Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Praktikos ataskaitos

Praktikos ataskaitos (467 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Gamybinės praktikos ataskaita: spaustuvė UAB "Spaudos kontūrai"

  Įvadas. Ofsetinė spauda. Ofsetų formų gamyba. CMYK. UAB "Spaudos kontūrai". Įmonės gaminama produkcija ir teikiamos paslaugos. Naudojamos technologijos. Įmonės išskirtinumas. "Spaudos kontūrų" technologijos. CtP – patikima ir tiksli technologija. Heidelberg Topsetter. Lapinė spauda - įtikinama spalvų ir kokybės sąjunga: Man Roland 706 3B LV. Segimas: Mueller Martini 300. Traukimas: Mueller Martini Normbinder NB2S. Lankstymas: Stahl KD 78/6 KTTL. Pjovimas: Schnellschneider Polar 137xt. Rankdarbiai. Bandymas. Išvados.
  Inžinerija, praktikos ataskaita(19 puslapių)
  2009-11-23
 • Gamybinės praktikos ataskaita: statyba, remontas, rekonstrukcijos ir renovacijos darbai UAB "Ignalinos statyba"

  Bendra informacija apie įmonę. Atlikti ir stebėti darbai. Pastatų sienų apšiltinimas iš išorės. Pagrindo ruošimas. Cokolio profilių montavimas. Plokščių klijavimas. Plokščių tvirtinimas smeigėmis. Armavimo sluoksnio padarymas. Gruntavimas. Tinkavimas. Tinkavimo darbai. Techniniai ir statybinės fizikos duomenys. Betono ir betono gaminių gamyba UAB "Ignalinos statybos" gamybos bazėje. UAB "Ignalinos statyba" pagrindiniai įvykdyti darbai.
  Statyba, praktikos ataskaita(10 puslapių)
  2006-10-16
 • Gamybinės praktikos ataskaita: statybos darbai UAB "Apdaila"

  Aiškinamasis raštas. Pamatų betonavimas. Pamatų duobių kasimas. Pamatų ir pamatų sienų įrengimas. Armatūros ruošimas. Stogo dengimas. Darbų organizavimo įmonėje etapas. Darbų vykdymas statybvietėje.
  Statyba, praktikos ataskaita(6 puslapiai)
  2008-01-01
 • Gamybinės praktikos ataskaita: statybos darbai UAB "Palinkusi liepa"

  Įžanga. Senos sporto salės dangos pašalinimas ir šildomų grindų montavimas. Betonavimo darbai virš sumontuotų šildomų grindų. Darbo sauga statybų aikštelėje. Įmonės statybinių medžiagų tiekimo organizavimas.
  Statyba, praktikos ataskaita(6 puslapiai)
  2007-09-19
 • Gamybinės praktikos ataskaita: statybos įmonė "Iglus"

  Trumpai apie bendrovę. Betonas. Bendrosios nuostatos. Reikalavimai betono komponentams. Grindų betonavimas. Pagrindo ruošimas. Klojinių ruošimas. Nepertraukiamo formavimo kiaurymėtos perdengimo plokštės. Bendrosios žinios. Transportavimas. Plokščių kėlimas. Plokščių sandėliavimas. Tinkavimo procesų technologija. Darbų organizavimas įmonėje.
  Statyba, praktikos ataskaita(9 puslapiai)
  2008-10-07
 • Gamybinės praktikos ataskaita: statybos įmonė "YIT Kausta"

  Įmonės, kurioje atlikote praktiką, charakteristika, veikla, struktūra. Žmogaus ir darbų sauga statybos objekte, vykdomi apmokymai. Darbininkų instruktavimas, rūšys ir tikslai. Žemės darbai, atliekami objekte ir detalus žemės darbų atlikimo aprašymas. Darbo vietos organizavimas. Naudojamos statybines medžiagos, konstrukcijos, mašinos, mechanizmai, instrumentai, jų pagrindines charakteristikos. Atliktų darbų kokybes kontrole, kas vykdo kontrolė, kada tikrina, ką tikrina. Atliktų darbų tikrinimui naudojami prietaisai ir instrumentai. Statybinių medžiagų ir konstrukcijų priėmimas, sandėliavimas. Medžiagų transportavimas statybvietėje, naudojamos mašinos ir mechanizmai. Geodeziniai prietaisai naudojami statyboje. Išvados ir pasiūlymai.
  Statyba, praktikos ataskaita(9 puslapiai)
  2006-10-23
 • Gamybinės praktikos ataskaita: statybos įmonė UAB "Senovė"

  Dėstymas. Betonavimas. Betonavimo darbų vykdymas. Gręžtinių pamatų betonavimas. Surenkamų betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų montavimas. Bendri nurodymai. Pamatų montavimas. Rygelių, sijų, santvarų, perdangos ir denginio plokščių montavimas. Mūro darbai. Bendri reikalavimai. Mūro darbų vykdymas. Armuoto mūro reikalavimai. Apdailos darbai. Tinkavimo darbai. Dažymo darbai. Grindų įrengimas. Statybinių medžiagų ir konstrukcijų tiekimas ir komplektavimas, medžiagų kokybė ir sandėliavimas. Darbuotojų sauga darbe ir gamtos sauga statybvietėje. Buitinės – higieninės sąlygos statybos aikštelėje. Statybos – montavimo ir specialiųjų darbų atlikimo kokybės kontrolė.
  Statyba, praktikos ataskaita(10 puslapių)
  2006-03-30
 • Gamybinės praktikos ataskaita: Šeduvos miesto seniūnija

  Susipažinimas su įmone. Uždaviniai ir pareigos. Vyriausiojo finansininko atsakomybė. Darbų paskirstymas. Dokumentų saugojimo tvarka. Biudžeto išlaidų apskaita ir klasifikacija. Pavyzdinis sąskaitų planas ir jo sudėtis. Apskaitos formos ir registrai. Ilgalaikio turto apskaita. Ilgalaikio turto judėjimo ūkinės operacijos. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaita. Ilgalaikio turto nurašymas. Atsargų apskaita. Trumpalaikio turto apskaita. Piniginių lėšų, atsiskaitymų ir kredito operacijų apskaita. 10 sąskaita "Biudžetinių lėšų sąskaitos banke". "Kitų lėšų sąskaitos banke" apskaita. Pinigų apskaita kasoje. Kitų piniginių lėšų apskaita. Darbo apmokėjimo organizavimas. Kasmetinių atostogų apmokėjimo apskaita. Darbo užmokesčio apskaita ir atsiskaitymai. Gautinų ir mokėtinų sumų apskaita. 171 subsąskaitos "Atsiskaitymai už socialinio draudimo įmokas" apskaita. 176 subsąskaitos "Atsiskaitymai už pavedimų lėšas" apskaita. 178 subsąskaitos "Atsiskaitymai su kitais debitoriais ir kreditoriais" operacijų apskaita. 18 sąskaitos "atsiskaitymai su darbuotojais" apskaita. Atskaitomybės apie debitorinį ir kreditorinį įsiskolinimą sudarymas. Išlaidos ir finansavimas. Jų apskaita ir atskaitomybė. 23 sąskaitos finansavimas. Išlaidų apskaita ir atskaitomybė. Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo atskaitomybės sudarymo metodika. 21 sąskaita "Kitos išlaidos". Jų sudarymas ir finansavimo šaltiniai. Paslaugų, pajamų ir sąmatos (specialiosios lėšos) vykdymo apyskaita. Piniginių lėšų už suteiktas paslaugas apskaita. "Pavedimų lėšų išlaidos" (2140 apskaitos ypatumai pagal atskaitomybės formą Nr. 10 "Pažyma apie išlaidų sąmatų vykdymo balanso likučius". Įstaigos balansas. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (13 psl.).
  Apskaita, praktikos ataskaita(51 puslapis)
  2005-12-07
 • Gamybinės praktikos ataskaita: telekomunikacijos "Tele2"

  Įvadas. Organizacijos (Tele2), kurioje atliekama praktika, apžvalga. Tele2 tarptautiniu mastu. Tele2 grupė. Organizacijos strategija ir tikslai. Tele2 Lietuvos rinkoje – strategija, tikslai, misija. Trumpa organizacijos istorija veržiantis į Lietuvos rinką. Padalinio, kuriame atliekama praktika, infrastruktūra ir veiklos kryptys. Padalinyje įdiegtų progresyvių techninių priemonių analizė. Programinės ir aparatūrinės įrangos apžvalga. TEMS paketo analizė. GPS imtuvo apžvalga. Individualios užduoties turinys ir individualios užduoties atlikimo rezultatai. Praktikos rezultatų apibendrinimas. Išvados. Priedas.
  Elektronika, praktikos ataskaita(19 puslapių)
  2008-04-09
 • Gamybinės praktikos ataskaita: UAB "Investicijų ekspresas"

  Įvadas. Įmonės charakteristika. Atlikto darbo aprašymas. Teikiamos paslaugos. Projektai. Sprendimų priėmimas. Kontaktai. Išvados.
  Finansai, praktikos ataskaita(10 puslapių)
  2007-10-22
 • Gamybinės praktikos ataskaita: UAB "Pabaltijo statybos ir remonto korporacija"

  Statybos įmonės "Pabaltijo statybos ir remonto korporacija" veikla. Aiškinamasis raštas. Darbų sauga. Darbo vietos planavimas ir informavimas. Asmens higienos patalpos. Paparčių mokyklos stogo remontas. Elektrėnų bažnyčios stogo remontas. Bendrieji stogo įrengimo reikalavimai. Išvados.
  Statyba, praktikos ataskaita(7 puslapiai)
  2007-12-17
 • Gamybinės praktikos ataskaita: UAB "Stumpf statybinės medžiagos"

  Įvadas. Apie įmonę. Išoriniai aplinkos veiksniai, sąlygojantys įmonės veiklą. UAB "Stumpf statybinės medžiagos" SWOT analizė. Įmonės vadybinių funkcijų įgyvendinimas. Įmonės veiklos planavimas. Darbo apmokėjimas. Darbuotojų drausminimas ir skatinimas. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas. Įmonės apskaita. Darbas praktikos metu. Išvados ir pasiūlymai.
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(17 puslapių)
  2008-11-07
 • Gamybinės praktikos ataskaita: viešbutis "Reval Hotel Lietuva" AB "Lietuva"

  Įvadas. Įmonės charakteristika. Viešbučio veiklos rodikliai. Vadybinė viešbučio struktūra. Viešbučio veiklos planavimas. Įmonės veiklą sąlygojantys išorės veiksniai. "Reval Hotel Lietuva" konkurencijų klasifikacija. Darbuotojų skatinimo metodai. Atlikto darbo aprašymas. Marketingo kompleksas "Reval hotel Lietuva". Paslauga. Kaina. Paskirstymas. Rėmimas. Išvados. Pasiūlymai.
  Vadyba, praktikos ataskaita(22 puslapiai)
  2010-04-21
 • Gamybinės praktikos ataskaita: žemės ūkio kooperatyvas "Lumpėnų Rambynas"

  Įvadas. Ūkio subjektas. Aplinka. Išorinė aplinka. Vidinė aplinka. SSGG analizė. Kooperatyvo veikla. Gamybinė struktūra. Organizacinė struktūra. Valdymo struktūra. Gamybos procesai. Darbo procesai. Darbo apmokėjimas. Pardavimo valdymas. Finansai. Išvados.
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(15 puslapių)
  2011-05-13
 • Gamybinės technologinės praktikos ataskaita: spaustuvė AB "Aušra"

  Praktikos programa. Praktikos tikslai. Praktikos ataskaitos klausimai. Įmonės apibūdinimas. Kaip rasti? Įmonės techninė bazė. Darbo organizavimas įmonėje. Įmonės valdymo schema. Darbo vietos aprašymas, darbo pobūdis. Mikroklimatas spaustuvėje. Spausdinimas ofsetiniu būdu. Ofsetinių dažų išnaudojimo normatyvai. Išvados. Produkcijos pavyzdžiai (3). Darbas iliustruotas nuotraukomis.
  Įmonių aprašymai, praktikos ataskaita(28 puslapiai)
  2007-11-15
 • Gamybinės technologinės praktikos ataskaita: statybos, remonto ir rekonstravimo darbai UAB "Amatika"

  Įvadas. Praktikos tikslas: suformuoti ir įvertinti praktinius įgūdžius analizuojant statybos darbų būdus ir technologijas, jų pasirinkimą bei saugiai organizuojant jų vykdymą. Objekto charakteristika: administracinės paskirties trijų aukštų pastatas "AVIA eskadrilė". Pakabinamų lubų ir pertvarų gipso kartono sistemos. Panaudojimas statybos procese. Medžiagos. Įrankiai. Įrengimo technologija. Darbo sauga. Gipso kartono lubų ir pertvarų montavimo darbų sauga. Kokybės kontrolė. Baigiamųjų darbų statybos vykdymo dokumentacija. Išvados.
  Statyba, praktikos ataskaita(19 puslapių)
  2010-04-23
 • Gėlininkystės praktikos ataskaita

  Gėlininkystės mokomosios praktikos ataskaita. Įvadas. Literatūros apžvalga. Rudenį gėlyne atliekami darbai. Patalpoje esančių gėlių priežiūra rudens laiku. Gėlių dekoratyvumas pagal ilgaamžiškumą. Vienmetės gėlės. Daugiametės gėlės. Tyrimų rezultatai ir jų aptarimas. Klaipėdos Universiteto (KU) botanikos sodas. VU Botanikos sodas. Klaipėdos miesto gėlynų analizė. Išvados.
  Žemės ūkis, praktikos ataskaita(11 puslapių)
  2007-03-27
 • Gėlininkystes praktikos ataskaita (2)

  Įvadas. Tikslas. Uždaviniai. Daugiamečių gėlių persodinimas, jų dauginimas įvairiais būdais. Svogūninių gėlių ruošimas ir sodinimas lysvėse nuolatiniam auginimui, bei paruošimas ankstyvajam pražydinimui. Priežiūros darbai atliekami lauko gėlėms rudens metu. Augalų ruošimas ir realizavimas rudens mugei. Svarbiausi darbai, atliekami patalpų gėlėms rudens laikotarpyje. Išvados.
  Žemės ūkis, praktikos ataskaita(7 puslapiai)
  2008-12-07
 • Gėlininkystes praktikos ataskaita (3)

  Įvadas. Darbo tikslas: Ugdyti gebėjimus, įtvirtinti žinias susijusius su želdinių formavimo, projektavimo ir priežiūros klausimais. Gėlyno esamos padėties vertinimas Augalų rūšinė sudėtis. Rudenį gėlyne atliekami darbai. Gėlyne augančių gėlių dauginimo būdai. Gėlių ankstyvojo pražydinimo technologijos. Žydinčios vejos įrengimas. Išvados.
  Žemės ūkis, praktikos ataskaita(10 puslapių)
  2011-01-20
 • Hidrometrijos praktikos ataskaita: Vilnelė

  Hidrometrijos praktikos ataskaita. Akinė nuotrauka. Vandens matavimo posto niveliacijos žurnalas. Upės skerspjūvio matavimai. Upės plano su izobaromis sudarymas. Upės išilginio nuolydžio radimas. Vandens tekėjimo greičių upėse matavimai. Vandens tekėjimo greičių upėse matavimas plūdėmis. Vandens tekėjimo greičių, matuotų plūdėmis, skaičiavimas. Vandens debito skaičiavimas pagal vandens tekėjimo greičių plūdėmis matavimas. Upės debito matavimas hidrometriniu suktuku. Vandens greičių matuotų hidrometriniu suktuku, skaičiavimas. Debito skaičiavimas Šezi formulės pagalba. Visų debitų palyginimo lentelė. Išvados.
  Lietuvos geografija, praktikos ataskaita(19 puslapių)
  2006-10-24
Puslapyje rodyti po