Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Bendruomeniška mokykla

  Įvadas. Bendruomeniškumo ugdymo mokykloje svarba šiuolaikinėje švietimo sistemoje. Mokyklos ir vietos bendruomenės ugdomieji tarpusavio santykiai. Išvados.
  Pedagogika, diplominis darbas(19 puslapių)
  2009-02-17
 • Kai kurie mokytojų kompetencijos aspektai integruotai ugdyti specialiųjų poreikių mokinius

  Įvadas. Mokslinės literatūros magistro darbo tema analitinė apžvalga. Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių integracijos į bendrojo lavinimo mokyklas teisinė bazė. Specialiųjų ugdymo(-si) poreikių tenkinimas bendrojo ugdymo mokykloje. Bendradarbiavimas integruotai ugdant SUP mokinius. Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymo problemos. Tyrimo rezultatai ir aptarimas. Psichologinis mokytojų kompetencijos aspektas. Metodinis mokytojų kompetencijos aspektas. Praktinis mokytojų kompetencijos aspektas. Mokytojų bendradarbiavimo kompetencijos aspektas. Išvados. Pedagoginės rekomendacijos darbui su integruotai ugdomais SUP mokiniais. Santrauka. Summary. Priedas (1).
  Specialioji pedagogika, diplominis darbas(76 puslapiai)
  2007-12-17
 • Mokyklos pilietiškumas

  Įvadas. Pilietinio ugdymo pagrindimas. Valstybės švietimo politika. Pilietinio ugdymo sistemos. Pilietinio ugdymo būklė Lietuvos mokyklose. Mokyklos pilietiškumo tyrimas. Empirinio tyrimo modelis ir metodika. Tyrimo rezultatų analizė ir jų aptarimas. Išvados. Rekomendacijos. Bibliografija. Priedai (Anketa).
  Pedagogika, diplominis darbas(26 puslapiai)
  2008-11-26
 • Paauglių nerimo, pažangumo ir problemiško elgesio sąryšis

  Įvadas. Nerimo sampratos ypatumai. Nerimo kilmės priežastys. Nerimo pasireiškimo būdai. Problemiško elgesio samprata ir ypatumai. Agresyvaus elgesio formos. Paauglių agresyvaus elgesio priežastys. Pažangumo samprata. Vertinimo problematiškumas. Paauglių nerimo, pažangumo ir problemiško elgesio sąryšio ypatumų tyrimas. Tiriamieji, tyrimo eiga. Tyrimo metodikos. Tyrimo duomenų aptarimas. Nerimas. Pažangumas. Problemiškas elgesys. Paauglių problemiško elgesio ir pažangumo ryšys. Tyrimo duomenų analizė. Tyrimo duomenų analizė. Išvados. Santrauka. Summary. Priedai (38 psl.).
  Socialinis darbas, diplominis darbas(122 puslapiai)
  2008-12-05
 • Savarankiška veikla mokykloje

  Įvadas. Saviraiškos svarba ir galimybės. Savarankiškos veiklos formų mokykloje tyrimas. Visuomenei naudingos veiklos formų mokykloje tyrimas. Mokyklos Savivaldos moksleivių gyvenime tyrimas. Projektinės veiklos įvairovės mokykloje tyrimas. Išvados.
  Pedagogika, diplominis darbas(33 puslapiai)
  2008-11-26
 • Socialinė parama probleminėms šeimoms, auginančioms vaikus

  Įvadas. Probleminės šeimos statusas bendruomenėje. Šeima - socialiai kontroliuojama mikroaplinka visuomenėje. Probleminių šeimų situacijos Trakų rajone apžvalga. Socialinės paramos Lietuvoje charakteristika. Socialinės paramos vieta bendroje socialinės apsaugos sistemoje. Socialinę paramą probleminėms šeimoms reglamentuojantys dokumentai. Trakų rajono savivaldybės socialinių paslaugų probleminėms šeimoms teikimo tvarkos svarbiausi aspektai. Trakų rajono savivaldybės socialinės paramos teikimo ypatumai. Socialinių paslaugų probleminėms šeimoms teikimas. Tyrimo metodika. Probleminių šeimų, auginančių vaikus požiūris į teikiamas socialines paslaugas. Ekspertų požiūrio į socialinių paslaugų teikimo organizavimą analizė. Išvados. Rekomendacijos. Summary. Priedai (5 psl.)
  Socialinis darbas, diplominis darbas(65 puslapiai)
  2009-02-17
 • Socialinio pedagogo veikla šalinant mokyklos nelankymo priežastis

  Įvadas. Mokymosi motyvacijos silpnėjimo priežastys. Asmeninės nenoro mokytis priežastys. Priežastys glūdinčios šeimoje. Priežastys glūdinčios mokykloje. Priežastys glūdinčios visuomenėje. Mokyklinio kurso kartojimas. Socialinio pedagogo veikla. Individualus darbas su mokiniu. Darbas su šeima. Išvados. Priedai (4).
  Socialinis darbas, kursinis darbas(27 puslapiai)
  2008-12-08
 • Socialinių pedagogų bendradarbiavimas su rizikos šeimomis, mažinant vaikų nusikalstamumą

  Įvadas. Literatūros apžvalga. Vartojamų sąvokų aiškinimas. Socialinio pedagogo ir šeimų bendradarbiavimo ypatumai vaikų socializacijos procese. Vaikų, linkusių į nusikalstamas veikas, deviantinis elgesys, jų pedagoginė-psichologinė charakteristika. Šeimos vaidmuo vaikų auklėjimo procese, auklėjimo klaidos. Tyrimo metodika. Metodikos pagrindimas ir respondentai. Tyrimo eiga. Duomenų apdorojimas ir patikimumas. Tyrimo rezultatai. Respondentų grupių demografiniai duomenys. Bendradarbiavimo sampratos ypatumai. Požiūris į pagalbos teikimą paaugliams, įvykdžiusiems nusikalstamas veikas bei jų šeimoms. Lūkesčiai socialinio pedagogo veiklai. Vaikams reikšmingų asmenų nustatymas, suaugusių santykio su vaiku tyrimas. Rezultatų aptarimas. Respondentų grupių demografinių duomenų analizė. Bendradarbiavimo sampratos analizė. Požiūrio į pagalbos teikimą paaugliams, įvykdžiusiems nusikalstamas veikas bei jų šeimoms analizė. Lūkesčių analizė socialinio pedagogo veiklai. Vaikams reikšmingų asmenų nustatymas, suaugusių santykio su vaiku tyrimo rezultatų analizė. Pabaiga. Išvados. Rekomendacijos. Santrauka. Summary. Priedai (17 psl.).
  Socialinis darbas, diplominis darbas(83 puslapiai)
  2008-12-04
 • Žalingų įpročių prevencijos įgyvendinimas pradinėje mokykloje

  Įvadas. Žalingų įpročių samprata. Žalingi įpročiai. Žalingų įpročių neigiamas poveikis asmens socializacijai. Žalingų įpročių prevencijos strategija. Valstybės taikoma strategija. Varėnos savivaldybės taikoma strategija. Žalingų įpročių prevencijos modelis Varėnos pradinėje mokykloje. Prevencija per formalųjį ugdymą. Prevencija per neformalųjį ugdymą. Išvados.
  Sociologija, kursinis darbas(33 puslapiai)
  2008-12-05