Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Bitininkystė lietuvių liaudies papročiuose

  Įžanga. Bičių ir medaus dievai. Bitininkystė Lietuvoje. Drevinė bitininkystė. Sodo bitininkystė. Bičiulystė. Medaus produktai. Pagarba bitėms. Choreografija. Išvados.
  Etninė kultūra, referatas(14 puslapių)
  2007-03-16
 • Bitininkystė Lietuvoje

  Įvadas. Bičių šeimos nariai. Bakfasto ir Nigra bitės Lietuvoje. Bitininkystės kalendorius.
  Zoologija, referatas(10 puslapių)
  2006-05-17
 • Biudžetas (2)

  Įvadas. Pinigų biudžeto esmė ir prasmė. Lietuvos valstybinio biudžeto sudarymas. Biudžeto sudarymo organizavimas. Išlaidų sąmatų ir finansinių planų sudarymas. Išvados.
  Finansai, referatas(6 puslapiai)
  2006-11-20
 • Biudžetas (3)

  Valstybės biudžetas. Pagrindiniai biudžeto formavimo principai. Biudžeto sandara. Unitarinės valstybės biudžeto sandara. Federacinės valstybės biudžeto sandara. Biudžeto pajamų klasifikacija. Biudžeto išlaidų klasifikacija. Biudžeto subalansavimo problema. Biudžeto deficitas. Valstybės biudžeto deficito priežastys. Lietuvos Respublikos biudžeto sandara ir struktūra. Mokestinės pajamos. Nemokestinės pajamos. Biudžeto išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas. Ekonominė biudžeto išlaidų klasifikacija. Biudžeto procesas. Valstybės biudžeto procesas apima tokius etapus. Lietuvos nacionalinio biudžeto analizė 1998- 2002 metais. Nacionalinio biudžeto išlaidos. Nacionalinio biudžeto balansas. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2006-12-06
 • Biudžetas ir jo balansavimas (2)

  Įvadas. Biudžeto samprata ir kilmė. Biudžeto raida. Lietuvos respublikos nacionalinis biudžeto sandara. Valstybės pajamų šaltiniai. Vykdomi asignavimai. Biudžeto planavimas ir balansavimo būtinumas. 2005 m. Lietuvos biudžeto prognozės. Valstybės skola ir biudžeto deficitas. Išvados.
  Finansai, referatas(21 puslapis)
  2005-10-17
 • Biudžetinės įstaigos sąmatos sudarymas: vidurinė mokykla

  Įvadas. Kursinio darbo tikslas: išmokti sudaryti biudžetinės įstaigos, Antakalnio vidurinės mokyklos, sąmatą. Vilniaus Antakalnio vidurinės mokyklos struktūra ir tipas. Švietimo įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimas. Vilniaus Antakalnio vidurinės mokyklos darbuotojų atlyginimų skaičiavimas. Biudžetinių įstaigų išlaidos. Išvados.
  Apskaita, referatas(12 puslapių)
  2011-01-27
 • Biudžetinis apribojimas. Pirmenybės

  Biudžetinis apribojimas. Biudžetinės tiesės pokyčiai. Mokesčiai, subsidijos ir prekių normavimas. Pirmenybės. Pirmenybių prielaidos. Vartotojo abejingumo kreivės. Tobulieji pakaitalai. Tobulieji papildiniai. Blogybė. Neutralioji prekė. Ribinė pakeitimo norma (MRS) ir jos ypatybės
  Mikroekonomika, referatas(7 puslapiai)
  2008-03-22
 • Biudžetinių ir savivaldybės įstaigų steigimo ypatumai

  Įvadas. Įmonės teisės ir pareigos. Įmonės steigimas ir registravimas. Įmonės įstatai. Įmonės įregistravimas. Juridinių asmenų registro duomenys. Įmonės valdymas. Įmonės nuosavas kapitalas, turtas ir pelno paskirstymas. Įmonės veiklos kontrolė. Įmonės reorganizavimas, pertvarkymas ir likvidavimas.
  Komercinė teisė, referatas(15 puslapių)
  2006-10-26
 • Biudžetinių įstaigų ir verslo įmonių sąskaitų planų palyginimas

  Įvadas. Darbo tikslas – palyginti biudžetinių įstaigų dabartinį, būsimą ir verslo įmonių sąskaitų planus. Sąskaitų planas. Sąskaitų plano reikšmė apskaitoje, jį reglamentuojantys dokumentai. Naujojo biudžetinių įstaigų sąskaitų plano būtinumas. Sąskaitų planų analizė bei palyginimas. Ilgalaikis turtas. Atsargos. Trumpalaikis materialusis turtas. Sąnaudos. Pinigai. Finansinis turtas. Gautinos ir mokėtinos sumos. Išlaidos. Finansavimas. Fondai. Biudžetinių įstaigų pajamos ir kompensuoti nuompinigiai. Užbalansinės sąskaitos. Naujai atsiradę skyriai. Išvados.
  Finansai, referatas(27 puslapiai)
  2008-09-08
 • Biudžetinių įstaigų specialiosios programos

  Įvadas. Tikslas – išanalizuoti Biudžetinių įstaigų vykdomų specialiųjų programų esmę, turinį bei finansavimą. Specialiosios programos ir jų finansavimo šaltiniai. Specialiųjų programų vykdymo atskaitomybė. Tarptautinės paramos fondai. Išvados.
  Ekonomika, referatas(8 puslapiai)
  2009-09-03
 • Biudžetinių įstaigų specialiosios programos ir jų finansavimas

  Įvadas. Specialiosios programos. Finansavimo šaltiniai. Specialiųjų programų vykdymo atskaitomybė. Lietuvos Respublikos (LR) Ūkio ministerijos vykdomos specialiosios programos 2006-2008 metų Specialioji Europos regioninės plėtros fondo programa. Specialioji Ignalinos programos administravimo Lietuvoje programa. Specialiųjų lėšų programa. Specialioji Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos verslui programa. Specialioji programa – eksporto plėtros ir skatinimo strategijos įgyvendinimas. Išvados.
  Finansai, referatas(16 puslapių)
  2007-05-22
 • Biudžeto deficitas

  Įvadas. Biudžeto deficito apibrėžimas. Ekonominės biudžeto deficito pasekmės. Pagrindiniai 1991-1999 metų fiskalinės politikos bruožai. Biudžeto deficito dinamika 2002-2005 metais. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(10 puslapių)
  2006-10-31
 • Biudžeto deficitas bei valstybės skola

  Biudžeto deficito apibrėžimas. Konvencinis fiskalinis balansas. Grynasis skolinimas/skolinimasis. Einamasis balansas. Likvidumo balansas. Virtualusis deficitas. Visiško užimtumo deficitas. Pirminis balansas. Operacinis (veiklos) balansas. Struktūrinis, arba cikliškai neutralus biudžeto balansas. Išplėstas balansas. Analitiniai būdai deficitui išmatuoti. Ekonominės biudžeto deficito pasekmės.
  Finansai, referatas(10 puslapių)
  2005-05-16
 • Biudžeto deficitas ir valstybės skola

  Valstybės skolos samprata. Valstybės skolinimasis. Valstybės skolinimosi tikslai ir skolos valdymo uždaviniai. Skolos valdymo politika. Vyriausybės skolinimosi poreikis. Biudžeto deficitas. Faktoriai, veikiantys vyriausybės skolinimosi poreikį. Realusis skolinimosi poreikis ir skolos. Realusis šeimos skolinimosi poreikis. Realusis vyriausybės skolinimosi poreikis. Skolos našta ateinančioms kartoms? Valstybės skolos valdytojai ir valdymo organizavimas. Institucijos, dalyvaujančios valdant valstybės skolą. Efektyvaus skolos valdymo organizavimas. Instituciniai skolos valdymo aspektai. Kitų šalių patirtis. Konkretūs skolos valdymo tarnybų pavyzdžiai. Skaidrumas ir skolos valdytojo vertinimas. Skolos išieškojimo procesas. Valstybės skolos stebėjimas. Valstybės skolos stebėjimas: tikslai ir principai. Skolos dokumentų ir mokėjimų grafikų tvarkymas. Užsienio skola. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(16 puslapių)
  2005-12-07
 • Biudžeto deficitas ir valstybės skola (2)

  Įvadas. Biudžetų tipai. Nepasitenkinimo biudžeto deficitu priežastys. Ekonominės biudžeto deficito pasekmės. Biudžeto deficito finansavimas. Valstybės skola. Išvados.
  Finansai, referatas(10 puslapių)
  2006-01-16
 • Biudžeto deficitas ir valstybės skola (3)

  Įvadas. Valstybės skola. Skolinimosi tikslai būdai ir įtaka ekonomikai. Valstybės skolos samprata. Valstybės skolinosi tikslai ir būdai. Vyriausybės skolinimosi poreikis. Skolinimosi poreikio finansavimas. Valstybės įsiskolinimo poveikis šalies ekonomikos vystymuisi. Europos Sąjungos (ES) kriterijai valstybės skolos atžvilgiu. Biudžeto deficitas. Biudžeto deficito samprata. Biudžeto deficito finansavimas. Biudžeto deficito poveikis ekonomikai. Biudžeto deficitas ir valstybės skola. Valstybės skola ir biudžeto deficitas Lietuvoje. Išvados.
  Finansai, referatas(33 puslapiai)
  2006-03-21
 • Biudžeto deficitas ir valstybės skola (4)

  Įvadas. Biudžeto deficito apibrėžimas. Realusis skolinimosi poreikis ir skolos. Realusis vyriausybės skolinimosi poreikis. Infliacijos įtaka skolinimosi poreikiui. Lietuvos ekonominė statistika. Tiesioginė vidaus ir užsienio skola. Netiesioginė vidaus ir užsienio skola. Nemalonioji aritmetika. Skolos našta ateinančioms kartoms. Išvados. Biudžeto deficito ekonominės pasekmės.
  Finansai, referatas(14 puslapių)
  2006-05-12
 • Biudžeto deficitas ir valstybės skola (5)

  Įvadas. Valstybės skolos apibrėžimas. Valstybės skolos formavimas. Valstybės skolos reikšmė. Skolos valdymo ypatumai. Galimos valstybės skolos. Biudžeto deficitas. Išvados. Priedas (diagramos).
  Finansai, referatas(9 puslapiai)
  2006-05-29
 • Biudžeto deficitas ir valstybės skola (6)

  Valstybės skolos samprata. Valstybės skolinimasis. Valstybės skolinimosi tikslai ir skolos valdymo uždaviniai. Skolos valdymo politika. Vyriausybės skolinimosi poreikis. Biudžeto deficitas. Faktoriai, veikiantys vyriausybės skolinimosi poreikį. Realusis skolinimosi poreikis ir skolos. Realusis šeimos skolinimosi poreikis. Realusis vyriausybės skolinimosi poreikis. Skolos našta ateinančioms kartoms? Valstybės skolos valdytojai ir valdymo organizavimas. Institucijos, dalyvaujančios valdant valstybės skolą. Efektyvaus skolos valdymo organizavimas. Instituciniai skolos valdymo aspektai. Kitų šalių patirtis. Konkretūs skolos valdymo tarnybų pavyzdžiai. Skaidrumas ir skolos valdytojo vertinimas. Skolos išieškojimo procesas. Valstybės skolos stebėjimas. Valstybės skolos stebėjimas: tikslai ir principai. Skolos dokumentų ir mokėjimų grafikų tvarkymas. Užsienio skola. Išvados.
  Makroekonomika, referatas(15 puslapių)
  2006-11-03
 • Biudžeto deficitas ir valstybės skola (7)

  Valstybės skolos samprata. Valstybės skolinimasis. Valstybės skolinimosi tikslai ir skolos valdymo uždaviniai. Skolos valdymo politika. Vyriausybės skolinimosi poreikis. Biudžeto deficitas. Faktoriai, veikiantys vyriausybės skolinimosi poreikį. Realusis skolinimosi poreikis ir skolos. Realusis šeimos skolinimosi poreikis. Realusis vyriausybės skolinimosi poreikis. Skolos našta ateinančioms kartoms? Valstybės skolos valdytojai ir valdymo organizavimas. Institucijos, dalyvaujančios valdant valstybės skolą. Efektyvaus skolos valdymo organizavimas. Instituciniai skolos valdymo aspektai. Kitų šalių patirtis. Konkretūs skolos valdymo tarnybų pavyzdžiai. Skaidrumas ir skolos valdytojo vertinimas. Skolos išieškojimo procesas. Valstybės skolos stebėjimas. Valstybės skolos stebėjimas: tikslai ir principai. Skolos dokumentų ir mokėjimų grafikų tvarkymas. Užsienio skola. Išvados.
  Finansai, referatas(14 puslapių)
  2006-12-11
Puslapyje rodyti po