Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Dopingas

  Kas yra dopingas? Istorija. Kodėl draudžiamas? Kontrolė. Dopingo metodai. Nuomonės. Dabartis ir ateitis.
  Sportas, referatas(7 puslapiai)
  2005-09-04
 • Dopingo poveikis ir žala organizmui

  Įvadas. Dėstymas. Kodėl dopingas draudžiamas? Etinės priežastys. Medicininės priežastys. Sporte. Visuomenėje. Išvados.
  Sportas, referatas(8 puslapiai)
  2007-04-17
 • Doplerio reiškinys ir pritaikymas

  Doplerio reiškinys arba Doplerio efektas. Doplerio reiškinio pritaikymas praktikoje. Doplerio reiškinio panaudojimas automobilinėje technikoje. Doplerio reiškinio panaudojimas meteorologijoje. Doplerio reiškinio panaudojimas medicinoje. Echolokacija. Doplerio reiškinys astronomijoje.
  Elektromagnetizmas, referatas(8 puslapiai)
  2008-11-11
 • Dorybės fenomenas pilietiškumo sampratoje

  Įvadas. Dorybės kilmė, jos raida asmenybėje Dorybės kilmė. Dorybės raida asmenybėje. Pagrindinės dorybės būdingos piliečiui. Gerumas. Žmoniškumas. Teisingumas. Sąžiningumas. Pareigingumas. Darbštumas. Drausmingumas. Išvados.
  Socialinė psichologija, referatas(18 puslapių)
  2008-11-14
 • Dorybės ir laimės sąlytis Kanto "Praktinio proto kritikoje"

  Įvadas. Imanuelis Kantas. Etikos apibrėžimas. Dorybė. Laimė. Išvados.
  Naujųjų amžių filosofija, referatas(14 puslapių)
  2006-10-17
 • Dorinio auklėjimo tradicijos ir jų tęstinumas

  Dorinis auklėjimas. Dorinis ugdymas. Mokyklos vaidmuo doriniame auklėjime. Dorinis auklėjimas – kūno paklusnumo sielai tradicija. Dorinis auklėjimo problemos dabartiniu laikotarpiu. Išvados.
  Pedagogika, referatas(9 puslapiai)
  2005-10-21
 • Dorinio ugdymo problemos

  Įvadas. Dorinis ugdymas. Tikslai, nuostatos. Ugdytinos vertybinės nuostatos. Dorinis ugdymas dabartiniu laikotarpiu ir problemos. Išvados.
  Pedagogika, referatas(7 puslapiai)
  2008-04-04
 • Dorinis auklėjimas

  Dorinimo mokslas ir jo savybės. Dorinimo tikslai. Etinis auklėjimas. Dorinimo turinys. Santykiai su dvasine kultūra. Santykiai su socialinėmis priedermėmis. Dorinio išsiauklėjimo lygiai. Dorinimo metodai ir formos. Dorovinio išsiauklėjimo pažinimas. Dorovinių žinių įsisavinimas. Racionalus žinių pagrindimas. Emocinis žinių išgyvenimas. Motyvų kovos valdymas. Laisvas dorovinis apsisprendimas. Dorovinis elgesys ir jo sunkumų įveikimas. Dorovinio gyvenimo organizavimas.
  Etika, referatas(12 puslapių)
  2005-05-13
 • Dorinis ugdymas - imperatyvus charakterio ir dvasinis ugdymas

  Įvadas. Gero charakterio suvokimas ir jo ugdymas Filosofo I. Kanto dorovinio charakterio aspektai. Lietuvių filosofo J. Šliūpo teiginiai apie dorovinį auklėjimą. Dorovinio auklėjimo veiksniai, pagal J. Šliūpą. Atsakomybės ugdymas M. Buberio ir E. Levino mąstymu. Dorinis ugdymas dabartinėje mokykloje. Išvados.
  Etika, referatas(11 puslapių)
  2008-01-02
 • Dorovė ir socialinė atsakomybė

  Įvadas. Tikslas. Uždaviniai. Objektas. Tyrimo metodas. Dorovės istorijos raida. Atsakomybės samprata etikoje. Verslo socialinė atsakomybė. Verslo socialinės atsakomybės koncepcija ir jos raida. Išvados.
  Etika, referatas(9 puslapiai)
  2007-01-08
 • Dorovės samprata

  Dorovės samprata. Dorovės sąvoka. Dorovės kilmė kaip mokslinė problema. Dorovinės vertybės.
  Etika, referatas(6 puslapiai)
  2005-09-28
 • Dorovės sąvoka

  Įžanga. Dorovės esmė. Dorovės sąvoka. Dorovė – visuomeninės sąmonės forma. Doroviniai santykiai. Dorovės kilmė. Dorovės kilmė kaip mokslinė problema. Dorovės atsiradimo prielaidos. Dorovės susiformavimas. Dorovės raida. Pirmykštės visuomenės dorovė. Pagrindinė dorovės funkcija. Išvados.
  Etika, referatas(13 puslapių)
  2006-09-13
 • Dorovės, moralės, etikos ir moralės sampratos

  Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti dorovės, moralės, etikos ir moralės filosofijos sąvokas ir jų tarpusavio sąsajas. Dorovės samprata. Etikos samprata. Moralės samprata. Etikos ir moralės santykis ir tikslai. Etikos kaip mokslo pagrindimas. Etikos santykis su kitomis mokslo šakomis. Moralės, etikos ir moralės filosofijos tarpusavio ryšys. Išvados.
  Etika, referatas(11 puslapių)
  2009-01-29
 • Dorovinis auklėjimas pagal Šalkauskį ir Jovaišą

  Įvadas. Pagal Šalkauskį. Dorinimo tikslai. Tolimesni ir artimesni dorinimo tikslai. Objektyviniai ir subjektyviniai dorinimo tikslai. Tiesioginiai ir netiesioginiai dorinimo tikslai. Etinis auklėjimas (pagal L. Jovaišą). Dorinimo turinys. Santykiai su dvasine kultūra. Dorybės vykdant tiesos sakymo priedermes. Dorybės vykdant teisingumo priedermes. Santykiai su socialinėmis priedermėmis Dorybės vykdant patikimumo priedermes. Dorybės vykdant pareigos priedermes. Dorinio išsiauklėjimo lygiai. Dorinimo metodai ir formos. Dorovinio išsiauklėjimo pažinimas. Dorovinių žinių įsisavinimas. Racionalus žinių pagrindimas. Emocinis žinių išgyvenimas. Motyvų kovos valdymas. Laisvas dorovinis apsisprendimas. Dorovinis elgesys ir jo sunkumų įveikimas. Dorovinio gyvenimo organizavimas.
  Etika, referatas(12 puslapių)
  2007-01-22
 • Dorovinis auklėjimas šeimoje

  Įvadas. Tikslas: Išsiaiškinti, kaip yra suprantama dorovinė ir socialinė atsakomybė šiuolaikinėje visuomenėje. Uždaviniai. Objektas. Tyrimo metodas. Dorovės istorijos raida. Atsakomybės samprata etikoje. Verslo socialinė atsakomybė. Verslo socialinės atsakomybės koncepcija ir jos raida. Išvados.
  Etika, referatas(8 puslapiai)
  2010-04-01
 • Dorovinių vertybių pobūdis

  Įvadas. Tikra ir nekintanti vertybė. Vertybių yra pats žmogus-asmuo. Vertybės pagal M. Schelerį. Vertybių skirstymas. Scheleris nustato tokią vertybių grupių hierarchiją. Vertybių reikšmė. Dorovinė vertybė yra elgesio dorybė. Išvados.
  Pedagogika, referatas(11 puslapių)
  2008-09-12
 • Dorovinių vertybių problema žmogaus gyvenime

  Kas yra vertybės? Adomas Jakštas "Pikto problema". Vertybių problema Vladislovo Tatarkevičiaus etikoje "Gėris arba vertybė". Priedermė ir teisė būti laimingam. Sąžinės problema "Sąžinės kilmė. Fridrichas Nyčė". Antanas Maceina "Sąžinės problema". Išvados.
  Filosofija, referatas(9 puslapiai)
  2006-01-05
 • DOS operacinės sistemos

  Įvadas. Pagrindinės žinios apie MS DOS. Pirmoji MS DOS versija. MS DOS vystymasis. Suderinimas ir tinkamumas su kiekvienu kompiuteriu. Ko nebuvo galima patobulinti. Darbas su keliomis programomis vienu metu. MS DOS ir Windows reikalavimai procesoriaus našumui ir atminties talpai. Vartotojo Interfeisas. OS suderinamumas. MS DOS komandų aprašymas su paaiškinimais ir pavyzdžiais. Kaip patekti į DOS aplinką ir iš jos? DOS komandos.
  Programos, referatas(12 puslapių)
  2006-04-04
 • Dotacijų ir subsidijų samprata. Dotacijų rūšys

  Įvadas. Pagrindinės sąvokos. Dotacijų ir subsidijų pripažinimas. Dotacijos ir subsidijos. Dotacijų ir subsidijų apskaita. Dotacijų ir subsidijų panaudojimas. Informacijos apie dotacijas ir subsidijas atskleidimas finansinėje atskaitomybėje. Išvados. Išnašos.
  Apskaita, referatas(10 puslapių)
  2008-06-16
 • Dovanojimas

  Dovanojimas ar davimas. Dovana ir duotybė. Gyvenimas. Kūnas kaip dovana. Laisvė. Dovanos Laikas. Kaltė. Tikėjimas kaip dovana. Dovanos tarpasmeninis kontekstas. Dovanos priėmimo problema. Dovanojimo lygiai. Dovanojimo lygiai. Dovana psichoterapijoje.
  Filosofija, referatas(5 puslapiai)
  2006-11-21
Puslapyje rodyti po