Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Egipto civilizacijos mokslo ir kultūros laimėjimai

  Įvadas. Egiptiečių kultūra. Egiptiečių medicina. Egiptiečių matematika. Egiptiečių astronomija ir kalendorius. Išvados.
  Visuotinė istorija, referatas(11 puslapių)
  2006-10-17
 • Egipto dievai

  Dievų įvairovė. Gebas ir Nut. Šu. Tefnut. Ra Atumas. Ptahas. Nefertumas. Neit. Chnumas. Sechmet. Ozyris. Izidė ir Horas. Neftidė. Anubis. Sokaras. Totas. Apepas. Setas ir Horas. Maat. Amut. Sešat. Renenet. Meškenet. Besas. Hapis. Hator. Taveret. Chonsu. Minas. Sebekas. Bastet. Apis. Mut. Serket.
  Visuotinė istorija, referatas(9 puslapiai)
  2007-03-07
 • Egipto kultūros savitumas ir įtaka Europos kultūrai

  Įvadas. Egiptiečių raštai. Sacharos piramidė. Mastabos. Kapai. Ušebtai. "Mirusiųjų knyga". Gizos piramidės. Cheopso piramidė.
  Visuotinė istorija, referatas(11 puslapių)
  2006-05-23
 • Egipto piramidės ir mumifikacija

  Įvadas. Dėstymas. Piramidžių kilmė. Kokia piramidės paskirtis? Kelios Snofru piramidės. Didžioji piramidė. Ar piramidės orientuotos pagal žvaigždes? Abidas. Paskutinė karališkoji piramidė? Mumifikacija. Išvados. Priedai.
  Visuotinė istorija, referatas(6 puslapiai)
  2006-03-09
 • Egipto saugomos teritorijos

  Bendros žinios apie Egiptą. Saugomų teritorijų skaičius ir plotas. Nacionalinė saugomų teritorijų sistema. Egipto saugomos teritorijos pasaulio. Ir regiono kontekste. Tarptautiniu mastu saugomos teritorijos. Saugomų teritorijų geografinio pasiskirstymo. Dėsningumai. Įdomios saugomos teritorijos. Ras Mohammed parkas. Manzala ežeras. Šv. Katerinos nacionalinis parkas. Hurgada.
  Geografija, referatas(11 puslapių)
  2011-06-06
 • Egipto skulptūrų ypatybės

  Įžanga. Skulptūra ir religija. Skulptūros pagrindiniai aspektai. Plokščia skulptūra (reljefas). Apvalioji–visatūrinė skulptūra. Piramidė. Kolosas. Sfinksas. Obeliskai. Dekoratyvinė skulptūra. Kūrinio analizė. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Dailė, referatas(9 puslapiai)
  2008-01-15
 • Egipto trys kapų tipai

  Mastabos. Piramidės. Kapai uolose. Išvados. Darbas iliustruotas nuotraukomis.
  Visuotinė istorija, referatas(5 puslapiai)
  2006-01-20
 • Eglė Špokaitė balete

  Baletas. Pagrindiniai choreografijos elementai. Baleto meno istorija. Rūmų baleto užuomazgos. Baletas Lietuvoje. Eglė Špokaitė.
  Teatras, referatas(5 puslapiai)
  2006-05-26
 • Egzistencializmas

  Įvadas. Kas yra egzistencializmas? Kraštinės situacijos. Mąstymas kyla iš kančios. Baimės kylimas iš nebūties grėsmės. Kokia gali būti kasdienybė? Egzistencinis mąstymas. Egzistencijos kelias į transcendenciją. Rūpestis ir skundas kasdieniu savo gyvenimu. Kokia yra paguodos prasmė ir vertė? Buvimas-mirties-link. Egzistencijos pabaiga. Išvados.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(11 puslapių)
  2006-11-27
 • Egzistencializmas (3)

  Įvadas. Egzistencializmo ištakos. Kiltis, klestėjimas ir nuosmukis. Pagrindiniai principai. Egzistencinė humanizmo samprata. Egzistencializmo tyrinėjimai Lietuvoje. Egzistencializmo kritika. Egzistencializmo įtaka. Egzistencializmas filosofijoje. Egzistencialistai. Išvados.
  Politologija, referatas(14 puslapių)
  2007-04-20
 • Egzistencializmas (4)

  Egzistencializmo samprata. Istorija. Pagrindiniai principai. Svarbesnės egzistencializmo idėjos. Moralinis egzistencializmo reliatyvumas. Egzistencinė humanizmo samprata. Egzistencializmo kritika. Egzistencializmo įtaka.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(5 puslapiai)
  2007-05-04
 • Egzistencializmas (5)

  Egzistencializmo filosofijos istorija. Egzistencializmas, laisvė ir individualizmas. Pagrindiniai egzistencinės filosofijos bruožai. Egzistencializmo priešybės ir įvairovė. Kas yra egzistencializmas? Išvados. Paveikslėliai.
  Filosofija, referatas(14 puslapių)
  2007-06-07
 • Egzistencializmas (6)

  Įvadas. Žmogaus egzistencija "Jobo dramoje". Egzistencijos ryšys su transcendencija. Kraštinės situacijos žmogaus egzistencijoje. Žmogaus egzistencijos vertė. Išvados.
  Naujųjų amžių filosofija, referatas(8 puslapiai)
  2008-05-13
 • Egzistencializmas: pagrindinės problemos, požiūris ir atstovai

  Tikslas: Išsiaiškinti kas yra egzistencializmas, pagrindines problemas ir požiūrius. Apibūdinti egzistencializmo atstovus. Uždaviniai. Tezės. Atstovai. Išvados. Priedai (paveikslėliai).
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(9 puslapiai)
  2005-12-13
 • Egzistencializmo idėjos šiuolaikinėje visuomenėje

  Kas yra egzistencija, egzistencializmas? Egzistencializmas, laisvė ir individualizmas. Pagrindiniai egzistencinės filosofijos bruožai. Egzistencializmo priešybės ir įvairovė. Filosofinė egzistencijos plotmė. Jos atsiradimas. Žmogaus būtis ir egzistencija. Egzistencializmo santykis su visuomene. Išvados.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(6 puslapiai)
  2006-05-16
 • Egzistencinė etika

  Etikos samprata. Aristotelis ir jo filosofinės idėjos. Būtis. Įvadas. Egzistencija ir tiesa. Neautentiška būtis ir rūpestis. Vienišumas ir laisvė. Situacija ir kaltė. Išvados.
  Etika, referatas(14 puslapių)
  2006-02-27
 • Egzistencinė filosofija

  Įvadas į egzistencinės filosofiją. Egzistencinės filosofijos istorija. Filosofai ir jų pagrindines idėjos. Pagrindinės egzistencialistų koncepcijos. Egzistencinio mąstymo prasmė. Egzistencinė filosofija. Egzistencinis mąstymas. Siorenas Kierkegoras. Karlas Jaspersas. Albertas Kamiu. Žanas - Polis Sartras. Išvados.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(7 puslapiai)
  2006-05-27
 • Egzistencinė filosofija (2)

  Įvadas. Tikslas: Susipažinti su egzistencializmu, aptarti įvairių autorių keliamas problemas, idėjas, vertybes bei požiūrį į jas. Egzistencinės filosofijos istorija. Pagrindiniai principai. Egzistencialistai, keliamos problemos. Fydrichas Nyčė, Artūras Šopenhaueris. Karlas Teodoras Jaspersas. Alberas Kamiu. Žanas Polis Sartras. Gabrielis Marselis. Lietuvos egzistencialistai. Juozas Girnius. Antanas Maceina. Arvydas Šliogeris. Egzistencializmo įtaka. Išvados.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(9 puslapiai)
  2009-01-15
 • Egzistencinė filosofija ir jos raida

  Įvadas. Egzistencinė filosofija ir jos raida. Egzistencijos filosofijos ištakos. S. Kierkegoras — egzistencinio mąstymo pradininkas. E. Huserlio fenomenologija. Išvada.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(7 puslapiai)
  2006-04-14
 • Egzistencinė psichologija

  Įvadas. Egzistencinės psichologijos samprata. Egzistencinės psichologijos principai. Egzistencinės psichologijos šalininkai. L. Binswanger. V. Franklis. M. Bossas. R. May. Išvados.
  Asmenybės psichologija, referatas(15 puslapių)
  2006-06-16
Puslapyje rodyti po