominio modelio samprata

  Įvadas. Ekonomikos modelis. Ekonominės teorijos. Merkantilizmas fiziokratų teorija. Fransua Kenė (Fransua Queanay). Adamas Smitas (Adam Smith). Deividas Rikardas (David Ricardo). Džonas Meinardas Keinsas (John Maynard Keynes). Neoklasikinė ekonomikos teorija. Alfredas Maršalas (Alfred Marshal ir Artūras Sesilis Pigu (Arthur Cecil Pigou. Išvados.
  Ekonominės teorijos, referatas(5 puslapiai)
  2008-08-18
 • Ekonominis augimas

  Ekonomikos augimas. Ekonominis augimas, jo tikslai, tempai, klasifikacija. Ekonomikos augimo stadijos. Ekonominio augimo veiksniai. Ekonomikos augimo padariniai.
  Makroekonomika, referatas(7 puslapiai)
  2006-10-02
 • Ekonominis ir kultūrinis žydų gyvenimas XIX amžiaus Lietuvoje

  Įvadas. Trumpi statistiniai duomenys apie žydų amatus. Ekonominis žydų gyvenimas XIX amžiaus Lietuvoje. Veiksniai paveikią žydų ekonominį gyvenimą. Ekonomikos raidai teigiamą poveikį darantys veiksniai. Bendra žydų ekonominė padėtis. Kultūrinis žydų gyvenimas XIX amžiaus Lietuvoje. Išvados.
  Lietuvos istorija, referatas(10 puslapių)
  2007-09-19
 • Ekonominis įvertinimas

  Ekonominis įvertinimas. Alternatyvų ekonominio įvertinimo tikslai. Pinigų srautų vertės kitimas laike. Alternatyvų įvertinimo metodai. Esamosios vertės metodas. Vidutinės metinės vertės metodas. Būsimosios vertės metodas. Projekto balansas. Alternatyvos pasirinkimo priėmimo sprendimas. Investicinių projektų grupės. Projekto gyvavimo trukmės įvertinimas. Alternatyvų palyginimas pagal ekvivalentinių verčių skaitines reikšmes. Ribotos kapitalo įdėjimų apimties įvertinimas. Skaičiavimo pavyzdžiai. Projektas "Apšvietimo schemos pakeitimas komerciniame pastate". Stiklo degimo krosnies modernizavimas butelius gaminančioje įmonėje. Hurvico metodas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2005-09-26
 • Ekonominių geografinių struktūrų analizė Japonijoje

  Įvadas. Bendra informacija. Ekonomika. Pokario ekonomikos bendra apžvalga. Dabartinė situacija. Gamtiniai ištekliai. Gyventojai. Ūkio šakos. Žemės ūkis. Pramonė. Paslaugos. Valstybės importo ir eksporto struktūra. Valstybės ūkio ekonominė specializacija. Investicijos. Valstybės ekologinės problemos. Valstybės ūkio integracija į globalines pasaulio ekonomines sistemas. Išvados. Summary.
  Tarptautinė ekonomika, referatas(34 puslapiai)
  2009-04-01
 • Ekonominių ir socialinių įmonės tikslų suderinimas

  Įvadas. Socialiniai įmonės tikslai. Ekonominiai įmonės tikslai. Tikslų formavimas. Įmonės ekonominė pusiausvyra. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2006-09-22
 • Ekonominių kaštų samprata: realieji kaštai. Griovimo kaštai

  Įvadas. Ekonominių kaštų samprata. Realieji (alternatyvieji) kaštai. Griovimo kaštai. Išvados. Lentelės.
  Mikroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2005-11-27
 • Ekonominių rodiklių statistinė analizė

  Įvadas. Bendrasis vidaus produktas. Moterų padėtis darbo rinkoje. Turizmas. Išvados.
  Statistika, referatas(17 puslapių)
  2006-12-01
 • Ekonominių sprendimų priėmimo galimybės

  Firmos veiklos planavimas. Efektyvus firmos išteklių panaudojimas. Apribojimų vaidmuo. Optimalių sąlygų pasirinkimo metodai. Numatymo vaidmuo organizuojant firmos veiklą. Firmos veiklos priderinimas prie besikeičiančių sąlygų. Vadybos rizika.
  Mikroekonomika, referatas(5 puslapiai)
  2005-12-20
 • Ekonomistai - Nobelio premijos laureatai

  Įžanga. Ekonomistai – Nobelio premijos laureatai. Vasilijus Leontjevas. Frydrichas A. Fon. Bertilis Ohlinas. Džeimsas E. Mydas. Džonas Nešas. Nobelio premija – už verslo ciklų išaiškinimą 2004 metais. Išvados.
  Ekonominės teorijos, referatas(16 puslapių)
  2005-10-22
 • Ekonomistai - Nobelio premijos laureatai (2)

  Nobelio premija – kas tai? Trumpas Nobelio laureatų pristatymas. Reignaras Friskas ir Janas Tinbergenas. Polis Samjuelsonas. Saimonas Kuznecas. Seras Džonas Kiksas. Vasilijus Leontjevas. Gunaras Mirdalas ir von Augustas Fridrikas Haiekas. Leonidas Vitalijeničius Kantarovičius ir Tjalingas Kupmanas. Miltonas Fridmanas. Bertilis Ohlinas. Džeimsas Eduardas Mydas. Herbertas Aleksandras Saimonas. Teodoras Viljamas Šulcas. Viljamas Artūras Luisas. Lorensas Robertas Kleinas. Laurencijus Kleinas. Džeimsas Tobinas. Džordžas Stigleris. Žerardas Debrė. Seras Ričerdas Stounas. Frankas Modiljanis. Džeimsas Makdžilas Bjukananas. Robertas Mertonas Solou. Morisas Alė. Triugvė Magnusas Hovelmas. Vilijamas Forsaitas Šarpas. Mertonas Mileris. Haris Markovicas. Ronaldas Kouzas. Garis Stenlis Bekeris. Robertas Vilijamas Fogelis. Džonas Harsanis, Džonas Nešas ir Reihardas Seltenas. Robertas Lukasas. Džeimsas Mirlesas ir Vilijamas Vikrėjus. Robertas Mertonas ir Mironas Šulsas. Amarita Sen. Robertas Mundelis.
  Ekonominės teorijos, referatas(11 puslapių)
  2006-11-15
 • Ekonomisto motyvavimas

  Įvadas. Motyvavimas. Motyvavimo etapai. Trys motyvacijos teorijų grupės, kurios naudojamos UAB personalo vadyboje. A. Maslow poreikių hierarchija. F. Herzberg. B. F. Skinner pastiprinimo teorija. Darbuotojai. Ekonomistų motyvavimo būdai bendrovėje. Pagrindiniai motyvacijos stiprinimo būdai UAB "xxxxxxxxx". Galimi mano savimotyvacijos būdai darbe.
  Personalo vadyba, referatas(13 puslapių)
  2006-12-01
 • Ekonomiškai naudingų sprendimų priėmimas - sėkmingos organizacijos veiklos pagrindas

  įvadas. Valdymo sprendimų turinys. Grupinių sprendimų priėmimo metodai. Sprendimo priėmimo grupėje valdymas. Sprendimų priėmimo proceso turinys. Sprendimų priėmimo proceso turinys. Valdymo sprendimo priėmimo proceso subjektai. Individualus ir grupinis sprendinių priėmimas. Sprendimų priėmimo būdai. Mažumos sprendimas. Sprendinių priėmimo metodai. Ekspertinis sprendimo priėmimas. Grupės narių nuomonių vidurkio sprendimas. Autoritarinis sprendimas be grupės diskusijos. Autoritarinis sprendimas po grupės diskusijos. Oficialaus valdžios pareigūno arba įgalioto asmens sprendimas. Konsensuso metodas. Sprendimo priėmimo grupėje valdymas. Sprendimo priėmimo būdo, laiko ir kokybės tarpusavio priklausomybė. Apibendrinimas.
  Vadyba, referatas(22 puslapiai)
  2007-10-25
 • Ekopsichologija ir pagrindiniai atstovų darbai

  Ekopsichologijos sąvoka. Ekopsichologija: mūsų dvasinė sveikata ir aplinkos elgesys. Eko – ego. Žaliasis būdas egzistuoti. Pažintinė raida. Aplinkos sąlygos. A. Banduros teorija. Socialinio išmokimo imitacija ir kalba. Šeimos vaidmuo tapatumo raidoje.
  Psichologija, referatas(11 puslapių)
  2009-03-13
 • Ekosistema (2)

  Ekosistemos apibūdinimas. Biocenozės komponentai. Biotopo komponentai. Ekosistemų klasifikacija. Medžiagų apykaitos ratai ir energijos srautai. Mitybos struktūra ir ekologinės piramidės. Globaliniai biogeocheminiai apykaitos ratai. Tarša. Išvados.
  Biologija, referatas(19 puslapių)
  2006-01-09
 • Ekosistema (4)

  Įvadas. Ekosistema. Gyvosios gamtos karalijos. Mitybos grandinės, tinklai ir lygmenys. Adaptacija. Azoto apytaka. Išvados.
  Biologija, referatas(9 puslapiai)
  2007-05-03
Puslapyje rodyti po