Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Darbo našumas Lietuvos ir Europos Sąjungos (ES) įmonėse. Skirtumų priežastys ir pasekmės

  Santrauka. Summary. Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti darbo našumą Lietuvoje ir Europos Sąjungos (ES) valstybėse. Darbo uždaviniai. Darbo metodai. Darbo našumas. Darbo našumo mokslinė problema. Darbo našumo rodikliai. Skirtumų priežastys ir pasekmės. Darbo našumo didinimo priemonės. Išvados.
  Mikroekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2009-01-22
 • Darbo našumo gerinimo įtaka paslaugų sferoje

  Įvadas. Našumas, darbo našumas ir jo esmė. Pateikti keli pavyzdžiai. Kaip galima apskaičiuoti. Darbo našumo didinimo kriterijai. Technikos pažanga. Efektyvus išteklių vartojimas. Darbuotojų dalyvavimas projektuojant gamybos procesą. Verslo sąlygos. Kapitalinės idėjos. Techninės pažangos įtaka paslaugų sferoje. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(10 puslapių)
  2007-05-11
 • Darbo našumo ir gyvenimo lygio ryšys

  Verslo ekonomikos referatas. Įvadas. Darbo našumas. Gyvenimo kokybė ir gyvenimo lygis. Darbo našumas ir gyvenimo lygio ryšys.
  Personalo vadyba, referatas(10 puslapių)
  2011-12-01
 • Darbo netekties ir bedarbystės psichologiniai aspektai

  Įvadas. Darbo funkcionalumas šiuolaikinėje visuomenėje. Sąvokų apibrėžimas. Reakcija į darbo praradimą. Bedarbystės psichologiniai aspektai. Lytis ir nedarbas. Pagalba nedarbo atveju. Išvados.
  Asmenybės psichologija, referatas(10 puslapių)
  2007-09-19
 • Darbo normavimas (2)

  Įvadas. Darbo tikslas - išanalizuoti darbo normavimo esmę. Darbo normavimas. Darbo normos ir jų funkcijos. Darbo normavimo metodai. Administracijos darbuotojų darbo normavimas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2009-10-02
 • Darbo normavimas šiuolaikinėje įmonėje

  Įvadas. Darbo normavimo pradininkai. Darbo normavimo esmė. Darbo normos ir jų funkcijos. Darbo sąnaudų normos. Darbo rezultatų normos. Laikinos normos. Moksliškai pagrįstos darbo normos. Moksliškai nepagrįstos darbo normos. Darbo normų funkcijos. Darbo normavimo metodai. Darbo laiko normų nustatymas, remiantis darbo proceso tyrimais. Diferencijuotas darbo normavimas pagal normatyvus. Sustambintas laiko normavimas. Išdirbio normų ir normuotų užduočių apskaičiavimas. Išdirbio normų ir normuotų užduočių esmė ir taikymo sritys. Išdirbio normų nustatymas. Normuotų užduočių nustatymas. Vadovų, specialistų ir pagalbinių darbininkų darbo normavimas. Normatyvų klasifikavimas. Mikroelementiniai normatyvai. Darbo normavimo taikymas šiuolaikinėje organizacijoje. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(19 puslapių)
  2006-02-22
 • Darbo normos ir darbo laiko sąnaudų klasifikavimas

  Dažniausiai naudojamos šios darbo normos. Normavimo metodai. Laiko normos struktūra. Technologijos priemonės laiko sąnaudoms mažinti. Pagrindinio laiko trumpinimas. Pagalbinio laiko trumpinimas. Parengiamojo ir baigiamojo laiko trumpinimas.
  Vadyba, referatas(7 puslapiai)
  2006-12-19
 • Darbo organizavimas

  Įvadas. Darbo organizavimo esmė. Darbo organizavimo charakteristikos modelis. Darbo organizavimo kriterijai rinkos ekonomikoje. Kvalifikacijos kėlimo įtaka darbo organizavime. Darbuotojo vaidmuo darbo organizavime.
  Vadyba, referatas(11 puslapių)
  2005-09-04
 • Darbo organizavimas (2)

  Darbo paskirstymas ir kooperavimas. Dvipusė komunikacija. Darbo laiko panaudojimas. Darbuotojo atliekamų pagrindinių darbų laiko trukmės sąlyginiam vienetui nustatymas. Išvados ir pasiūlymai.
  Personalo vadyba, referatas(9 puslapiai)
  2005-11-30
 • Darbo organizavimas (3)

  Įvadas. Darbas – gamybos veiksnys. Darbo samprata. Darbo ištekliai. Darbo išteklių būklės analizė. Darbo organizavimas. Darbo organizavimo esmė. Darbo pasidalinimas. Darbo metodai. Darbininkų darbo organizavimas. Darbo vietų organizavimas. Darbo planavimas. Darbo laikas ir jo naudojimas. Darbo laikas. Poilsio laikas. Darbo našumas. Darbo motyvacija. Motyvacijos esmė. Pasitenkinimas darbu. Skatinimo poveikis. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(10 puslapių)
  2006-04-10
 • Darbo organizavimas (4)

  Įvadas. Valdymo struktūra. Produkto darymo pasirinktos srities organizacijoje proceso teorinis valdymo modelis. Produkto darymo proceso valdymo praktika organizacijoje. Proceso ir jo valdymo dalyviai. Planavimas. Skatinimas. Kontrolė. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(8 puslapiai)
  2007-01-04
 • Darbo organizavimas savivaldybėse

  Organizavimo samprata, paskirtis ir principai. Valdymo organų vieta ir vaidmuo viešajame sektoriuje. Tarnautojų darbo organizavimo turinys. Tarnautojų darbo organizavimas erdvės ir laiko požiūriu . Vidiniai ir išoriniai veiklos subjektai. Organizavimas laiko požiūriu.
  Personalo vadyba, referatas(10 puslapių)
  2005-06-10
 • Darbo organizavimas: AB "Rokiškio sūris" filialo" Utenos pienas" gamybos ir administracijos direktoriaus pavaduotojo valdymo organizavimas

  Įvadas. Teorinė samprata apie valdymo organizavimą. AB "Rokiškio sūris" filialo "Utenos pienas" valdymo organizavimas. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, referatas(12 puslapių)
  2006-01-12
 • Darbo organizavimo ypatumai skirtingose įmonėse

  Įvadas. Darbo organizavimas. Darbo organizavimo esmė. Administracijos darbuotojų darbo organizavimas. Darbo pasidalijimas. Darbininkų darbo organizavimas. Darbo vietų organizavimas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(11 puslapių)
  2006-03-31
 • Darbo paieška

  Įvadas. Informacija apie pasirinktą organizaciją. Įtaigaus reziumė paruošimas. Reziumė teksto pavyzdys. Motyvacinis laiškas. Motyvacinio laiško teksto pavyzdys. Karjeros planas. Lyderiavimo motyvacijos aspektai. Gyvenimo aprašymas. Teoriniai reikalavimai autobiografijai. Gyvenimo aprašymo pavyzdys. Pokalbio su darbdaviu organizavimas. Pasiruošimas įdarbinimo pokalbiui. Į ką būtina atkreipti dėmesį prieš pat susitinkant pokalbiui su darbdaviu. Rekomendacija. Pokalbio baigimas. Prašymo priimti į darbą dokumentas. Išvados.
  Etika, referatas(27 puslapiai)
  2006-11-28
 • Darbo paieškos organizavimas

  Įvadas. Darbo paieškos procesas. Asmeniniai skelbimai (reziumė). Motyvacinis laiškas. Gyvenimo aprašymas (CV). Parodykite ką galite. Kaip ir ką rašyti. Prisistatymas. Išsilavinimas. Darbo veikla. Karjeros tikslai ir darbo motyvai. Rekomendacijos. Kita informacija. Pokalbio su darbdaviu organizavimas. Pasiruošimas. Kai atvykstate. Pokalbio metu. Interviu yra vienas iš svarbiausių atrankos etapų. Kas dažniausiai daroma blogai per interviu? Išlaikykite "aukso vidurį". Iš pirmo žvilgsnio tai labai paprasta užduotis, tačiau tuo pačiu ir labai sudėtinga. Interviu tipai. Asmeninis susitikimas. Išvados.
  Vadyba, referatas(16 puslapių)
  2006-04-24
 • Darbo paieškos strategija

  Įvadas. Darbo paieškos procesas. Asmeniniai skelbimai. Motyvacijos laiškas. Gyvenimo aprašymas. Darbo paieškos strategija. Laikraščiai ir žurnalai. Internetas. Kaip galima įvertinti darbo pasiūlymą – ar kompanija tikrai ieško manęs? Ketinimai ir apimtis. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(11 puslapių)
  2009-12-30
 • Darbo paieškos, karjeros ir lyderiavimo organizavimas (3)

  Įvadas. Informacija apie pasirinktą bendrovę (organizaciją). Įtaigus reziume (trumpo prisistatymo potencialiam darbdaviui) paruošimas. Konkretaus skelbimo (reziume), siekiant sudominti darbdavį pokalbio būtinumu, teksto pavyzdys. Motyvacinis laiškas. Motyvacinio laiško teksto pavyzdys. Karjeros planas. Lyderiavimo motyvacijos aspektai. Gyvenimo aprašymas (CV). Teoriniai reikalavimai autobiografijai. Gyvenimo aprašymo teksto pavyzdys. Pokalbio su darbdaviu organizavimas. Pasiruošimas įdarbinimo pokalbiui. Į ką būtina atkreipti dėmesį prieš pat susitinkant pokalbiui su darbdaviu. Rekomendacijos pavyzdys. Pokalbio baigimas (optimistinio ar pesimistinio variantų aprašymas). Prašymo priimti į darbą dokumentas. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(23 puslapiai)
  2006-10-24
 • Darbo paieškos, karjeros ir lyderiavimo organizavimas (5)

  Įvadas. Informacija apie pasirinktą bendrovę (organizacija). Įtaigus reziumė. Motyvacinis laiškas. Karjeros planavimas. Gyvenimo aprašymas (CV). Pokalbio su darbdaviu organizavimas. Prašymo priimti į darbą dokumentas. Raktas į sėkmę (savianalizės aspektas). Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(28 puslapiai)
  2007-03-20
 • Darbo paieškos, karjeros ir lyderiavimo organizavimas (7)

  Įvadas. Informacija apie pasirinktą bendrovę. Ekonomisto pareigybės aprašymas. "DnB NORD" banko paslaugos, istorija, paskutiniųjų 3 metų svarbiausių ekonominių rodiklių dinamika, konkurentai, personalas. Gyvenimo aprašymas. Teoriniai reikalavimai autobiografijai. Gyvenimo aprašymo teksto pavyzdys. Motyvacinis laiškas. Reikalavimai motyvaciniam laiškui. Motyvacinio laiško teksto pavyzdys. Rekomendacijos pavyzdys. Karjeros planas. Lyderiavimo motyvacijos aspektai. Pokalbio su darbdaviu organizavimas. Pasiruošimas įdarbinimo pokalbiui (reikalavimai, dažniausiai pasitaikantys klausymai ir atsakymai). Į ką atkreipti dėmesį prieš pat pokalbį su darbdaviu. Pokalbio pabaiga (optimistinio pesimistinio variantų aprašymas). Prašymo priimti į darbą dokumentas. Išvados.
  Vadyba, referatas(20 puslapių)
  2008-01-02
Puslapyje rodyti po