Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Darbo ir civilinė sauga: kirpykla UAB "Pelenė"

  Įvadas. Įmonės pristatymas. Kirpėjos saugos ir sveikatos instrukcija. Profesinės rizikos vertinimas. Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnalas. Paaiškinimas dėl nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą. Pažyma apie traumos sunkumą. Įsakymas dėl komisijos sudarymo nelaimingam atsitikimui ištirti. Nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą aktas. Išvados. Priedas.
  Sauga, referatas(14 puslapių)
  2008-06-06
 • Darbo ir civilinė sauga: laivų remonto darbai UAB "Jūros remontas"

  Įvadas. Darbo tikslas – tinkamai išanalizuoti nelaimingą atsitikimą darbe bei organizuoti saugų darbą įstaigoje. Suvirintojo veiksmai prieš darbo pradžią. Suvirintojo veiksmai darbo metu. Suvirintojo veiksmai avariniais (ypatingais) atvejais. Suvirintojo veiksmai baigus darbą. Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje registravimo. Žurnalas. Darbuotojo asmeninių apsauginių. Priemonių apskaitos kortelė. Asmeninių apsaugos priemonių grąžinimas. Paaiškinimas. Dėl nelaimingo atsitikimo darbe. Įsakymas. Dėl komisijos sudarymo nelaimingam atsitikimui ištirti. Pažyma apie traumos sunkumą. Nelaimingo atsitikimo darbe aktas. Išvados ir pasiūlymai.
  Sauga, referatas(18 puslapių)
  2009-04-14
 • Darbo ir civilinė sauga: vaistinė UAB "Farfarus"

  Įvadas. Įmonės aprašymas. Vaistininko saugos ir sveikatos instrukcija Nr.7. Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnalas. Paaiškinimas dėl nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą. Įsakymas dėl komisijos sudarymo nelaimingam atsitikimui ištirti. Pažyma apie traumos sunkumą. Nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą aktas. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (2).
  Sauga, referatas(13 puslapių)
  2008-01-23
 • Darbo ir civilinė sauga: vaistininkas

  Įvadas. Farmacijos specialisto darbų saugos ir sveikatos instrukcija. Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnalas. Rizikos lentelė. Darbuotojo asmeninių apsauginių priemonių apskaitos kortelė. Asmeninių apsauginių priemonių išdavimas ir grąžinimas. Paaiškinimas dėl nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą. Pažyma apie traumos sunkumą. Nelaimingo atsitikimo pakeliui aktas. Išvados.
  Sauga, referatas(12 puslapių)
  2006-05-27
 • Darbo ir civilinė teisė (2)

  Įvadas. Civiliniai įstatymai ir jų reglamentuojami santykiai. Bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė. Asmeninė sutuoktinių nuosavybė. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(11 puslapių)
  2007-06-07
 • Darbo ir civilinės saugos projektas: parduotuvių tinklas "Jazminas"

  Įvadas. Darbo tikslas: Organizuoti saugų darbą, nelaimingo atsitikimo darbe atveju išnagrinėti šį nelaimingą atsitikimą bei užpildyti reikiamus dokumentus, susijusius su įvykiu. Darbo uždaviniai tikslui pasiekti. Įmonės pristatymas. UAB "Jazminas". UAB "Jazminas" vidaus tvarkos taisyklės. Pardavėjo-kasininko saugos ir sveikatos instrukcija. Bendroji dalis. Profesinės rizikos veiksniai. Saugos priemonės nuo jų poveikio. Pardavėjo–kasininko veiksmai prieš darbo pradžią. Pardavėjo–kasininko veiksmai darbo metu. Pardavėjo–kasininko veiksmai avariniais (ypatingais) atvejais. Pardavėjo–kasininko veiksmai baigus darbą. Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnalas. Darbuotojo asmeninių apsauginių priemonių apskaitos kortelė. Asmeninės apsauginės priemonės. Asmeninių apsauginių priemonių išdavimas ir grąžinimas.
  Sauga, referatas(12 puslapių)
  2009-02-09
 • Darbo ir civilinių sutarčių pasibaigimo atvejai

  Įvadas. Civilinių ir darbo sutarčių samprata. Civilinės sutarties pasibaigimas. Darbo sutarties pasibaigimas. Darbo sutarties pasibaigimo atvejai. Pasibaigimas šalių susitarimu. Nutraukimas suėjus terminui. Nutraukimas darbuotojo pareiškimu. Darbuotojo pareiškimu. Dėl nepriklausančių nuo darbuotojo aplinkybių. Nutraukimas darbdavio iniciatyva. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva su įspėjimu. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva be įspėjimo. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(13 puslapių)
  2006-09-26
 • Darbo ir poilsio laikas

  Darbo ir poilsio laikas. Darbo laiko sąvoka ir rūšys. Darbo laikas. Darbo laiko rūšys. Darbo laiko režimas ir apskaita. Poilsio laikas ir jo rūšys. Atostogos.
  Darbo teisė, referatas(13 puslapių)
  2006-04-11
 • Darbo ir poilsio laikas (2)

  Įvadas. Darbo ir poilsio laiko samprata. Darbo ir poilsio laiko teisinis reguliavimas. Darbo laiko struktūra. Darbo laiko normos. Darbo diena ir darbo savaitė pagal laiko trukmę. Suminė darbo laiko apskaita. Sutrumpinta darbo trukmė. Nenormuota darbo diena. Suskaidyta darbo diena. Budėjimas. Viršvalandiniai darbai. Prastova. Darbo stažas. Kasdienis poilsis. Kassavaitinis. Išvada.
  Darbo teisė, referatas(9 puslapiai)
  2008-03-21
 • Darbo ir poilsio laikas Lietuvoje ir užsienyje

  Įvadas. Darbo ir poilsio laikas Lietuvoje ir užsienyje. Darbo laikas. Viršvalandinis darbas. Pamaininis darbas. Naktinis darbas. Poilsio laikas. Pertraukos pavalgyti ir pailsėti darbo metu. Išvados ir pasiūlymai.
  Darbo teisė, referatas(13 puslapių)
  2007-03-26
 • Darbo įstatymų svarba ir reikšmė

  Įvadas. Darbe apžvelgta: darbo įstatymų svarba ir reikšmė darbo santykių reguliavimui, pagrindiniai darbo santykius reglamentuojantys teisės aktai. Dėstomoji dalis. Pagrindiniai darbo įstatymų žinių šaltiniai. Darbo įstatymų žinių reikšmė ir dėl žinių stokos kylančios problemos. Galimi problemų sprendimo būdai. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(10 puslapių)
  2009-05-15
 • Darbo ištekliai (2)

  Įvadas. Darbo jėgos ištekliai ir jų panaudojimas. Gamyba ir gerbūvis. Gamybos funkcija. Gamybos veiksniai. Gamybos veiksnys - žemė. Gamybos veiksnys - kapitalas. Gamybos veiksnys - darbas. Žmogus ir darbo humanizavimas. Darbo humanizavimo subjektai. Darbo ištekliai - pagrindinis darbo subjektas. Darbo našumas. Darbo našumą įtakojantys veiksniai. Darbo našumo augimo apskaičiavimo metodika. Darbuotojų skaičiaus ekonomija, padaugėjus darbo dienų skaičiui. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(21 puslapis)
  2010-03-16
 • Darbo ištekliai žemės ūkyje

  Įvadas. Darbo ištekliai žemės ūkyje. Lietuvos kaimo ir jo gyventojų vystymosi tendencijos. Darbo rinkos samprata. Kaimo gyventojų užimtumas. Išvados.
  Žemės ūkis, referatas(14 puslapių)
  2006-11-15
 • Darbo išteklių analizė

  Įvadas. Darbo ištekliai. Darbuotojų skaičiaus planavimas įmonėse. Darbo išteklių analizės pagrindai. Analizės metodologija. Analizavimo būdai. Darbo išteklių analizės šaltiniai. Darbo išteklių analizė.
  Personalo vadyba, referatas(11 puslapių)
  2006-04-12
 • Darbo išteklių analizė ir vystymosi tendencijos Lietuvoje

  Įvadas. Darbo jėgos ištekliai - darbo jėgos vertinimas. Gyventojų skaičius - analizė. Darbo rinka - darbo jėgos išteklių analizė. Užimti gyventojai - analizė. Nedarbo lygio analizė - bedarbiai. Darbo rinkos pasiūla – paklausa. Darbo jėgos išteklių tendencijos 2007m. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(27 puslapiai)
  2008-04-02
 • Darbo išteklių panaudojimas

  Įvadas. Darbas. Darbo organizavimas. Darbo normavimas. Darbo našumas. Darbo ištekliai. Darbo išteklių ekonomika ir valdymas. Darbo išteklių valdymo ekonomika šalies mastu. Darbo išteklių valstybinė valdymo politika. Darbo išteklių analizė. Pagrindiniai gyventojų užimtumo rodikliai. Darbo jėga pagal amžių grupes. Išvados.
  Ekonomika, referatas(13 puslapių)
  2008-12-08
 • Darbo įtaka visuomenės sveikatai

  Darbo medicina. Dirbančiųjų bendras ir profesinis sergamumas Lietuvoje. Darbo medicinos tarnyba. Darbo fiziologija ir ergonomika, jų tikslai ir uždaviniai. Organizmo funkciniai ir morfologiniai pakitimai darbo metu. Nuovargis ir pervargimas: priežastys, simptomai, įtaka sveikatai. Nuovargio profilaktika. Darbo pobūdis, jo klasifikacija. Profesinės ligos, jų grupės, grupių atstovai.
  Medicina, referatas(10 puslapių)
  2007-01-30
 • Darbo jėga

  Įvadas. Darbo rinka. Darbo jėgos paklausa. Darbo jėgos pasiūla. Profesinės sąjungos. Centralizuotas ūkis ir jo krizė. Užduotis
  Makroekonomika, referatas(9 puslapiai)
  2006-10-30
 • Darbo jėgos išteklių analizė Šilutėje

  Įvadas. Žmogiškasis kapitalas. Samprata. Klasifikacija. Darbo jėgos ištekliai Šilutėje. Rajono ekonominė padėtis. Darbuotojų kvalifikacija. Darbo jėga. Išvados. Išnašos. Priedas (1).
  Makroekonomika, referatas(11 puslapių)
  2008-03-26
 • Darbo jėgos pasiūla ir paklausa Šiaulių mieste 1999-2002 metais

  Darbo jėgos tyrimų tikslas. Pagrindinės sąvokos. Trumpa socialinės – ekonominės situacijos teritorijoje apžvalga. Darbo jėgos pasiūla ir paklausa. Darbo jėgos paklausos dinamika. Darbo jėgos pasiūla. Ieškančių darbo įtraukimas į darbo rinkos aktyvios politikos programas. Nedarbo lygis. 2003 metų darbo rinkos prognozė. Išvados.
  Sociologija, referatas(24 puslapiai)
  2006-04-25
Puslapyje rodyti po