Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Aristotelio būtis

  Įvadas. Aristotelio tikrovė. Jusliškas pažinimas. Aristotelis ir jo filosofinės idėjos. Būtis. Kategorijos. Materija ir forma. Išvados.
  Senovės filosofija, referatas(5 puslapiai)
  2006-04-18
 • Bankininkystė (4)

  Bankų veiklos raida. Bankų raida Lietuvoje. Pinigai. Bankų veiklos principai. Bankų organizavimas ir veiklos reikalavimai. Bankų pinigai. Banko veiklos organizavimas. Banko funkcijos (veiklos). Komerciniai bankai. Lietuvos banko veikla. Bankinės ir nebankinės institucijos. Bankinių institucijų charakteristika. Centrinio banko operacijos. Nebankinės institucijos. Bankų steigimas ir valdymas. Nebalansiniai straipsniai.
  Finansai, špera(9 puslapiai)
  2006-04-24
 • Darbo užmokestis (2)

  Įvadas. Darbo užmokesčio formos. Vienetinė darbo užmokesčio forma. Laikinė darbo užmokesčio forma. Darbo apmokėjimas esant nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(12 puslapių)
  2006-04-24
 • Finansai (17)

  Ilgalaikių paskolų apskaita. Įstatymo reikalavimai skolinimuisi. Trumpalaikių paskolų ir palūkanų apskaita. Obligacijų išleidimui keliami reikalavimai ir apskaita. Obligacijų išleidimo ir išpirkimo apskaita. Kai obligacijos parduodamos su premijomis. Kada privaloma atlikti inventorizaciją? Inventorizacijos tikslas ir rezultatų nustatymas. IMT inventorizacija ir jos rezultatų įtraukimas į apskaitą. Atsargų inventorizacija ir jos rezultatų įtraukimas į apskaitą. Nebaigtos gamybos inventorizacija ir jos rezultatų įtraukimas į apskaitą. Kasos inventorizacija ir jos rezultatų įtraukimas į apskaitą. INT, V.P., ateinančių laikotarpių sąnaudų ir pajamų inventorizacija ir jos rezultatų įtraukimas į apskaitą. Turto trūkumai ir PVM.
  Apskaita, špera(8 puslapiai)
  2006-04-24
 • Impresionizmas (4)

  Įvadas. Istorinės – kultūrinės epochos apibūdinimas. Meninio stiliaus apibūdinimas ir jam būdingi bruožai. Meno kūrinio analizė. Meno stiliaus pėdsakai Lietuvoje. Išvados.
  Dailė, referatas(8 puslapiai)
  2006-04-24
 • Muitai ir jų apskaičiavimas

  Įvadas. Muitų sąvoka ir reikšmė. Muitų rūšys. Atleidimas nuo muitų. Atleidimas nuo importo muito. Atleidimas nuo eksporto muitų. Muitų normos. Muitų normos pagal muito apskaičiavimo metodą. Prekių kilmė ir muitų dydis. Muitų tarifų nustatymas. Muitų normos atsižvelgiant į valstybę, iš kurios yra kilusios prekės. Tarifinės kvotos. Integruotas tarifas. Muitų apskaičiavimas, mokėjimas, išieškojimas, grąžinimas ir atsakomybė už muitų nesumokėjimą. Muito dydis. Muitų grąžinimas. Muito mokestis - protekcionizmas be sienų. Muitai trukdo žmonių gerovei. Muitai - problemų šaltinis. Problemos - muitų taisyklėse. Muitinės formalumai: problemos ir sprendimai (LLRI komentarai ir pasiūlymai. Prekių muitinės vertė. Prekės kainos nurodymas, nuolaidų pripažinimas. Prekės kainos nurodymas, nuolaidų pripažinimas. Įsipareigojimų muitinei užtikrinimas garantija. Mokesčių nuskaičiavimas ir grąžinimas. Valiutų keitimo kursų nustatymo tvarka. Muitinės problemų sprendimo būdai. Išvados.
  Apskaita, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2006-04-24
 • Nedarbingumas Lietuvoje

  Įvadas. Bedarbiai ir jų struktūra. Nedarbo priežastys. Nedarbo formos. Ekonominiai nedarbo nuostoliai. Gyventojų užimtumas. Valstybės gyventojų užimtumo teisinės garantijos. Moterų nedarbas Lietuvoje. Kas padės kaimo bedarbiui? Situacija Lietuvos darbo rinkoje. Pagrindinės 1999 metų darbo rinkos tendencijos. Išlaikytas aukštas įdarbinimo lygis. Atviro informavimo ir tiesioginio įdarbinimo paslaugos. Išvados. Priedas (1).
  Makroekonomika, kursinis darbas(24 puslapiai)
  2006-04-18
 • Pareigybių/darbo vietų analizė, užmokesčio sistema ir personalo parinkimo procedūra: UAB "Venta"

  Įvadas. UAB "Venta" veikla. Trumpa įmonės veiklos charakteristika. Įmonėje atliekami darbai ir funkcijos. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Darbo analizė ir reikalavimų profiliai. Pareigybių/darbo vietų darbo analizė. Reikalavimai pareigybę/darbo vietą užimančiam darbuotojui. Darbo užmokesčio sistema. Darbo užmokesčio struktūra. Bazinio darbo užmokesčio nustatymas. Kintamas darbo užmokestis. Premijavimo rodikliai. Personalo parinkimas. Pareigybės/darbo vietos reklama. Paieškos šaltiniai. Reikalaujami dokumentai. Personalo atranka. Išvados.
  Personalo vadyba, kursinis darbas(53 puslapiai)
  2006-04-05
 • Prekybinių įmonių mokami mokesčiai

  Įvadas. Pridėtinės vertės mokestis. Akcizų mokestis. Juridinių asmenų pelno mokestis. Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokestis. Prekyviečių mokestis. Valstybinės žemės bei valstybinio vandens fondo vandens telkinių nuomos mokestis. Prekių apyvartos mokestis. Prekybos įmonių mokamų mokesčių administravimas. Išvados.
  Mokesčiai, kursinis darbas(19 puslapių)
  2006-04-24
 • Statistinis tyrimas: bedarbių skaičius

  Įvadas. Statistinės priemonės panaudotos atliekant bedarbių skaičiaus statistinį tyrimą Marijampolės apskrityje ir jos savivaldybėse. Statistinė lentelė. Grafikai. Santykinių dydžių apskaičiavimas. Vidutinių rodiklių ir variacijos rodiklių apskaičiavimas. Grafinis duomenų pateikimas ir jų analizė. Duomenų įvesties lentelė. Linijinė palyginamoji diagrama. Stulpelinė diagrama. Histograma. Skritulinė diagrama. Sklaidos diagrama. Erdvinė stulpelinė diagrama. Box-xhisher sklaidos diagrama. Box-xhisher diagrama. Variacijos rodikliai. Grafinis prognozės vaizdas. Išvados.
  Statistika, tyrimas(22 puslapiai)
  2006-04-24
 • Verslo organizavimas (4)

  Kas yra verslas? Kokios sąlygos būtinos verslininkystei plėtoti? Apibrėžkite kas yra verslininkas. Kuo Lietuvos verslininkas naudingas visuomenei? Kokias žinote verslininkystės rūšis? Apibūdinkite jas. Kokios verslo kūrimo paskatos Lietuvoje šiose žmonių grupėse? Kokios yra įmonių rūšys pagal Lietuvos respublikos įmonių įstatymą? Apibūdinkite pagrindinių verslo organizavimo formų privalumus ir trūkumus? Kokie veiksniai turi įtakos verslo rizikos laipsniui? Apibūdinkite juos. Kokia informacija pateikiama verslo plano skyriuje "Marketingas"? Kokia informacija pateikiama verslo plano skyriuje "Gamyba"? Kokia informacija pateikiama verslo plano skyriuje "valdymo personalas ir darbuotojai"? Apibūdinkite verslo rizikos mažinimo būdus. Kas tai yra konkurencija ir kokias žinote konkurencinio pranašumo siekimo strategijas? Apibūdinkite jas. Kokie Lietuvos respublikos įstatymai reglamentuoja verslo įmonės įkūrimą? Apibūdinkite įmonės įstatų pagrindinius skyrius. Apibūdinkite steigimo sutarties pagrindinius skyrius. Koks reikalingas minimalus įstatinis kapitalas, steigiant UAB? Koks reikalingas minimalus įstatinis kapitalas, steigiant AB? Kokios individualios įmonės registravimo eiga? Kokia UAB registravimo tvarka? Kokia informacija pateikiama verslo plano skyriuje "Rizika"? Kokia informacija pateikiama verslo plano skyriuje "Finansai"? Kokia bendros su užsieniu įmonės įregistravimo tvarka? Įregistravus rejestro tarnyboje, kur dar būtina įregistruoti verslo įmonę. Kokia individualios įmonės banko sąskaitos atidarymo eiga? Kokia UAB banko sąskaitos atidarymo eiga? Kokia licencijų išdavimo tvarka. Kokia patentų išdavimo tvarka? Apibūdinkite Lietuvos respublikos įstatymus ir LRV nutarimus, reglamentuojančius muitinės darbą? Apibūdinkite verslo įmonės valdymo pagrindinius aspektus. Apibūdinkite verslo įmonės apskaitos pagrindinius aspektus. Kokia verslo įmonės reorganizavimo eiga. Kokia verslo įmonės likvidavimo eiga. Apibūdinkite verslo įmonės bankroto prielaidas. Apibūdinkite pagrindinius verslo apsaugos planavimo ir strategijos aspektus? Kokia verslo plano paskirtis ir tikslai. Kokia universali verslo plano struktūra. Kokia informacija pateikiama verslo plano skyriuose "Projekto esmė" ir "Firmos charakteristika"? Kokia informacija pateikiama verslo plano skyriuje "Rinka"?
  Vadyba, špera(11 puslapių)
  2006-04-24