Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Pristatymai

Pristatymai (4717 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Changes in the organization of public services and their effects on the employment relations

  PowerPoint pristatymas anglų kalba. Pokyčiai viešųjų paslaugų organizavime ir jų įtaka darbuotojams. Introduction. The nature and scope of public sector services. Types of Welfare Regimes. Restructuring public services. The extent and nature of public sector restructuring. Privatization. Management Reform. Organizational reconstructing. Consequences of restructuring. Joint regulation. Outsourcing and the Creation of a Two-Tier Workforce. Conclusions.
  Vadyba, pristatymas(28 skaidrės)
  2011-01-06
 • Causes of famines

  PowerPoint pristatymas anglų kalba. Ecological problems. Dictionary. I will tell you. Schould be. Couses of famine. In future. Conclusion.
  Ekologija, pristatymas(15 skaidrių)
  2011-06-29
 • Celebrations in England

  PowerPoint pristatymas anglų kalba. Anglijoje švenčiamos šventės. Aims. Introduction. Public holidays. Christmas. New Year. Easter. Valentine’s Day. Saint Patrick’s day. Thanksgiving Day. Boxing Day. Good Friday. April Fool’s Day. Saint David’s day. Conclusion. Darbas iliustruotas paveikslėliais.
  Anglų kalba, pristatymas(18 skaidrių)
  2009-12-23
 • Chemija. Gamtiniai angliavandenilių šaltiniai

  PowerPoint pristatymas. Pagrindiniai angliavandenilių šaltiniai. Angliavandeniliai gali būti distiliuojami. Distiliavimo produktai. Angliavandenilių atsargos Pasaulyje. Angliavandeniliai Lietuvoje. Mažeikių naftos veikla. Anglies perdirbimo būdai. Naftos perdirbimo būdai. Panaudojimas. Angliavandenilių gavyba gali būti žalinga ir pavojinga. Kitos angliavandenilių ypatybės. Galimos angliavandenilių alternatyvos.
  Chemija, pristatymas(11 skaidrių)
  2008-04-24
 • Cheminė cementinio akmens korozija

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Korozija kai išplaunamos tirpiosios medžiagos. Rūgštinė korozija. Štai kaip atrodo cemento akmens bandinys po 10 savaičių mirkimo 5% sieros rūgšties tirpale. Karbonatinė korozija. Sulfatinė korozija. Magnezinė korozija. Cemento akmens apsaugos būdai. Poveikio betonui klasės. Išvados.
  Statyba, pristatymas(18 skaidrių)
  2011-04-12
 • Cheminė kinetika

  PowerPoint pristatymas. Cheminė kinetika. Cheminių reakcijų klasifikavimas. Sudėtinės reakcijos. Grandininės reakcijos. Cheminės reakcijos greitis. Tikrasis reakcijos greitis. Reakcijos greičio priklausomybė nuo koncentracijos. Cheminės reakcijos greičio konstanta. Cheminės reakcijos laipsnis. Cheminių reakcijų kinetinės lygtys. Cheminės reakcijos pusperiodis. II laipsnio reakcijos kinetinė lygtis. Cheminės reakcijos greičio priklausomybė nuo temperatūros. Arenijaus lygtis. Aktyvacijos energija. Pereinamo būvio teorija. Aktyvių susidūrimų teorija. Cheminė pusiausvyra. Le Šatelje principas. Cheminė katalizė. Fermentinės katalizės ypatybės. Fermento substrato sąveika. Fermentinės reakcijos greičio priklausomybė nuo pH. Fermentinės reakcijos greičio priklausomybė nuo temperatūros. Fermentų aktyvumo reguliavimas grįžtamuoju ryšiu. Fermentinės reakcijos greičio priklausomybė nuo [E]. Michaelio-Menten lygtis.
  Chemija, pristatymas(39 skaidrės)
  2006-10-19
 • Cheminė mėsos sudėtis

  PowerPoint pristatymas. Gyvulio organizmo sudėtis. Organiniai komponentai-baltymai. Baltymo cheminė sudėtis. Baltymo struktūra. Baltymo molekulės struktūra. Baltymų savybės ir technologinės problemos. Kolagenas. Aktinas, miozinas. Mioglobinas. Mioglobino sąveika su deguonimi. Mioglobino molekulė, sąveika su O2. Mioglobino reakcija su dujomis. Nebaltyminės medžiagos. Ekstraktinės neazotinės medžiagos. Ekstrakt. azotinės medžiagos. Lipidai - funkcijos. Lipidų sudėtis. Riebalų rūgštys skirstomos pagal. Lipidų savybės. Riebalų rūgščių kompozicijos. Omega-3,-6. Kiti svarbūs lipidai. Lipidai ir technologinės problemos. Vitaminai. Vitaminai ir technologinės problemos. Neorganinės medžiagos. Neorganinės medžiagos ir technologinės problemos. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais (5 skaidrės).
  Maisto technologija, pristatymas(34 skaidrės)
  2010-10-11
 • Cheminė termodinamika

  PowerPoint pristatymas. Kas yra chemija? Medicininė chemija, kas tai? Cheminė termodinamika. Pagrindinės cheminės termodinamikos sąvokos. Termodinaminiai parametrai. Pirmasis termodinamikos dėsnis. Matematinė I TD išraiška. Termochemija. Kai kurių medžiagų standartinės susidarymo entalpijų H0298, reikšmės. Termochemijos dėsniai. Heso dėsnio išvados. Termodinaminiai procesai. Antrasis termodinamikos dėsnis. Kai kurių medžiagų standartinės entropijų S0298 reikšmės. II TD matematinė išraiška. Entropijos kitimas cheminės reakcijos metu. Bolcmano lygtis. I ir II TD jungtinė lygtis. Kai kurių medžiagų standartinės Gibso energijos pokyčio G0298 reikšmės. Gibso energijos kitimas cheminio proceso metu. Egzoergoninės ir endoergoninės reakcijos. Cheminės reakcijos (van’t Hofo) izoterma. Pusiausvyros konstantos apskaičiavimas.
  Chemija, pristatymas(31 skaidrė)
  2006-10-19
 • Cheminės medžiagos vaiko aplinkoje

  PowerPoint pristatymas. Žaislai XX amžiuje. Atsargiai – vaikai! Pavojingos medžiagos žaisluose. Minkšti, plastikiniai žaislai. Elektronika – žaislai ir įranga. Piešimo ir modeliavimo priemonės ir rinkiniai. Įvairūs kiti žaislai. Iš kokio buteliuko maitiname kūdikį? Kaip saugiai pradžiuginti vaiką?
  Chemija, pristatymas(12 skaidrių)
  2007-06-22
 • Central American Bank of Economic Integration (CABEI)

  PowerPoint pristatymas. Central American Bank of Economic Integration. Įkūrimas, veiklos kryptys, finansiniai ištekliai ir finansavimas. Skurdas pasaulyje. CABEI - BCIE. Atsiradimas ir šalys narės. Pagrindiniai valdymo organai. Kova su skurdu. Globalizacija. Integracija. Finansai. CABEI finansavimo mechanizmas. Finansiniai ištekliai. Pabaiga.
  Tarptautinė ekonomika, pristatymas(18 skaidrių)
  2007-01-26
 • Centralizuotų ir decentralizuotų organizacijų pranašumų nustatymas

  PowerPoint pristatymas. Centralizuotas valdymas. Centralizacijos privalumai. Centralizacijos trūkumai. Centralizuotos organizacijos valdymo modelis. Decentralizuotas valdymas. Decentralizacijos privalumai. Decentralizacijos trūkumai. Nustatant decentralizavimo lygį, tinkamą organizacijai, paprastai aptariami šie veiksniai. Decentralizacija skirstoma. Decentralizuotos organizacijos valdymo modelis. Darbo pasiskirstymas. Horizontalusis darbo pasiskirstymas. Veiksnių pasiskirstymo tvarka valdymo lygiuose.
  Vadyba, pristatymas(19 skaidrių)
  2007-12-22
 • Centrinės Afrikos augalijos ir gyvūnijos įvairovė bei biologiniai ištekliai

  PowerPoint pristatymas. Šio darbo tikslas – įvertinti biologinę įvairovę ir paplitimą Centrinėje Afrikoje. Uždaviniai. Geografinės žinios. Augalijos įvairovė. Centrinės Afrikos gyvūnija. Biologinių išteklių įvairovė. Išvados. Darbas iliustruotas nuotraukomis.
  Biologija, pristatymas(24 skaidrės)
  2008-01-01
 • Centrinės ir vietinės valdžios formavimo ypatumai (2)

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslas ir uždaviniai. Įvadas. Lietuvos respublikos prezidentas (I). Lietuvos respublikos prezidentas (II). LR prezidento įgaliojimų klasifikacijos (I). Lietuvos respublikos (LR) prezidento įgaliojimų klasifikacijos (II). Lietuvos respublikos (LR) vyriausybė (I). Lietuvos respublikos (LR) vyriausybė (II). Lietuvos respublikos (LR) vyriausybė (III). Lietuvos respublikos (LR) vyriausybės funkcijos. Lietuvos respublikos (LR) ministerijos. Lietuvos respublikos seimas. Lietuvos respublikos (LR) seimo rinkimai. Vietinė valdžia. Savivaldybių veiklos organizavimo principai. Mero funkcijos. Apibendrinimas.
  Viešasis administravimas, pristatymas(18 skaidrių)
  2010-11-04
 • Centrinis bankas (CB) (3)

  PowerPoint pristatymas. Centrinio banko (CB) ypatumas. Centrinio banko (CB) funkcijos. Centrinio banko (CB) savarankiškumas. Centrinio banko pinigų politika: sąvoka, tikslai. Centrinio banko (CB) pinigų politika: priemonės. Centrinio banko (CB) pinigų politika: diskonto normos reguliavimas. Centrinių bankų (CB) paskolos. Centrinio banko (CB) pinigų politika: privalomų rezervų reguliavimas. Centrinio banko (CB) pinigų politika: atviros rinkos operacijos. Atviros rinkos operacijų rūšys. Centrinio banko (CB) pinigų politika: ateitis.
  Finansai, pristatymas(11 skaidrių)
  2006-02-02
 • Centrinis bankas (CB) (9)

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslas. Uždaviniai. Bankų istorijos apžvalga. Pagrindinės bankų grupės. Centrinis bankas (CB). Centrinio banko (CB) tikslai ir funkcijos. Centrinio banko (CB) veiklos įtaka ekonomikai. Lietuvos centrinis bankas. Centriniai bankai kitose valstybėse. Europos centrinis bankas (ECB). Išvados.
  Bankininkystė, pristatymas(13 skaidrių)
  2007-11-14
 • Centrinis bankas (CB) ir jo funkcijos

  PowerPoint pristatymas. Lietuvos banko istorija. Centrinio Banko (CB) istorija nepriklausomybės laikais. Centrinis bankas (CB) veikla įstojus į Europos Sąjungą (ES). Centrinio banko (CB) tikslas. Centrinio banko (CB) funkcijos. Centrinio banko (CB) valdymas ir struktūra. Centrinio banko (CB) uždaviniai. Monetarinė politika. Centrinio banko (CB) pinigų politikos tikslai. Centrinis bankas (CB) įgyvendina monetarinę politiką šiomis trimis priemonėmis. Atviros rinkos operacijos. Diskonto norma. Rezervų reglamentavimas.
  Bankininkystė, pristatymas(15 skaidrių)
  2007-07-03
 • Centrinis bankas (CB) ir jo vaidmuo ekonomikoje (3)

  PowerPoint pristatymas. Darbo tikslas. Centrinio banko kilmė. Centrinis bankas (CB). Pinigų pasiūlos kontrolė. Pinigų ir kapitalo rinkų stabilizavimas. Paskutinis išteklių šaltinis. Mokėjimų mechanizmo palaikymas ir tobulinimas. Centrinio banko (CB) tikslai. Centrinis bankas (CB) veikia visą ekonomiką atlikdamas. Privalomųjų rezervų norma lemia pinigų pasiūlos apimtis. Palūkanų norma lemia kreditų kainą. Operacijos atviroje rinkoje. Visuomenės nuomonė ir lūkesčiai. Centrinio banko (CB) vaidmuo "Bankų konkurencijoje". Europos centrinis bankas (ECB). Lietuvos bankas. Federalinės rezervų sistema. Išvados.
  Bankininkystė, pristatymas(22 skaidrės)
  2006-06-02
 • Cezario pjūvis

  Cezario pjūvis. Indikacijos. Pakartotinės operacijos. Distocija. Vaisiaus hipoksija. Sėdynės pirmeiga. Kitos indikacijos. Paruošimas operacijai. Skausmo malšinimas. Cezario pjūvio operacijos etapai. Pilvo sienos prapjovimas. Gimdos pjūvis. Vaisiaus ir dangalų ištraukimas. Gimdos susiuvimas. Pilvo sienos susiuvimas. Profilaktika. Operacijos komplikacijos. Pooperacinės komplikacijos. Vėlyvosios komplikacijos. Vakuuminis ekstraktorius. Būtinos sąlygos. Indikacijos. Kontraindikacijos. Metodika. Gimdyvės komplikacijos. Vaisiaus komplikacijos. Darbas iliustruotas paveikslėliais (12).
  Ligos ir traumos, pristatymas(35 skaidrės)
  2008-06-17
 • Ciklonai

  PowerPoint pristatymas. Ciklonai. Pagrindiniai ciklono elementai. Veikimas. Ciklonų taikymas. Ciklonų efektyvumas. Ciklonų skaičiavimas. Nuoseklaus priartėjimo metodas.
  Ekologija, pristatymas(11 skaidrių)
  2008-02-23
 • Cinkas (Zn)

  PowerPoint pristatymas. Cinkas. Trumpai apie cinką. Atradimo istorija. Cinko gavimas. Biologinės savybės. Fizikinės savybės. Cheminės savybės. Cinko panaudojimas.
  Cheminiai elementai, pristatymas(18 skaidrių)
  2011-05-02
Puslapyje rodyti po