Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Dujokaukės ir jų naudojimas

  Įvadas. Filtruojančių dujokaukių konstrukcija ir veikimas. Filtruojančiųjų dujokaukių paskirtis. Išvados.
  Sauga, referatas(9 puslapiai)
  2006-11-13
 • Dujų apykaita žinduoliuose

  Įvadas. Trumpa anatomija ir fiziologija. Kvėpavimas. Dujų apykaita plaučiuose. Kraujas – deguonies pernešėjas. Kraujas – anglies dioksido pernešėjas. Dujų apykaita audiniuose. Kai kurie faktai. Išvados.
  Fiziologija, referatas(11 puslapių)
  2007-05-02
 • Dujų nuotėkį fiksuojančios matavimo priemonės

  Etano detektorius "MODELL EI-4". Aprašymas. Technika. Pratekėjimo sistema. Techninė specifikacija. Darbas su prietaisu. Parodymų išaiškinimas. Jautrumo kontrolė. Jautrumo testas. Priežiūra. Dujų analizatorius "VARIOTEC 6". Bendros prietaiso charakteristikos. Naudojimo taisyklės. Techniniai duomenys. Mobilaus uždujinimo signalizatorius "US-5". Paskirtis. Techniniai parametrai. Valdymo, indikacijos elementai ir jų paskirtis. Signalizatoriaus eksploatacija. Techninis aptarnavimas.
  Mechanika, referatas(17 puslapių)
  2009-03-01
 • Dujų tekėjimas tūtose

  Tekančių dujų pagrindinė savybė. Tūta ir difuzorius. Tekėjimo tūtomis ir difuzoriais pagrindiniai dėsningumai. Dujų tekėjimas tūtomis. Dujų tekėjimas difuzoriais. Tūtų ištekančių dujų greitis ir debitas. Ištekančių dujų sekundinis debitas. Ištekančių dujų debito formulės analizė. Ištekančių dujų maksimalus debitas. Pirmasis termodinamikos dėsnis dujų srautui.
  Inžinerija, referatas(8 puslapiai)
  2008-11-18
 • Dumbliai

  Protistų karalystė, Dumbliai, Melsvadumbliai, Titnagdumbliai, Žaliadumbliai, Rudadumbliai, Auksadumbliai, Šarvadumbliai, Euglendumbliai, Raudondumbliai. Išvados.
  Botanika, referatas(6 puslapiai)
  2005-06-10
 • Dumbliai ir jų klasifikacija

  Įvadas. Autotrofiniai eukariotai arba dumbliai. Vienaląsčiai dumbliai. Euglendumbliai. Auksadumbliai. Gelsvadumbliai. Šarvadumbliai. Titnagdumbliai. Titnagdumblių klasifikavimas. Titnagdumblių dauginimasis. Žaliadumbliai. Menturdumbliai. Melsvadumbliai. Auksadumbliai. Dumbliai vandens telkiniuose. Išvados.
  Biologija, referatas(10 puslapių)
  2008-03-27
 • Dumblių reikšmė

  Įvadas. Dumblių kilmė. Klasifikacija ir paplitimas. Sandara. Maitinimasis. Dumblių skyriai ir kiekvieno skyriaus trumpa apžvalga. Žaliadumbliai (Chlorophyta). Rudadumbliai(Phaeophyta). Auksadumbliai(Crysophyta). Šarvadumbliai(Pyrrophyta). Euglendumbliai(Euglenophyta). Raudondumbliai(Rhodophyta). Melsvadumbliai (Cyanophyta). Titnagdumbliai (Bacillariophyta). Ekologiniai faktoriai nulemiantys dumblių paplitimą. Ekologinės dumblių grupės. Dumblių vaidmuo gamtoje ir praktinė reikšmė. Priedai.
  Botanika, referatas(16 puslapių)
  2006-03-23
 • Duobagyviai

  Duobagyviai. 1 klasė: Hidragyviai (Hydrozoa). Hidroidiniai (Hydroidea). Klasifikacija. Sifonoforai (Siphonophora). 2 klasė: Scifomedūzos (Scyphozoa). Klasifikacija. 3 klasė: Koraliniai polipai (Anthozoa). Klasifikacija. Išvados. Priedas (1).
  Zoologija, referatas(14 puslapių)
  2007-01-12
 • Duobagyvių (coelenterata) įvairovė ir sandaros ypatumai

  Įvadas. 1 klasė. Hidragyviai (Hydroidea). 1 poklasis. Hidroidiniai (Hydroudea). 1 būrys.Jūriniai hidroidai (Leptolida). 1 pobūris. Betauriai hidroidai (Athecata). 2 pobūris. Tauriniai hidroidai (Thecata). 3 pobūris. Limnohydrina. 4 pobūris. Hidrokoralai (Hydrocorallia). 2 būrys. Velelios (Chondrophora). 3 būrys. Meduziūnai (Trachylida). 4 būrys. Hidros (Hydrida). 2 poklasis. Sifonoforai (Siphonophora). 2 klasė. Scifomedūzos (Scyphozoa). 1 būrys. Žiedinės medūzos (Coronata). 2 būrys. Skiautaburnės medūzos (Semaestomea). 3 būrys. Sėsliosios medūzos (Stauromedusea). 4 būrys. Šakniaburnės medūzos (Rhizostomeae). 5 būrys. Kubomedūzos (Cubomeduzae). 3 klasė.Koraliniai polipai (Anthozoa). 1 poklasis. Aštuoniaspinduliniai koralai (Octocorallia). 1 būrys. Alcionarijos (Alcyonaria). 2 būrys. Gorgonijos (Gorgonaria). 3 būrys. Jūrų plunksnos (Pennatularia). 2 poklasis. Šešiaspinduliniai koralai (Hexacorallia). 1 būrys. Kirmėlinės aktinijos (Ceriantharia). 2 būrys. Aktinijos (Actiniaria).3 būrys. Madreporiniai koralai (Madreporaria). 1 būrys. Zoantharia. būrys. Juodieji koralai (Antipatharia). Išvados.
  Zoologija, referatas(15 puslapių)
  2008-09-17
 • Duomenimis grįsta analizė

  Pranešimas. Įvadas. Business Area analizės dalys. Dalykinės srities analizės veiklos. Dalykinių funkcijų dekompozicija. Procesų priklausomybės diagramų (PPD) sudarymas. Procesų duomenų srautų diagramos (PDSD) sudarymas. Esybių/procesų matricos sudarymas ir analizė.
  Informatika, referatas(9 puslapiai)
  2006-12-14
 • Duomenys ir žinios, jų tarpusavio ryšys. Žinių klasifikavimas

  Žinios ir duomenys. Žinių klasifikavimas. Aprašomosios žinios (declarative). Procedūrinės žinios (procedural). Semantinės žinios (semantic). Atsitiktinės-Epizodinės žinios (Episodic). Metažinios (Metaknowledge). Žinių vaizdavimo būdai. Produkcinis modelis (taip vaizduojamos procedūrinės žinios). Freimai (taip vaizduojamos deklaratyvios- aprašomosios žinios). Semantiniai tinklai. Išvados.
  Informatika, referatas(10 puslapių)
  2012-03-15
 • Duomenų apsauga (3)

  Įvadas. Saugumas. Administracinis - techninis saugumas. Fizinis saugumas. Teisinis reglamentavimas. Duomenų apsaugos problemos. Duomenų saugos priemonės. Skaitmeninis parašas. Autorių teisių apsauga. Duomenų apsaugos aktai. Duomenų apsaugos priežiūra Lietuvoje. Išvados.
  Informatika, referatas(8 puslapiai)
  2006-09-25
 • Duomenų apsauga ir autorinės teisės

  Duomenų apsauga. Duomenų apsaugos problemos. Duomenų apsaugos aktai. Bendrosios informacijos apsaugos priemonės. Duomenų apsaugos priežiūra Lietuvoje. Autorių teisės. Kompiuterių programų ir duomenų bazių autorių teisės. Programinės įrangos autorių teisių problemos. Neteisėtas programų naudojimas ir teisinė atsakomybė. Svarbiausi Lietuvos duomenų apsaugos ir autorių teisių įstatymai ir jų aiškinimai. Teisinė kompiuterinių programų ir duomenų bazių apsauga. Kada naudojimasis kompiuterio programa yra laikomas teisėtu. Autorių teisių pažeidimas. Duomenų bazių naudojimas. Autoriaus teisės. Programos autorius. Išvados.
  Internetas, referatas(17 puslapių)
  2010-04-13
 • Duomenų apsauga ir autorių teisės

  Kompiuterinių virusų istorija. Bendra informacija apie virusus. Pagrindiniai virusų tipai. Virusai. Apsauga nuo virusų. Antivirusinių programų efektyvumas. Antivirusinė programinė įranga. Autorių teisės. Elektroninių laiškų rašymo ir siuntimo etiniai principai.
  Informatika, referatas(14 puslapių)
  2006-12-21
 • Duomenų apsauga ir autorių teisės (2)

  Informacijos apsauga. Virusai, antivirusinės programos. Programinės įrangos autorių teisių apsauga. Duomenų apsauga.
  Informacija ir informacinė visuomenė, referatas(11 puslapių)
  2007-02-26
 • Duomenų bazė: Europos Sąjungos valstybės narės

  Įvadas. Duomenų bazės struktūra . Lentelės (Tables). Tarplenteliniai ryšiai (Relationships). Formos (Forms). Užklausos (Queries). Ataskaitos (Reports). Naudojimosi instrukcija. Išvados.
  Informatika, referatas(15 puslapių)
  2005-06-09
 • Duomenų bazė: kompiuterių priežiūra ir aptarnavimas

  Įvadas. Darbo tikslas: Sukurti bei aprašyti "Kompiuterių aptarnavimo" duomenų bazės sistemą, bei duomenų bazės kūrimo ir projektavimo etapus. Duomenų bazės lentelės. Reliaciniai ryšiai tarp lentelių. Duomenų bazės formos. Formos kūrimo etapų aprašymas. Duomenų bazės formų pildymas. Duomenų bazės užklausos. Užklausų kūrimo būdo aprašymas. Sukurtų užklausų pavyzdžiai. Duomenų bazių ataskaitos. Ataskaitų kūrimo būdo aprašymas. Makrokomandos. Duomenų bazių makrokomandų kūrimo aprašymas. Išvados.
  Programavimas, referatas(31 puslapis)
  2010-06-07
 • Duomenų bazės (10)

  Įvadas. Duomenų bazės samprata. Duomenų bazių evoliucija. Loginių duomenų vaizdavimas. Duomenų organizavimo modeliai. Duomenų normalizavimas ir normalinės formos. Duomenų bazių valdymo sistemos. Duomenų bazės kūrimas ir redagavimas. Navigacijos duomenų bazėje priemonės. Duomenų bazės rikiavimas ir indeksiniai. failai. Paieška duomenų bazėje. Filtrai. Ryšys su kitomis programomis. Duomenų bazių taikymas.
  Informatika, referatas(18 puslapių)
  2008-09-08
 • Duomenų bazės ir jų kūrimas

  Įvadas. Duomenų bazės samprata. Duomenų bazės sąvoka, pagrindinės funkcijos. Duomenų bazių valdymo sistemos ir jų funkcijos. Duomenų bazės projektavimas. Duomenų bazių modulių tipai. SQL kalba. Reliacinės duomenų bazės modulis. Duomenų bazės kūrimas. Duomenų bazės kūrimo žingsniai. Išvados.
  Informatika, referatas(13 puslapių)
  2006-02-09
 • Duomenų bazės, jų projektavimas ir kūrimas

  Įvadas. Duomenų bazės samprata. Duomenų bazės sąvoka, pagrindinės funkcijos. Duomenų bazių valdymo sistemos, jų funkcijos. Duomenų bazės projektavimas. Duomenų bazės modelių tipai. SQL kalba. Populiarių duomenų bazių valdymo sistemų palyginimas. MySQL prieš PostgreSQL. ACID Testas. SQL Dialektai. Reliacinis duomenų bazės modelis. Duomenų bazės normalizavimas, norminės formos. Duomenų bazės kūrimas. Išvados.
  Programavimas, referatas(20 puslapių)
  2008-04-03
Puslapyje rodyti po