Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Apklausa

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Apklausos privalumai. Klaidos, sąlygojančios tyrimo rezultatų tikslumą. Penki apklausos būdai. Faktoriai, kurie gali būti naudingi pasirenkant vieną ar kitą būdą. Asmeninis interviu. Apklausa telefonu. Apklausa faksu. Apklausa paštu. Tyrimo būdų kombinavimas.
  Rinkodara, pristatymas(11 )
  2008-03-17
 • Apklausos būdai (2)

  Įvadas. Faktoriai, lemiantys rezultatų tikslumą. Apklausos būdai. Asmeninis interviu. Apklausa telefonu. Apklausa faksu. Apklausa paštu. Apklausa internetu. Tyrimo būdų kombinavimas. Strategijos, padedančios sumažinti neatsakymų klaidas. Technikos neatsakymas apklausose įvertinti. Išvados.
  Rinkodara, referatas(15 puslapių)
  2007-12-05
 • Finansinė analizė (9)

  Trumpalaikio mokumo rodikliai. Bendrojo trumpalaikio mokumo koeficientas. Greitojo trumpalaikio mokumo koeficientas. Grynasis apyvartinis kapitalas. Ilgalaikio mokumo rodikliai. Bendrasis skolos koeficientas. Finansinis svertas. Pardavimo pelningumo rodikliai. Bendrasis pardavimo pelningumas. Grynasis pardavimo pelningumas. Turto pelningumo rodikliai. Kapitalo pelningumo rodikliai. Akcinio kapitalo pelningumas. Nuosavo kapitalo pelningumas. Sąnaudų lygio rodikliai. Pardavimo savikainos lygis. Veiklos sąnaudų lygis. Turto apyvartumo rodikliai. Viso turto apyvartumas (kartais). Atsargų apyvartumas (kartais). Debitorinio įsiskolinimo apyvartumas, dienomis. Kapitalo rinkos rodikliai. Vienos paprastosios akcijos pelnas. Akcijos kainos-pelno koeficientas. Dividendų išmokėjimo koeficientas. Bankroto prognozavimas. Išvados.
  Finansai, namų darbas(16 puslapių)
  2007-09-19
 • Gamybinės praktikos ataskaita: aviacijos kompanija UAB "Aviabaltika"

  Įvadas. Vidinė ir išorinė įmonės analizė; eksportas/importas. Organizaciniai pagrindai. Susikūrimo istorija. Organizacinė struktūra. Parduodami gaminiai/teikiamos paslaugos. Svarbūs pokyčiai per pastaruosius 3-5 metus. Samdomų darbuotojų (tarnautojų) skaičius. Vadovų kvalifikaciniai pagrindai (išsilavinimas, kvalifikacija, specialybė). Darbininkų (tarnautojų) kvalifikaciniai pagrindai (išsilavinimas). Finansavimo šaltiniai. Vartotojai. Eksportas. Tiekėjai. Ekonominė, politinė, teisinė aplinkos. Konkurentai. verslo demografija rajone. Verslo priežiūros institucijos. Marketingo veikla įmonėje. Vartotojo analizė. Konkurentų analizė. Kainų politika ir strategija. Rėmimo (populiarinimo) rinkos komunikacijos politika ir strategija (reklama, parodos, asmeninis pardavimas ir kita). Išvados.
  Raštvedyba, praktikos ataskaita(24 puslapiai)
  2008-10-28
 • Įmonės finansinė analizė: UAB "Transpa"

  Įvadas. Įmonės veiklos finansinės analizės teorinės prielaidos. Įmonės veiklos finansinės analizės esmė bei reikšmė įmonės valdymui. Įmonės veiklos finansinės analizės tikslai ir uždaviniai. Įmonės veiklos finansinės analizės būdai ir metodai. Įmonės veiklos finansinės atskaitomybės analizė. Santykinių rodiklių analizė. UAB "Transpa" įmonės veikos finansinė analizė. UAB "Transpa" įmonės finansinės atskaitomybės analizė. UAB "Transpa" įmonės santykinių rodiklių analizė. Išvados. Summary. Priedai (10).
  Finansai, kursinis darbas(75 puslapiai)
  2008-03-22
 • Įmonės veikla: UAB "Baltikums Draudimas"

  Įvadas. Draudimo atsiradimo prielaidos. "Baltikums draudimas" ir jo veikla. "Baltikums Draudimo" bendrovės veiklos tinklas. "Baltikums Draudimo" sudarytos sutartys. "Baltikums Draudimo" teikiamos paslaugos. "Baltikums Draudimo" pranašumai ir kovojimas už išlikimą. "Baltikums draudimo" veiklos rezultatai ir tikslai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, referatas(15 puslapių)
  2006-11-23
 • Informatika (26)

  Elektroninis paštas. Dokumento tvarkymo rėžimai. Puslapio parametrai. Tekstų rengimo automatizavimo priemonės. Pagrindiniai pastraipos parametrai. Teksto išdėstymas puslapyje valdantys parametrai. Šablonai. Dokumento laukai. Dokumentų formos. Kryžminės nuorodos. Dalykinės rodyklės sukūrimas. Turinio sudarymas. Veiksmai su pele. Kopijuojami objektai. Režimo indikatoriai būsenos eilutėje. Duomenų įvedimas ir redagavimas. Teksto įvedimas. Lentelės eilučių ir stulpelių modifikavimas. Prognozė. Histograma. Koreliacinė analizė.
  Informatika, špera(10 puslapių)
  2007-09-26
 • Integruotos marketingo komunikacijos

  Išanalizuoti bent 5 autorių apibrėžimus apie "integruotas marketingo komunikacijas". Argumentuotai pateikite apibendrinantį apibrėžimą. Išanalizuoti ir pateikti schematiškai bent 3 autorių skirtingus požiūrius į (integruotų) marketingo komunikacijų kompleksą. Pateikti apibendrinančią schemą ir apibrėžti sudėtines jo dalis.
  Rinkodara, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-09-26
 • Internetas ir tarptautinis marketingas

  Įvadas. Tikslas - išanalizuoti interneto taikymo priemones ir naudą, plėtojant tarptautinį verslą. Internetas tarptautiniame marketinge 3 Internetas ir globalizacija. Internetas ir įmonių veikla. Internetas ir marketingo kompleksas. IBM kompanija ir patirtis taikant internetą. IBM kompanija. IBM kompanija ir internetas. AB "Vilniaus pergalė" ir jos patirtis taikant internetą. AB "Vilniaus pergalė". AB "Vilniaus pergalė" marketingo kompleksas ir internetas. Išvados.
  Rinkodara, referatas(30 puslapių)
  2010-04-13
 • Italy (2)

  Darbas apie Italiją (anglų kalba). Introduction about Italy. History and climate. Culture and meals. Italy’s economy. Import and export. Ecology and environment. The most interesting places in Italy. Summary. Active vocabulary.
  Regioninė geografija, referatas(10 puslapių)
  2006-11-20
 • Marketingas ir verslo orientacijos (4)

  Pateikti 4 – 5 autorių požiūrį į mokslinio termino "orientacijos" ("vadybos koncepcijos") sampratą, palyginti apibrėžimus. Pateikti 3 – 4 autorių nuomonę apie galimas orientacijų (rinkodaros/vadybos koncepcijų) rūšis: nurodyti kriterijus (pagal ką klasifikuojama) ir trumpai apibūdinti, kokios rūšys (naudoti grafines priemones ir pavyzdžius iš Lietuvos ir užsienio praktikos). Schematiškai pateikti 2 autorių lyginamąjį požiūrį į vieną verslo rinkodaros orientacijos rūšį: išsamiai ją aprašyti ir išskirti tapatybes ir skirtybes. Pateikti pvz. iš Lietuvos verslo.
  Rinkodara, namų darbas(7 puslapiai)
  2007-09-19
 • Marketingo tyrimas: alaus darykla UAB "Švyturys–Utenos alus"

  Problema, tyrimo tikslas ir uždaviniai: Ištirti reklamos efektyvumą, įvertinti konkurencines kainas, išsiaiškinti kokios priežastys lėmė mūsų produkto paklausos sumažėjimą. Tyrimo metodologija. Tyrimo rezultatai ir jų interpretavimas. Išvados ir pasiūlymai. Priedas (1).
  Rinkodara, tyrimas(11 puslapių)
  2008-01-07
 • Moterų patiriamų stresų identifikavimas darbinėje aplinkoje

  Įvadas. Stresas ir jo esmė. Streso sąvoka. Streso rūšys. Stresą sąlygojantys veiksniai. Streso pasekmės ir jo įveikimo būdai. Moterų patiriamų stresų identifikavimas darbinėje aplinkoje. Moterų padėtis darbo rinkoje. Moterų patiriamų stresų identifikavimas darbinėje aplinkoje. Moterų stresų darbinėje aplinkoje tyrimas. Tyrimo metodika. Tyrimo imtis. Tyrimo eiga. Tyrimo duomenų analizė. Išvados ir rekomendacijos. Priedas (1).
  Organizacinė psichologija, kursinis darbas(36 puslapiai)
  2008-03-22
 • Reklama (27)

  Reziumė. Įžanga. Reklamos istorinės ištakos. Reklamos reikšmė ir tikslai. Reklamos reikšmė. Reklamos tikslai. Reklamos procesas, jo ypatumai. Reklamos davėjas. Reklamos agentūra. Reklamos platinimo priemonės. Vartotojas. Reklamos proceso sudėtinės dalys. Reklamos rūšys, tipai, jų naudojimas. Reklamos efektyvumo nustatymas. Reklama prekybos vietoje. Reklamuotos prekės prekybos vietoje analizė. Vartotojų nuomonė apie reklamą. Išvados ir siūlymai.
  Rinkodara, referatas(22 puslapiai)
  2008-03-21
 • Valstybės marketingas (2)

  Išanalizuoti bent keturių autorių apibrėžimus apie "valstybės (šalies) įvaizdį/prekės ženklą". Argumentuotai pateikti apibendrinantį apibrėžimą. Išanalizuoti bent trijų autorių apibrėžimus apie "valstybės marketingą". Argumentuotai pateikti apibendrinantį apibrėžimą. Išanalizuoti ir pateikti schematiškai bent dviejų autorių požiūrius į valstybės (šalies) marketingo kompleksą. Pateikti apibendrinančią schemą ir apibrėžti sudėtines jos dalis. Pateikti JAV, Kanados ir Meksikos valstybės marketingo kompleksus.
  Rinkodara, namų darbas(7 puslapiai)
  2007-09-26
 • Viešojo sektoriaus reforma Lietuvoje: pensijų reforma

  Įvadas. Darbo tikslas: ištirti pensijų reformos politiką Lietuvoje, ir nustatyti pagrindines jos įgyvendinimo kliūtis. Pensijų sistemos reformos Lietuvoje teoriniai taikymo aspektai. Pensijų sistemos pakopos ir jų klasifikavimo metodai. Pensija kaip atidėtas vartojimas. Neapibrėžtumai senatvės apsaugoje. Pajamų perskirstymas pensijų sistemose.Pensijų reformos nesėkmės. Pensijų fondų atsiradimo priežastys. Pensijų fondų tipai. Pensijų fondų veiklos principai. Pensijų fondų sistema Lietuvoje. Pensijų kaupimo fondai. Lietuvos ir Lenkijos pensijų sistemos reformos lyginamoji analizė. Lietuvos ir Lenkijos pensijų fondų veikla ir rezultatai. Išvados.
  Ekonomika, diplominis darbas(36 puslapiai)
  2010-04-13