Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Darbo sauga (21)

  Darbdavių, padalinių vadovų mokymas ir atestavimas. Kokiais atvejais darbuotojai turi būti instruktuojami papildomai? Kokiais atvejais DSS instrukcija turi būti pataisyta iš naujo? Darbuotojų saugos ir sveikatos vidinė kontrolė įmonėje. Pavojingų medžiagų grėsmės, apsaugos būdai nuo jų poveikio. Svarbiausieji gelbėjimo darbai didelių gamtinių nelaimių atvejais.
  Sauga, referatas(13 puslapių)
  2007-12-20
 • Darbo sauga (5)

  Įvadas. Darbų saugos reikšmė. Saugos darbe uždaviniai. Darbo vietų ir darbo priemonių reikalavimai. Darbuotojų apsauga nuo pavojingų veiksnių. Jauni asmenys, moteris ir invalidai. Veiksmai pavojaus atveju. Išvados.
  Sauga, referatas(6 puslapiai)
  2005-11-24
 • Darbo sauga (9)

  Įvadas. Saugos ir sveikatos komitetas ir jo funkcijos. Darbuotojų atstovo saugai ir sveikatai funkcijos. Darbo sutartis, būtinosios sutarties sąlygos. Darbo sutarčių rūšys. Darbo vietos įrengimas. Patalpų klasifikavimas elektrosaugos požiūriu. Dirbtinis kvėpavimas ir širdies masažas. Išvados.
  Sauga, referatas(11 puslapių)
  2006-10-25
 • Darbo sauga dirbant su kompiuteriu

  Įvadas. Patalpų parinkimas ir įrengimas. Patalpų apdaila. Projektavimas. Darbo vietų išdėstymas. Darbo vietos įrengimas. Kompiuterizuotos darbo vietos baldai. Darbo vietos organizavimas: Darbo vietos parametrai. Patalpos ir darbo vietos apšvietimas. Reikalavimai apšvietai. Elektromagnetinė spinduliuotė. Elektromagnetinės spinduliuotės įtaka žmogui. Higienos normos reikalavimai. Kompiuterizuotos darbo vietos įrenginiai. Monitorius ir Klaviatūra. Mikroklimato parametrai. Mikroklimatas. Triukšmas ir vibracija. Darbo su kompiuteriu kontraindikacijos ir jų profilaktika. Darbo ir poilsio režimai.
  Ergonomika, referatas(8 puslapiai)
  2006-12-21
 • Darbo sauga įmonėse

  Įvadas. Darbo saugos ir sveikatos teisinis reguliavimas pramonės įmonėse. Saugos ir sveikatos darbe norminių aktų laikymosi pramonės įmonėse bei nelaimingų atsitikimų aplinkybių ir priežasčių analizė. Statistinė apžvalga. Saugos darbe instrukcijų rengimo ir instruktavimo analizė. Saugaus darbo sąlygų kontrolės pramonės įmonėse tikrinimų duomenys. Darbo, saugos ir sveikatos darbe pažeidimai. Nelaimingi atsitikimai darbe. Saugaus darbo aplinkos projektavimas. Mikroklimatas. Cheminė aplinka. Pramoninė ventiliacija ir kondicionavimas. Triukšmas. Išvados.
  Sauga, referatas(14 puslapių)
  2007-04-17
 • Darbo sauga ir darbuotojų sveikatos apsauga: statyba, apdaila ir rekonstrukcijų darbai IĮ "Lėjsta"

  Pagrindinės sąvokos ir terminai. Įvadas. Darbo tikslas – Išanalizuoti darbo saugos ir darbuotojų sveikatos apsaugos užtikrinimą įmonėje IĮ "Lėjsta". Darbo sauga ir darbuotojų sveikatos apsauga. Darbų saugos reikšmė ir uždaviniai. Darbuotojų saugos ir sveikatos būklė vertinimas. Darbdavių ir darbuotojų pareigos saugos ir sveikatos srityje. Darbuotojų saugos ir sveikatos vadyba. Darbo sauga individualioje įmonėje "Lėjsta". Įmonės charakteristika. Darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimas įmonėje. Darbuotojų saugai ir sveikatai labai pavojingų darbų statybvietėse sąrašas. Kritimo iš aukščio ir griūvimo pavojus statybvietėse. Darbas statiniuose. Asmeninės apsaugos priemonės. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(16 puslapių)
  2010-03-02
 • Darbo sauga socialinio pedagogo darbo vietoje

  Įvadas. Triukšmas. Stresas ir emocinis išsekimas. Darbo vietų apšvietimas. Kompiuterizuotos darbo vietos organizavimas. Išvados.
  Sauga, referatas(8 puslapiai)
  2006-05-15
 • Darbo saugos projektas: stomatologijos įmonė "Stomatologijos klinika"

  Įvadas. Darbo tikslas – organizuoti saugų darbą įmonėje "Stomatologijos klinika". Įmonės pristatymas. Stomatologo saugos ir sveikatos instrukcija. Darbuotojo asmeninių apsauginių priemonių apskaitos kortelė. Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnalas. Įsakymas dėl komisijos sudarymo nelaimingiems atsitikimams tirti. Pažyma apie traumos sunkumą. Nukentėjusiosios paaiškinimas dėl nelaimingo atsitikimo darbo vietoje. Liudininkės paaiškinimas dėl nelaimingo atsitikimo darbo vietoje. Nelaimingo atsitikimo darbe aktas. Išvados ir pasiūlymai.
  Sauga, referatas(17 puslapių)
  2009-05-21
 • Darbo skatinimas

  Įvadas. Elektros įrangos montavimo bei eksploatavimo darbai ir paslaugos. "Darbo skatinimo" temos pateikimo teorinėje dalyje skirtumai. "Darbo skatinimo" temos ypatumai praktikoje. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(12 puslapių)
  2007-04-27
 • Darbo skelbimai: informacijos įtaka pretendentui

  Įvadas. Darbo tikslas yra išsiaiškinti kaip parašyti efektyvų darbo skelbimą, kokią informaciją respondentui turi suteikti skelbimas ir kokia yra galima darbo ieškančio žmogaus reakcija į pateiktąjį skelbimą.Skelbimų dėl įdarbinimo analizė. Keturi efektyvaus skelbimo punktai. Skelbimo forma. Skelbime pateikta informacija ir skelbimo struktūra. Kur pateikti skelbimą. Darbo skelbimų įtaka kandidatui. Skelbimai. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2010-04-08
 • Darbo su agresyviais vaikais ypatumai

  Įvadas. Agresijos kilmė. Agresijos požymiai. Agresijos sprendimo būdai. Išvados.
  Specialioji pedagogika, referatas(10 puslapių)
  2007-01-11
 • Darbo su asmeniniu kompiuteriu pagrindai

  Įvadas. Asmeninio kompiuterio techninė įranga. Įvesties įrenginiai. Įtaisai informacijai saugoti. Bylos ir katalogai. Apibrėžimai, funkcijos. Kaip įrašyti bylą. Kompiuterio darbalaukis – Windows XP. Veiksmų įvairovė.
  Kompiuteriai, referatas(8 puslapiai)
  2006-10-27
 • Darbo su kompiuteriu ergonomika

  Ergonomikos mokslo samprata. Patalpų pasirinkimas ir įrengimas. Patalpų pasirinkimas. Patalpų įrengimas. Patalpų apdaila. Patalpos projektavimas. Darbo vietų išdėstymas. Reikalavimai įjungimo ir komutacinės įrangos instaliavimui. Darbo vieta. Darbo vietos įrengimas. Kompiuterizuotos darbo vietos baldai. Patalpos ir darbo vietos apšvietimas. Bendros sąvokos. Reikalavimai apšvietai. Elektromagnetinė spinduliuotė. Bendroji dalis. Elektromagnetinės spinduliuotės įtaka žmogui. Higienos normos reikalavimai. Kompiuterizuotos darbo vietos įrengimai. Monitorius. Klaviatūra. Mikroklimato parametrai. Mikroklimatas. Triukšmas ir vibracija. Darbo su kompiuteriu kontraindikacijos ir jų profilaktika. Pagrindinės sąvokos.
  Ergonomika, referatas(18 puslapių)
  2006-02-27
 • Darbo su neįgaliaisiais asmenimis psichologiniai bendravimo ypatumai

  Įvadas. Negalių rūšys. Požiūrio taškai į neįgaliuosius. Bendravimas su žmonėmis, turinčiais protinę negalią. Bendravimas su žmonėmis, sergančiais cerebriniu paralyžiumi. Kurčiųjų psichologiniai bendravimo ypatumai. Bendravimas su žmonėmis, turinčiais kalbos sutrikimų. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(9 puslapiai)
  2010-04-20
 • Darbo su pavojingomis medžiagomis rizikos vertinimas. Darbo saugos užtikrinimo priemonės

  Darbuotojų apsauga nuo pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų bei biologinių medžiagų poveikio. Darbo su pavojingomis medžiagomis rizikos vertinimas. Darbo saugos užtikrinimo priemonės. Darbo vietų įrengimas. Darbo organizavimas. Odos apsauga. Apsauga nuo dulkių. Apsauga nuo dujų, garų, rūko. Išvados.
  Sauga, referatas(12 puslapių)
  2005-12-06
 • Darbo su personalu aplinka

  Įvadas. Darbo su personalu veiksnių sistema. Išoriniai veiksniai. Vidiniai veiksniai. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(15 puslapių)
  2006-01-06
 • Darbo su personalu aplinka (2)

  Įvadas. Darbo su personalu aplinka. Išoriniai veiksniai. Vidiniai veiksniai. Išorinių veiksnių charakteristika. Valdymo teorijos. Vidinių veiksnių sistema. Įmonės filosofija. Įmonės kultūra. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2006-12-07
 • Darbo su vaikais, patyrusiais tėvų skyrybas ypatumai

  Vaikas. Šeima. Meilė ir moralinė atsakomybė. Vaikų gimdymas. Pirminės socializacijos funkcija. Edukacinė funkcija. Rekreacinė ir psichoterapinė funkcija. Ekonominė ir namų ūkio tvarkymo funkcija. Komunikacinė šeimos funkcija. Emocinė šeimos funkcija. Reguliuojančioji funkcija. Psichologinis šeimos klimatas. Paauglio socializavimas. Pagrindiniai socialiniai įgūdžiai. Skyrybos. Vaiko gedėjimo procesas. Tėvų elgesio klaidos po skyrybų. Agresyvumas. Socialinio pedagogo darbas su vaiku. Pagalbos teikimo įgūdžiai. Socialinio pedagogo darbas su vaiku.
  Socialinis darbas, referatas(22 puslapiai)
  2006-04-25
 • Darbo susvetimėjimas ir jo aspektai

  Įvadas. Darbo susvetimėjimo problema ir jos sprendimo keliai K.Markso filosofijoje. K. Markso susvetimėjimo aiškinimas. Išvados.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(7 puslapiai)
  2006-04-03
 • Darbo sutarčių rūšys

  Darbo sutartis. Darbo sutarties sąvoka. Darbo sutarties turinys. Darbo sutarčių rūšys. Neterminuota darbo sutartis. Terminuota darbo sutartis. Terminuota paprastoji darbo sutartis. Sezoninė darbo sutartis. Laikinoji darbo sutartis. Papildomo darbo sutartis. Antraeilių pareigų sutartis. Darbo sutartis su namudininkais. Patarnavimo sutartis. Kitų darbo sutarčių rūšys ir jų ypatumai.
  Darbo teisė, referatas(13 puslapių)
  2006-03-14
Puslapyje rodyti po