Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Referatai

Referatai (20793 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Žmogaus meilės

  Meilės sąvoka. Seksualinė meilė. Erotinė meilė. Prieraišioji meilė. Draugų meilė. Krikščioniškoji meilė.
  Etika, referatas(5 puslapiai)
  2005-06-29
 • Žmogaus organizmas. Gydymas vaistažolėmis

  Įvadas. Mendelejevo lentelė mūsų organizme. Sveikatos taisyklės, padėsiančios nesirgti visus metus. Iš liaudies medicinos istorijos. Vaistažolės. Gamtiniai imuninės sistemos stimuliatoriai. Natūralieji antibiotikai. Augaliniai vaistai nuo vėžio.
  Medicina, referatas(15 puslapių)
  2006-03-30
 • Žmogaus organizmo šalinimo metodai

  Atliekų šalinimas. Žmogaus inkstai. Nefronas. Osmosinis slėgis ir jo reguliavimas. Temperatūros reguliavimas. Patalpų mikroklimatas.
  Fiziologija, referatas(9 puslapiai)
  2006-11-06
 • Žmogaus paskirtis

  Abejojimas. Žinojimas. Tikėjimas.
  Filosofija, referatas(8 puslapiai)
  2008-08-26
 • Žmogaus poveikis aplinkai

  Įvadas. Žemė – mūsų vieninteliai namai. Žmogaus priklausomybė nuo geologinės aplinkos. Pabaiga.
  Ekologija, referatas(4 puslapiai)
  2005-05-16
 • Žmogaus poveikis gamtai

  Nykstantys žinduoliai. Žmogaus atsakomybė. Grėsmė žinduoliams. Introdukcija ir natūralios aplinkos naikinimas. Nykstantys paukščiai. Padėtis įvairiose srityse. Gelbėjimo priemonės. Žmonės privalo padėti. Nykstančios rūšys. Laukinių rūšių vertingumas. Nykstantys augalai. Ką gi daryti? Niokojantis žmogus. Perpildyta planeta. Nykstantys miškai. Žmogus — besaikis medžiotojas ir teršėjas. Kuriantis žmogus. Apsauga ir medžioklė. Gyvenamų vietų išsaugojimas. Gyvybinė gamtos apsaugos paskirtis. Zoologijos ir botanikos sodai. Zoologijos sodų plėtojimas. Švietimas ir moksliniai tyrimai. Safari parkai.
  Ekologija, referatas(8 puslapiai)
  2007-05-11
 • Žmogaus prigimtis ir dorovinis elgesys

  Įvadas. Žmogaus pasaulis. Dorovinis pasaulis. Žmogaus vertingumas, orumas. Svarbiausias dorovės pagrindas. Dorovės samprata. Dorovės struktūra.
  Etika, referatas(8 puslapiai)
  2007-04-24
 • Žmogaus problema filosofijoje

  Įvadas. Kas yra filosofija? Žmogus. Žmogaus neaiškumas sau pačiam. Kodėl žmogus yra klausianti būtybė? Filosofinės problemos. Tikrovės įvairovės problema. Susvetimėjimo problema ir jos sprendimo keliai K. Markso filosofijoje. Būties ir žmogaus santykio problema Platono ir Aristotelio filosofijoje. Platono valstybės modelis. Kas yra būtis? Išvados.
  Filosofija, referatas(13 puslapių)
  2007-04-17
 • Žmogaus psichofiziologiniai atstatomieji procesai. Stresas: teorija, mechanizmai, ypatumai, įtaka sveikatai

  Žmogaus psichofiziologiniai atstatomieji procesai. Stresas: teorija, mechanizmai, ypatumai, įtaka sveikatai. Istoriniai streso teorijos aspektai. Eustresas ir distresas. Selye bendras adaptacijos sindromas. Streso psichofiziologija. Reaktyvumas stresui. Autonominės nervų ir endokrininės sistemų dalyvavimas streso reakcijose. Kortizolis, adrenalinas. Streso sukelti pokyčiai kardiovaskulinėje, virškinimo, raumenų, imuninės sistemose, odoje. Išvados.
  Medicina, referatas(12 puslapių)
  2005-10-21
 • Žmogaus psichologija

  Įvadas. Dėstomoji dalis: pagrindinės asmenybės psichologijos problemos. Prieštarmė prieš šias problemas nagrinėjančių teorijų nagrinėjimą. Z. Froido psichoanalitinė asmenybės teorija. Asmenybėje vykstantys procesai ir jų dinamika. Asmenybės vystymasis.
  Asmenybės psichologija, referatas(17 puslapių)
  2006-05-09
 • Žmogaus psichologijos atspindys jo kalbos kultūroje

  Žmonių tipai pagal kalbėseną ir bendravimą. Kalbos kodai. Puikiai bendraujantis žmogus. "Aš tik pajuokavau" sindromas. Nesuvokiantys ką kalba. Mėgėjas ginčytis. Menkintojas. Plepys. Paskalų skleidėjas. Šokinėjantis nuo vienos temos prie kitos. "Aš, mano ir man" sindromas. Mėgėjas kištis į svetimus reikalus. Mėgėjai išsipasakoti. Mėgėjas kalbėti užuolankomis. Nenuovokūs stačiokai. Besistengiantys likti nepastebimi. Nežiniukas. Melagis. Netikri švepliai. Etninių priemaišų mėgėjai. Nukrypstantys nuo temos. Užsikertantys ir lemenantys. Murmekliai. Kalbantys nuotrupomis. Dvejojantys pašnekovai. Amžini verkšlentojai. Mažakalbiai. Darantys malonę. Kiršintojai. Niurzgos. Pertraukinėtojai. Keikūnai. Išvados.
  Asmenybės psichologija, referatas(17 puslapių)
  2006-01-21
 • Žmogaus raidos poveikis aplinkai, sukeltos problemos ir jų sprendimo būdai

  Įvadas. Žmogaus poveikio aplinkai istorinė raida. Žmonių skaičiaus augimo, gamtos išteklių naudojimo ir aplinkos teršimo sąveika. Darnaus vystymosi link. Pagrindinės aplinkos problemos ir jų sprendimo būdai.
  Sociologija, referatas(11 puslapių)
  2006-12-05
 • Žmogaus raumenų anatomija

  Anatomoijos pranešimas. Įvadas. Raumeninis audinys. Širdis. Lygusis raumeninis audinys. Ruožuotasis raumeninis širdies audinys. Ruožuotasis raumeninis griaučių audinys. Raumeninių skaidulų nervinis reguliavimas. Raumuo kaip organas. Raumenų klasifikacija. Raumenų susitraukimas. Raumenų darbas. Išvados.
  Anatomija, referatas(11 puslapių)
  2009-09-22
 • Žmogaus samprata Nyčės filosofijoje

  Įvadas. Žmogus – klausianti būtybė. Nepalankios sąlygos ne visuomet yra blogis. Tikintieji – silpni žmonės. Išvada.
  Naujausiųjų amžių filosofija, referatas(6 puslapiai)
  2006-05-17
 • Žmogaus sauga (3)

  Įvadas. Profesinės rizikos vertinimas. Saugus elektros įrenginių eksploatavimas. Išvados.
  Sauga, referatas(9 puslapiai)
  2006-11-30
 • Žmogaus sauga darbe

  Užduotis. Įvadas. Statybos įmonės pasirinkimas. Technologinių procesų, įrenginių, statinių, patalpų, sąrašai nurodant pavojingumo ar kenksmingumo charakteristikas. Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos sistemos valdymo struktūra. Vieno statybinės technologijos padalinio darbuotojų saugos ir sveikatos sistemos valdymo struktūra. Padalinio įrenginių, transporto ir inžinerinių komunikacijų išdėstymo reikalavimai saugos darbe atžvilgiu. Padalinio pagrindinių technologinių procesų vykdymui reikalingos techninės priemonės. Kolektyvinės saugos priemonės. Asmeninės saugos priemonės. Darbo vietų ir bendro apšvietimo reikalavimai; Poilsio, maitinimo, sanitarijos patalpų reikalavimai. Ergonominiai parametrai tinkuotojo darbo vietai (iš pagrindinių mechaninių technologinių procesų). Gelžbetoninių konstrukcijų montuotojo darbų saugos instrukcija. Parenkamos: meteorologinės sąlygos; Sanitarinės higieninės sąlygos; Elektrosaugos organizacinės ir techninės priemonės; Kėlimo įrenginių naudojimo organizacinės ir techninės priemonės; priešgaisrinės saugos priemonės. Įmonės civilinės saugos sistema.
  Sauga, referatas(30 puslapių)
  2006-03-01
 • Žmogaus socialinė raida (3)

  Žmogaus socialinės raidos samprata. Žmogaus socialinės raidos tyrimas. Gyvenimo lygio problema. Gyventojų sveikatos problema. Moterys visuomenėje. Žmogaus socialinė raida tiriant nusikalstamumo problemą. Žmogaus socialinė raida ekonomikos atžvilgiu. Žmogaus socialinė raida mokesčių atžvilgiu. Žmogaus socialinė raida sprendžiant užimtumo problemą. Socialinės apsaugos problemos. Žmogaus socialinės raidos įvertinimas. Įvadas. Išvados.
  Sociologija, referatas(11 puslapių)
  2008-02-11
 • Žmogaus socialinės ir ekonominės problemos socialinėje aplinkoje

  Įvadas. Reiškiniai, trukdantys sėkmingai individo socialinei raidai. Gyvenamoji aplinka ir žmogaus socialinė raida. Vaikų socialinės - edukacinės problemos. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(7 puslapiai)
  2006-11-03
 • Žmogaus socializavimas. Socialinės pedagogikos reikšmė žmogaus socializacijai

  Įžanga. Kas yra socializacija. Problemos aktualumas. Socializacijos procesas. Socializacijos etapai. Socialinės pedagogikos reikšmė žmogaus socializacijai. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(8 puslapiai)
  2007-02-21
 • Žmogaus teisės

  Įvadas. Žmogaus teisių sąvoka. Žmogaus teisių raida. Pagrindinės žmogaus teisės. Socialinės – ekonominės teisės. Politinės teisės. Asmeninės teisės. Pagrindinės žmogaus teisės Lietuvoje. Išvados.
  Civilinė teisė, referatas(9 puslapiai)
  2007-02-28
Puslapyje rodyti po