Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pristatymai

Pristatymai (4717 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Darbdavio materialinė atsakomybė

  PowerPoint pristatymas. Darbo teisėje skiriama dviejų rūšių materialinė atsakomybė. Materialinė atsakomybė. Darbdavys gali būti. Pagrindinis materialinės atsakomybės uždavinys. Darbdavio materialinė atsakomybė atsiranda, kai. Apdraustajam numatyti tokie žalos atlyginimo būdai. Žalos atlyginimas.
  Darbo teisė, pristatymas(12 skaidrių)
  2007-01-19
 • Darbo apmokėjimas (6)

  PowerPoint pristatymas. Darbo apmokėjimo sąvoka. Lietuvoje darbo užmokestį apibrėžia, ir jį reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas. Darbo apmokėjimo struktūra. Darbo užmokesčio formos. Vienetinė darbo užmokesčio forma ir jos atmainos. Laikinė darbo užmokesčio forma ir jos atmainos. Minimalus darbo užmokestis . Minimalaus darbo užmokesčio reikšmė dvejopa. Vidutinis darbo užmokestis . Darbo užmokesčio tikslai.
  Personalo vadyba, pristatymas(17 skaidrių)
  2010-11-26
 • Darbo apmokėjimo organizavimo principai ir teisinis reglamentavimas

  PowerPoint pristatymas. Sąvoka. Temos aktualumas. Darbo santykių teisinio reglamentavimo principai. Darbo apmokėjimo organizavimas. Darbo apmokėjimo teisinis reglamentavimas. Veiksniai, lemiantys darbo apmokėjimo organizavimą. Darbo užmokesčio mokėjimas ir mokestiniai atskaitymai.
  Apskaita, pristatymas(9 skaidrės)
  2007-06-11
 • Darbo drausmės pažeidimas. Darbuotojų teisės

  PowerPoint pristatymas. Užduotis: Jaunas perspektyvus darbuotojas grubiai pažeidė jūsų įmonės darbo kodeksą, nubauskite jį. Tikslai: Parodyti nuobaudų už darbo drausmės pažeidimą rūšis; Apibūdinti darbuotojų teises; Apžvelgti geros sistemos ir komandos reikalavimus; Apibendrinti problemų sprendimo eigą.
  Darbo teisė, pristatymas(14 skaidrių)
  2006-05-16
 • Darbo ir poilsio laikas (3)

  PowerPoint pristatymas. Darbo laikas. Darbo trukmė. Sutrumpintas darbo laikas. Ne visas darbo laikas. Darbo laiko režimas ir apskaita. Viršvalandiniai darbai. Budėjimas. Poilsio laikas. Atostogos. Kasmetinių atostogų sąvoka, rūšys ir suteikimo tvarka. Kasmetinių atostogų suteikimo tvarka.
  Darbo teisė, pristatymas(20 skaidrių)
  2009-02-20
 • Darbo jėgos

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Prancūzų požiūris į darbą: "labas, tinginyste". Darbo mobilumas. Imigracija. Federaliniai įstatymai. Darbininkai emigrantai. Nedarbas (Bedarbystė). Darbo jėgos našumas. Darbo politikos sprendimai: socialinė padėtis, moterų diskriminacija, rasizmas, visuomenės mažumos ir augančios šalys. Indija. Japonija. Moterų diskriminacija. Moterų galimybės tarptautiniame versle. Mažumos. Darbas besivystančiose šalyse. Tinkamo pasirengimo svarba prieš įeinant į rinką. Darbo Sąjungos: Europa, Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV), Japonija. Tarptautinė darbo veikla. Ar suderinti darbo standartai pakels aukštyn prekybos ir pajamų lygį? Darbininko dalyvavimas valdyme. Darbo tarybos Europos Sąjungoje. Vystymasis Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV). Išvados.
  Vadyba, pristatymas(23 skaidrės)
  2007-04-13
 • Darbo kompiuteriu etiketas

  PowerPoint pristatymas. Darbo kompiuteriu etiketas. Dešimt interneto etiketo taisyklių. Asmeninis elektroninis susirašinėjimas. Etiketas bendraujant vienu metu keliems žmonėms. Bendravimo nuotaikos.
  Programos, pristatymas(13 skaidrių)
  2005-11-23
 • Darbo kompiuteriu ir internetu etiketas

  PowerPoint pristatymas. Etiketo sąvoka. Kompiuterinė etika. Darbo kompiuteriu etiketas. Interneto etiketas. RFC 1895. Tarptautinis kompiuterių etikos ir darbo kompiuteriu etiketo kodeksas.
  Etika, pristatymas(7 skaidrės)
  2006-03-07
 • Darbo laikas (2)

  PowerPoint pristatymas. Darbo laiko reikšmė ir sąvoka. Darbo laiko struktūra. Darbo laiko struktūra (5). Darbo laiko rūšys. Normalus darbo laikas. Normalus darbo laikas (2). Apribotas darbo laikas. Sutrumpintas darbo laikas. Sutrumpintas darbo laikas (4). Ne visas darbo laikas. Ne visas darbo laikas (4). Išimtinis darbo laikas. Papildomas darbas/kelios darbovietės. Specialios įstaigos ar įmonės, veikiančios nepertraukiamai. Force Majeure ir viršvalandžiai. Darbo laiko režimas. Darbo laiko režimas (3). Suskaidytas darbo laiko režimas. Budėjimo darbo režimas. Budėjimo darbo režimas (2). Darbuotojų darbo laiko apskaita. Darbuotojų darbo laiko apskaita (2). Lankstus darbo laikas. Lankstus darbo laikas (2).
  Darbo teisė, pristatymas(32 skaidrės)
  2010-10-29
 • Darbo motyvacijos teorijos. Jų taikymas Lietuvoje

  PowerPoint pristatymas. Motyvacija. Žmogaus motyvaciją veikiantys kintamieji. Kai kurie individo kintamieji, darantys poveikį motyvacijai. Kai kurie aplinkos kintamieji, darantys poveikį motyvacijai. Motyvacijos teorijos. Maslow poreikių hierarchijos teorija. F. Herzbergas dviejų veiksnių teorija. K. Alderfer ERG teorija. D.C.McClelland poreikių teorija. V. Vroom lūkesčių teorija. Kaip veikia motyvacijos teorijos Lietuvoje?
  Organizacinė psichologija, pristatymas(11 skaidrių)
  2007-05-18
 • Darbo našumo prognozavimas

  PowerPoint pristatymas. Temos aktualumas. Mokslinė problema. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Tyrimų objektas. Siekiama patikrinti hipotezę. Tyrimo metodai. Naudota literatūra. Darbo struktūra. Darbo rezultatai. Tiriamoji dalis. Organizacijos "A" principinis darbo našumo didinimo programos modelis. Išvados. Siūlymai.
  Personalo vadyba, pristatymas(26 skaidrės)
  2008-03-05
 • Darbo paieškos ir karjeros planavimas

  PowerPoint pristatymas. Sugebėjimai reikalingi darbo paieškai. Sugebėjimas susirasti darbą. Sugebėjimai. Viltis. Sugebėjimas naudotis pažįstamų pagalba. Bendravimo sugebėjimai. Darbdavio norai. Nusiteikimas mokytis. Karjeros planavimas. Karjera. Sėkmingos karjeros prielaidos. Individualios karjeros vadybos principai. savęs pažinimas susijęs su įvertinimu. Savęs priėmimas/pamilimas. Strateginis planavimas. Maksimali iniciatyva ieškant pageidaujamo "pirkėjo". Aktyvus rengimasis "parduoti". Kruopštaus karjeros planavimo pasekmės.
  Personalo vadyba, pristatymas(20 skaidrių)
  2007-04-08
 • Darbo paieškos organizavimas (2)

  PowerPoint pristatymas. Darbo paieškos organizavimas. CV – mano reklaminis bukletas. Pagrindinės CV temos. Dar keletas patarimų. Pokalbis su darbdaviu. Ko iš susitikimo tikisi darbdavys? Jūsų kvalifikacijos įvertinimas. Jūsų patikimumo įvertinimas. Jūsų motyvacijos įvertinimas.
  Personalo vadyba, pristatymas(9 skaidrės)
  2007-04-13
 • Darbo partijos + Jaunimas ir Tėvynės Sąjungos švietimo programų palyginimas

  Darbe lyginamos Darbo partijos + Jaunimas ir Tėvynės Sąjungos švietimo programos. Darbo partija. Jaunimo politika. Švietimas ir mokslas. Tėvynės sąjunga. Švietimas. Studentams. Partijų panašumai. Skirtumai.
  Viešasis administravimas, pristatymas(27 skaidrės)
  2009-01-08
 • Darbo rinka (5)

  PowerPoint pristatymas. Verslo įmonių našumas didėja. Darbo užmokesčio pokyčius lemia tai, kad kinta darbo paklausa ir pasiūla. Per pastarąjį dešimtmetį Lietuvoje įvyko įvairių užimtumo pokyčių. Darbo užmokestį ir algas dar veikia ir tam tikros nerinkos jėgos. Darbo užmokesčio diferencijavimo priežastys. Darbo našumas.
  Makroekonomika, pristatymas(13 skaidrių)
  2008-01-23
 • Darbo rinka Lietuvoje. Darbo rinkos problemos ir ypatumai

  PowerPoint pristatymas. Darbo rinka, problemos ir ypatumai Lietuvoje. Esminis bruožas, išskiriantis darbo rinką iš kitų. Reakcija į pasikeitimus. Planinės ekonomikos darbo rinkos ypatumai. Rinkos ekonomikos darbo rinkos pokyčiai. Nedarbo lygis gali būti suprantamas dvejopai. Lietuvos darbo rinką galima suskirstyti. Valstybinė politika darbo rinkoje. Juodoji darbo rinka dar kitaip vadinama. Valstybės politika darbo rinkoje. Darbo rinkos politikos paskirtis.
  Mikroekonomika, pristatymas(17 skaidrių)
  2009-02-27
 • Darbo santykiai (2)

  PowerPoint pristatymas. Grupė. Kad grupė būtų darni.... Santykiai darbo grupėse yra skiriami. Tarpasmeniniai santykiai pagal kokybę skirstomi. Pagal iškilimo sąlygas santykiai skirstomi į formalius ir neformalius. Konfliktas.
  Personalo vadyba, pristatymas(7 skaidrės)
  2007-03-20
 • Darbo sauga chemijos laboratorijoje (2)

  PowerPoint pristatymas. Prieš pradėdamas. Patikrink. Prisimink. Atlikdamas laboratorinį darbą. Ėsdikliai. Dirbdamas su ėsdikliais, elkis taip. Degiosios medžiagos. Dirbdamas su degiosiomis medžiagomis, laikykis šių reikalavimų! Kenksmingosios medžiagos. Dirbdamas su kenksmingosiomis medžiagomis. Baigęs bandymus. Atsimink. Nuodingosios medžiagos. Oksiduojančios medžiagos. Sprogiosios medžiagos.
  Chemija, pristatymas(22 skaidrės)
  2011-07-04
 • Darbo su personalu aplinka (3)

  PowerPoint pristatymas. Darbo su personalu veiksnių sistema. Įmonių ypatumų įtaka vidiniams veiksniams. Stambių, mažų ir vidutinių įmonių palyginimas (pagal A. Sakalą). Personalo potencialas (kompetencija, išsimokslinimo lygis ir t.t.). Išoriniai veiksniai. Išorinės aplinkos ir ją įtakojančių pokyčių ryšys. Įmonės kultūra ir filosofija. Aplinkos poveikis darbui su personalu Lietuvoje.
  Personalo vadyba, pristatymas(19 skaidrių)
  2008-03-05
 • Darbo su žmonėmis procesas: ASPIRE COMPTON ir GALAWAY problemų sprendimo modelis

  PowerPoint pristatymas. ASPIRE veiksmų seką sudaro. 1 etapas - AS: Įvertinimas. 2 etapas - P: Planavimas. 3 etapas - I: Įgyvendinimas. 4 etapas - RE: Tikrinimas ir rezultatų apžvalga. COMPTON ir GALAWAY problemų sprendimo modelio etapai. Kontakto etapas. Sutarties etapas. Veiksmų etapas.
  Socialinis darbas, pristatymas(10 skaidrių)
  2007-09-28
Puslapyje rodyti po