Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • 5 socialinių internetinių tinklapių analizė: facebook.com; myspace.com; one.lt; pazintys.lt ir ieskok.lt

  Įvadas. Darbo tikslas – palyginti ir apžvelgti plačiau kiekvieno socialinio tinklo raidos istoriją bei išanalizuoti jas. Socialinis tinklas facebook.com. Socialinis tinklas myspace.com. Socialinis tinklas one.lt – "narkotikų narkotikas". Socialinis tinklas pazintys.lt. Socialinis tinklas ieskok.lt. Asmeninis foto-video albumas. Svetainės adreso pastovumas, duomenų saugumas, nuorodų spalva. Svetainės variantas užsienio lankytojams. Socialinio tinklo koncepcijos atitikimas, forumai, grupės, komentarai. Reklaminis triukšmas, technologiniai sprendimai, valdymas. Išvados.
  Rinkodara, namų darbas(17 puslapių)
  2009-03-18
 • Ateityje viskas bus nemokama

  Filosofinis rašinys-pamąstymas apie ateitį.
  Filosofija, rašinys(2 puslapiai)
  2009-03-18
 • Demografinė politika. Valstybės šeimos politika. Valstybės gyventojų užimtumo politika

  Įvadas. Demografinė politika. Natūralus gyventojų judėjimas. Senėjimas. Kitų demografinių rodiklių kaita. Priežastys. Valstybės šeimos politika. Šeimos politikos formavimosi socialinės, ekonominės prielaidos. Lietuvos šeimos politikos formavimo konceptualūs pagrindai. Tikslai. Valstybės gyventojų užimtumo politika. Lietuvos vykdoma užimtumo politika. Užimtumo ir nedarbo kitimo tendencijos, problemos. Pagrindiniai prioritetai, tikslai, uždaviniai ir priemonės. Gyventojų skaičiaus prognozavimas. Gyventojų skaičiaus prognozės Lietuvos statistikų akimis. Prieštaringos demografų prognozės. Ilgalaikė JT gyventojų skaičiaus prognozės. Išvados.
  Sociologija, referatas(13 puslapių)
  2007-03-20
 • Dokumentų valdymas (10)

  Pagrindiniai dokumentų valdymą reglamentuojantys dokumentai. Dokumentų sistema. Teisės aktų rekvizitų išdėstymo schema. Įstaigos rengiamų dokumentų rekvizitų išdėstymo schema. Siunčiamųjų dokumentų rekvizitų išdėstymo schema. Įsakymas dėl ilgalaikio turto inventorizacijos. Vadybininko pareiginė instrukcija (rekvizitai). Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas. Susidėvėjusio inventoriaus nurašymo aktas. Pažyma apie vidutinį darbo užmokestį. Dėl darbuotojų sąrašo patikslinimo. Dėl darbuotojų sąrašo. Rekomendacija dėl vyresniojo buhalterio pareigų. Prašymas dėl priėmimo į darbą. Pasiaiškinimas dėl vidaus darbo taisyklių pažeidimo. Tarnybinis pranešimas dėl vidaus darbo taisyklių pažeidimo. Įgaliojimas dėl atstovavimo teismo posėdyje.
  Raštvedyba, konspektas(17 puslapių)
  2009-03-19
 • Draudimo paslaugų reklamos rinkų Europos Sąjungos (ES) šalyse specifikos tyrimas

  Įvadas. Teorinė dalis. Draudimo samprata. Akcinė draudimo įmonė. Draudimo draugija. Draudimo paslaugų reklama. Draudimo paslaugų reklamos tipai. Reklamos priemonės. Reklamos perteikimo priemonių privalumai ir trūkumai. Rėmimas. Tarptautinis marketingas ir reklama. Tarptautinės reklamos problemos. Tarptautinis reklamos reguliavimas. Išvados. Analitinė dalis. UAB "Ergo Lietuva" reklamos analizė. Užsienio draudimo rinkų analizė. Išvados. Projektinė dalis. Galimi alternatyvūs reklamavimosi būdai. Pagrindiniai rezultatai ir išvados.
  Rinkodara, kursinis darbas(28 puslapiai)
  2009-03-18
 • Efektyviausi kovos su korupcija metodai: pasaulinė patirtis ir Lietuvos atvejis

  Korupcija. Korupcijos rūšys. Korupcijos mastai. Išvados.
  Politologija, referatas(7 puslapiai)
  2009-03-19
 • Įmonės analizė: "Apple pramogų parkas"

  Įmonės analizė. Įmonės tikslai. Įmonės reklama, rėmimas. Reklamos tipai. Įmonės konkurentai. Klientai. Kainodara. Biudžetas. "Apple pramogų parko" šūkis. Reklamos tikslas. Kiti reklamos būdai. SWOT analizė. "Apple" pramogų parko logotipas. Radijo reklama. TV reklama. Reklamos kainų TV kanaluose dinamika paros transliacijų metu. Išvados.
  Įmonių aprašymai, namų darbas(7 puslapiai)
  2009-03-18
 • Kokybės kontrolės analizė ir tobulinimas: UAB "Švaros biuras"

  Įvadas. Teorinė dalis. Paslaugų ir paslaugų teikimo savybės, samprata. Kokybės kontrolė ir jos samprata. Paslaugų kokybės kontrolės samprata, užtikrinimas, vartotojai. Kokybės tobulinimas. Išvados. Analitinė dalis. Kokybės kontrolės politika analizuojamoje įmonėje. Kokybės gerinimo priemonių programa ir taikomi metodai bei jų analizė. Valymo paslaugų kokybės vertinimas vartotojų požiūriu. Priedai (11). Išnašos.
  Kokybės vadyba, kursinis darbas(31 puslapis)
  2007-12-11
 • My future plans/career

  Rašiniai anglų kalba. Mano ateities planai, karjera. My plans to the future. My future career. My career plans. My Future Plans. About my future./
  Anglų kalba, rašinys(4 puslapiai)
  2009-03-18
 • Praktikos darbo aprašymas: reklamos agentūra "Senamiesčio reklamos studija" (SRS)

  Įvadas. Įmonės veikla. Įmonės paslaugos. Konsultacijos. Dizainas. Įmonės patirtis. UAB "Senamiesčio reklamos studija" (SRS) agentūros didžiausi klientai. Reklamos projektai. Reklamos projektų situacija organizacijoje. "AVSC group" projektas. Kiti projektai. Įmonės valdymo ir funkcinė struktūros. Tyrimas. Tyrimo rezultatai. Išvados.
  Rinkodara, praktikos ataskaita(13 puslapių)
  2009-03-18
 • Religijos filosofija (3)

  Žmogaus santykis su Dievu. Dievo metafizikos pradininkas yra Aristotelis. Fenomenologijos pradininkas yra Edmundas Husserlis. Žmonės šiandien kelia Dievo prasmės klausimą. Dievas kovoja kurdamas.
  Filosofija, rašinys(9 puslapiai)
  2007-12-11
 • Specialių poreikių mokiniams teikiamos pedagoginės-psichologinės paramos ypatumai

  Įvadas. Specialiųjų poreikių mokinių tipologijos. Šiuolaikinės sąvokos "specialiųjų poreikių vaikai" samprata. Sutrikusio intelekto mokiniai. Elgesio sutrikimai. Mokytojų vaidmuo teikiant pedagoginę-psichologinę paramą specialiųjų poreikių mokiniams. Psichologinės paramos moksleivius. klasifikavimas. Pedagoginė parama specialiųjų poreikių mokiniams. Psichologinės paramos, teikiamos specialių poreikių turintiems mokiniams N sanatorinėje internatinėje mokykloje analizė. Trumpa N sanatorinės internatinės mokyklos charakteristika. Tyrimo metodai. Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas. Problemų, kylančių teikiant pedagoginę-psichologinę paramą N įstaigoje patirtis ir perspektyvos. Išvados. Išnašos.
  Specialioji pedagogika, diplominis darbas(31 puslapis)
  2007-12-11
 • Voratinklio diagrama. Gordono metodas. Sinektika. Delfų metodas. Nominalios grupės technika. Struktūrinė diagrama. Ryšių diagrama. PERT metodas

  Voratinklio diagrama. "Proto ataka" vienas prieš vieną (su savimi). Kaip organizuoti "proto ataką" su savimi naudojant voratinklio diagramą. Gordono metodas. Kaip generuoti visiškai naujas idėjas. Kaip generuoti visiškai naujas idėjas naudojant Gordono metodą. Sinektika. Kaip generuoti kūrybines inovacines idėjas. Kaip generuoti kūrybines idėjas naudojant sinektikos metodą. Delfų metodas. Kaip specialistams ir ekspertams ieškoti naujų idėjų. Nominalios grupės technika (NGT). Kaip gauti ir išrinkti geriausias idėjas bei sprendimus. Kaip gauti ir išrinkti geriausias idėjas bei sprendimus nenaudojant NGT. Struktūrinė diagrama. Kaip sudaryti ir panaudoti struktūrinę diagramą. Ryšių diagrama. Kaip sudaryti ir panaudoti tarpusavio ryšių diagramą. PERT metodas. Tinklinio planavimo ir valdymo sistema. Kaip atlikti darbą laiku.
  Vadyba, konspektas(21 puslapis)
  2007-03-20
 • Žiniasklaidos vaidmuo vaiko asmenybės formavimuisi

  Įvadas. Žiniasklaidos priemonės. Televizijos žiūrėjimas. Televizijos poveikis vaiko psichikai. Televizijos žiūrėjimas ir agresija. Spaudos poveikis. Reklama ir vartojimas. Nepilnamečių teisinė apsauga žiniasklaidoje. Išvados.
  Žiniasklaida, kursinis darbas(19 puslapių)
  2007-12-11