Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Darbo drausmės užtikrinimo priemonės

  Įvadas. Darbo drausmė, drausmės pažeidimai. Darbo drausmės pažeidimai. Darbuotojų drausmė ir jos pažeidimų priežastys. Darbo drausmė. Technologinė drausmė. Gamybinė drausmė. Darbuotojų drausmės gerinimo metodai. Darbo mokslinio organizavimo reikšmė drausmės stiprinimui. Įtikinimo metodai. Administraciniai metodai . Darbo drausmės užtikrinimo priemonės. Darbo drausmės skatinimo formos. Drausminės nuobaudos. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(12 puslapių)
  2006-03-14
 • Darbo drausmės užtikrinimo priemonės (2)

  Įvadas. Vidaus darbo tvarkos teisinis reguliavimas. Darbo drausmės samprata. Darbo tvarkos taisyklės. Drausminės nuobaudos. Šiurkštus darbo pareigų pažeidimas. Darbo drausmės užtikrinimas. Skatinimas. Atsakomybė. Materialinė atsakomybė. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(13 puslapių)
  2008-12-19
 • Darbo efektyvumas ir jo didinimo būdai

  Įvadas. Darbo našumo–efektyvumo samprata. Darbo našumo-efektyvumo didinimo būdai. Darbo intensyvumo įtaka darbo našumo didinimui. Techniniai ir organizaciniai veiksniai, didinantis darbo efektyvumą. Mokslo ir technikos pažangos veiksniai. Efektyvus darbo laiko panaudojimas. Veiksniai, keliantys darbo efektyvumą. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(11 puslapių)
  2008-06-13
 • Darbo ekonomika (2)

  Įvadas. Darbo ekonomikos disciplina. Darbo ekonomikos mokslo uždaviniai. Tyrimo metodai. Straipsnio "Europinis nedarbas Lietuvoje – ar to išvengsime? analizė.
  Ekonomika, referatas(16 puslapių)
  2006-01-12
 • Darbo fiziologija

  Darbo medicinos objektas, tikslai, uždaviniai. Profesinės sveikatos priežiūros tikslai. Uždaviniai. Darbo fiziologija ir ergonomika, jų tikslai ir uždaviniai. Taisyklingi judesiai. Rodikliai. Organizmo funkciniai ir morfologiniai pakitimai darbo metu. Kaulų ir raumenų sistema. Kvėpavimo sistema. Kraujagyslių sistema. Biocheminiai pokyčiai. Pokyčiai CNS. Nuovargis ir pervargimas: priežastys, simptomai, įtaka sveikatai. Nuovargio profilaktika.
  Medicina, referatas(8 puslapiai)
  2007-03-20
 • Darbo ginčai (2)

  Įvadas. Reikalavimų iškėlimas ir jų nagrinėjimas. Taikinimo procedūros. Susitarimas nagrinėjant kolektyvinius darbo ginčus. Kolektyvinių darbo ginčų nagrinėjimas darbo arbitraže. Kolektyvinių darbo ginčų nagrinėjimas Trečiųjų teisme. Išvados. Užduotis nr.1. Užduotis nr. 2.
  Darbo teisė, referatas(12 puslapių)
  2007-09-25
 • Darbo ginčų nagrinėjimas

  Įvadas. Individualūs darbo ginčai. Įmonė darbo ginčų komisija. Ginčų nagrinėjimas teismuose. Sprendimų vykdymas. Kolektyviniai darbo ginčai. Taikinimo komisija. Darbo arbitražas. Trečiųjų teismas. Streikas. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(8 puslapiai)
  2008-01-24
 • Darbo ginčų nagrinėjimas Lietuvos Respublikoje

  Įvadas. Kolektyviniai darbo ginčai. Reikalavimų iškėlimas ir nagrinėjimas. Ginčo sprendimas kolektyvinius darbo ginčus nagrinėjančiose organuose. Streikas. Individualūs darbo ginčai. Ginčo nagrinėjimas darbo ginčų komisijoje. Ginčo nagrinėjimas teisme.
  Darbo teisė, referatas(17 puslapių)
  2007-09-26
 • Darbo ginčų nagrinėjimas: teorija ir praktika

  Įvadas. Darbo ginčai. Individualūs darbo ginčai. Kolektyviniai darbo ginčai. Darbo ginčų nagrinėjimas. Tiesioginės darbuotojo ir darbdavio derybos. Darbo ginčų nagrinėjimo organų sistema. Darbo ginčų nagrinėjimas darbo ginčų komisijoje. Darbo ginčų komisijos sudarymas. Darbo ginčų komisijų darbo tvarka. Sprendimo darbo ginčų komisijoje priėmimas, apskundimas, vykdymas. Darbo ginčų nagrinėjimas teisme. Kreipimasis į teismą dėl darbo ginčo nagrinėjimo. Darbo ginčų nagrinėjimo teisme procesinės ypatybės. Darbo ginčų teisme nutarimai ir jų vykdymas. Kolektyvinių darbo ginčų nagrinėjimas. Reikalavimų iškėlimas. Taikinimo komisija. Darbo arbitražas. Trečiųjų teismas. Išvados. Priedai (2).
  Darbo teisė, referatas(23 puslapiai)
  2008-03-04
 • Darbo ginčų rūšys

  Įvadas. Darbo ginčai. Darbo ginčų komisija. Darbo ginčų nagrinėjimas teismuose. Individualūs darbo ginčai. Kolektyviniai darbo ginčai. Taikinimo komisija. Darbo arbitražas. Trečiųjų teismas. Išvados.
  Darbo teisė, referatas(12 puslapių)
  2006-05-04
 • Darbo grupėse organizavimas ir valdymas

  Įvadas. Darbo grupėse samprata. Darbo grupėse organizavimas. Vadovavimas darbo grupei. Išvados.
  Vadyba, referatas(12 puslapių)
  2007-04-23
 • Darbo grupių ir komandų skirtumai

  Įvadas. Sąvokos. Grupės ir komandos samprata. Grupės sąvoka. Grupių klasifikacija. Komandos sąvoka. Komandų klasifikavimas. Darbo grupių ir komandų skirtumai. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(10 puslapių)
  2007-05-11
 • Darbo higiena

  Darbų sauga. Darbo higiena. Bendri reikalavimai. Higieninės darbo sąlygos. Metrologinės sąlygos. Oro jonizacija. Gamybinės dulkės. Nuodingosios medžiagos. Apšvietimas. Spinduliuotė. Elektromagnetiniai laukai. Vibracija. Saugumo ir sveikatos ergonominis užtikrinimas. Bendri reikalavimai. Rizika darbe. Individualios apsaugos priemonės.
  Sauga, referatas(9 puslapiai)
  2006-11-21
 • Darbo higiena (2)

  Įvadas. Cheminė taršos klasifikacija. Fizikinė tarša – triukšmas, vibracija. Jonizuojančioji spinduliuotė ir jos sukeliami sveikatos pakenkimai. Nejonizuojančioji spinduliuotė ir jos sukeliami sveikatos pakenkimai. Aukštos ir žemos temperatūros poveikis organizmui. Išvados.
  Sauga, referatas(14 puslapių)
  2007-05-14
 • Darbo higiena (3)

  Įvadas. Ergonomikos reikalavimai darbe. Darbo higienos principai. Išvados.
  Ergonomika, referatas(8 puslapiai)
  2007-06-01
 • Darbo ir civilinė sauga (2)

  Įvadas. Gaisrinės saugos pagrindai. Degimas. Sprogimas. Statinių gaisrinės saugos reikalavimai. Statybos produktų, statinio konstrukcijų gaisrinė techninė klasifikacija. Pastatų (patalpų) grupės. Patalpų ir pastatų kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojų. Gaisro apkrova. Statinio, gaisrinio skyriaus, patalpos atsparumo ugniai laipsnis. Bendrieji gaisro plitimo ribojimo reikalavimai. Specialusis švarinimas. Dezaktyvacija. Degazacija. Dezinfekcija. Dezinsekcija ir deratizacija.
  Sauga, referatas(16 puslapių)
  2006-10-12
 • Darbo ir civilinė sauga (3)

  Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir instruktavimo tvarka. Darbuotojų instruktavimo tvarka. Darbuotojo saugos ir sveikatos įvadinė instrukcija (sudedamosios dalys). Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcija (sudedamosios dalys). Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymas. Bendrosios nuostatos. Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatai. Bendrosios nuostatos. Bendrosios veiklos vykdytojo pareigos. Elektrosauga. Elektros srovės poveikis žmogaus organizmui. Specialusis švarinimas. Dezinfekcija.
  Sauga, referatas(18 puslapių)
  2006-12-04
 • Darbo ir civilinė sauga socialinio pedagogo darbe

  Įvadinė dalis. Aprašomieji dalykai. Meteorologinės darbo aplinkos sąlygos. Dulkės. Triukšm.as. Ergonominis darbo vietų apšvietimas. Darbo zonos ir darbo vietos ergonominiai reikalavimai. Stresas ir emocinis išsekimas. Nuovargis. Sportas ir laisvalaikis. Išvados.
  Sauga, referatas(13 puslapių)
  2005-10-31
 • Darbo ir civilinė sauga: elektrikas

  Įvadas. Elektriko saugos ir sveikatos instrukcija. Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnalas. Darbo aplinkos kenksmingi veiksniai. Darbuotojo asmeninių apsauginių priemonių apskaitos kortelė. Asmeninių apsauginių priemonių išdavimas ir grąžinimas. Nukentėjusiojo paaiškinimas dėl nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą. Pažyma apie traumos sunkumą. Nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą aktas. Išvados ir pasiūlymai.
  Sauga, referatas(14 puslapių)
  2006-05-27
 • Darbo ir civilinė sauga: elektriko pareigos AB "Delfinas"

  Įvadas. Įmonės pristatymas. Elektriko saugos ir sveikatos instrukcija. Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnalas. Elektriko Roberto Poukšto. Asmeninių apsauginių priemonių išdavimas ir grąžinimas. Darbuotojo asmeninių apsauginių priemonių apskaitos kortelė. Nelaimingo atsitikimo darbe aktas. Paaiškinimas dėl nelaimingo atsitikimo darbe. Paaiškinimas dėl nelaimingo atsitikimo darbe. Pažyma apie traumos sunkumą. Išvados.
  Sauga, referatas(17 puslapių)
  2009-01-20
Puslapyje rodyti po