Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Autoriaus rašto darbai

Autoriaus rašto darbai ( darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Darbas su rizikos grupėmis: negatyvūs ir delinkventiniai vaikai

  Įvadas. Rizikos grupes vaikai. Rizikos grupės vaikams būdingi bruožai. Nederamo vaikų elgesio priežastys. Priežastys, susijusios su pačiu savo vaiku. Priežastys, susijusios su šeima arba kaimynais. Priežastys, susijusios su mokykla ir su jos organizacija. Priežastys susijusios su klase. Žaidimas "Pasekmės": darbas su negatyviais, delinkventiniais vaikais. Žaidimo aprašymas. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(8 puslapiai)
  2006-11-08
 • Darbo teisė ir šaltiniai

  Darbo teisės sąvoka. Darbo teisės objektas. Darbo teisės šaltiniai. Teisės šaltinių hierarchija. Norminių aktų galiojimas laiko, erdvės, subjektų atžvilgiu. Darbo teisės šaltinių ypatybės.
  Darbo teisė, referatas(6 puslapiai)
  2006-11-08
 • Išmintis kaip gyvenimo džiaugsmas

  Įvadas. Konfucijus. Sokratas. Platonas. Epikūras. Seneka. Imanuelis Kantas. Jonas Sniadeckis. Juozas Girnius. Mintys apie išmintį.
  Filosofija, rašinys(5 puslapiai)
  2006-11-08
 • Kliūtys, trukdančios efektyviai komunikacijai organizacijoje

  Įvadas. Komunikacijos samprata. Komunikacija. Pagrindinės sąvokos. Komunikacijos procesas. Komunikacijos efektyvumas ir kliūtys. Komunikacija organizacijoje. Organizacijos samprata. Komunikacijos organizacijoje rūšys ir funkcijos. Komunikacijos organizacijoje kliūtys. Komunikacijos organizacijoje procesai. Efektyvi komunikacija su darbuotojais. Komunikacinė etika organizacijoje. Komunikacijos ypatybės įvairiose organizacijose. Išvados.
  Vadyba, referatas(22 puslapiai)
  2008-05-23
 • Neįgalaus vaiko atvejo analizė

  Justuko norai ir ketinimai. Motinos norai. Realios galimybės. Kokie pasiūlymai? Kokie prioritetai? Kas galėtų padėti įgyvendinti? Ką dar reikėtų išsiaiškinti? Darbas iliustruotas paveikslėliu.
  Specialioji pedagogika, analizė(3 puslapiai)
  2008-05-23
 • Patyčios tarp bendraamžių mokykloje: pagrindinės priežastys ir formos

  Bakalauro darbo santrauka. Įvadas. Patyčių tarp bendraamžių paplitimo problema mokykloje. Patyčios kaip agresyvaus elgesio išraiška. Dominuojančios patyčių formos ir kryptys. Patyčių, agresijos raiška skirtinguose vaiko amžiaus tarpsniuose. Šeimos auklėjimo ypatumai lemiantys patyčių pasireiškimą Bendraamžių tarpusavio santykiai patyčių raiškos procese. Mokyklos bei visuomenės informavimo priemonių įtaka patyčių raiškai bendraamžių tarpe. Galimos patyčių pasekmės bei prevencinis vaiko saugumo mokykloje užtikrinimas. Prevencinės vaiko saugumo užtikrinimo priemonės ir būdai. Vaikų patyčių mokykloje tyrimo rezultatai, jų analizė ir interpretacija. Pilnose ir nepilnose šeimose augančių vaikų patyčių reiškinio palyginimo rezultatai. Patyčių apraiškų tarp vaikų rezultatai lytiškumo aspektu. Vaikų išgyvenančių patyčias atvejo tyrimo rezultatai. Išvados. Rekomendacijos. Summary.
  Pedagogika, diplominis darbas(50 puslapių)
  2008-12-30
 • Senelių, gyvenančių pensionate bei senelių, gyvenančių šeimose su artimaisiais socialinių problemų ypatumai

  Įvadas. Temos aktualumas. Tyrimo problema. Tyrimo tikslas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo objektas. Tyrimo hipotezė. Tyrimo metodika ir organizavimas. Pagrindiniai klausimai. Papildomi klausimai. Rezultatų naujumas, jų teorinis bei praktinis reikšmingumas. Senatvės apibrėžtis. Pagrindinės senyvo amžiaus žmonių problemos. Psichologiniai socialiniai senėjimo aspektai ir ypatumai. Vienatvė. Senatvės poveikis socialiniams vaidmenims. Išvados. Priedas (1).
  Socialinis darbas, kursinis darbas(18 puslapių)
  2008-05-26
 • Smurtinio atvejo analizė

  Pateikta straipsnio analizė. Situacijos analizė. Socializacijos sutrikimo problema. Priežastys, dėl ko iškilo problema. Institucijos, kurios dalyvavo problemos sprendime. Institucijos, kurios turėjo dalyvauti, bet nedalyvavo problemos sprendime. Institucijų atliekamos funkcijos ir darbuotojų vaidmenys. Kokią reikšmę iškilusi problema turės tolimesnei vaiko socializacijos raidai (prognozės).
  Socialinis darbas, analizė(5 puslapiai)
  2008-09-26
 • Socialinė apsauga Europoje: koncepcijos, mechanizmai, iššūkiai

  PowerPoint pristatymas. Kas yra socialinė apsauga? Apibrėžimas. Socialinės apsaugos tikslai? Skurdo mažinimas. Apsauga nuo rizikų. Perskirstymas. Solidarumas. Elgesio normų keitimas. Išmokų rūšys. Susijusios su užimtumu. Privalumai. Trūkumai. Universalios išmokos. Panašumai/trūkumai. Išmokos, teikiamos remiantis pajamų tikrinimu. Privalumai/trūkumai. Neįmokinės išmokos. Diskretinės išmokos. Privalomumas privalus draudimas. Darbdavio teikiamos programos. Taupymo fondai. Diskusijos. Iššūkiai socialinei apsaugai. Nauji darbo modeliai. Atsakas į naujus darbo modelius. Visuomenės senėjimas. Socialiniai pokyčiai. Nauji išmokų tipai.
  Socialinis darbas, pristatymas(28 )
  2008-09-26
 • Socialinio pedagogo kompetencija

  Įvadas. Socialinis pedagogas ir socializacija. Socialinio pedagogo darbo principai ir pareigos. Socialinio pedagogo profesinės kompetencijos. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(11 puslapių)
  2008-05-23
 • Socialinio pedagogo praktika: Kuršėnų vaikų globos namai

  Kuršėnų vaikų globos namų socialinė schema. Ryšiai su kitomis įstaigomis ir visuomene. Kuršėnų vaikų globos namų aplinkos ir išteklių analizė. Kuršėnų vaikų globos namų socialinis pasas. Kuršėnų vaikų globos namų veiklos planas. Socialinio pedagogo ketvirčio veiklos programa. Socialinio pedagogo mėnesio veiklos programa. Socialinio pedagogo savaitinės veiklos programa. Individualaus atvejo analizė. G.S. charakteristika (ištrauka iš dokumento skirto Šiaulių apskrities administracijos direktoriui). G.S. pagrindinės problemos. G.S. Individualus elgesio korekcijos planas. Pagalbos būdai G.S. turinčiam emocijų ir elgesio sutrikimų. Kritinė praktikos analizė.
  Specialioji pedagogika, praktikos ataskaita(20 puslapių)
  2009-03-17
 • Socialinio pedagogo veiklos kryptys

  Įvadas. Socialinio pedagogo veiklos sritys ir prioritetai. Socialinio pedagogo funkcijos ir veiklos nuostatos. Socialinio pedagogo metinis veiklos planas. Išvados.
  Socialinis darbas, referatas(10 puslapių)
  2008-05-23
 • Teisiniai ir šeimos aspektai knygoje: "Lietuvos valstiečių ir miestelėnų ginčai su dvarų valdytojais"

  Teisiniai ir šeimos aspektai knygoje: Lietuvos valstiečių ir miestelėnų ginčai su dvarų valdytojais (dokumentų rinkinys): d. 1: XVI-XVII amžiai. Vilnius, 1959. Įvadas. Lietuvos statutai. 1 skyrius. Sutuoktinių turtiniai santykiai. Sutuoktinių turtinių santykių ištakos. Šeimos turto atsiradimo būdai. Įkraičio sutartis. Sutuoktinių turtiniai santykiai nesant įkraičio sutarties. 2 skyrius. tėvų ir vaikų turtiniai santykiai. Tėvų ir vaikų turto priklausomybė. Seserų ir brolių turtiniai santykiai. 3 skyrius. Paveldėjimo teisė Lietuvos statutuose. Paveldėjimo teisė 1529 statute. Paveldėjimo teisė 1566 ir 1588 statutuose. Išvados.
  Teisė, referatas(18 puslapių)
  2009-01-04