Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Darbas su bylomis ir aplankais kompiuteryje

  Įvadas. Informacijos įvardijimas ir organizavimas kompiuteryje. Pagrindiniai bylų tipai ir jų savybės. DOS terpės bylos. WINDOWS terpės bylos. Darbas su aplankais ir bylomis. Kaip sukurti aplanką? Kaip pavadinti bylas ir aplankus? Kaip surasti reikiamą bylą ar aplanką? Specialieji simboliai ieškomų bylų pavadinimuose. Veiksmai su bylomis. Kaip pažymėti bylas ir aplankus? Kaip perkelti bylas ir aplankus? Kaip kopijuoti bylas ir aplankus? Kaip pervadinti bylas ir aplankus? Kaip trinti bylas, katalogus ir objektų ženklus? Kaip apsaugoti bylas nuo ištrynimo? Kaip atkurti ištrintas bylas? Kaip apsaugoti bylas slaptažodžiu? Bylų tvarkymo programos. Langas My Computer. Langas Exploring. Programa Windows Commander. Kaip tas pačias bylas tvarkyti keliuose kompiuteriuose? Kaip sutalpinti diske daugiau bylų ir sukurti archyvą? Programa WinZip. Programa WinRaR. Kaip padvigubinti kompiuterio disko talpą? Kada ir kaip naudoti programą DriveSpace? Kada ir kaip naudoti programą Drive Converter (FAT32)? Kada ir kaip naudotis suglaudinimo programomis? Kaip sukurti kompiuterio bylų archyvą? Kam reikia bylų archyvų? Kaip sukurti bylų archyvą? Kaip iš archyvo atkurti kompiuteryje sugadintą informaciją? Išvados.
  Programos, referatas(18 puslapių)
  2008-11-11
 • Darbas su bylomis ir katalogais

  Bylos ir katalogai. Veiksmai su bylomis ir katalogais.
  Programos, referatas(5 puslapiai)
  2006-03-24
 • Darbas su kompiuteriu ir sveikata

  Įvadas. Dirbančiųjų kompiuteriais sveikata ir jos pakenkimų profilaktika. Kompiuterio įtaka regėjimo analizatoriui: regos nuovargis, astenopija, funkciniai ir patologiniai pakitimai. Astenopija, regėjimo įtampa. Funkciniai ir patologiniai pokyčiai regėjimo analizatoriuje. Rekomendacijos regėjimo sutrikimų profilaktikai. Kaulų ir raumenų sistemos pakenkimai. Kaulų ir raumenų sistemos pakenkimo vystymosi mechanizmas. Išvados.
  Medicina, referatas(11 puslapių)
  2006-05-11
 • Darbas su Microsoft Windows XP

  Įvadas. Darbo su Microsoft Windows XP pradžia. Windows XP darbo lauko objektai. Pagrindiniai langų elementai ir veiksmai su langais. Veiksmai su Micrososft Windows XP objektais. Veiksmai su katalogais ir rinkmenomis. sistemos parametrų keitimas. Išvados.
  Programos, referatas(11 puslapių)
  2011-01-24
 • Darbas su operacine sistema: katalogai

  Įvadas. Operacinių sistemų paskirtis. Darbas su operacine sistema. Procesų valdymas. Atminties valdymas. Virtuali atmintis. Failų valdymas. Katalogai. Išvados. PowerPoint pristatymas. MS Excel darbas: operacinių sistemų palyginimas.
  Programos, referatas(13 puslapių)
  2007-03-16
 • Darbas su rizikos grupėmis: negatyvūs ir delinkventiniai vaikai

  Įvadas. Rizikos grupes vaikai. Rizikos grupės vaikams būdingi bruožai. Nederamo vaikų elgesio priežastys. Priežastys, susijusios su pačiu savo vaiku. Priežastys, susijusios su šeima arba kaimynais. Priežastys, susijusios su mokykla ir su jos organizacija. Priežastys susijusios su klase. Žaidimas "Pasekmės": darbas su negatyviais, delinkventiniais vaikais. Žaidimo aprašymas. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(8 puslapiai)
  2006-11-08
 • Darbas tinkle Windows9x (2000, XP) aplinkoje

  Įvadas. Failų sistema Windows 2000 aplinkoje. Failai (bylos, rinkmenos). Aplankai (direktorijos, katalogai). Diskai. Failų ir aplankų vardai. Windows langų elementai. Bylos ir katalogai. Programų įdiegimas. Programų vykdymas. Naudinga atmintinė. Kairysis pelės klavišas. Dešinysis pelės klavišas. Klavišas Win. Kaip pakeisti šrifto stilių Microsoft Word 2000? Kaip išskirti teksto fragmentus Microsoft Word 2000? Išvados.
  Programos, referatas(9 puslapiai)
  2006-04-06
 • Darbas žemės ūkyje. Darbo ištekliai ir darbo santykiai

  Įvadas. Žemės ūkis ir jo ypatumai. Darbo išteklių samprata. Darbo ištekliai žemės ūkyje, jų sudėtis ir kvalifikacija. Žemės ūkio aprūpintumas darbo ištekliais. Darbo išteklių rinka ir darbo santykiai žemės ūkyje. Darbo ištekliai ekonomikos procesuose. Darbo išteklių naudojimas, užimtumas ir veiklos plėtotė žemės Ūkyje. Kaimo gyventojų skaičius ir jų struktūros pokyčiai. Alternatyvios veiklos plėtotė žemės ūkyje. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(19 puslapių)
  2009-03-02
 • Darbas. Darbo jėga

  Įvadas. Darbas. Darbo jėga. Tobulos konkurencijos darbo jėgos rinka. Darbo jėgos pasiūla. Darbo jėgos paklausa. Darbo jėgos rinkos efektyvumas. Darbo organizavimas. Darbo pasidalijimas. Personalo suskirstymas. Darbo procesas kaip sistema. Fizinis ir protinis darbas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(14 puslapių)
  2009-02-19
 • Darbas. Darbo režimas. Darbo apmokestinimas

  Įvadas. Darbo samprata. Darbas ir darbo rėžimas. Darbo vieta. Reikalavimai darbuotojui. Paros darbo ir poilsio režimas. Savaitės darbo ir poilsio režimas. Atostogų grafikas. Darbo apmokėjimas. Atlyginimo dydis. Laikinė darbo apmokėjimo sistema. Vienetinė darbo apmokėjimo sistema. Darbo laiko sąnaudų skirstymas. Mišrios apmokėjimo sistemos. Halsey sistema. Rovan sistema. Taylor sistema. Mėnesinio apmokėjimo sistema. Atskaitymai. Socialinė statistika – 2004m. spalis. Išvados.
  Personalo vadyba, referatas(15 puslapių)
  2005-10-06
 • Darbdavio ir pavaldinio bendravimas

  Įvadas. Bendravimo vieta ir reikšmė valdymo sistemoje. Bendravimo vieta valdymo procese. Etiketas sistemoje "vadovas-pavaldinys". Konfliktas. Nuo ko prasideda vadovo ir pavaldinio bendravimas. Vadovo psichologinė nuostata. Pavaldinių psichologinė nuostata. Pirmasis įspūdis. Vadovo darbo aplinkos įtaka bendravimui. Jumoras ir šypsena. Vadovo elgesio manieros. Stresas. Konflikto valdymas. Vadovo ir pavaldinių draugystė. Apie vadovo kalbos meną. Vadovo žodis ir autoritetas. Vadovo kalbos elementai. Ar reikia mokėti klausytis? Klausyti ar kalbėti? Neverbalinė kalba sistemoje "vadovas - pavaldinys". Motyvavimas, reiklumas ir kontrolė. Pagyrimai sistemoje "vadovas - pavaldinys". Kritika sistemoje "vadovas - pavaldinys". Kas lemia vadovo darbo sėkmę? Pabaiga. Priedai.
  Personalo vadyba, referatas(19 puslapių)
  2005-12-19
 • Darbdavių organizacijos Lietuvoje, jų funkcijos ir veikla

  Įvadas. Darbdavių organizacijos. Lietuvos verslo darbdavių konfederacija. Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos tikslai. Konfederacijos funkcijos ir uždaviniai. Pagrindinės LVDK veiklos sritys. Išvados.
  Ekonomika, referatas(11 puslapių)
  2007-03-14
 • Darbinė veikla vaikystėje

  Įvadas. Darbo reikšmė žmogaus gyvenime. Darbinio auklėjimo esmė, istorija, tradicijos. Darbinio auklėjimo uždaviniai. Ugdyti sąmoningą darbo poreikį. Mokyti dirbti. Diegti darbo kultūros įgūdžius bei įpročius. Pratinti taupiai ir rūpestingai elgtis su daiktais ir pinigais. Ugdyti darbui reikalingas asmenybės savybes. Darbinio auklėjimo metodai. Pavyzdys. Žodinis poveikis. Žaidimas. Darbiniai įpareigojimai. Skatinimai ir bausmės. Vaikų darbo rūšys. Pagrindiniai darbo pradmenys darželyje ir namuose. Darbas namie ir darželyje. Darbai gamtoje. Išvados.
  Pedagogika, referatas(15 puslapių)
  2008-05-22
 • Darbinės atskaitomybės lentelė

  Įvadas. Darbinės atskaitomybės lentelės parengimas. Koregavimas apskaitoje. Darbinės atskaitomybės lentelės paskirtis. Išvados.
  Apskaita, referatas(6 puslapiai)
  2008-09-05
 • Darbininko kelias

  Įvadas. Situacija. Įsidarbinimas ir atranka. Motyvacija ir karjera. Suirutė - darbininkų sąjūdžiai. Karjeros pabaiga – persikvalifikavimas. Atleidimas. Atsistatydinimas. Pensija. Išvados. Išnašos.
  Viešasis administravimas, referatas(16 puslapių)
  2008-05-23
 • Darbinių santykių etika

  Verslo etikos referatas. Įvadas. Darbiniai santykiai. Santykiai tarp darbdavio ir darbuotojų. Santykiai tarp darbuotojų. Etikos problemos įmonėje. Įmonės kišimasis į darbuotojų asmeninį gyvenimą. Lytinė diskriminacija ir seksualinis priekabiavimas. Tarnybiniai romanai. Konfliktai. Įmonės paslapčių saugojimas ir skundimas. Išvados. Priedai (1).
  Etika, referatas(14 puslapių)
  2010-10-18
 • Darbo aplinka ir šiluminė aplinka

  Darbo aplinka. Blogai organizuotoje darbo vietoje. Dirbant racionaliai organizuotoje darbo vietoje. Darbo aplinka klasifikuojama taip. Šiluminė aplinka. Šaltis ir jo poveikis. Šiluminės aplinkos parametrų normavimas. Cheminė aplinka. Kenksmingos medžiagos į organizmą patenka. Gamybinės dulkės. Oro grynumo analizė.
  Ergonomika, referatas(19 puslapių)
  2007-01-30
 • Darbo aplinkos vertinimas: kosmetologo darbo aplinka

  Įvadas. Ergonomikos samprata. Sistema "Žmogus-mašina-aplinka". Ergonomikos tikslai ir metodai. Ergonomikos sudėtis ir struktūra. Ergonomikos tyrimo metodai. Svarbiausi fiziologiniai ir psichofiziologiniai rodikliai. Žmogaus fizinės galimybės. Energijos sąnaudos. Darbo efektyvumo didinimas. Profesinio perkrovimo sindromas. Profesinio perkrovimo sindromo priežastys. Darbo erdvės ir darbo vietos projektavimas. Darbo pozos ir charakteristikos. Minimali erdvė. Reikalinga dirbantiems įvairiose pozose. Žmogaus psichinės savybės. Kosmetologo darbo vieta. Darbo vietai keliami reikalavimai. Svarbiausių higieninių rodiklių reikalavimai. Rekomenduojamos gyvenamųjų ir viešosios paskirties pastatų įvairių patalpų temperatūrų vertės šildymo sezonu. Stebėjimo rezultatai ir jų lyginimas. Išvados.
  Sauga, referatas(20 puslapių)
  2011-04-07
 • Darbo apmokėjimas

  Įvadas. Veiksniai, lemiantys darbo apmokėjimo lygį. Išoriniai veiksniai. Vidiniai veiksniai. Darbo apmokėjimo formos. Darbo užmokesčio skirtumai. Darbo užmokesčio funkcijos ir rūšys. Išvada.
  Mikroekonomika, referatas(12 puslapių)
  2005-09-08
 • Darbo apmokėjimas (2)

  Įvadas. Darbo apmokėjimas. Vienetinė darbo užmokesčio forma. Dažniausiai naudojamos kombinuotos darbo užmokesčio formos. Darbo užmokesčio formos UAB "X".
  Personalo vadyba, referatas(6 puslapiai)
  2006-09-25
Puslapyje rodyti po